ELEMENT URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO PRZYJMUJĄCY FARBĘ DRUKOWĄ (LUB INNĄ NADRUKOWYWANĄ SUBSTANCJĘ, NP. LAKIER, KLEJ) W MIEJSCACH OBRAZU DRUKOWEGO W CELU PRZEKAZANIA TEJ FARBY DALEJ, NA PODŁOŻE DRUKOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FORMA to:

element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 5 lit.)FORMA DRUKOWA to:

element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FORMA

FORMA to:

wygląd, profil, zewnętrzny kształt, postać (na 5 lit.)FORMA to:

naczynie lub część maszyny, które zapewniają nadanie jednakowego kształtu wszystkim wyprodukowanym seryjnie obiektom z plastiku, metalu, gipsu lub innych plastycznych substancji (na 5 lit.)FORMA to:

w biologii: najniższa kategoria systematyczna, niższa od odmiany (na 5 lit.)FORMA to:

budowa; układ skoordynowanych elemetów (na 5 lit.)FORMA to:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne (na 5 lit.)FORMA to:

kondycja, aktualny stan fizjologiczny organizmu, podlegający zmianom pod wpływem czynników środowiska zewnętrznego, wynikający ze stanu odżywienia i wytrenowania organizmu, a także zabiegów pielęgnacyjnych (na 5 lit.)FORMA to:

naczynie, w którym umieszcza się ciasto, aby po upieczeniu miało nadany przez nie kształt (na 5 lit.)FORMA to:

zespół środków, za pomocą których w dziele zostaje wyrażona treść; forma obejmuje takie elementy jak struktura, kompozycja, język, kształt itp (na 5 lit.)FORMA to:

pierwowzór wykonania, szablon, wykrój (na 5 lit.)FORMA to:

zbiór norm zachowania, zwyczajów i form towarzyskich (savoir-vivre) obowiązujący w określonej grupie społecznej lub środowisku (na 5 lit.)FORMA to:

przejaw, postać, rodzaj czegoś (na 5 lit.)FORMA to:

ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie (na 5 lit.)FORMA to:

wielomian - wyrażenie algebraiczne złożone ze zmiennych i stałych, połączonych działaniami dodawania, odejmowania, mnożenia i podnoszenia do potęgi o stałym wykładniku naturalnym (na 5 lit.)FORMA to:

w filozofii Arystotelesa: istota pojęciowa przedmiotu (na 5 lit.)FORMA to:

według filozofii Kanta - kształt tego, co jest dostępne zmysłom (na 5 lit.)FORMA to:

element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 5 lit.)FORMA to:

zawartość formy do pieczenia (na 5 lit.)FORMA to:

zespół elementów służących do kształtowania przedmiotów z tworzyw sztucznych (na 5 lit.)FORMA to:

elementy, które po złożeniu tworzą wnękę o kształtach odpowiadających kształtom odlewu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO PRZYJMUJĄCY FARBĘ DRUKOWĄ (LUB INNĄ NADRUKOWYWANĄ SUBSTANCJĘ, NP. LAKIER, KLEJ) W MIEJSCACH OBRAZU DRUKOWEGO W CELU PRZEKAZANIA TEJ FARBY DALEJ, NA PODŁOŻE DRUKOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.492

WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, KOLOKACJA, DZIUPLA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, ZATOROWOŚĆ, BIURO, PRZEDSTAWIENIE, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, DYMA, MSZA GREGORIAŃSKA, MEFLOCHINA, PODKÓWECZKA, WYRWA, WĘZEŁ, KLERODENDRON, METROPOLIZACJA, GATUNEK POGRANICZNY, KNEL, OSIEDLINY, REWALIDACJA, TABLICA STEROWNICZA, SIEDLISKO, DEALPACK, CEMBROWANIE, BAKTERIOLIZYNA, ODSTRZAŁ, ROZKŁAD, PARALAKSA, WARSZTAT, GŁĘBSZY, NACZYNIE OZDOBNE, BRONA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, STROIGŁA, TOTEM, RYGIEL, FILTR GĄBKOWY, DYSALTERACJA, SPŁUKIWANIE, DEKLARACJA, MADONNA, ZNACZEK, BER, BECZKA PROCHU, OSZOŁOM, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, PRZEJAZD KOLEJOWY, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, SIEĆ, DEFILADA, BALSAM, PAROBEK, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, PLECIONKA, GNIAZDO, REALIZM, WYDZIAŁ, SARNA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, TŁUMIK, ATRAKTANT, WYSŁUGA LAT, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, E-POCZTA, POLEPA, AGATA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, TEŚCIK, PRZYCZÓŁEK, CZUJKA, SZLAFROK, KOMPLEKS ŻYTNI, KAJZER, POTENCJAŁ DZETA, JURA WCZESNA, AFERZYSTA, GWAŁT, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, PADDLE, DOKTOREK, KOMÓRKA, REWIR, TRYMER, POCHWALSKI, WARIATKA, TARCIE, KLOMIFEN, WĘZEŁ GORDYJSKI, POGROM, ZACZEP, KONCERT, EKSPOZYCJA, CZYSTKA ETNICZNA, PIROGRAFIA, DYSONANS, ZEKS, KOMORA, GAJA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, KORONKA BRUKSELSKA, ODPOCZYNEK, SŁUŻBA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, STONOGA MUROWA, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, SZATAN, DYWIZJON RAKIETOWY, FLASZOWIEC, MEDIALNOŚĆ, CECHA PODZIELNOŚCI, BITMAPA, ŁBISKO, JEZUITA, FORMA, POWTÓRZENIE, MARKETING BEZPOŚREDNI, TUMBA, PODSADNIK, OCZKO, PATROLOWIEC, SERBSKOŚĆ, SPOJLER, GWÓŹDŹ, ACEROLA, KWACZ, PRZYCZYNA FORMALNA, NERKÓWKA, BLUSZCZ, IBERYSTYKA, RYNEK WŁAŚCIWY, STOCZNIA, OSOBA PRAWNA, BALON, NEWA, HIPOTROFIA, KONWENT, TYNK, DRAMATOPISARSTWO, SOLNISKO, PANDRAK, DYSONANS, CIAPATY, PAROWNICA, CYTRYNIAN, MARIONETKA, RATYSZCZE, DEVELOPER, GOMÓŁKA, ROBOTA GÓRNICZA, MADAME, GRÓDŹ, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, FENIG, KOSZT KONTROLI, PRĘT, MUCHOMOR BULWIASTY, LITERATKA, APARTAMENT, FOTOGRAFIA CYFROWA, KOK, POJEDYNEK, KARAWAN, WULKAN CZYNNY, PORTUGALSKOŚĆ, BUTLA, KAMERA, PODRODZAJ, DOROBKOWICZ, KROKIEW, OWAD, UKRAIŃSKOŚĆ, TRUSKAWKA, JASNOŚĆ, ŚWIATŁO, ANTYSEPTYKA, KARTACZ, WIĄZADŁO GŁOSOWE, KANONIERKA, CYNK, DZIUPLA, PIKA, POJAZD KONNY, WYDAWNICTWO ZWARTE, DYSTYCH, GUMKA, KOŁECZEK, OZOREK, KOPNIAK, PATRONAT, BUDAPESZTANKA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, WIĘZADŁO PIERŚCIENIOWATE, ELEMENT ODSTAJĄCY, RAKI, SKŁADKA, ROSYJSKI, SKRZYDEŁKO, ŁAPÓWKARSTWO, ŁAPANIE, CZAS URZĘDOWY, ZBOCZENIEC, PROCES KANONIZACYJNY, RAKIETA POWIETRZE-POWIETRZE, ZRAZOWA, OKO OPATRZNOŚCI, POMOC, METYLOTROFIA, TARCZA, ŻYWOT, IZBA ROZLICZENIOWA, MUNICYPIUM, NAPPA, PORZECZKA, KESON, KORDONEK, KARP PO POLSKU, KUCZBAJA, SZUMOWINA, WIERCENIE, KLEDONISMANCJA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MUZYK, GRABINA, RENATA, BELKOWANIE, DYPTYK, LICZBA BRINELLA, GORSET, TRYB WARUNKOWY, SKAFANDEREK, EKLEKTYCZNOŚĆ, DYPTYCH, ROTMISTRZ, JEŻYNA, OCHRONKA, KSYLOFON, DIADEM, KORDYLINA, TEST CIS-TRANS, KARTUSZ, DOBÓR GENETYCZNY, EDUKACJA EKOLOGICZNA, BUDOWLA OBRONNA, PROFANATORKA, NAPĘD HYBRYDOWY, STRZELECTWO SPORTOWE, SZTUCZKA, FIZJOGNOMIA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, MANDOLA, GWASZ, KSIĘGA METRYKALNA, ANALIZA, PŁYTA PILŚNIOWA, POROST, DOPEŁNIENIE, BUFOR, MULTIPLEKS, LIGATURA, WÓZ STRAŻACKI, OKOLICZNIK CELU, DZIADZIU, LIDER, UWAGA, COŚ, PALETA, DESKA ROZDZIELCZA, MAPA TEMATYCZNA, ORZECH WŁOSKI, KUMKWAT, PIEŃ PŁUCNY, TORII, SZCZUR TUNELOWY, HODOWLA ZARODOWA, KURHAN, KANCONETA, PARAFARMACEUTYK, BOLERO, DOKTORAT, RUCH, KARBIDEK, FIGOWIEC POSPOLITY, REPRODUKCJA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, WYCIERACZKA, KWATERA GŁÓWNA, BLACKOUT, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, PIEKŁO, NUMER KIERUNKOWY, KACENJAMER, LAPILLI, MONITOR, KARTAUN, DOBRO PRAWNE, TEOGONIA, OBRAZEK, ZAPIĘTEK, ?SOLITER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.492 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO PRZYJMUJĄCY FARBĘ DRUKOWĄ (LUB INNĄ NADRUKOWYWANĄ SUBSTANCJĘ, NP. LAKIER, KLEJ) W MIEJSCACH OBRAZU DRUKOWEGO W CELU PRZEKAZANIA TEJ FARBY DALEJ, NA PODŁOŻE DRUKOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO PRZYJMUJĄCY FARBĘ DRUKOWĄ (LUB INNĄ NADRUKOWYWANĄ SUBSTANCJĘ, NP. LAKIER, KLEJ) W MIEJSCACH OBRAZU DRUKOWEGO W CELU PRZEKAZANIA TEJ FARBY DALEJ, NA PODŁOŻE DRUKOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FORMA element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 5 lit.)
FORMA DRUKOWA element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FORMA
element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 5 lit.).
FORMA DRUKOWA
element urządzenia drukującego przyjmujący farbę drukową (lub inną nadrukowywaną substancję, np. lakier, klej) w miejscach obrazu drukowego w celu przekazania tej farby dalej, na podłoże drukowe (na 12 lit.).

Oprócz ELEMENT URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO PRZYJMUJĄCY FARBĘ DRUKOWĄ (LUB INNĄ NADRUKOWYWANĄ SUBSTANCJĘ, NP. LAKIER, KLEJ) W MIEJSCACH OBRAZU DRUKOWEGO W CELU PRZEKAZANIA TEJ FARBY DALEJ, NA PODŁOŻE DRUKOWE sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ELEMENT URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO PRZYJMUJĄCY FARBĘ DRUKOWĄ (LUB INNĄ NADRUKOWYWANĄ SUBSTANCJĘ, NP. LAKIER, KLEJ) W MIEJSCACH OBRAZU DRUKOWEGO W CELU PRZEKAZANIA TEJ FARBY DALEJ, NA PODŁOŻE DRUKOWE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x