Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: PROSTA LAMPA WYŁADOWCZA W POSTACI DWÓCH ELEKTROD UMIESZCZONYCH WEWNĄTRZ SZKLANEJ BAŃKI WYPEŁNIONEJ GAZEM SZLACHETNYM (ZAZWYCZAJ NEONEM LUB MIESZANINĄ GAZÓW), ŚWIECĄCA DZIĘKI WYŁADOWANIU JARZENIOWEMU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JARZENIÓWKA to:

prosta lampa wyładowcza w postaci dwóch elektrod umieszczonych wewnątrz szklanej bańki wypełnionej gazem szlachetnym (zazwyczaj neonem lub mieszaniną gazów), świecąca dzięki wyładowaniu jarzeniowemu (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROSTA LAMPA WYŁADOWCZA W POSTACI DWÓCH ELEKTROD UMIESZCZONYCH WEWNĄTRZ SZKLANEJ BAŃKI WYPEŁNIONEJ GAZEM SZLACHETNYM (ZAZWYCZAJ NEONEM LUB MIESZANINĄ GAZÓW), ŚWIECĄCA DZIĘKI WYŁADOWANIU JARZENIOWEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.849

SKRYBA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, ANASTOMOZA, KUBECZEK, TUMBA, LAMPA ŁUKOWA, EMOCJA, WOLNY RODNIK, BIERWIONO, CANTUS FIRMUS, KOD GENETYCZNY, OBIEKTYWNOŚĆ, WIR PIASKOWY, DROGA, KOLEKTOR, OSOBOWOŚĆ MNOGA, MORENA, SZCZYTÓWKA, ARMIA, PISIOR, POMOC DROGOWA, LAMPA OBRAZOWA, BUDA, BLUZG, LIST OTWARTY, FESTON, FISZBINOWCE, PLAC APELOWY, WYGIĘCIE, WICIOWCE, OTULINA, MŁYNEK DO ODPADÓW, METR, REPLIKA, DANE TELEADRESOWE, BATERIA, REKWIZYCJA, UKŁAD PLANETARNY, FANTOM, PROTETYKA, PACZKA, ULGA, SŁODYCZ, FLAUSZ, KRÓCICA, KIFOZA PIERSIOWA, UPRAWNIENIE WŁADCZE, POLEWKA, CZŁON KONSTYTUTYWNY, ARESZT DOMOWY, PŁYN ETYLOWY, JĘZYK LODOWCOWY, RELIKWIA, CIĄŻA WIELORAKA, TABOR, CHWAŁA, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, LIST GOŃCZY, FALA, RUMUŃSKOŚĆ, HODOSKOP, CHLAJNA, RULIK, MINIVAN, KORUPCJA, PUSZKARZ, FARMA, ZOONOZA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, WĘZEŁ REFOWY, MODRZACZEK SINY, PERKALIK, STEK, ŻUPA, KWINTET FORTEPIANOWY, KOLEŻANKA PO FACHU, PŁOMIEŃ, UKAZ, PLEWA, UDERZENIE, FAŁ, ETER, ROKPOL, BRUK, KOSZT INWESTYCYJNY, NIERÓWNOŚĆ, PÓŁROCZNIK, OTĘPIENIE, KOPALINA STAŁA, ZGODNOŚĆ, KOMBATANTKA, LASKA JAKUBA, TRUCHŁO, WŁĄCZNIK, PASJA, DROŻDŻE, FRAZA NOMINALNA, KOMPATYBILNOŚĆ, OKŁADKA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, METAL KOLOROWY, ZASTRZAŁ STAWOWY, AKT, PIEZOMETR, SKRZYDEŁKO, CAŁY TON, INWESTOR, PÓŁKA SKALNA, ROZMARYN, PEREŁKA, EKSPOZYCJA, CIAŁKO MRÓWCZE, ECCHI, KASZYCA, ŁUK, PORCELANA STOŁOWA, KUMKWAT, PODATEK, MAPA TEMATYCZNA, SZEWRON, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, KRWIŚCIĄG, WINO, BRZDĄC, ZAPITA, REŻYSERNIA, FILTRACJA, DYSKALKULIA, WIDZOWNIA, FLOTA, ABORDAŻ, SKORUPIAKI WYŻSZE, MYDELNICZKA, CHOROBA ALPERSA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, MIŁOŚĆ, LAKOLIT, WYZWANIE, ZSYP, KAPAR CIERNISTY, HARACZ, PEGMATYT, LAWA PODUSZKOWA, KOLCOROŚL, WŁOCHACZ, LITEWSKOŚĆ, KRAWĘDŹ, PUŁAP, OSTATNIA PROSTA, SURDYNKA, KOMBAJN ROLNICZY, ZWROT, SER, GALARETKA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ZASTRZAŁ, PUSZKA MÓZGOWA, TUBA, TARYFA ULGOWA, PACHCIARKA, BROKATELA, SKURCZ, MUSZLOWCE, HIPOTEZA, ŁUPACZKA, KLINIKA ODWYKOWA, TRANZYT, LIGATURA, RYCERZYK, OBROŻA, SILNIK CZTEROSUWOWY, CYTOSTATYK, UBOGI KREWNY, CŁO WYRÓWNAWCZE, ACHIROPITA, KOSZ, SZALONA GŁOWA, BYDLAK, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, PIROGRAFIA, ZAPRAWA, USTAWA ZASADNICZA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, ILOCZYN BLASCHKEGO, IZOLACJA, KANDYZ, SKANDYNAWSKOŚĆ, KONSERWATYWNOŚĆ, JAŁOWIEC CHIŃSKI, TYRANIA, PIASTA, HETEROSPORIA, IZOBUTAN, KWARTET, GEST, MADISON, SANKI, PARALAKSA, ŚLEDŹ, RYBA AMFIDROMICZNA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, HIPERTONIA, ABAJA, BOCZNIAK, MIESZEK, SKAFANDEREK, POMNIK, WATA, CYGANKA, STROPNICA, WYCINEK, WASĄG, STAROSTA GENERALNY, ŁAWICA SKALNA, PANTOFAG, KIELICH, BLIŹNIACZOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, MUZA, WĘZEŁ, PRYMITYWIZM, KLASTER PRZEMYSŁOWY, MOŁDAWSKI, KOŁNIERZ, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, MITOLOGIZM, LEJEK, DZ, CZAS GRAMATYCZNY, WIKING, LASECZKA, DWUDZIESTY PIĄTY, DERMOKOSMETYK, KAMIEŃ WĘGIELNY, RAPORT, MAK, ANTYPKA, WERANDA, HERBATA, KAPUŚCIANA GŁOWA, TONAŻ, MINOGOWATE, OŚMIORNICA PO GALICYJSKU, TRAGIZM, OSIEDLINY, APOKATASTAZA, PRZEMYSŁÓWKA, SZKOCKOŚĆ, RODODENDRON, LEJ, BI, NIERUCHLIWOŚĆ, GARŚĆ, BYLICA, OBRONA, KĄDZIEL, HERKULANT, SZALOTKA, OPERA KOMICZNA, RÓWNONOGI, GETTO ŁAWKOWE, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, PŁAWKA, STATEK KORSARSKI, MODULACJA SKROŚNA, POWSTANIE, PIEPRZ CZERWONY, NACZYNIE OZDOBNE, PŁÓTNO, ANTYKOAGULANT, MAKSISINGIEL, KRWAWNIK, DOMENA MAGNETYCZNA, HALBA, KOSTUR, GIRLANDA, WIOŚLAK, CZEKOLADA, POCIĄGŁOŚĆ, WRĘGA, BURZA, ROŚLINA OKRYWOWA, BRĄZOWNIK, CEREMONIAŁ, PRZEDSZKOLE, RYNKA, SZNUR, KONIEC ŚWIATA, JĘZYK ASEMBLERA, TĘTNICA WĄTROBOWA, KABINA, PRZEDSIĘBIORSTWO, DYFUZJA CHEMICZNA, CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY, GERMAIN, MUSZTARDA, DIODA OSTRZOWA, BRZMIENIE, SUPERNOWA TYPU IC, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.849 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: prosta lampa wyładowcza w postaci dwóch elektrod umieszczonych wewnątrz szklanej bańki wypełnionej gazem szlachetnym (zazwyczaj neonem lub mieszaniną gazów), świecąca dzięki wyładowaniu jarzeniowemu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROSTA LAMPA WYŁADOWCZA W POSTACI DWÓCH ELEKTROD UMIESZCZONYCH WEWNĄTRZ SZKLANEJ BAŃKI WYPEŁNIONEJ GAZEM SZLACHETNYM (ZAZWYCZAJ NEONEM LUB MIESZANINĄ GAZÓW), ŚWIECĄCA DZIĘKI WYŁADOWANIU JARZENIOWEMU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
jarzeniówka, prosta lampa wyładowcza w postaci dwóch elektrod umieszczonych wewnątrz szklanej bańki wypełnionej gazem szlachetnym (zazwyczaj neonem lub mieszaniną gazów), świecąca dzięki wyładowaniu jarzeniowemu (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JARZENIÓWKA
prosta lampa wyładowcza w postaci dwóch elektrod umieszczonych wewnątrz szklanej bańki wypełnionej gazem szlachetnym (zazwyczaj neonem lub mieszaniną gazów), świecąca dzięki wyładowaniu jarzeniowemu (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x