RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LUDY TURAŃSKIE to:

rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.751

PILEUS, ORZEŁ, PRANERCZE, KAMUFLAŻ, GROTA OGRODOWA, OWRZODZENIE PIERWOTNE, PODŁOŻE MALARSKIE, WSZETECZNOŚĆ, OTOCZENIE, DRABINKA, CYNAMON, ZEWNĘTRZE, IZOTERMICZNOŚĆ, TERENOZNAWCA, CHOROBA TAYA-SACHSA, GNUŚNOŚĆ, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KÓŁKO, CHOROBA DWORSKA, MAKROKOSMOS, WYPUSTEK, FACHURA, NAPĘD TAŚMY, NADWRAŻLIWOŚĆ, SADZE, NEKTARNIK, FAŁSZYWY PROROK, LAKONICZNOŚĆ, RAK, HOBBYSTA, PUNKT OKOSTNOWY, AUTOBUS PRZEGUBOWY, OWCA CZTEROROGA, STWIERDZENIE, WIEŚNIAK, HARCERZ ORLI, SPENCER, PIASZCZYSTOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, TOCZEŃ, MARIAŻ, FILOLOGIA ANGIELSKA, KOMÓRKA, FUNKCJONALIZM, CZARNA OSPA, OBOZOWISKO, WYKRĘTAS, TRYLMA, ZJAWISKO NATURALNE, WODA POZAKLASOWA, POZYCJA BALETOWA, PIECZONKA, RELIGIOZNAWCA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, INSPEKCJA HANDLOWA, STRYJO, DOMEK, ERA KENOZOICZNA, RZEŚKOŚĆ, LIST MOTYWACYJNY, ZBOŻE, ZNAMIĘ SUTTONA, BARIONYKS, LALKA, KAWA ROZPUSZCZALNA, CHODNIK OBRONNY, BŁONICA GARDŁA, SEMAFOR, REZEDA, BALECIK, PALEMONETKA ZMIENNA, DZIANET, WIRTUOZOSTWO, SHEMICI, SĄD REJESTROWY, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, FIZJOPATOLOGIA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, WYPŁYW, POBOŻNE ŻYCZENIE, ELEKTROSTATYKA, CZŁOWIEK PIÓRA, CIOSNA, OSZAST, UNIŻONOŚĆ, PRZEBRANIE, LOGIZACJA, ZAPALENIEC, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, FLOKUŁY, PĄCZKOWCE, RADIOELEKTRONIKA, STOPA DEPOZYTOWA, ANTENA YAGI, PRACUŚ, STOLARZ MEBLOWY, WOŁGA, KRYNOLINA, PONĘTA, BESZBARMAK, POŁUDNIOWY ZACHÓD, SKINHEAD, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, ENERGIA GEOTERMICZNA, GONIOMETRIA, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, CHIŃSKI, OUDRY, RADIOBIOLOG, ORGANOLOGIA, KULTURA PIEŃKOWSKA, MURARKA OGRODOWA, SŁODOWNIA, PROGRESJA, FREZARKA KOPIARKA, OSOWATE, GŁUPKOWATOŚĆ, FENOLAN, STREFA RYFTU, HASTATUS, ARMIA ZACIĘŻNA, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, RURA OKŁADZINOWA, AKT PRAWNY, ZAPLOT, KADRYL, KUFF, CENA ZBYTU, OSTRY KURS, WYKOP, GUJANA FRANCUSKA, LEWICA, MYSZ MAŁOOKA, WILCZA PASZCZA, LOJALIZM, MMO, SKRĘTKOWCE, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, PRAWO TOŻSAMOŚCI, ROZTWÓR KOLOIDALNY, KAWA ZBOŻOWA, KALECKI, GĄSIOR, KARON, ODRZUT, EUROLAND, OPINIA, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, WEKA, UMOWA KONTRAKCYJNA, GAŁĘZIAK, PANI, FRACTOSTRATUS, ODNÓŻA, POLAJ, PODWÓJ WIELKI, KULUARY, PASO PERUANO, IZONIAZYD, BRĄZOWY PODKARZEŁ, KOLANÓWKA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, SENSACJA, ZASŁONA DYMNA, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, ŁYSIENIE POSPOLITE, MISTRZ PROSTEJ, ELBAIT, CHOPIN, SABATARIANIN, BARANI ŁEB, NAZWA ZBIOROWA, KOSMOLOGIA, AYER, HALABARDA, KATECHUMEN, NIEZNAJOMY, ALGORYTM ASYMETRYCZNY, PALIWO CIEKŁE, PRZYŁBICA, MOA, ZAŁOGANT, OBYCZAJE, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, DOCHÓD OSOBISTY, KORPUS, KANTORIA, FUNKCJONALIZM, WYCZUWALNOŚĆ, POJAZD SILNIKOWY, NASYCANIE, ARYSTOKRACJA SENATORSKA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, OKULARKI, PRZERABIACZ, OPIEKA SPOŁECZNA, LAMANTYNY, PAPROĆ DRZEWIASTA, OKRES LITERACKI, DIALIZA OTRZEWNOWA, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, BUDDYZM TYBETAŃSKI, PCHACZ, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, SKOCZEK EGIPSKI, CZARNE KINO, METAJĘZYKOWOŚĆ, NALORFINA, TONIĘCIE, NEWTON, MELFALAN, SKRZYNKA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, TASZYZM, SYSTEM BANKOWY, NARAKA, PAMIĘĆ RUCHOWA, ODJEMNIK, MANIA PRZEŚLADOWCZA, BYSTRZACHA, RADYKALNOŚĆ, LOGIKA, ZWAPNIENIE, REKIN OWSONA, DIUGONIE, TRAWERS, PRACOHOLIK, ANAEROBIOZA, NIEDELIKATNOŚĆ, CUDOWNY OWOC, SPLOT SZYJNY, BACHMAT, GRAWIMETRIA, WYMIENIACZ, MEANDER, OŚLA CZAPKA, MERMOZ, CZIRLIDERKA, KREOLSKI HAITAŃSKI, TRANSAKCJA TERMINOWA, KRET, PRZYMIERZE, PIES RODZINNY, KOD DWÓJKOWY, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, LĄD, NIESTRAWNOŚĆ, KARDIOCHIRURGIA, REZERWACJA, WYCIĄG, INSTYTUCJA KREDYTOWA, GRUPA, LANSJER, ŁAŃCUSZEK, FILET, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, FAVELA, UZBROJENIE, ZESTAWIK, MILA POLSKA, GRUCZOŁ MLEKOWY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KONFERENCJA, SEKCJA DĘTA DREWNIANA, STRUKTURALISTA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, TUNDRA, ZŁUDNOŚĆ, WATAHA, SKAŁA PLUTONICZNA, SER, PĘDZLIK, OGNIWO CLARKA, DOPING, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, HEBRAJSKI, SYMULATOR, OGNISKO MUZYCZNE, REZYDENTURA, GRADACJA, MIESZADŁO, FETYSZYSTA, WYPRAWIACZ, MĄKA SITKOWA, GETER, GŁOS, GEOMELOFAGIA, MINERALOGIA GENETYCZNA, PRACA ORGANICZNA, STANDARD EMISYJNY, POCIĄG POSPIESZNY, NAJDUCH, BOROWIK GRABOWY, WYTWÓRNIA, KOLABORACJONISTA, PIORUNOCHRON, ?PĘTÓWKA MAJORSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.751 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LUDY TURAŃSKIE rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LUDY TURAŃSKIE
rzekoma grupa ludów, do których mieli się zaliczać Hunowie, Mongołowie czy Turcy; w XIX i XX wieku określano tym mianem ludy z rodzin i podrodzin językowych tureckiej, ugrofińskiej, a nawet drawidyjskiej (na południu Indii) oraz mówiące językiem japońskim i językiem koreańskim (przez współczesnych naukowców pojęcie uważane jest za przestarzałe) (na 13 lit.).

Oprócz RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RZEKOMA GRUPA LUDÓW, DO KTÓRYCH MIELI SIĘ ZALICZAĆ HUNOWIE, MONGOŁOWIE CZY TURCY; W XIX I XX WIEKU OKREŚLANO TYM MIANEM LUDY Z RODZIN I PODRODZIN JĘZYKOWYCH TURECKIEJ, UGROFIŃSKIEJ, A NAWET DRAWIDYJSKIEJ (NA POŁUDNIU INDII) ORAZ MÓWIĄCE JĘZYKIEM JAPOŃSKIM I JĘZYKIEM KOREAŃSKIM (PRZEZ WSPÓŁCZESNYCH NAUKOWCÓW POJĘCIE UWAŻANE JEST ZA PRZESTARZAŁE). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x