Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: HISTORYCZNA JEDNOSTKA POWIERZCHNI UŻYWANA W ROLNICTWIE; POCZĄTKOWO OZNACZAŁA OBSZAR, JAKI JEDEN CZŁOWIEK MÓGŁ ZAORAĆ LUB SKOSIĆ JEDNYM ZAPRZĘGIEM W CIĄGU DNIA ROBOCZEGO (DOKŁADNIE: OD RANA DO POŁUDNIA)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JUTRZYNA to:

historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 8 lit.)MORGA to:

historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 5 lit.)MÓRG to:

historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JUTRZYNA

JUTRZYNA to:

historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 8 lit.)JUTRZYNA to:

MORGA, MÓRG (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HISTORYCZNA JEDNOSTKA POWIERZCHNI UŻYWANA W ROLNICTWIE; POCZĄTKOWO OZNACZAŁA OBSZAR, JAKI JEDEN CZŁOWIEK MÓGŁ ZAORAĆ LUB SKOSIĆ JEDNYM ZAPRZĘGIEM W CIĄGU DNIA ROBOCZEGO (DOKŁADNIE: OD RANA DO POŁUDNIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.859

DESKRYPCJA OKREŚLONA, UNCJA, TATLIN, ELASTOMER, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, SORBET, OPASANIE, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, WERTEB, FEJHOA, KIESZEŃ, OBRÓT WTÓRNY, SKUTEK, TRIANGULACJA, CEDZIDŁO, KRAJOBRAZ KULTUROWY, PULPIT, MOSTEK KAPITAŃSKI, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, ARCHIDIECEZJA, PRZYWÓZKA, RYTUAŁ, GRA SINGLOWA, POGOŃ ZA RENTĄ, FARMAKOKINETYKA, STOMIA, KOCZA, PHOEBE, SUMATRYJCZYK, ŻWIR, ZGĘSTEK, CIELICZKA, STOPA DOCHODU, KREACJONIZM, POGROM, RADIOODTWARZACZ, MAKATA, JAGODÓWKA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, LARGHETTO, WROTKARSTWO HOKEJOWE, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, ZWŁOKI, JEDNOSTKA ODLEGŁOŚCI, POWŁOKA, KAMELIA, KUJAWIAK, KOLCOROŚL, ZBROJENIE, POJAZD ZAPRZĘGOWY, LYCRA, BŁONA LOTNA, SZAMANKO, IRAŃCZYK, KUPA, KOMŻA, POKOLENIE, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, JAMAJCZYK, KARA PORZĄDKOWA, GĘSTOŚĆ PLANCKA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, CZAS WOLNY, KALIKO, PODOBIZNA, MORAWY, KAPELMISTRZ, ELEKTROWÓZ, IZOLATORIUM, BORSUK, ECCHI, LEGOWISKO, BRYGANTYNA, TAŚMA, JEZIORO KOSMICZNE, UKRES, PARADOKS, ZASUWA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, SKRZYDŁOWIEC, STAŁA LOGICZNA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, BEZGŁOWOŚĆ, DŁUGIE RĘCE, AGRONOMIA, WIEŃCE, KÓZKI, FORSZLAK, LEŻA, NAWAŻKA, DEPESZA, SKAŁA ILASTA, SAMPEL, WALENCJA, REGENERACJA, PROGRAM WYBORCZY, KSIĘŻULO, MILA NA GODZINĘ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ADAPTOR, OBLĘŻENIE, KUCHNIA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, GETTO ŁAWKOWE, MUZYK, NAWIERZCHNIA, RÓWNOLICZNOŚĆ, IMMUNOSUPRESANT, OBROŻA, FALKA, BEKON, ŻUŻLOBETON, ZIEMIA, ŁUK, PODSKAKIWACZ, SZMAT, DILER, KARTACZ, MX, PRZEDROSTEK, DEKANAT, ODCHYŁ, SKOMPROMITOWANY, BELWEDER, KOCHER, PUSTELNIK, PEDAŁÓWKA, HEIFETZ, ESPERANTYSTA, ZARYSOWANIE, MATURKA, RADIESTETA, HIPIS, ŚREDNIOWIECZNIK, ORANŻADA, CHROPOWATOŚĆ, IRREDENTA, MASŁO, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, KAPITAŁ, BANIECZKA, UKRAIŃSKI, NEOFITA, PRYMAT, LITERATURA WAGONOWA, PRZYPOŁUDNIK, RÓG, ASTURYJSKI, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ATOMOWOŚĆ, ARYSTOTELES, FAUL, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, KLUCZ, RYFT, CENTURIA, ENDOCENTRYZM, PRZYWŁOKA, PERŁOWIEC, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, WOLNY OBSZAR CELNY, ŚWIECA ZAPŁONOWA, KABRIOLECIK, KOSZATNICA, BLUZA, RYZYKO KURSOWE, FALA, BLISKOZNACZNIK, ARTOIS, MARSKOŚĆ, BRODAWKA, ANALIZA, KOŁO, WIRGINIA, ŚLĄSKOŚĆ, STULEJARZ, CZAS URZĘDOWY, KOBIECISKO, KNEL, NALEŚNIK WIOSENNY, BEKEREL, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, GODZINA, LASERUNEK, GAJA, FIGURA GEOMETRYCZNA, PAWIMENT, STAN, KOSOWO, GŁOSKA NOSOWA, GŁUPSTWO, POMYLENIEC, BIAŁE MIĘSO, KOMANDO, PODWIECZÓR, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, OSTOJA, ABLACJA LODOWCOWA, PANNICA, KOMÓRKA GLEJOWA, BARWNIK SPOŻYWCZY, WŁOSKI, PRZEKAŹNIK, OBRZĘPAŁA, NADŻERKA, KARAFECZKA, KLATKA, NAZWA RODOWA, OŚLIZGŁOŚĆ, PARTIA, BOOT, ŁOTR, KATANGA, CIĄGI, PARAIBA, BLOCZEK, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, PROMIEŃ, CYCEK, MACEDOŃCZYK, TURGOR, MIĘSOŻERCA, TRANSPOZYCJA, OGRANICZENIE, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, ARANŻACJA, WCISTEK, PRZYNĘTA, BORDER, ANTROPOSFERA, MUCHA SUCHA, GUARANA, METAL KOLOROWY, STYPENDIUM, PEPIK, IDIOSYNKRAZJA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, CIENKI BOLEK, NAROST, FACHOWIEC, INTERPRETACJA, RUTYNISTA, ŻYŁA ODŁOKCIOWA, KAMGARN, TŁUSZCZ, MINUTA ŚWIETLNA, METODA DELFICKA, ŁAPOWNICTWO, MOLESKIN, FOREL, PRZEWÓD, SEŁEDEC, OBSZAR, FUGA, CEKHAUZ, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, KRĄG KULTUROWY, URLOP WYCHOWAWCZY, OSTATNI, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ŁASZT, GRZYBIARSTWO, PRAŻUCHA, ZIEMIA KŁODZKA, PUNKT PODSŁONECZNY, BŁOCKO, KRYTYCZNOŚĆ, ZAMIEĆ, FEIJOADA, OBSESJA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, SZMACIARZ, SPLOT, TRADYCJONALISTA, SPŁASZCZKOWATE, MENISK, OPŁOTKI, SILNIK CZTEROSUWOWY, WIZYTÓWKA, AGAT, TETHYS, GEODYNAMIKA, KORPUS, PLEUSTOFIT, KUFF, ROZBÓJNIK MORSKI, ADIUSTACJA, PROSIAKOWATE, PUŁAP, BECZKA BEZ DNA, SZLACHCIURA, EKSPLANTAT, MOTYLEK, BIAŁE NOCE, SINOPE, PICUŚ, NAWIETRZAK, PŁAWINA, HORA, INSTRUMENT FINANSOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.859 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: HISTORYCZNA JEDNOSTKA POWIERZCHNI UŻYWANA W ROLNICTWIE; POCZĄTKOWO OZNACZAŁA OBSZAR, JAKI JEDEN CZŁOWIEK MÓGŁ ZAORAĆ LUB SKOSIĆ JEDNYM ZAPRZĘGIEM W CIĄGU DNIA ROBOCZEGO (DOKŁADNIE: OD RANA DO POŁUDNIA) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
jutrzyna, historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 8 lit.)
morga, historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 5 lit.)
mórg, historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JUTRZYNA
historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 8 lit.).
MORGA
historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 5 lit.).
MÓRG
historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie; początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południa) (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x