CHOROBA WYWOŁANA MUTACJAMI W OBRĘBIE GENU LUB GENÓW, MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA PRAWIDŁOWEJ BUDOWY I CZYNNOŚCI ORGANIZMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHOROBA DZIEDZICZNA to:

choroba wywołana mutacjami w obrębie genu lub genów, mających znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOROBA WYWOŁANA MUTACJAMI W OBRĘBIE GENU LUB GENÓW, MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA PRAWIDŁOWEJ BUDOWY I CZYNNOŚCI ORGANIZMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.036

MONOPARTYJNOŚĆ, KONTAKT, STRUKTURA PROSTA, DEMOTYWATOR, NASYCANIE, ANKUS, OSKOMIAN, TERAPIA ODRUCHOWA, SZCZELINA, GAZ GENERATOROWY, OPŁATA MIEJSCOWA, TŁUMIK, PREFIKS, GAŁĘZIAK, NADLOTKA, KOLEJKA, DYKTATORSTWO, CZYTNIK, FAZA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, KARTOFELEK, KUTYKULA, CZERNINA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, ORNAMENT, LAPAROSKOPIA, MIEJSCE, KARTEL, NIEŻYWOŚĆ, INSIMBI, GRYS, SECESJONISTA, SMOCZEK, WYCHÓD, HOT DOG, TAŚMIAK, RENA, KABEL, PARODIA, MARAKUJA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PODJAZD, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, TYGRYSIE OKO, STRUKTURA GEOLOGICZNA, TRANSPORT AKTYWNY, COŚ, WEKTOR, CEGŁA DZIURAWKA, TOCZKOWCE, GRECKI, SZAMPAN, HIADY, EDWARD, PIEC, KOŹLAREK, CHOROBA PFEIFFERA, INDYK, ALKIERZ, MASOŃSTWO, SIEĆ KOLEJOWA, MIKROEWOLUCJA, PRZEWIĄSŁO, OBSŁUGIWANIE, AUSZPIK, ŁUPACZKA, MIZOLOGIA, DOBRO INWESTYCYJNE, LIST PRZEWODNI, DERYWACJA ALTERNACYJNA, ELASTOMER, GIEZŁO, SAMOGRAJ, KASETKA, WALIJSKI KUC GÓRSKI, GRUCHACZ CIEMNY, PIĘCIOGROSZÓWKA, CENTAUR, PORCELANA STOŁOWA, PORĘCZ, SKARB, DUR, DEKLARACJA, NÓŻ BOJOWY, FAŁSZERZ, RYBITWA OKOPCONA, FLESZ, BLOCZEK, SPEAKER, AULA, KONWERSJA , CHŁODNIK, ZGON, PIEC PŁOMIENNY, KOLORYSTYKA, ANNA, PERLICA CZARNOSZYJA, ZEWNĘTRZE, BYSTRZE, KOSZÓWKOWATE, DECHA, THAULOW, POMPA POŻARNICZA, KRZYŻ MALTAŃSKI, BAWOLE OKO, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, POBIAŁKA, OSŁONOWOŚĆ, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ŚMIERĆ, AŁYCZA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, STORYBOARD, SIEKANIEC, TAKT, NEURON LUSTRZANY, UZALEŻNIENIE, BIAŁE PLAMY, STRZĘP LUDZKI, ANTAGONIZM, ZGRUPOWANIE, BEZLOTEK, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, STOŁÓWKA, HULL, RZUT, LIPA, REZERWA WALUTOWA, SIEDEMDZIESIĄTKA, CHOROBA KAHLERA, ALMANACH, GANGRENA, OŚLA GŁOWA, KOMEDIA, GRUBOŚĆ, PRZECIWIEŃSTWO, ROZMODLENIE, WYJAZD, ZMORA, TUMULUS, GINECEUM, CZTEROTAKT, NORZYCA, MARSZ, BRAMA TRIUMFALNA, NARODZINY, PRZYPOCHLEBCA, KONFIGURACJA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, OPIS, BAZYLIA, KLIENT, OKRES, ZROŚLAK, DIPLOBIONT, WSZYSTKOŻERCA, ANTEPEDIUM, RYZYKO KURSOWE, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, JASKRA, OFLAG, TAKSON MONOTYPOWY, PARA UPORZĄDKOWANA, BIAŁA FLAGA, CZYNNIK PRODUKCJI, INWERSJA RZEŹBY, ŚWIDEREK, KRZYWICA, OVERCLOCKING, TOTEM, PLAN MOBILIZACYJNY, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, LODY, POSTAĆ, ŁAJNO, RÓŻNICA, SIEKANKA, INTERWENCJA HUMANITARNA, BADACZ POLARNY, KLONOWANIE, KANAŁOPATIA, ZNAK KOREKTORSKI, ŁUPACZKA, ESKORTA, INICJACJA, TAŚMOWY, ŚLIWKA, WYROCZNIA, LIST KREDYTOWY, PREZENTER, WSPOMNIENIE, JORDANEK, FOTEL DENTYSTYCZNY, TYMIANEK, STAŁA, KLIPER, WARTOŚĆ BEZWZGLĘDNA, WYROŚL, BROKER UBEZPIECZENIOWY, CHOROBA DUCHENNE'A, STAROSTA GENERALNY, CZEREMCHA, TERMOJONIZACJA, SOBIEPAŃSTWO, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, DROŻDŻE, PILOTKA, MIEJSCE, MAGNES, DUCH OPIEKUŃCZY, KANTOR, MASA KAJMAKOWA, TEMACIK, GĘŚ, WARTA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, ZIMNY PRYSZNIC, NIECZUCIE, AGNOZJA TWARZY, ZAAWANSOWANIE, IMPLEMENTACJA, KAKADU ŻÓŁTOLICA, LONGAN, ROLNIK INDYWIDUALNY, UWAGA, DYMISJA, GRUNT POD NOGAMI, POZIOM, AMPUTACJA, OPIEKA SPOŁECZNA, BLUSZCZ, ODRA, DZIESIĄTY, CHOROBA REFSUMA, MOSTEK, POR, WYPRAWA, ŻYDOWSKOŚĆ, BURNETT, CHOROBA RDZY, SPADEK, OCZOJEBKA, KRATA KSIĘCIA WALII, FERRYT, NIEBIOSA, FILTRACJA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, EKLEZJALNOŚĆ, PASTERZ, KOALICYJKA, ŚLEPY NABÓJ, KOSZTOWNOŚCI, KOPOLIMER, AGRESOR, ŻARŁACZ LUDOJAD, PORCJA, LAMBREKIN, MAZUREK, BEATA, CEMBROWANIE, BATERIA, GEODEZJA NIŻSZA, PARTIA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, REMITENT, KASZMIR, WOSK, DESKARZ, LANDO, KRYZYS KATATYMICZNY, DRZEWOSTAN NASIENNY, ESTAKADA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ZDANIE, HISPANIOLAKI, HISZPAŃSKI, PIANKA, IZBICA, PALATOGRAM, ODCZUCIE, KREDYT PAŃSTWOWY, BRYGANTYNA, POWIEŚĆ RZEKA, EUFORBIA, KRUCHTA, INTEGRACJA PIONOWA, PIEPRZ CZERWONY, MOLINO, SMOLUCH, BEKA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, MILANEZ, CHROMOSOM X, MAŁOPOLSKOŚĆ, NAWÓJ, ?KOŁNIERZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.036 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOROBA WYWOŁANA MUTACJAMI W OBRĘBIE GENU LUB GENÓW, MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA PRAWIDŁOWEJ BUDOWY I CZYNNOŚCI ORGANIZMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOROBA WYWOŁANA MUTACJAMI W OBRĘBIE GENU LUB GENÓW, MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA PRAWIDŁOWEJ BUDOWY I CZYNNOŚCI ORGANIZMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHOROBA DZIEDZICZNA choroba wywołana mutacjami w obrębie genu lub genów, mających znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHOROBA DZIEDZICZNA
choroba wywołana mutacjami w obrębie genu lub genów, mających znaczenie dla prawidłowej budowy i czynności organizmu (na 18 lit.).

Oprócz CHOROBA WYWOŁANA MUTACJAMI W OBRĘBIE GENU LUB GENÓW, MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA PRAWIDŁOWEJ BUDOWY I CZYNNOŚCI ORGANIZMU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CHOROBA WYWOŁANA MUTACJAMI W OBRĘBIE GENU LUB GENÓW, MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA PRAWIDŁOWEJ BUDOWY I CZYNNOŚCI ORGANIZMU. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x