URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST BADANIE OKREŚLONEGO ŚRODOWISKA PRZEZ WNIKANIE W ICH GŁĄB, ZANURZANIE SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SONDA to:

urządzenie, którego zadaniem jest badanie określonego środowiska przez wnikanie w ich głąb, zanurzanie się (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SONDA

SONDA to:

rozeznanie się w jakimś zagadnieniu, szczególnie sprawdzenie opinii i nastrojów społecznych w jakiejś kwestii (na 5 lit.)SONDA to:

badanie opinii publicznej, rodzaj badań o charakterze socjologicznym, mających na celu określenie np. preferencji danej grupy ludności (na 5 lit.)SONDA to:

przyrząd medyczny służący do badania wnętrza organizmu lub wymiany substancji (na 5 lit.)SONDA to:

bezzałogowy, prawie zawsze zautomatyzowany statek kosmiczny przeznaczony do prowadzenia badań naukowych w przestrzeni pozaziemskiej (na 5 lit.)SONDA to:

jeden z interaktywnych elementów stron WWW; ma formę prostej ankiety z pojedynczym pytaniem oraz dwoma (i więcej) możliwymi odpowiedziami (często bardzo lakonicznymi) (na 5 lit.)SONDA to:

ZOND (na 5 lit.)SONDA to:

urządzenie służące do pomiaru głębokości (na 5 lit.)SONDA to:

zgłębnik (na 5 lit.)SONDA to:

urządzenie do pomiaru głębokości wody w akwenach (na 5 lit.)SONDA to:

(potencjałowa) elektroda pomocnicza w lampie gazowanej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST BADANIE OKREŚLONEGO ŚRODOWISKA PRZEZ WNIKANIE W ICH GŁĄB, ZANURZANIE SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.801

INKUBACJA, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, WĘŻOWIDŁO, NAWALENIE SIĘ, MŁOT HYDRAULICZNY, ANTENA ŚRUBOWA, ŚLEDŹ, ŁÓDŹ POLICYJNA, KESON, ULĘGAŁKA, WYMOWNOŚĆ, STACJA BAZOWA, HEMOROID, HIPEROATOM, POINTER, ATOPINA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, ASIEJEW, DIURETYK, FILEMON BRĄZOWY, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, WIZJER, ŻARŁOK, UŁAMEK PROSTY, KRAJOBRAZ, KOMUNIA, DOM KATECHETYCZNY, LISIURKA, FAWORYT, PŁOMYCZEK, CIASNOŚĆ, KIPA, WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, REPETYTYWNOŚĆ, WZÓR UŻYTKOWY, POKRZEPICIEL, DŁUGOSZPAR, OPŁATA, SEMESTR ZIMOWY, WALUTA MIĘKKA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, SCENICZNOŚĆ, LATARNIA UMARŁYCH, UŁAMEK WŁAŚCIWY, ŁAZIK, LAPAROSKOPIA, ERA MEZOZOICZNA, KONSERWA, JAŚNIA, DOZNANIE, PODSADKA, CHORAŁ LUTERAŃSKI, FORMA DWULINIOWA, TAGER, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, SZUBIENICA, RAMIĘ, DUPOLIZ, MUZYKA, RZEZ, BESKIDNIK, STRONA BIERNA, POMIDOR, BEZRĄBEK, ELEMENT ODSTAJĄCY, CZĘSTOKÓŁ, KONTYNGENT CELNY, HIPPISKA, GOSPODARKA NATURALNA, SALMONELLA, STOŻEK ŚCIĘTY, FREGATA RAKIETOWA, TRACHEOSKOPIA, ZARADNOŚĆ, SUTEK, TEORIA MNOGOŚCI, KOLEGIUM, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, STAŁA MICHAELISA, CZIRU, NAZWA SYSTEMATYCZNA, SZCZERBA, UMOWA AGENCYJNA, KOŃ TORYJSKI, RUDERA, UNYTKO, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, PISMO MUZYCZNE, WODOROST, OGIEŃ KRZYŻOWY, OC, PODGLĄD, ARGO, JEDNOPARTYJNOŚĆ, OPŁATA BANKOWA, POGOTOWIE, KODYFIKATORKA, SZEJK, LEK PRZECIWLĘKOWY, CHOROBA WOLMANA, BOMBA WULKANICZNA, STREFA PODMIEJSKA, BYLICA POLNA, VIANI, KOCANKA WŁOCHATA, FARBOWANY LIS, JĘZYK NESYCKI, MAGDYNO, LUZACKOŚĆ, ZLEWKA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, BĄBEL, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, ZDZIADZIENIE, ERA, WĄSKIE GARDŁO, MIARA NIEZWARTOŚCI, KARZEŁ, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, HEMOCYT, ZARODZIEC SIERPOWY, KÓŁKO I KRZYŻYK, SUPERPOZYTYW, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, ZYGOTARIANIN, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, BAŁYK, METEORYT KAMIENNY, PSIKUS, LEK MOCZOPĘDNY, KRUCHOŚĆ, KARTON, HUMANOID, OBLICZNOŚĆ, APARAT SUTTONA, INDOEUROPEJCZYK, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, CHŁONIAK, SKUPIA, HURYCKI, REPARACJA WOJENNA, PIERWODRUK, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, MOWA EGOCENTRYCZNA, ROOIBOS, BIELIŹNIARSTWO, PŁAZAKOWATE, PUNKT ASEKURACYJNY, BURAK STOŁOWY, DEKORATOR WNĘTRZ, WIDZENIE OBWODOWE, ZARZĄD, LAMPA CROOKESA, LODOWIEC GÓRSKI, MOLESTOWANIE SEKSUALNE, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, LANDARA, DYSKRECJA, OSZCZĘDNOŚĆ, DZWONEK, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, KOŁODZIEJ, SKŁADOWA, APOLLIŃSKOŚĆ, KRUMMHORN, UMIEJSCOWIENIE, LITEWSKOŚĆ, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, UGÓR, MAHAJUGA, BABESZJOZA PSÓW, PRZEDMURZE, PRZEDSZKOLE, KAMIEŃ WĘGIELNY, SMUTY, CHŁOPAK, NASTAWANIE, SALWINIOWATE, ZAPORA SIECIOWA, EUTEKTYK, WZNOWIENIE, LYGODIUM JAPOŃSKIE, GRZYBIARZ, SETKA, KĄT PÓŁPEŁNY, ŻÓŁWIE MUŁOWE, OKSACYLINA, PROGRAM, SITKO, MALARSTWO RODZAJOWE, OPRAWA, MONARCHIANIZM, CHODZĄCA REKLAMA, NARZĘDZIE RZEMIEŚLNICZE, TEMPO, ADEPTKA, KIERKI, KAWKA, OWAD WODNY, BUCCINA, HAMBURGER, UCHWYT NOŻOWY, MATRYKUŁA, RUCH, WIERNY, ETNOPSYCHOLOGIA, TROGLOKSEN, ZAPITA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, WOLA BOŻA, OFICER TAKTYCZNY, TECHNIKA OPERACYJNA, WĘDRÓWKA, KOŹLAK, BABIMÓR, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, TYNTA, CEREBROZYD, LUSTRO TEKTONICZNE, ANTYPETRARKIZM, REWIA MODY, BEZPARDONOWOŚĆ, BIONIKA, EGZOTYK, RĄBEK, MINI-ALBUM, KULTURA WIELBARSKA, WIRTUOZOSTWO, GRUSZKA, KONIECZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ, WSZECHWŁADNOŚĆ, FRAKCJA, SELENODEZJA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, MITRA, WESELNIK, NIEOKRZESANIEC, PSYCHIATRIA KLINICZNA, MIKROMIKRON, PILA, SINGIEL, PRZERWANIE, SOCJOBIOLOGIA, SMOKING, MUCHY W NOSIE, AHISTORYCZNOŚĆ, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, VIP, CALABAZA, KATECHEZA, MATEMATYKA, ŚWIATŁA DROGOWE, PRZEMIANA POLITROPOWA, INTERWENCJA PROCESOWA, ZDARZENIOWOŚĆ, CENTRALNE, DOCHÓD NOMINALNY, WYTWÓRNIA, RAPTULARZ, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, TRYNITARYZM, ABORDAŻ, AKTYWA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ZMĘCZENIE, ANGIELCZYK, ZAMRAŻARKA, MECZ DERBOWY, PORZĄDNOŚĆ, RECEPCJA, GWINT STOŻKOWY, PANEWKA, MAKI, KOLBA, RZEZAK, KUC KASPIJSKI, HEGEL, KĄT WPISANY, HYDROFIL, KOŃ ZIMNOKRWISTY, LIMFOSCYNTYGRAFIA, MIASTOWOŚĆ, NADMIERNA SENNOŚĆ, PRZEMYSŁ HUTNICZY, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, BEZIDEOWOŚĆ, PUNIJCZYK, CIENNIK, GALIARDA, POZYCJONOWANIE, ISLANDZKI, MAK, ARMATKA, KONTRABANDZISTA, CYBORIUM, ?SUPERKONTO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.801 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST BADANIE OKREŚLONEGO ŚRODOWISKA PRZEZ WNIKANIE W ICH GŁĄB, ZANURZANIE SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST BADANIE OKREŚLONEGO ŚRODOWISKA PRZEZ WNIKANIE W ICH GŁĄB, ZANURZANIE SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SONDA urządzenie, którego zadaniem jest badanie określonego środowiska przez wnikanie w ich głąb, zanurzanie się (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SONDA
urządzenie, którego zadaniem jest badanie określonego środowiska przez wnikanie w ich głąb, zanurzanie się (na 5 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST BADANIE OKREŚLONEGO ŚRODOWISKA PRZEZ WNIKANIE W ICH GŁĄB, ZANURZANIE SIĘ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - URZĄDZENIE, KTÓREGO ZADANIEM JEST BADANIE OKREŚLONEGO ŚRODOWISKA PRZEZ WNIKANIE W ICH GŁĄB, ZANURZANIE SIĘ. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x