Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA PŁYNNEGO METALU LUB STOPU, KTÓRA OKREŚLA ZDOLNOŚĆ DO WPŁYWANIA DO FORMY ODLEWNICZEJ PRZEZ KANAŁ WLEWOWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEJNOŚĆ to:

cecha płynnego metalu lub stopu, która określa zdolność do wpływania do formy odlewniczej przez kanał wlewowy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA PŁYNNEGO METALU LUB STOPU, KTÓRA OKREŚLA ZDOLNOŚĆ DO WPŁYWANIA DO FORMY ODLEWNICZEJ PRZEZ KANAŁ WLEWOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.839

PIESIO, PADWAN, AMFIUMY, KAKAO, TULEJA, DYNAMIZM, SPRZĄGLE, FALKA, ODPŁYW, GNIAZDO, OSPOWATOŚĆ, MOC, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, TRAWERS, ZJAWISKO THOMSONA, HASŁO, OKO, JĘZYK, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, PRZYSŁÓWEK, KWOTA CUKROWA, KRATKA KSIĘCIA WALII, PRZEWÓD FAZOWY, DOBRO INWESTYCYJNE, PRZESTĘPNOŚĆ, ZASIEDZIAŁOŚĆ, MEDIALNOŚĆ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, DEKRETACJA, GAZETKA SZKOLNA, ALTOSTRATUS, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, TOALETA, TWIERDZENIE CANTORA, PIANOLA, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, BETA TESTER, SUBIEKT, KONTROLA SKARBOWA, SZCZYT, DJ, LUTNIA, REZYDENT, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, GIPSATURA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, HERETYCZKA, MIKSTURA, KONTROLA DROGOWA, STEROWNIK, PRZEMOC, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ACEFALIA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, MECHANIKA STATYSTYCZNA, PROWINCJA, KAPELMAJSTER, PROTEZA, FARAMUSZKA, PALIWO SILNIKOWE, RELIKT, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, DROGA BEZPRZETARGOWA, PLEWKA, SMUTNI PANOWIE, AKTORKA, CHITON, BULIONER, PERYFERYJNOŚĆ, ARMEŃSKI, ZBROJNIK, OKRĄGŁY STÓŁ, ŁUK TRIUMFALNY, POMOC, KOSMETYK, PODJAZD, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, WYKOTY, TANYSTROF, POLSKOŚĆ, TORPEDA, KAPTUR, JEDNOZNACZNOŚĆ, ODGAŁĘZIACZ, PIĘĆDZIESIĄTKA, PRZESTĘPCA, REKINEK PSI, PEAN, SIEROTA SPOŁECZNA, OBRĄCZKA, ENTOMOFAUNA, SPRAWICIELKA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, SIUSIUMAJTEK, CEDZIDŁO, TOŃ WODNA, SINIAK, WYZWOLICIEL, REALIZM, SAUNAMISTRZ, KURAŚ, WYROŚLE, KULTUROWOŚĆ, POWŁOCZKA, KIJANKA, GERYLASI, DANE SENSYTYWNE, KLASTER DYSKOWY, SITO, IGLASTE, ABLACJA, DALMIERZ OPTYCZNY, STAROŻYTNOŚĆ, WYROBNICA, CIERPLIWOŚĆ, UDERZENIE, SUBSTANCJA OBCA, HIPERTONIA, HUTNIK, KOCIOŁEK SKALNY, BABINIEC, UWAŻNOŚĆ, GRZEBIEŃ BIODROWY, PRZEDSTAWIENIE, RAMIĘ, TUNICZKA, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, PROSTOŚĆ, POCENIE, SREBRO, REPRODUKCJA, WĄSKIE GARDŁO, ŻÓŁW MALOWANY, KAPIBARA, KROTON, TRANSPOZYCJA, MENONITYZM, ZIARNO, ROZŁÓG, KOŁEK, ZGINIĘCIE, KERATOPLASTYKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, HAZARDZISTKA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, SŁUŻBA DYŻURNA, BLASK, GENERAŁ, FACET, ASYSTENT, ZADZIORNOŚĆ, BIEGUN NIEBIESKI, OBWÓD AUTONOMICZNY, ODCIĄG, KOSARZ, LATARNIOWIEC, MAŁOPOLSKOŚĆ, KRAKWA, PIĘDŹ, PROWENIENCJA, KAMERA TELEWIZYJNA, KUKIEŁKA LESSOWA, OTWARTOŚĆ, TELEROTAMETR, REMONT ŚREDNI, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, RETABULUM, BOCZNIK, PRZEWODNICA, GRAF SPÓJNY, DRĄGAL, KLASTER REGIONALNY, RUCH, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, DYSZEL, ROZTWÓR IZOTONICZNY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, INTERNACJONALIZM, WŁOSY TETYDY, MIESIERKA LUCERNÓWKA, PŁYTA DETONACYJNA, EKSPRESJA, TABLETKA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, KAJMAK, ENDOPROTEZA, DOWÓZ, HANDEL NARĘCZNY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, INTERWENCJA PROCESOWA, RODZAJ, REAKCJA JĄDROWA, OCHLAPUS, SIŁACZ, VELDE, WYDAJNOŚĆ PRACY, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, PLATFORMA SATELITARNA, KROPKA, DZIWKARZ, NIEWYDAJNOŚĆ, BLANK, KORONATOR, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, MEKSYKAŃSKI, ARTYZM, AGREGAT POMPOWY, TEORIA PERSPEKTYWY, MOTORYKA MAŁA, KLASTER, NIEPRZECHODNIOŚĆ, DYSKRETKA, WYSZUKIWARKA, SOLNISKO, SZUPINKA, JĘZYK SZTUCZNY, PŁYTKA, KARTOFELEK, STANOWISKO, LANCER, CIERPIĄCA, BOROWIKOWA, NIEDOŁĘSTWO, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, EPITET, INDIANIN, PLANETKA, PADÓŁ, SYLABA OTWARTA, DOKŁADNOŚĆ, CECHA FIZYCZNA, MACZUGOWIEC, MONETA BULIONOWA, PERYPATETYKA, DIABLOTKA, MUSZLA KLOZETOWA, PROJEKT TECHNICZNY, MIŚ, AVIZO, KIEŁŻ, HOJNOŚĆ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PRODUKT UBOCZNY, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, WIEŃCE, WYRÓB TYTONIOWY, EPOKA MIEDZI, DWUBÓJ KLASYCZNY, REPETYCYJNOŚĆ, STARA WIARA, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, PUMPERNIKIEL, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, PROSIAK, KONIEC, MASZYNA TURINGA, JĘZYK LONGOBARDZKI, HERMETYCZNOŚĆ, FORMA, PIRAMIDA NERKOWA, NADZWYCZAJNOŚĆ, INTERWAŁ, REGION STREFOWY, NIEZRĘCZNOŚĆ, KOLEKTA, ÚLAIRE, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, RECEPTARIUSZ, DROGA KRAJOWA, BASEN ARTEZYJSKI, INSTRUMENT FINANSOWY, PUNKT SPUSTOWY, REZYDUUM, NAWÓJ, UDAR MÓZGOWY, PRZEJEZDNY, DOSIEBNOŚĆ, SZUM, CARRUCA, INTEGRACJA PIONOWA, PROMIEŃ, GRUPA, EWOLUCJA KASKADERSKA, RULIK, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, KOMPAKTOR, CZTERNASTY, KOLUMNA, BIAŁY PUCH, BIOREMEDIACJA, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, HOLOCEN, POLIKRYSZTAŁ, ADAM SŁODOWY, ELASTYK, LOBOTOMIA, ABISYNKA, MASOŃSKOŚĆ, GRZYB SIARKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.839 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha płynnego metalu lub stopu, która określa zdolność do wpływania do formy odlewniczej przez kanał wlewowy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA PŁYNNEGO METALU LUB STOPU, KTÓRA OKREŚLA ZDOLNOŚĆ DO WPŁYWANIA DO FORMY ODLEWNICZEJ PRZEZ KANAŁ WLEWOWY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
lejność, cecha płynnego metalu lub stopu, która określa zdolność do wpływania do formy odlewniczej przez kanał wlewowy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEJNOŚĆ
cecha płynnego metalu lub stopu, która określa zdolność do wpływania do formy odlewniczej przez kanał wlewowy (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x