CZERNICA, AYTHYA FULIGULA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ W PASIE OD ISLANDII I WIELKIEJ BRYTANII PO KAMCZATKĘ, NA POŁUDNIU OSIĄGA EUROPĘ ŚRODKOWĄ, PÓŁNOCNĄ MONGOLIĘ I HOKKAIDO - ZASADNICZO JEST TO PAS POMIĘDZY 70°N A 48°N - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KACZKA CZERNICA to:

czernica, Aythya fuligula - gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną Eurazję w pasie od Islandii i Wielkiej Brytanii po Kamczatkę, na południu osiąga Europę Środkową, północną Mongolię i Hokkaido - zasadniczo jest to pas pomiędzy 70°N a 48°N (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZERNICA, AYTHYA FULIGULA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ W PASIE OD ISLANDII I WIELKIEJ BRYTANII PO KAMCZATKĘ, NA POŁUDNIU OSIĄGA EUROPĘ ŚRODKOWĄ, PÓŁNOCNĄ MONGOLIĘ I HOKKAIDO - ZASADNICZO JEST TO PAS POMIĘDZY 70°N A 48°N". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.780

ABSOLUTORIUM, KOALOWATE, ROSZPUNKA OSTROGRZBIECISTA, BORZEŚLAD NITECZKA, PASTERZ, PRĄTNIK SOLNISKOWY, CIASNOŚĆ, CHRAPY, CYTRUS, SUFFOLK, TRWOŻNICA HABU, RYŻ, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, REN, DROBNIACZEK BEZZĄB, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, SREBRNA PAPROĆ, LINIA GŁOWY, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, KORPORACYJNOŚĆ, RDZA, OZDOBNICA FORSSLUNDA, BIELISTKA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, ŁAŃCUSZEK, POUFAŁOŚĆ, BALET, ORNITOCHEIROIDY, DŻELADA BRUNATNA, SZORSTKOŚĆ, INTERVIEW, LASKA JAKUBA, JAŚMINOWIEC, TERAPENA WODNA, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, DROGA EKSPRESOWA, KOB NILOWY, AGAPANT, IRGA CZARNA, LUJ, URONAUTES, PODNOSKA, TRASZKA ŻABIOZĘBNA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, OSTROŻEŃ, KLAWIK, RELIGIA MOJŻESZOWA, ŚWINIA CELEBESKA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, GAJNIK LŚNIĄCY, BÓBR ZWYCZAJNY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, SYSTEMIK, KUROCZUB, DABOJA LEWATYŃSKA, KOCZKODAN CZERWONOBRZUCHY, SOSNA CZARNA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KRASA, PŁOŻYMERZYK KĘDZIERZAWY, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, ZIEMNIAK, ROKOKO, TORFOWIEC NASTROSZONY, DUJKER ŻÓŁTOPRĘGI, SIT DROBNY, ANAKREONTYK, NEFELIN, KODIEUM PSTRE, CIEPŁE KRAJE, WIECHLINA ODLEGŁOKŁOSOWA, MAŁA MAZAMA RUDA, LIVERPOOLSKA, GÓRALEK ZAROŚLOWY, RAGI, KRWIOPIJCA, OWSIK ZŁOCISTY, PODEJRZLIWIEC, SZCZAWIK CZTEROLISTNY, NEGATYWIZM, PROPORCZYKOWIEC SCHEELA, OPUNCJA, DAROWNIK PRZEDZIWNY, REGIONALISTA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, STRZELANINA, ZIARNO, NITINOL, AGREST CHIŃSKI, RETROWIRUS, ORONGO, SZOR, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, BYSTRZYK JEDNOPRĘGI, KRZYŻAK NADWODNY, ZAPORA, NAROŻNICA NOSATA, BOROWIK SINIEJĄCY, BREAKDANCE, WĘŻOJAD, ESPRESSO, CYPRYS, KUKAWIK, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, LEASING OPERACYJNY, GŁÓG OSTROGOWY, KOLCZAK CZARNY, BAMBUSOWIEC ZIELONY, WIEŚNIAK, PROCES POLITROPOWY, MIKROOTOCZENIE, KUDU MAŁE, ŻEGLARZ, BURZYK HAWAJSKI, PRZEWÓD ODGROMOWY, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, BARK, BEZUCZUCIOWOŚĆ, METALOPROTEINA, KŁĘBCZAK, IZOP, MEMBRANA, BYLICA, POROZUMIENIE PŁACOWE, DZIARSKOŚĆ, RDZEŃ, MOMOT, BRZEMIĘ, ŚWISTEK BIAŁOWARGI, SOSNA CUKROWA, BORECZNIK SOSNOWIEC, OGNISKO, SYKATYWA, BEZINTERESOWNOŚĆ, POPRZECZKA, TRASZKA WALTLA, WYSTARCZALNOŚĆ, CYRANECZKA POŁUDNIOWA, KUKUŁA SUNDAJSKA, PRZEZIERNIK, SUMA WEKSLOWA, ŻÓŁWINEK ŻÓŁWIK, DIUGONIE, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, SFENA, CHESTER, SORGO, MIODOJAD ZŁOTOLICY, ROJOWNIK, MAMUTAKI, APEREA, PRZEDSIONEK, PUDU EKWADORSKI, KLĄSKAWKA, IGLICA, ROZSĄDNOŚĆ, KWIECIAK, TORPEDÓWKA FALKLANDZKA, KANTAROWCZYK DUŻY, LAMA, MULAK, BAWÓŁ, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, CUKRÓWKA, KRATA ROZDZIELNA, KRENELAŻ, ZAPALENIEC, LOGIKA KIERUNKOWA, SERIOLE, FILM MUZYCZNY, GOŹDZIEŃCZYK WYPRĘŻONY, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, EMBLEMAT, KOSZATKA, BILARD FRANCUSKI, KUKAWCZYK MAŁY, MHOR, IBISOWIEC, STROIK, WIDNOŚĆ, WELUR, ŻYRYTWA, ŚLEPOWRON FALKLANDZKI, PRZEZIERNIK DĘBOWIEC, MIKROFON DYNAMICZNY, WĘŻYNKA, BARWIENIEC CZARNY, KOŃ TRAKEŃSKI, PLAŻÓWKA, ABFARAD, LEGWAN LAMPARCI, NORNIKOWATE, CENTRALA, GRYKA, BIOSYNTEZA BIAŁKA, TWIERDZENIE REESA, ŁUG, BIOFILNOŚĆ, BALAST, CHASZCZAK OLIWKOWY, DZIECINNA IGRASZKA, RZECZ, RAGLAN, MRÓWKOJAD, POMURNIK, PĘDZLICZEK BRODAWKOWATY, ZYS, KOSZYCZEK, KRAKAUER, RURECZNIKOWATE, ADIANTUM, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, WALABIA PASMOWA, KAWAŁ, KABRIOLET, KOPER OGRODOWY, OKAZAŁOŚĆ, JESIOTR BIAŁY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, DRZEWICA WĘDROWNA, OC, SECESJONISTA, PYŁKOJAD SZARY, PREONDAKTYL, KOCIOŁ EWORSYJNY, MUCHOŁÓWKA, HAMULEC WIRNIKOWY, HERKULES, SANSEWIERA, GAŁUSZKA KULECZNICA, HIROLA, ŚCISŁOŚĆ, OPERATOR UNITARNY, PACHNOTKA UPRAWNA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, BOCZNOTRZONOWIEC, ZAINTERESOWANY, NIEPRAWOŚĆ, OUDRY, ŚWIERK KAUKASKI, TEJU WODNY, HEBAN, AMBYSTOMA KALIFORNIJSKA, MELISA LEKARSKA, KOŚNIK CZUBATY, HETEROATOM, GNIAZDO PROCESOROWE, KRĘPNIK AKACJOWY, SEKWOJA, PORZĄDEK, WIDŁOZĄB FALISTY, DZIERZBIK ZŁOTY, KOLA, ZAGĘSZCZACZ, BYLEJAKOŚĆ, DUJKER CZARNOCZELNY, DZIEWIĘĆSIŁ, SZARYTKA, KUREK, DWUSTRONEK JASNY, TRZMIEL RUDY, NOSOROŻEC SZEROKOPYSKI, KLĄSKAWKA ZWYCZAJNA, BATALION WARTOWNICZY, PTERODAUSTRO, TORFOWIEC PIĘCIORZĘDOWY, HERPESWIRUS, REPUBLIKA ADYGEI, KOSTRZEWA TATRZAŃSKA, CZERMIEŃ, EGIROZAUR, ZALEŻNOŚĆ, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, BOMBARDIER, BARWINEK POSPOLITY, TOR ODSTAWCZY, ŚWIR, WSZETECZNOŚĆ, WIEWIÓRKA GAMBIJSKA, GÓRALEK, ŁUSKOWIEC LEŚNY, NAJA, SCIENCE FICTION, PIWONIA, ŻÓŁTOOK SZAROGŁOWY, PRUSAK, PŁASKOBOK CZARNOOBRZEŻONY, POCIĄG EKSPRESOWY, KUNA, KUKUŁA BIAŁOBRZUCHA, WĘZEŁ ZATOKOWY, SZYSZEŃ SOSNOWY, HAŁAŚNIK KRESKOWANY, ANOLIS BRODATY, SOL, NIEWYRAŹNOŚĆ, GOŁĄBECZEK, DWURZĘDEK, KONDOR KRÓLEWSKI, NOOBEK, ?STOSUNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.780 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZERNICA, AYTHYA FULIGULA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ W PASIE OD ISLANDII I WIELKIEJ BRYTANII PO KAMCZATKĘ, NA POŁUDNIU OSIĄGA EUROPĘ ŚRODKOWĄ, PÓŁNOCNĄ MONGOLIĘ I HOKKAIDO - ZASADNICZO JEST TO PAS POMIĘDZY 70°N A 48°N się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZERNICA, AYTHYA FULIGULA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ W PASIE OD ISLANDII I WIELKIEJ BRYTANII PO KAMCZATKĘ, NA POŁUDNIU OSIĄGA EUROPĘ ŚRODKOWĄ, PÓŁNOCNĄ MONGOLIĘ I HOKKAIDO - ZASADNICZO JEST TO PAS POMIĘDZY 70°N A 48°N
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KACZKA CZERNICA czernica, Aythya fuligula - gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną Eurazję w pasie od Islandii i Wielkiej Brytanii po Kamczatkę, na południu osiąga Europę Środkową, północną Mongolię i Hokkaido - zasadniczo jest to pas pomiędzy 70°N a 48°N (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KACZKA CZERNICA
czernica, Aythya fuligula - gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną Eurazję w pasie od Islandii i Wielkiej Brytanii po Kamczatkę, na południu osiąga Europę Środkową, północną Mongolię i Hokkaido - zasadniczo jest to pas pomiędzy 70°N a 48°N (na 14 lit.).

Oprócz CZERNICA, AYTHYA FULIGULA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ W PASIE OD ISLANDII I WIELKIEJ BRYTANII PO KAMCZATKĘ, NA POŁUDNIU OSIĄGA EUROPĘ ŚRODKOWĄ, PÓŁNOCNĄ MONGOLIĘ I HOKKAIDO - ZASADNICZO JEST TO PAS POMIĘDZY 70°N A 48°N sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZERNICA, AYTHYA FULIGULA - GATUNEK ŚREDNIEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE); ZAMIESZKUJE PÓŁNOCNĄ EURAZJĘ W PASIE OD ISLANDII I WIELKIEJ BRYTANII PO KAMCZATKĘ, NA POŁUDNIU OSIĄGA EUROPĘ ŚRODKOWĄ, PÓŁNOCNĄ MONGOLIĘ I HOKKAIDO - ZASADNICZO JEST TO PAS POMIĘDZY 70°N A 48°N. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast