GŁOWONÓG, KTÓREGO OTWÓR GĘBOWY OTOCZONY JEST 8 RAMIONAMI, POSIADA GRUCZOŁ CZERNIDŁOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OŚMIORNICA to:

głowonóg, którego otwór gębowy otoczony jest 8 ramionami, posiada gruczoł czernidłowy (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OŚMIORNICA

OŚMIORNICA to:

drapieżny głowonóg z gromady ośmiornic (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GŁOWONÓG, KTÓREGO OTWÓR GĘBOWY OTOCZONY JEST 8 RAMIONAMI, POSIADA GRUCZOŁ CZERNIDŁOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.857

COSINUS, ZUPA NA GWOŹDZIU, PRONIEMIECKOŚĆ, OZDOBNIK, GNUŚNOŚĆ, PRELUDIUM, PIEPRZ CZERWONY, OTWÓR KIERUNKOWY, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ZAKON KLERYCKI, GHUL, PIERWSZOŚĆ, PŁOMIEŃ, ZBIORNIK, ADWOKAT DIABŁA, MONILOFITY, STAROŚĆ, LOTNICTWO WOJSKOWE, OTWÓR NOSOWY, NON-IRON, KOZERA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, NEUROTRANSMITER, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, DELEGACJA, WINO LIKIEROWE, IDENTYFIKACJA, SKOK, CIEKAWOŚĆ, MINÓG RZECZNY, POTRZEBUJĄCA, TORFOWISKO WYSOKIE, FASOLA ZŁOTA, ZAKŁADKA, DRZEWO ROZPINAJĄCE, SYNTETYZATOR, SYSTEM INFORMATYCZNY, ROZWIĄZŁOŚĆ, STRZELNICA, ŻÓŁTAK, WIĄŚL, ZEROWOŚĆ, ŻYŁKA, BARCIAK, FLEGMA, ŁADOWNIK, GRAD, DICYNODON, ANTYPARLAMENTARYZM, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, PRĘT STALOWY, BIEG PRZEŁAJOWY, MACEDONIA, NIEAKTUALNOŚĆ, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, PRZESTĘPNOŚĆ, PORÓD POŚLADKOWY, TEOLOGIA BIBLIJNA, PLANETARIUM, POLSKOŚĆ, NAGIEL, STREFA KLIMATYCZNA, SKRYTOBÓJSTWO, AMBITNOŚĆ, TAG, SCHAB, OSADA, POMARAŃCZA, JĘZYCZNIK ZWYCZAJNY, WĘGLARSTWO, ANTECEDENCJA, ARESZT IZOLACYJNY, POWTARZALNOŚĆ, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, SZATAN, PRAWO PUBLICZNE, CENOBIORCA, DOMINATOR, SESJA EGZAMINACYJNA, SKARBNICA, BIDAKA, NIEUPRZEJMOŚĆ, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, SUBSTANCJALNOŚĆ, UPALNOŚĆ, PRZYGODA, KREDYT RATALNY, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, SUROWOŚĆ, CHRAPY, TRASA KONCERTOWA, DOBRO LUKSUSOWE, WSPÓLNOŚĆ, CZIP, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, PREPROCESOR, ZORZA POLARNA, PRZETOKOWY, CHROPAWOŚĆ, MIKROFON NERKOWY, WŁÓKNO, ŚREDNIACTWO, MADREPORA, BIUROKRACJA, BUŁGARYSTYKA, POŚLEDNIOŚĆ, GŁUPTAKOWE, DEZINSTALACJA, ŚWIAT ASTRALNY, PILA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, ZABÓR, AKATALEKSA, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, PAROKSYTON, IRLANDZKOŚĆ, WAĆPANNA, BAZOFIL, MINÓG UKRAIŃSKI, PINGWIN MAŁY, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, PRZEMĄDRZALEC, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, INDYWIDUALIZM, GUGIEL, GLADIATORSTWO, KLEJÓWKA, PRĄD ZMIENNY, RZEKOTKA WIELKA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, WZNIOS, CZYNNIK ENDOGENICZNY, CHMURNOŚĆ, HEADHUNTER, FIGIEL, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, MNICH, ILUZYJNOŚĆ, GABLOTA, ROZBUDOWA, PIASECZNICA, MAJÓWKA, CZERPNIA POWIETRZA, PRZYĆMIENIE, WOŁYNOW, IRANISTAŃSKI, ZEGAR ATOMOWY, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, ŁADA, POWOLNOŚĆ, POLISOLOKATA, SZKARADZIEŃSTWO, MŁODZIK, IRONICZNOŚĆ, ZIARNO, POLE BEZWIROWE, ŁAŃCUSZEK, ATRAKCYJNOŚĆ, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, KLOAKA, EMISJA PIENIĄDZA, ROZKŁAD, MEDYCYNA PRACY, BĄK, GREJ, IMPERTYNENCKOŚĆ, DESZCZOWOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, RDZEŃ KRZEMIENNY, SCENICZNOŚĆ, MAŁY PODATNIK, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, DIURETYK, VAT, GLINIANE RĘCE, PROSTA, UBEZPIECZONY, PRACOHOLIK, IMPLIKATURA, ROOIBOS, WIROPŁAT, REFLEKTOR, TRĄDZIK, HENRYK VIII, TWIERDZENIE PITAGORASA, SEKSOWNOŚĆ, KOPUŁKA, TANCERKA BRZUCHA, ZABAWOWOŚĆ, SKOK, KOLBA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, RUCHOMOŚĆ, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, JAWNOŚĆ, PRZEWÓD ODGROMOWY, STAROŚWIECKOŚĆ, AZATIOPRYNA, OKNO, KWAS LIZERGINOWY, KECZUP, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, CZWARTY, UWAŻNOŚĆ, DOZOROWIEC POGRANICZA, FLEBODIUM, POCISK BALISTYCZNY, NEUROPROTEKCJA, WIDZENIE, CZAPKA NIEWIDKA, NOTA PROTESTACYJNA, TEATYN, DRAŻLIWOŚĆ, OSTROŚĆ, IDENTYCZNOŚĆ, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, ARCYDZIELNOŚĆ, TYKA, SARONG, NIKCZEMNOŚĆ, BOROWIK CIEMNOKRWISTY, AUTO SUBKOMPAKTOWE, EKSKLUZYWIZM, TYŁOZGIĘCIE MACICY, ARABSKI, BIPAK, BIAŁY TANIEC, ORZESZEK ZIEMNY, MELODIA, KARCIANE DOMINO, REFLEKTOR, OZNACZENIE, MGŁAWICOWOŚĆ, MARTWIAK, ROZPOREK, HENNA, DOWOLNOŚĆ, KREDYT HIPOTECZNY, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, OKRĄG WPISANY, MYDELNICZKA, WIDŁOZĘBOWCE, PANICZĄTKO, DYNAMIZM, PLENER, PRZEDMURZE, DRYL, AGNOSTYK, RACHUNEK BANKOWY, PODAWCA, PARADOKS OLBERSA, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, AMINOPENICYLINA, GRUZIŃSKI, SATELITA GEOSTACJONARNY, TAGER, SYMETRALNA, BAZYLIKA WIĘKSZA, TRUDNOŚĆ, POBUDKA, KREDYT STUDENCKI, TEST SPRAWNOŚCIOWY, SKANDYNAWSKOŚĆ, PROPAROKSYTON, CHROMOSOM PHILADELPHIA, BARANIA GŁOWA, GŁOSKA PREPALATALNA, RADIOELEKTRONIKA, HALOFIL, ROZSADNIK, A0, STRATEGIA, RELATYWIZM, DYWETYNA, PIRAMIDA FINANSOWA, WODY TERYTORIALNE, CIEKAWSKOŚĆ, OKRES ROZLICZENIOWY, WAGON BREKOWY, BACIK, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, KAMERTON, WYRĄB, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PAŹDZIOR, NOCEK BRANDTA, RAFLA, FUNKCJA TOTALNA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, GRZYB NADRZEWNY, APROBATA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, ŁODZIK, DEFENSOR, CZĄSTKA CIĘŻKA, ?EKONOMIA POLITYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.857 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GŁOWONÓG, KTÓREGO OTWÓR GĘBOWY OTOCZONY JEST 8 RAMIONAMI, POSIADA GRUCZOŁ CZERNIDŁOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GŁOWONÓG, KTÓREGO OTWÓR GĘBOWY OTOCZONY JEST 8 RAMIONAMI, POSIADA GRUCZOŁ CZERNIDŁOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OŚMIORNICA głowonóg, którego otwór gębowy otoczony jest 8 ramionami, posiada gruczoł czernidłowy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OŚMIORNICA
głowonóg, którego otwór gębowy otoczony jest 8 ramionami, posiada gruczoł czernidłowy (na 10 lit.).

Oprócz GŁOWONÓG, KTÓREGO OTWÓR GĘBOWY OTOCZONY JEST 8 RAMIONAMI, POSIADA GRUCZOŁ CZERNIDŁOWY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - GŁOWONÓG, KTÓREGO OTWÓR GĘBOWY OTOCZONY JEST 8 RAMIONAMI, POSIADA GRUCZOŁ CZERNIDŁOWY. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x