WAŻNY DIALEKT DAWNYCH WŁOCH (SPRZED ZJEDNOCZENIA), KTÓRY STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA WSPÓŁCZESNEGO OGÓLNEGO JĘZYKA WŁOSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TOSKAŃSKI to:

ważny dialekt dawnych Włoch (sprzed zjednoczenia), który stał się podstawą dla współczesnego ogólnego języka włoskiego (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WAŻNY DIALEKT DAWNYCH WŁOCH (SPRZED ZJEDNOCZENIA), KTÓRY STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA WSPÓŁCZESNEGO OGÓLNEGO JĘZYKA WŁOSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.772

FILEMON SZARY, MOTYL, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, SANSON, WYPIS, OBSERWATOR STANU, AMFIUMY, LEWORĘKI, KORYTARZ EKOLOGICZNY, RESPONSYWNOŚĆ, KRYMINALISTYKA, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, LUKSEMBURSKI, JĘZYK KARYJSKI, ZAKURZENIE, KŁĘBCZAK, SARI, BAJECZKA, FREE JAZZ, PRUSACZKA, FRANCZYZA, CZAROWNICA, DROGI ODDECHOWE, LANCI, OGON, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, STRZEMIĘ, RAFAEL, INFORMACJA, KOSZT UTOPIONY, ZAŚWIATY, GINECEUM, ŁOPATECZKA, GŁAGOLICA, ŚWIDER, BELWEDER, GONDOLA, GRZEBACZ, UBÓJ, ŚWIATEŁKO W TUNELU, UJŚCIE, MĄŻ ZAUFANIA, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, UCISK, WAWRZYN, NIESYMPATYCZNOŚĆ, OŚ OPTYCZNA, KAZUISTA, OTWIERANIE SERCA, OSZCZĘDNIŚ, ANGLOSASKA, ESPERANTO REFORMITA, MIEJSCE NOCLEGOWE, SITWA, WYLĘG, ZAPRUCIE SIĘ, SONAR, FILOLOGIA ROMAŃSKA, WĘDKA, KOKSIARZ, KOMUNALKA, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, WALKA, RÓG, BUDOWNICTWO LĄDOWE, OTWARTOŚĆ, KASZANKA, PRZĘDZIWO, OBRZEŻEK, TRÓJBOISTA SIŁOWY, KANTONIERA, AGREGACJA, ZAWŁASZCZENIE, LODOWIEC ZBOCZOWY, ANTENA REFLEKTOROWA, MAŁPI GAJ, ZWARCIE SZEREGÓW, DICYNODONTY, ROPOMOCZ JAŁOWY, ŻAŁOBA, KRONIKARZ, KONTROLKA, EGZEKUTYWA, GANGSTERSTWO, BIURO PERSONALNE, KOTYLION, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, AKCELERATOR KOŁOWY, ERPEG, ALFABET GRECKI, FILOTAKSJA, OBSADKA, BARIATRA, MOST, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, KURZA STOPKA, WŚCIEKLICE, GALISYJSKI, ŻERDNIK, OGRÓD JORDANOWSKI, WYLĄG, SAMOZAPŁON, BŁYSTKA OBROTOWA, ABDERA, BABIZM, WYPADEK PRZY PRACY, MIEDNICZKA NERKOWA, LICHWA, POMÓR, PYZY, PIRACTWO INTELEKTUALNE, WYCIĄG TOWAROWY, KIR, BIBIMBAP, ŁAPCZYWIEC, TAGALOG, BAZA, CZELADNIK, MASA, SELSYN, STAWONOGI, METABOLIT WTÓRNY, ALFABET MUZYCZNY, SYNEKURZYSTA, PODKATALOG, HURYSA, KRATA, TECHNIKA ANALOGOWA, DOJŚCIE, JEŹDZIK, TONACJA, ANDROGYNIA, INSTRUKCJA, CZUWAK, CUKIER LODOWY, PUB, IZA, KIESZEŃ, ODWAGA CYWILNA, SYNEREZA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, PORTUGALSKI, SIŁA, PERLATOR, STYL, URODA, BOMBIARZ, AKWIZYTOR, DOKTOR KOŚCIOŁA, MELODIA, CYKL MENSTRUACYJNY, WYŚCIGÓWKA, FORTUNAT, KATALOŃSKI, DOCHÓD WŁASNY, MODELARSTWO LOTNICZE, BALKONETKA, SNOWIDZ, DEFENSYWA, KABINA STEROWNICZA, CICHY WSPÓLNIK, CYNGIEL, RACJONALIZM, MODEL, LAMPAS, PIONIER, KULUARY, PLACOWY, KANCEROGEN, PIASEK BĄBLOWCOWY, ASIA, PEDOFILSTWO, HEL, ARAD, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, LEWIATAN, PAS PLANETOID, TOPSPIN, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, MUTUŁY, STOPA DYSKONTOWA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, OBORA, LAURKA, PROKSEN, SYROP, WEKSEL NIEZUPEŁNY, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, ŻOŁNIERZ NADTERMINOWY, PROSUMENT, SZMALCÓWKA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, EKSTERN, TANIEC IRLANDZKI, DOJŚCIE, PŁYTA, TV, KLEJONKA, CUKIER ZŁOŻONY, HULMAN SZARY, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, ŻABA MARMURKOWANA, ŚWIADCZENIE, ZODIAK, TĘPOZĘBNE, POŁÓG, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, URODZENIE ŻYWE, OBORA, ZAKON ŚWIECKI, LÓD DENNY, DZIECINNOŚĆ, STREFA RYFTU, MARSZ, LAKONIZM, KORDON SANITARNY, HARMONIA, OCZKO, POTOCYZM, ZAPASY, WUHU, DESKARZ, GEOLOGIA, KRYZA, STRĄGA, BUTELKA MIAROWA, PŁYWACTWO, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, FATAMORGANA, OBSESYJNOŚĆ, PAPINEK, ZĄBEK, MOC WYTWÓRCZA, HEKATOMBA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, KRYZA, REALISTYCZNOŚĆ, EWOKACJA, ZĄBEK, OPOKA, ŁÓŻECZKO, ROBOTY PRZYMUSOWE, PAPROCIOWE, TERMOMETR CIECZOWY, KOLCZAKOWATE, KANGUROSZCZUR, BOROWINA, BEYLIZM, SCEPTYCZNOŚĆ, POKŁAD GŁÓWNY, FILEMON CIEMNY, ZIARNOJAD, UKRYCIE, BARWA OCHRONNA, CHLEB SITKOWY, KAZUS, SZUM, DOLOT, TELESKOP, METEOR, MARABUT, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, RYCERZ, LIBRA, ABBA, SPÓŹNIALSTWO, ERGASTULUM, SZKARADZIEJSTWO, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, PENTAN, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, MARY, OUTSIDER, KOSZAR, ZMIERZCH CYWILNY, NORMANDZKI COB, TYRAN, ROZSADNIK, KRYTYKANT, DRABISKO, PROGRAM, WNIEBOWZIĘTA, CINQUECENTO, WIRTUOZERSTWO, ITINERER, KICHLARZ, INFLACJA, REALNOŚĆ, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, POWIERZCHNIA WIELOŚCIENNA, ZBIÓR BERNSTEINA, KOLORYSTA, METKA, ANION HYDROKSYLOWY, DZIDA, SPLĄTANIE, AUTOMAT KOMÓRKOWY, ?GRAF SPÓJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.772 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WAŻNY DIALEKT DAWNYCH WŁOCH (SPRZED ZJEDNOCZENIA), KTÓRY STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA WSPÓŁCZESNEGO OGÓLNEGO JĘZYKA WŁOSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WAŻNY DIALEKT DAWNYCH WŁOCH (SPRZED ZJEDNOCZENIA), KTÓRY STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA WSPÓŁCZESNEGO OGÓLNEGO JĘZYKA WŁOSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TOSKAŃSKI ważny dialekt dawnych Włoch (sprzed zjednoczenia), który stał się podstawą dla współczesnego ogólnego języka włoskiego (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TOSKAŃSKI
ważny dialekt dawnych Włoch (sprzed zjednoczenia), który stał się podstawą dla współczesnego ogólnego języka włoskiego (na 9 lit.).

Oprócz WAŻNY DIALEKT DAWNYCH WŁOCH (SPRZED ZJEDNOCZENIA), KTÓRY STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA WSPÓŁCZESNEGO OGÓLNEGO JĘZYKA WŁOSKIEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WAŻNY DIALEKT DAWNYCH WŁOCH (SPRZED ZJEDNOCZENIA), KTÓRY STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA WSPÓŁCZESNEGO OGÓLNEGO JĘZYKA WŁOSKIEGO. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast