Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: HISTORYCZNA JEDNOSTKA POWIERZCHNI UŻYWANA W ROLNICTWIE; POCZĄTKOWO OZNACZAŁA OBSZAR, JAKI JEDEN CZŁOWIEK MÓGŁ ZAORAĆ LUB SKOSIĆ JEDNYM ZAPRZĘGIEM W CIĄGU DNIA ROBOCZEGO (DOKŁADNIE: OD RANA DO POŁUDNIA)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JUTRZYNA to:

historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 8 lit.)MORGA to:

historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 5 lit.)MÓRG to:

historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JUTRZYNA

JUTRZYNA to:

historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 8 lit.)JUTRZYNA to:

MORGA, MÓRG (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HISTORYCZNA JEDNOSTKA POWIERZCHNI UŻYWANA W ROLNICTWIE; POCZĄTKOWO OZNACZAŁA OBSZAR, JAKI JEDEN CZŁOWIEK MÓGŁ ZAORAĆ LUB SKOSIĆ JEDNYM ZAPRZĘGIEM W CIĄGU DNIA ROBOCZEGO (DOKŁADNIE: OD RANA DO POŁUDNIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.859

PŁAWKA, CYPRZYN, KOSTKA, PIESZCZOSZEK, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, FOTEL OBROTOWY, KANADYJKA, RASOWOŚĆ, PC, BLISKOZNACZNIK, BAN, SZEŚCIAN, TRYL, ŁAŃCUSZEK, PRZEPAD, FERRYT, KONFISKATA, CUKRZYCA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, KWASZONKA, GÓROTWÓR, GODET, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, ORBITER, DOKTOREK, WIESZAK, OBSŁUGA, ZABŁOCIE, SIÓDMY, TRIFORIUM, POTWIERDZENIE, AMERYKAŃSKOŚĆ, LENIUCH, POJEMNOŚĆ SKOKOWA, HEKTOLITR, KIT, KIJ, OFERTA, SIOSTRZYCZKA, POKRYCIE, AFISZ, HAPPY HOUR, WEBER, MARSYLCZYK, ZAKOP, PRZEKRÓJ, TRAWA MORSKA, MONAKIJCZYK, POLIGAMISTA, KIESZEŃ, PROCA, PORĘCZ, ŚWIATŁO, PŁAWIK, KOPACZKA, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, STREFA PERYGLACJALNA, PRZEMYT MRÓWKOWY, BLACK METAL, ZASADA REAFERENCJI, PIESZCZOCH, ZGRUBIAŁOŚĆ, SANDALIN, AROMAT, SKROMNOŚĆ, SUROWICA, FERMAN, PSALMOGRAF, PHISHER, APATIA, LUMP, HIPOREFLEKSJA, BALZAK, GLORIETTA, SFERA, ŚWIATŁO ZIELONE, PLAFON, FIRMA WYDMUSZKA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, LIMFOBLAST, TERAPIA REINKARNACYJNA, OSTROGA PIĘTOWA, TRANZYT, SILNIK, BRZĘKACZ, RÓWNOLATEK, WAFEL, TYGIELEK, CZEP, KSIĘGA PARAFIALNA, EXLIBRIS, ALAWIZM, GAZ, OBUCH, BIAŁY MARSZ, PRACA ORGANICZNA, KIEŁBAŚNICA, PAZUR, SOJA, PIEC GRZEWCZY, KOMŻA, WIĆ, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, STRONICA, ULOTKA, DANA, SEKSTURYSTYKA, PALINGENEZA, BIAŁA STOPA, ARAB SAUDYJSKI, REPUTACJA, TERAWAT, KOSMOGONIA, ODSYŁACZ, TARANTELA, BARWY, KISZKA WĄTROBIANA, PRĘT, HRABSTWO CEREMONIALNE, BHUTAŃCZYK, SIEROTA, KRAJOBRAZ KULTUROWY, WAGON, LAS DZIEWICZY, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, ALTOSTRATUS, DEIMOS, JĘZYK DARDYJSKI, JAMRAJ, SPARRINGPARTNER, MARUDA, POLE, PODWIECZÓR, ARENA, STADION, DANINA, NIEZBĘDNOŚĆ, PTASZEK, ZBIERACZ, ELEW, KOLEŚ, TROCINÓWKA, ZAKLINIEC, MIT, EFEKT SORETA, WAFEL, MATERIAŁ, ZNACZENIE, HEMIKRYPTOFIT, ŚNIEŻYCA, KOSOWROTKA, KASA, DOMINIUM, GRUPA, POLE WIDZENIA, LAGUNA, PONCZOWNICA, MASZT, JANCZARKA, DIETA ASPIRYNOWA, FILM ANTYWOJENNY, KAPUSTA KWASZONA, PLEBEJUSZ, MINA, OERSTED, ŁUPEK ILASTY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, SSAK WYMARŁY, KNEDLE, KLASTER DYSKOWY, KALETA, NORWEG, PASIERB, NIEZGUŁA, RESIDUUM, NUDZIARZ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, RADIAN, RZUTKA, KOLONISTA, CIAŁKO, ZASADA, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, MM, PANEL ADMINISTRACYJNY, STRATOTYP, QUADCOPTER, RĘKAW, KAPISZON, PŁAWA, BINI, MER, PIANA, REOFILE, AGONISTA, TERMINATOR, SĄD PODKOMORSKI, KOTLET SCHABOWY, SUKCESIK, BEZCHMURNOŚĆ, BRYŁA LODU, MANEŻ, PRZESTRZELINA, PIĘTRO, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, KOPUŁA LODOWA, DZBANEK, APRETURA, KOŁTRYNA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, SZEJK, ZAKON MNISZY, PALINGENEZA, JARZMO MOSTOWE, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, RANWERSY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, CHUDOPACHOŁEK, STERYLNOŚĆ, RÓG, TOMASZEWSKI, OCZKO, ZAJĘCZA WARGA, ABNEGAT, SZABLA, PRZEPAŚĆ, USYTUOWANIE, BECZKA PROCHU, CZŁOWIEK, UŻĄDLENIE, LUGIER, KOCHAŚ, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, CZARNA MAGIA, WERBENA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, RĘCZNE STEROWANIE, KŁAKI, PENIUAR, PANTOGRAF, PASEK, POKŁAD, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, ABU ZABI, ANTABA, GENERAŁ-GUBERNATORSTWO, TWARDY RESET, NOŚNOŚĆ, INDONEZYJCZYK, HOŁDOWNIK, WINIETA, KOŁO ŁOWIECKIE, LEGENDA, ZBOWID, JEZIORO POLODOWCOWE, BURZA PIASKOWA, SIEKANIEC, PRZEJRZYSTKA, FAB LAB, KERO, JAŁOWIEC, KOMEDIA GRECKA, CZYNNIK SYTUACYJNY, ODMIERZANIE, FILM SCIENCE-FICTION, MILIWOLT, IMPRESJA, PODATEK, DYZARTRIA, ZWORNIK, WARTOŚĆ DODANA, RATYSZCZE, DZIANINA, DYL, POLE DRUMLINOWE, KOSZÓWKI, ZASADA, NIEŚWIADOMOŚĆ, PIRAMIDKA, PREPARAT CHEMICZNY, WSZECHSIŁA, FUNKCJA, TEMAT, POŚWIST, KOLEJ OBWODOWA, OSTANIEC DEFLACYJNY, GREK, ADWENTYSTA, SWETER, BASEN ARTEZYJSKI, LUINI, WODODZIAŁ, RUCHY EPEJROGENICZNE, BACYTRACYNA, PROSIAK, ADAGIO, BABIA MĄKA, BUCHTA, REGUŁA SAVAGE'A, MPC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.859 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: HISTORYCZNA JEDNOSTKA POWIERZCHNI UŻYWANA W ROLNICTWIE; POCZĄTKOWO OZNACZAŁA OBSZAR, JAKI JEDEN CZŁOWIEK MÓGŁ ZAORAĆ LUB SKOSIĆ JEDNYM ZAPRZĘGIEM W CIĄGU DNIA ROBOCZEGO (DOKŁADNIE: OD RANA DO POŁUDNIA) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
jutrzyna, historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 8 lit.)
morga, historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 5 lit.)
mórg, historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JUTRZYNA
historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 8 lit.).
MORGA
historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 5 lit.).
MÓRG
historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x