OZDOBNIK, W KTÓRYM WOKÓŁ DŹWIĘKU OZDABIANEGO TWORZY SIĘ KRÓTKĄ FRAZĘ; DŹWIĘK OZDABIANY NIE JEST WYRÓŻNIANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIEGNIK to:

ozdobnik, w którym wokół dźwięku ozdabianego tworzy się krótką frazę; dźwięk ozdabiany nie jest wyróżniany (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBIEGNIK

OBIEGNIK to:

GRUPETTO (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OZDOBNIK, W KTÓRYM WOKÓŁ DŹWIĘKU OZDABIANEGO TWORZY SIĘ KRÓTKĄ FRAZĘ; DŹWIĘK OZDABIANY NIE JEST WYRÓŻNIANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.447

TOPSPIN, SOL, ODGŁOS, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, POCZUCIE, SUTERENA, JĘZOR OSUWISKOWY, KALEKA ŻYCIOWA, GÓRNICZKA, ZBÓJNIK, POITEVIN, TERMOMETR CIECZOWY, PODKOWA, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, KROWIEŃCZAK, SIŁACZ, CZEPNOŚĆ, CYKL MIESIĘCZNY, MAŁOSTKOWOŚĆ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, KLASYFIKACJA, DZIENNIK, AIDEOLOGICZNOŚĆ, ŚMIERDZĄCE JAJO, DYSKRECJA, HOLOGRAM, EUROCENT, SKALA PODATKOWA, IZBA, NIEMETAL, PROMINENT, SZYPLIN, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, KOLUMNA MARYJNA, INFORMATYKA MEDYCZNA, PIEKŁO, BAZYLISZEK, MILICJA, NIEAKTYWNOŚĆ, WYRÓB TYTONIOWY, ZŁOŻENIE URZĘDU, PATRYCJUSZ, PREKURSOR, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, KICK BOXING, KLUSKI ŚLĄSKIE, OUTLET, WYCINKOWOŚĆ, LEŻNIK, ONR-OWIEC, BUTONIERKA, RUSKI, ELOPSOPODOBNE, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, TIOL, SUPERPOZYTYW, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SYSTEM AUTONOMICZNY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, WZW G, CHOROBA DAVIDSONA, ARCYDZIELNOŚĆ, PROMIENNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPALENIA, CZYRACZNOŚĆ, MECHOWCE, KOHEZJA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, SIODŁO, ARCHETYPOWOŚĆ, WIĄZADŁO, KOSZYKÓWKA, ŻYŁKA, EPOKA LODOWCOWA, PROGRAM, ŁOŻYSKO KULKOWE, HIPOTERAPEUTA, OKSYTAŃSKI, NIEDOTYKALNOŚĆ, HEAD HUNTER, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, IMPERIUM KHMERSKIE, DZIEKAN, JADŁOSPIS, ĆWIERK, CHARLES, CIS, DEKORATORKA WNĘTRZ, PODCIŚNIENIE, PORA GODOWA, RUSZT, NIESTAŁOŚĆ, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, DEKLINACJA NIJAKA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, BEJCA, KOŁATANINA, HIPISKA, SŁOWOTWÓRSTWO, TRAMPKARZ, BIERNY OPÓR, SAMORZĄDNOŚĆ, FINITYZM, OBIBOK, ŁUSZCZAK, CHIRURG PLASTYCZNY, GASTROENTEROLOGIA, BEZCZUCIE, ŚWIĄTKI, BUCHTA, KRAMNICA, OKULARY SŁONECZNE, NARZĄD ROZRODCZY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KREATYZM, TOREBKA, OBJAWIENIE, HOMARY, NIESZLACHETNOŚĆ, WODA TERMALNA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, ŚWISTUŁA, TERAPIA SYSTEMOWA, OKRĘT LOTNICZY, RACHUNEK BIEŻĄCY, WAŻNIAK, METATEZA, ZUPA NA GWOŹDZIU, CZUŁOŚĆ, KSYLOFON, KOOPERATYWA, OKRUTNIK, ROZSTAW PRZYLĄDKOWY, DROGA, ŁAWA PRZYSIĘGŁYCH, NOWOBOGACKI, WIĄZANIE ATOMOWE, DZIENNIK OKRĘTOWY, ŻAGIEW, JĘZYK TAGALSKI, GAMBIT VILLEMSONA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PISANKA, MAMUT POŁUDNIOWY, CHOROBA NASU-HAKOLI, GŁOŚNOŚĆ, RACJONAŁ, FILOLOGIA ORIENTALNA, PRAWORZĄDNOŚĆ, PĘDZARNIA, RADZISTA, KOMUNA, NACECHOWANIE, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, MIASTOWOŚĆ, RÓG, BADYLARZ, KURTYNA POWIETRZNA, UNIWEREK, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, PĘPOWNIK, POKAZOWOŚĆ, MĘKI TANTALA, AFEKT PATOLOGICZNY, NAPALENIEC, UCHWYT ZACISKOWY, FIRMA KRZAK, ANGLOARAB SHAGYA, BRAMKA, ZSYP, WYTWÓRNIA, BIBUŁKARZ, FIZYKA MOLEKULARNA, UKŁAD ADAPTACYJNY, PAROKSYZM, WARP, PUNKT OGNIOWY, ROZMIAR KĄTOWY, UPADŁOŚĆ, KORONKARZ, OGRZEWNICTWO, PILOT DOŚWIADCZALNY, WALIDACJA KRZYŻOWA, ŻABIA LASKA, CZAPKA NIEWIDKA, SOLILOKWIUM, MISIOWÓZ, DREDNOT, STAN TRZECI, GLINIASTOŚĆ, MANDAT WOLNY, IMPLANTACJA, KREACJONIZM, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, PUSZKA MÓZGOWA, PEJZAŻYSTKA, UMARŁY, RECYTATYW, EKSPLOZJA, MLECZ, NIEZRĘCZNOŚĆ, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, ZMYWACZ, DELFIN COMMERSONA, FILM SZPIEGOWSKI, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, POLSKI, ZOO, SOKOLE OKO, ŻERDNIK, NEBIWOLOL, POEMAT OPISOWY, ARKTYKA, SURF, PRZETOKOWY, SOLARIUM, PUNKT, BŁAZENEK, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, REGUŁA GLOGERA, DOBITNOŚĆ, ROPNICA, LITEWSZCZYZNA, GAJNIK LŚNIĄCY, LOWELL, PĘCHERZ, ZNAKOMITOŚĆ, ŁAGIER, GRZECZNOŚĆ, DYNAMIKA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, SCENKA, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, APERIODYCZNOŚĆ, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, KWINTESENCJA, ŚLESIŃSKA, POSTĘPOWANIE KARNE, C, SIEWKA, LISZAJ CZERWONY, ŻABA, BAKTERIA ŚLUZOWA, NOWA TWARZ, HASŁO WYWOŁAWCZE, RYBONUKLEOZYD, ISTOTA BIAŁA, TANGO, FAZA, KOZIOROŻEC, DOSTĘP WARUNKOWY, SOLSTYCJUM, ŻEGLAREK, OKRES ZALICZALNY, TASIEMIEC UZBROJONY, FOLGA, ROZMIARÓWKA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, SAMOZAPŁON, PIEPRZYCZNIK, WISKOZA, ZAPAŁKA, CZEK PODRÓŻNICZY, RADIOSYGNAŁ, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, DOBRY DUCH, SZCZĘKOT, RUCH PRZYŚPIESZONY, RINFORZANDO, KOLOR PEŁNY, GEN DOMINUJĄCY, WIRTUOZOSTWO, NASADA, OBROŃCZYNI, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, KRĄŻENIE WROTNE, TELEWIZJA, BASEN, WAMPIRZYCA, MOSKIT, TOLERANCJA WYMIARU, HIPERTEKST, ZASTAWKA MITRALNA, SYNTAKTYKA, RAJTARIA, PODSTAWA POTĘGI, HUTNICTWO, KIELICH, NORMALKA, WYBORY PROPORCJONALNE, BAKTERIEMIA, ZAKWAS, ?EGZOTERYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OZDOBNIK, W KTÓRYM WOKÓŁ DŹWIĘKU OZDABIANEGO TWORZY SIĘ KRÓTKĄ FRAZĘ; DŹWIĘK OZDABIANY NIE JEST WYRÓŻNIANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OZDOBNIK, W KTÓRYM WOKÓŁ DŹWIĘKU OZDABIANEGO TWORZY SIĘ KRÓTKĄ FRAZĘ; DŹWIĘK OZDABIANY NIE JEST WYRÓŻNIANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIEGNIK ozdobnik, w którym wokół dźwięku ozdabianego tworzy się krótką frazę; dźwięk ozdabiany nie jest wyróżniany (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIEGNIK
ozdobnik, w którym wokół dźwięku ozdabianego tworzy się krótką frazę; dźwięk ozdabiany nie jest wyróżniany (na 8 lit.).

Oprócz OZDOBNIK, W KTÓRYM WOKÓŁ DŹWIĘKU OZDABIANEGO TWORZY SIĘ KRÓTKĄ FRAZĘ; DŹWIĘK OZDABIANY NIE JEST WYRÓŻNIANY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - OZDOBNIK, W KTÓRYM WOKÓŁ DŹWIĘKU OZDABIANEGO TWORZY SIĘ KRÓTKĄ FRAZĘ; DŹWIĘK OZDABIANY NIE JEST WYRÓŻNIANY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast