TO, ŻE COŚ JEST GÓWNIANE, BEZWARTOŚCIOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GÓWNIANOŚĆ to:

to, że coś jest gówniane, bezwartościowe (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GÓWNIANOŚĆ

GÓWNIANOŚĆ to:

to, że jakaś sytuacja jest gówniana - trudna do rozwiązania, kłopotliwa, niejasna (na 10 lit.)GÓWNIANOŚĆ to:

ludzka bezwartościowość (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST GÓWNIANE, BEZWARTOŚCIOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.633

TABLICA, WSZECHMOC, NADWOZIE SAMONOŚNE, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, WYRÓWNANIE, ZŁOTA KLATKA, BEZINTERESOWNOŚĆ, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, ROZRZĄD, RURA WYDECHOWA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, SEKCIARZ, ZAJĄC SZARAK, DROBNOUSTEK BECKFORDA, SUSZARNIA, WIDZOWNIA, PŁOMIEŃ, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, MACIERZ KWADRATOWA, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, KABANOS, FRYWOLNOŚĆ, ŻARŁACZ SZARY, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, REGION WĘZŁOWY, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, REKIN PIASKOWY, SPYCHOLOGIA, SŁÓWKO, FIGURACJA HARMONICZNA, POKAZOWOŚĆ, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, PUSZCZALSKA, CHODZĄCA REGUŁA, OFFTOP, DYSCYPLINA SPORTOWA, PACHYPLEUROZAUR, AUTOMATYKA POGODOWA, GEJOSTWO, CZASZA, HABIT, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, ASPIRYNA, PACHCIARZ, SPEKULACJA, FORMA PÓŁTORALINIOWA, GŁADKOŚĆ, UPOJNOŚĆ, ROZUMIENIE, CZESTER, ŻAŁOBA, IDEALNOŚĆ, PAKA, FILM SF, LEKKOMYŚLNOŚĆ, MAŁOŚĆ, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, STREFA ODRUCHOWA, POWAGA, PODAWACZ, WYBUCHOWA ATMOSFERA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, ROPNICA, KOLOKATOR, FILTRACJA, PĘTLA, TEOLOGIA PASTORALNA, CHODZĄCY SZKIELET, PRACOHOLIK, TASIEMCE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, WIRTUOZERSTWO, IMPLIKATURA, GADATLIWOŚĆ, SZMELC, KARZEŁKOWATOŚĆ, DWÓJKA PODWÓJNA, GILOTYNA HUME'A, KOTERIA, ODDZIAŁYWANIE, OBJAWICIEL, STRUGACZ, COMBER, POKAZ, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ZEROWOŚĆ, PRECEDENSOWOŚĆ, GOFR, REGRESJA LODOWCA, BIEGŁOŚĆ, CIĘŻAR, KORPORACYJNOŚĆ, MOCNA STRONA, SEZAM, DOLINA V-KSZTAŁTNA, MAŁY EKRAN, SAŁO, MIGDAŁ, FUNKCJA PRZESTĘPNA, ENAMINA, GIĘCIE, BOROWIK GRABOWY, KARAMBOLA, OPORNOŚĆ, WYNAJEMCA, DOWCIPNOŚĆ, BRANIE POD WŁOS, KĄSACZOWATE, LEASING OPERACYJNY, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, AGNOSTYCYZM, KOMPENSATOR CIEPLNY, PLANETA OCEANICZNA, REWERENCJA, PIÓRO, KREDYT INWESTYCYJNY, MATOLA, PAGI, ZBIERACZKA, RARYTAS, JĘZYK PORTUGALSKI, MAKAK MAGOT, TEREN, WIELORASOWOŚĆ, POCHŁANIACZ, NIEWYRAŹNOŚĆ, ODJEMNIK, FUNDA, CUDZOŚĆ, ŻYŁKA, PATROLOWIEC, SAMOAKTUALIZACJA, PŁOMIENIE, KONSTYTUTYWNOŚĆ, GIAUR, GŁOSICIEL, EKLEZJALNOŚĆ, AWANSCENA, PERILLA ZWYCZAJNA, PRAWO PRYWATNE, SKRYTOBÓJSTWO, FANABERIA, IMAGE, OBIEG PIENIĄDZA, GRONINGER, OMNIPOTENCJA, SKRZYDEŁKO, NIEPOPRAWNOŚĆ, KALKA TECHNICZNA, DOBÓR SZTUCZNY, TOPOLA CZARNA, ZAPALENIE, BIOMETRIA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, CZYSTY ROZUM, SYRENA ALARMOWA, WYLOT, OBIEKT WESTCHNIEŃ, OKROPNOŚĆ, DROŻYZNA, ENIGMAT, PIEZOELEKTRYK, NIEUBŁAGALNOŚĆ, NIECELOWOŚĆ, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, GACEK SZARY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, IMPLIKACJA LOGICZNA, WIETRZENIE MECHANICZNE, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, BARBARZYŃCA, KOŚĆ OGONOWA, POLICYJNOŚĆ, SOLIPSYZM, SKRÓT SYLABOWY, KRZYŻAK ROGATY, LUDZIK, DZIAD, MIAŁ, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, FROTKA, GÓWIENKO, NUMER, RAK SZEWC, POLISOLOKATA, RAMIĘ, CHOLEWKA, WINNY, STRZECHWOWCE, OSIEMDZIESIĄTKA, ZIOMEK, TABLICA, PODŁOTA, OSTRA AMUNICJA, UWAGA, BATALION RADIOTECHNICZNY, ETER, CNOTLIWOŚĆ, PLAKODONTY, DUPERELA, GWIAZDKA, GRUZIŃSKI, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, KREDYT HIPOTECZNY, PLEWA, STENWANTA, ANDANTE, OSET SIWY, RELING, DYN, CHLEB POWSZEDNI, MANIPULACYJNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, OGNIWO SREBROWE, KOŚLAWIEC, WAPITI, SPŁASZCZKOWATE, RESPONSYWNOŚĆ, REKTYFIKACJA KRZYWEJ, SONDA, PIEPRZ, MÓZG, AFRYKAŃSKI, ALTANNIK ARCHBOLDA, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, PLUS DODATNI, TURBINA PELTONA, METAMORFIZM WSTECZNY, PEŁNOMOCNICTWO, KIKS, TŁUSTE LATA, OSTROŚĆ, NAJEMCA, UPOŚLEDZONY, DRENAŻ LIMFATYCZNY, FANFARON, PREFEKTURA MIEJSKA, GRAMATYKA GENERATYWNA, KSZTAŁCICIEL, BOBREK TRÓJLISTKOWY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PRĘDKOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, WARSTWA OZONOWA, SOLIDARNOŚĆ, EKSCYTARZ, BOURBON, KOŃCÓWKA, ZARODEK, PRZERYWACZ, TEOLOGIA NEGATYWNA, ŻART, FRANCUSKOŚĆ, KARMIDŁO, LAMPA ŁUKOWA, NAPINACZ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, MUSZLA, ODCINEK, KOZERA, CUDA-NIEWIDY, FAWORYT, BŁAHOSTKA, KIPI KASZA, WYPŁYW, DZIECINNOŚĆ, PIRAMIDKA, POWYWRACANIE, RĘKAW, OWCA CZTEROROGA, METKA, ANORMALNOŚĆ, KROK, MIKROSOCZEWKA, KOLEGIUM, BLADOŚĆ, FIZYKA SŁOŃCA, LEGATARIUSZ, MODRASZEK ORION, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, TŁUSTY DRUK, FIRMÓWKA, ZASTAŁOŚĆ, POLIMODALNOŚĆ, BURGER, SIEDMIOMILOWE BUTY, STALÓWKA, MAŁOSTKOWOŚĆ, NAROWISTOŚĆ, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, POCHWIAK OKAZAŁY, WŁAŚCICIEL, ROZDZIAŁKA, SOCJOBIOLOGIA, CYGAN, SKRZYPŁOCZE, PRZEGLĄD, ?NEUROPROTEKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST GÓWNIANE, BEZWARTOŚCIOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST GÓWNIANE, BEZWARTOŚCIOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GÓWNIANOŚĆ to, że coś jest gówniane, bezwartościowe (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GÓWNIANOŚĆ
to, że coś jest gówniane, bezwartościowe (na 10 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST GÓWNIANE, BEZWARTOŚCIOWE sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST GÓWNIANE, BEZWARTOŚCIOWE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x