PYŁOWO-GAZOWA „ATMOSFERA” O ZAZWYCZAJ KULISTYM KSZTAŁCIE, OTACZAJĄCA JĄDRO KOMETY I POWSTAJĄCA W MIARĘ ZBLIŻANIA SIĘ DO SŁOŃCA POD WPŁYWEM JEGO PROMIENIOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMA to:

pyłowo-gazowa „atmosfera” o zazwyczaj kulistym kształcie, otaczająca jądro komety i powstająca w miarę zbliżania się do Słońca pod wpływem jego promieniowania (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMA

KOMA to:

przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb (na 4 lit.)KOMA to:

śpiączka, głębokie zaburzenie świadomości i przytomności, związane z rozpadem cyklu czuwania i wzbudzenia, objawiające się brakiem reakcji nawet na silne bodźce oraz uogólnionym bezruchem (na 4 lit.)KOMA to:

bardzo mały interwał pomiędzy podobnymi pod względem wysokosci dźwiękami (na 4 lit.)KOMA to:

aberracja komatyczna - jedna z aberracji optycznych, czyli wad układów optycznych, polegająca na tym, że wiązka promieni świetlnych, wychodząca z punktu położonego poza osią optyczną, tworzy po przejściu przez układ plamkę w kształcie przecinka lub komety (na 4 lit.)KOMA to:

KOMAT; wada wielu układów optycznych (na 4 lit.)KOMA to:

w elektronice: zniekształcenie przecinkowe (na 4 lit.)KOMA to:

śpiączka lub przecinek (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PYŁOWO-GAZOWA „ATMOSFERA” O ZAZWYCZAJ KULISTYM KSZTAŁCIE, OTACZAJĄCA JĄDRO KOMETY I POWSTAJĄCA W MIARĘ ZBLIŻANIA SIĘ DO SŁOŃCA POD WPŁYWEM JEGO PROMIENIOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.144

SINGEL, TEREN, PRĄD ELEKTRYCZNY, HARD CORE, JAŚ WĘDROWNICZEK, CUKIER LODOWATY, CHŁODNICOWIEC, PŁAWA SONAROWA, APHELIUM, CZOŁO LODOWCA, JĘZYK, KONDOR, RAK SZWEDZKI, TRANSFORMACJA FALKOWA, WIDOWNIA, CZEPIEC, FRAZA, KOLANKO, MNIEJSZOŚĆ, IDENTYFIKACJA, PRZYBŁĘDA, PASTOFORIUM, TRUSIA, ZARAŻONA, MASA KAKAOWA, MILTON ERICKSON, PERYPATETYK, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, BUT, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, PUNKT KONSTRUKCYJNY, LAICKOŚĆ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, KARAKOL, OKOSTNA, STREFA CZASOWA, ZAĆMA POURAZOWA, SZARLATAN, WYŚCIGI, ASTRONOMIA POZYCYJNA, KREM, HETEROTROFIA, MNIEJSZE ZŁO, SIKORY, FORTUNA, SZPIK, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, CESARZ, DYSKRECJONALNOŚĆ, SKROMNIŚ, TEKST REZULTATYWNY, NIEDŹWIEDNIK, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, PANDA, RODZAJ NIJAKI, BATERIA GALWANICZNA, KARA TALIONU, ANTENA DOOKÓLNA, ANGIELCZYK, ORZESZEK ZIEMNY, LITRÓWKA, POWTARZALNOŚĆ, SPAWALNIK, TREND HORYZONTALNY, PŁOMIEŃ, WRZECIONOWIEC, TEATR EPICKI, OMYŁKA PISARSKA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, MEDIUM, CIEMNA MATERIA, BRUDNIAK, MEADE, TELEBINGO, TAPINOCEFAL, KASZTEL, KWIAT, NISKOŚĆ, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, DZIAŁ OSOBOWY, NACHLANIE SIĘ, ADRES INTERNETOWY, BAT, TENOR LIRYCZNY, NIEOBLICZALNOŚĆ, WNIEBOWZIĘTA, KOT, GARDEROBA, ANTHEM TRANCE, ELEGIA, ZATRZYMANIE, KOMAT, WZORNIK, CIĘŻAREK, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, DWUBÓJ, TENDENCJA, LAWENDA, JAKUBKA, WURŚCIK, KORYNCKA, PERYGLACJAŁ, POPLECZNICTWO, BEZPIECZNIK NASTAWNY, BEZROBOCIE SEZONOWE, AWANTUROWANIE SIĘ, CHŁOPIEC DO BICIA, SZLAUF, FAVELA, STAW, GARDEROBIANA, IMĆPAN, TRAWA PASTEWNA, CHARLESTON, JĘZYK BIAŁORUSKI, DYSOCJACJA TERMICZNA, NADZWYCZAJNOŚĆ, ŁODRANIT, POKŁAD ŁODZIOWY, MENISK, ANTYPERSPIRANT, POJAZD, TEREN, WODOCIĄGOWNIA, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, BUŁGARYSTYKA, RÓŻA PUSTYNI, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, PUNKT RÓWNONOCNY, PRACA ORGANICZNA, FESTON, KRATKA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, HARMONIJKA USTNA, ROZBRATEL, SZOWINISTA, CZAPA POLARNA, ERA MEZOZOICZNA, JĘZYK KARYJSKI, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, KARAFKA, DIEREZA, CZARNA REAKCJA, SZCZOTECZKA, SADOWNICTWO, STAROINDYJSKI, TONDO, BOROWIK PONURY, OKUREK, BOMBA TERMOJĄDROWA, NALEŹLINA POSPOLITA, PROTUBERANCJA, CHOROBA THOMSENA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, COCKTAIL, BĘBEN, LEWOSKRĘT, PROSZEK DOVERA, MEKSYKANKA, ŚLIMAK, BOGRACZ, LÓD SEGREGACYJNY, MODERUNEK, JAMA CIAŁA, WĄŻ, RYBACZKA, KACZUSZKA, OMNIBUS, AZYL, MASZERUNEK, BADANIE JAKOŚCIOWE, UZBECKI, NAMIESTNICZKA, LORETANKA, KRYSTALOCHEMIA, BEZWŁAD, MROŹNIA, PRZEDROSTEK, SZYLD, EKONOMIK, PRZEMYSŁ, GNEJS OCZKOWY, EFEKT ZATŁOCZENIA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, SPLĄTANIE, PLUJKA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, SATYRYCZNOŚĆ, UNIŻANIE SIĘ, BIBLIOTEKA, HISZPAN, ORGANIZATOR JĄDERKA, PRZEDPORCIE, ZAPRAWA, LANCKNECHT, NORMOCYT, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, PODSTAWKA, EFEKT DOPPLERA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, MARKIZA, KIELICH, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, PŁOMYCZEK, RADIOWIEC, RACJONAŁ, ŚWISTUŁA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, RĘKAWEK, SHAFTOWANIE SIĘ, OBJĘTOŚĆ, ŁOPATKA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, USZTYWNIACZ, BRANIE WZORU, NARTA WODNA, KORBACZ, KRÓLIKARNIA, BILARD FRANCUSKI, FRANCUSKI, KŁOPOTANIE SIĘ, ASPEKT, ENDOSZKIELET, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, WIERSZ, IKAR, TRAGIZM, NARZECZONA, STACJA KOPULACYJNA, KOŃCÓWKA, NUR LODOWIEC, WYŁADOWANIE ULOTOWE, AZYTROMYCYNA, TACHOGRAF, BŁYSTKA OBROTOWA, PRECEL, SNICKERS, RYBACZKA, PERTA, WYSPA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, TURANOWIE, STOPIEŃ HARCERSKI, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, DOM, ŁONO, GRAFICZKA, ULEPSZACZ, GWIAZDA NEUTRONOWA, JUTRZENKA, KAZNODZIEJA, WAMPIRZYCA, PRZERWANIE, DIAŁ, KAMERDYNER, HOTELING, LINIA KOLEJOWA, PU, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, RZESZOTO, GORETEX, CHŁOPIEC, ŁUK TRIUMFALNY, ZMIANA, CIAŁO KOLANOWATE, KOSZ, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, KARLIK ŚREDNI, KSIĄŻĄTKO, ETANERCEPT, MECHANIKA STATYSTYCZNA, MACZETA BARONG, PÓŁNOC, TRÓJBÓJ, PROTEZA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, ZGNICIE, CYKL, STYL IZABELIŃSKI, SAMOTRAWIENIE, SASZETKA, SZEWNICA BZÓWKA, KORONKA, LANDARA, LINIA HODOWLANA, PUDEŁKO, PILŚŃ NERWOWA, ŁEZKA, DUCH OPIEKUŃCZY, JEDZENIE, ALFA-BLOKER, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, CYKL SŁONECZNY, ŁAZANKI, TLENEK ŻELAZOWY, LARGO, ANTYNATURALIZM, WYROK, ?OBIEKT GWIAZDOPODOBNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.144 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PYŁOWO-GAZOWA „ATMOSFERA” O ZAZWYCZAJ KULISTYM KSZTAŁCIE, OTACZAJĄCA JĄDRO KOMETY I POWSTAJĄCA W MIARĘ ZBLIŻANIA SIĘ DO SŁOŃCA POD WPŁYWEM JEGO PROMIENIOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PYŁOWO-GAZOWA „ATMOSFERA” O ZAZWYCZAJ KULISTYM KSZTAŁCIE, OTACZAJĄCA JĄDRO KOMETY I POWSTAJĄCA W MIARĘ ZBLIŻANIA SIĘ DO SŁOŃCA POD WPŁYWEM JEGO PROMIENIOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMA pyłowo-gazowa „atmosfera” o zazwyczaj kulistym kształcie, otaczająca jądro komety i powstająca w miarę zbliżania się do Słońca pod wpływem jego promieniowania (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMA
pyłowo-gazowa „atmosfera” o zazwyczaj kulistym kształcie, otaczająca jądro komety i powstająca w miarę zbliżania się do Słońca pod wpływem jego promieniowania (na 4 lit.).

Oprócz PYŁOWO-GAZOWA „ATMOSFERA” O ZAZWYCZAJ KULISTYM KSZTAŁCIE, OTACZAJĄCA JĄDRO KOMETY I POWSTAJĄCA W MIARĘ ZBLIŻANIA SIĘ DO SŁOŃCA POD WPŁYWEM JEGO PROMIENIOWANIA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - PYŁOWO-GAZOWA „ATMOSFERA” O ZAZWYCZAJ KULISTYM KSZTAŁCIE, OTACZAJĄCA JĄDRO KOMETY I POWSTAJĄCA W MIARĘ ZBLIŻANIA SIĘ DO SŁOŃCA POD WPŁYWEM JEGO PROMIENIOWANIA. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast