W LOTNICTWIE: JEST TO RUCH STATKU POWIETRZNEGO W KIERUNKU NIERÓWNOLEGŁYM DO OSI PODŁUŻNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRAWERS to:

w lotnictwie: jest to ruch statku powietrznego w kierunku nierównoległym do osi podłużnej (na 7 lit.)TRAWERSOWANIE to:

w lotnictwie: jest to ruch statku powietrznego w kierunku nierównoległym do osi podłużnej (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRAWERS

TRAWERS to:

poprzeczna belka oferująca kilka punktów podwieszenia, element urządzeń podnoszących (na 7 lit.)TRAWERS to:

w lotnictwie: jest to ruch statku powietrznego w kierunku nierównoległym do osi podłużnej (na 7 lit.)TRAWERS to:

kierunek prostopadły do diametralnej (umownej linii łączącej dziób z rufą) jednostki pływającej liczony w poziomie od miejsca obserwatora (lub od innego umownego miejsca na jednostce) (na 7 lit.)TRAWERS to:

urządzenie w postaci odpowiednio usytuowanej grobli, którego zadaniem jest ochrona nabrzeża przed wylewem wody (na 7 lit.)TRAWERS to:

to, co łączy równoległe elementy maszyny (na 7 lit.)TRAWERS to:

naturalny lub usypany wał ziemny, przecinający poprzecznie drogę wałową w obiektach fortyfikacyjnych (na 7 lit.)TRAWERS to:

ćwiczenie ujeżdżeniowe w jeździectwie - jest to ruch boczny, w którym głowa konia jest zwrócona w kierunku ruchu, łopatki przesuwają się po torze równoległym do ściany, zad skierowany jest do wewnątrz, a kończyny zewnętrzne krzyżują sięponad wewnętrznymi (na 7 lit.)TRAWERS to:

fragment drogi wspinaczkowej, która nie pnie się do góry lecz prowadzi mniej więcej w poziomie, w poprzek zbocza, ściany czy płyty (na 7 lit.)TRAWERS to:

w miarę łatwe odbicie od drogi wspinaczkowej, które umożliwia szybką ewakuację ze ściany w sytuacji np. załamania się pogody (na 7 lit.)TRAWERS to:

wejście na szczyt, przełęcz czy inny obiekt wspinaczkowy jedną drogą, a zejście inną (na 7 lit.)TRAWERS to:

kierunek prostopadły do osi statku i jego kursu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W LOTNICTWIE: JEST TO RUCH STATKU POWIETRZNEGO W KIERUNKU NIERÓWNOLEGŁYM DO OSI PODŁUŻNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.355

REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, MSZAK, POLICYJNOŚĆ, ŁADUNEK, PIERWSZOŚĆ, SPOT, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, LEPIĘŻNIK BIAŁY, CIAMAJDOWATOŚĆ, ZUPA NA GWOŹDZIU, GOLIAT, PATRON, MITYCZNOŚĆ, OBSZAR, CHMURA SOCZEWKOWATA, CZESTER, GŁUPKOWATOŚĆ, DRZEWO KOSMICZNE, HEMOCYT, ADIAFORA, ZOOLATRIA, LUK, KOSZATNICZKA, RADIOECHO, NIESYMPATYCZNOŚĆ, FILOLOGIA CHORWACKA, WIELORYB, ONTOLOGIZM, NADAKTYWNOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, TYGRYSIE OKO, OPTYKA FALOWA, PODGRUPA NORMALNA, MISIEK, PIASTA, DUSZNICA, BALECIK, RECYTATYW, LOT ŚLIZGOWY, KRZYŻAK ROGATY, RUCH PRZYSPIESZONY, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, ZASADNOŚĆ, BETON STRUNOWY, COLESLAW, SYNERGIZM, ŻYWY POMNIK, SORBENT, WODA-WODA, MŁYNOWY, KODOWANIE SIECIOWE, PLUS DODATNI, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, ŁYCZAK MUSZLOWY, AKORDEON, FORMA PÓŁTORALINIOWA, GRUCZOŁ SUTKOWY, LANDARA, OLEJEK KAMFOROWY, RUMUŃSKOŚĆ, SKAŁA LITA, PIKNIK, SOLUBILIZACJA MICELARNA, PROGRAM ROZRYWKOWY, TRAKEN, WILGOTNOŚĆ, STER, KWASOTA, PILA, PŁUG WIRNIKOWY, JĘZYK SZWEDZKI, CZYTANKA, WYBITNOŚĆ, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, LODOWIEC HIMALAJSKI, PROSIACZEK, CYWIL, OKRĄGŁOŚĆ, SABATARIANIN, HACZEK, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, KLARK, RUCH KRZYWOLINIOWY, REKIN CHOCHLIK, BEGINKI, TOREBKA, WAHACZ WZDŁUŻNY, GOŁODUPIEC, ALIANCI, ŁYSIENIE POSPOLITE, BLADZIUCH, METKA, CEREBROZYD, PERKOZ OLBRZYMI, MODRASZEK ADONIS, BOMBA, NIETRWAŁOŚĆ, MURZYN, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, POPRZECZNOZĘBNE, STERBURTA, BOMBA BURZĄCA, KETOZA, SAMOISTNOŚĆ, MIĘDZYPOKŁADZIE, ZAPISOBIORCA, PRZESTRZEŃ STANU, LEGATARIUSZ, FIRMÓWKA, BIEG DYSTANSOWY, ZGRZYBIAŁOŚĆ, KARBOANION, BEZDENNOŚĆ, POMARAŃCZA, MODELOWOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, JASTRZĘBIE OKO, OMIEG SERCOWATY, BROŃ RADIOLOGICZNA, OŚ STRZAŁKOWA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, MARYNISTYKA, DALMIERZ OPTYCZNY, WYRAFINOWANOŚĆ, PROTOZUCH, PERKOZ Z ALAOTRA, TROGLOKSEN, NEOREALIZM, KLAPA, PŁATNIK SKŁADEK, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, BEZŻUCHWOWCE, NAKIEROWANIE SIĘ, ARCHAICZNOŚĆ, KONGESTIA, SPORT WODNY, KAMUFLAŻ, BIOSYNTEZA BIAŁKA, AKATALEKSA, KURSOGRAF, DWUSTRONNOŚĆ, ARESZT DOMOWY, MODRASZEK ALKON, HASŁO WYWOŁAWCZE, GIAUR, MODELOWOŚĆ, PIANO, STYLING, KARBOKATION, MARKETING INWAZYJNY, PATYCZAK, GŁUCHOŚĆ, MINA MORSKA, HORMON TROPOWY, DOBÓR SZTUCZNY, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PILATES, KUGLARSKOŚĆ, BARSZCZ BIAŁY, SABATIANIZM, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, UMOWA ZLECENIE, WYDŁUŻALNIK, SELENEK, PIESZCZOCH, NIESYMETRYCZNOŚĆ, KLUCZ, FAJNOŚĆ, BEZPŁCIOWIEC, CHRAPY, FORMACJA DEFENSYWNA, , WIETRZNOŚĆ, FOREMAN, TELEFON, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, ETAPOWOŚĆ, MODRASZEK IKAR, RAMIĘ, SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI, MASYWNOŚĆ, KSIĄŻKOWOŚĆ, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, NIEŚCISŁOŚĆ, PRZESUWALNOŚĆ, KARMIN, WYKRĘCANIE, LINIA ŚNIEGU, ETIUDA, MLECZ, MANDALA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KONŻUKATOR, GAMBIR, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, SIŁY POWIETRZNE, OPIEKUŃCZOŚĆ, OBJAŚNIENIE, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, SROGOŚĆ, NIEGODZIWOŚĆ, FASOLA ZŁOTA, WĄTŁOŚĆ, ROZRZUTNIK, OSPALSTWO, SKUBANIEC, KWARC ZIELONY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, WNIOSKOWANIE W TYŁ, FUNKCJE AMPLITUDY, BEZCHMURNOŚĆ, RUCH PIESZY, MASA SPADKOWA, PIEZOMAGNETYZM, JĘZYK BERTA, NIELOTNOŚĆ, MEREŻKA, GUGLE, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, PRZEWROTNIK, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, UTWARDZACZ, NADBURCIE, KAKAO, IRREDENTA, JEŻYNA POPIELICOWA, KONCERNIAK, PLEBEJUSZ, UŁAMEK ZWYKŁY, MAKARON, PIERWSZOŚĆ, GRANULA, DIODA, PLASTYCZNOŚĆ, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, GOL SAMOBÓJCZY, BIDAKA, PRACOBIORCA, MASTYGONEMA, WELUR, DRZEWO ROZPINAJĄCE, REZERWA WALUTOWA, SZCZELNOŚĆ, PIORUNOCHRON, PĘCHERZYCA, NAZWA POZORNA, ROBOTY PRZYMUSOWE, CHODZĄCY SZKIELET, ŁOWCZY, SPRAWNOŚĆ, KOŁNIERZ MARYNARSKI, SKALA RANKINE'A, POŁĄCZENIE CIERNE, PRZEPŁYW BURZLIWY, WIZJA, FATALIZM, MALUCZKOŚĆ, ZERO BEZWZGLĘDNE, NIETAKTOWNOŚĆ, NOŚNIK, DZIOBÓWKA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, SOSNOWE, KORYTO, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, REOFIL, ZGODNOŚĆ, WICEHRABIA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, NUTRIA, WARZYWO, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, KĄT KURSOWY, EFEKTYWNOŚĆ, MAKABRYCZNOŚĆ, BANDERA, PERKOZEK, MIKROFON DWUKIERUNKOWY, NIECIĄGŁOŚĆ, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, SIŁA ROBOCZA, DORADCZYNI, RÓŻOKRZYŻ, UŁAMEK PROSTY, WYRZUT, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, WYRAZISTOŚĆ, BUKS, ROZMEMŁANIE, STREFA HEADA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, LUK, GEREZA BIAŁOBRODA, ŁOKIEĆ TENISISTY, NEGATYW, ?KOD PRZEDROSTKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.355 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W LOTNICTWIE: JEST TO RUCH STATKU POWIETRZNEGO W KIERUNKU NIERÓWNOLEGŁYM DO OSI PODŁUŻNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W LOTNICTWIE: JEST TO RUCH STATKU POWIETRZNEGO W KIERUNKU NIERÓWNOLEGŁYM DO OSI PODŁUŻNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRAWERS w lotnictwie: jest to ruch statku powietrznego w kierunku nierównoległym do osi podłużnej (na 7 lit.)
TRAWERSOWANIE w lotnictwie: jest to ruch statku powietrznego w kierunku nierównoległym do osi podłużnej (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRAWERS
w lotnictwie: jest to ruch statku powietrznego w kierunku nierównoległym do osi podłużnej (na 7 lit.).
TRAWERSOWANIE
w lotnictwie: jest to ruch statku powietrznego w kierunku nierównoległym do osi podłużnej (na 13 lit.).

Oprócz W LOTNICTWIE: JEST TO RUCH STATKU POWIETRZNEGO W KIERUNKU NIERÓWNOLEGŁYM DO OSI PODŁUŻNEJ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - W LOTNICTWIE: JEST TO RUCH STATKU POWIETRZNEGO W KIERUNKU NIERÓWNOLEGŁYM DO OSI PODŁUŻNEJ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast