BUBALUS BUBALIS - SSAK KRĘTOROGI ZALICZANY DO BYDŁA, UDOMOWIONA FORMA BAWOŁU INDYJSKIEGO; HODOWANY POWSZECHNIE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, A TAKŻE W PÓŁNOCNEJ AFRYCE, NA BLISKIM WSCHODZIE, W AMERYCE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, AUSTRALII, A NAWET NA POŁUDNIU EUROPY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAWÓŁ DOMOWY to:

Bubalus bubalis - ssak krętorogi zaliczany do bydła, udomowiona forma bawołu indyjskiego; hodowany powszechnie w południowo-wschodniej Azji, a także w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Środkowej i Południowej, Australii, a nawet na południu Europy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUBALUS BUBALIS - SSAK KRĘTOROGI ZALICZANY DO BYDŁA, UDOMOWIONA FORMA BAWOŁU INDYJSKIEGO; HODOWANY POWSZECHNIE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, A TAKŻE W PÓŁNOCNEJ AFRYCE, NA BLISKIM WSCHODZIE, W AMERYCE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, AUSTRALII, A NAWET NA POŁUDNIU EUROPY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.401

GRACILICERATOPS, MODRZEW EUROPEJSKI ŻÓŁTY, STEKOWIEC, KOROŁAZ BIAŁOBREWY, SZURPEK POWINOWATY, AMBYSTOMA ZNAD PACYFIKU, DYSLOKOZAUR, KARLIK SZPONIASTY, RAUIZUCHY, ISTOTA SZARA, SAWANNA KOLCZASTA, HONGSZANOZAUR, RYBY ŁAWICOWE, LISTKOWIEC CYTRYNEK, KURATELA, JĘZYK MACEDOŃSKI, KANGUR BENNETTA, RASZPLA CIERNISTA, REPUBLIKA KARAKAŁPACKA, BOCIAN BIAŁOBRZUCHY, INSEKT, KLIMAKTER, KRÓL, BOGUSZÓW-GORCE, DOM, MODRASZEK BLADY, UŁAN UDE, ONTO, MYSZ LEŚNA, SUSEŁ KARLIK, ORKAN, DZIWONOS, KANGUR OKULAROWY, ODSTĘPCA, KANCZYL MALAJSKI, JASZCZURNIK, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, PRZETARG OGRANICZONY, PAŃSTWO KUWEJT, MULTILATERALIZM, ANTYLOPA SZABLOROGA, PŁAKSA, SZKŁO, EURORAKIETA, ABORYGEN, HERTZ, ŚWISTUN CHILIJSKI, DZIOBAK, GACEK SZARY, GATUNEK LITERACKI, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, ZGREDEK, ORŁOSĘP, GEORGIA, PTEROSPONDYL, PAŁANKA MIODOJAD, MIĘKKOPIÓR, SAMUM, BRZOZA CZARNA, KORPUS, MANAT, COBAN, LEMONIADA, SAŁATA CZERWONA KARBOWANA, ZIARNOJAD, CYTWAR, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, SAŁATKA, MARSZ ŚMIERCI, NORNIK POLNY, POPRAD, GNOSTYCYZM, SZLIF KABOSZONOWY, LASKA JAKUBA, LEW, COTTON, LEGWAN GŁUCHY, WOJEWÓDZTWO, FILEMON UBOGI, GWAJAKOWIEC, LECYTYNA, POLATUCHA OLBRZYMIA, TRENER, WODNIK, SSAK, RAMFORYNCHY, WIEWIÓRKOWATE, UKRAIŃSKOŚĆ, LISZAJ PŁASKI, CZAS TERAŹNIEJSZY, CZAPLA MODRA, MOSOPUST, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, KWILMEZAUR, KONCERTYNA, PRÓCHNICZEK, JĘZYK WĘGIERSKI, KULIS, PRZYRZĄD OPTYCZNY, FERMENTACJA MLECZANOWA, DUJKER SIWOPRĘGI, ELSEYA ZĘBATA, PIĘĆDZIESIĄTKA, CHIKUNGUNYA, ESZANOZAUR, PAWIAN CZAKMA, TAPIR ZE WZGÓRZ, BUDŻET ZADANIOWY, GAZELA GÓRSKA, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, KRYPTONIM, KONSTABL, NOSOROŻEC JAWAJSKI, RZECZY OSTATNIE, PAPUA, KOLORADIZAUR, MIODOJAD BIAŁOUCHY, GRZYB OKAZAŁY, BABIA MĄKA, MIODÓWKA PĄSOWA, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, PERKOZ OLBRZYMI, SKAŁKA, PIANKA MORSKA, KADZIDŁO, SSAK OWADOŻERNY, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, PALATALIZACJA, SZUKAŁA, OKO, ARKADIA, DROGOSZ, HELLEN, REN, OMIEG WSCHODNI, ILOCZYN SKALARNY, BRISBANE, NOCEK WĄSATY, ANSERIMIM, MIKROHADROZAUR, DELFIN MALAJSKI, HIPOPOTAM POSPOLITY, ŚMIERDZIUCH, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, AYABE, ABERRACJA, GIBON CZARNY, GEKON KONCERTOWY, MARMOZETA, PISTOLET, RYTUAŁ, LANCETOGŁÓW SZARY, CZERWONY CEDR, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, FUNKCJONAŁ DWULINIOWY, SPACHACZ ZIELONAWY, SŁOIK, PAPROĆ DRZEWIASTA, GANG, PAPROTKA ZWYCZAJNA, GORI, BEZ APTECZNY, DINOCEFALE, DICYNODONTY, KRET, KAFAR, PUDU, CZARNUSZKA, ARCHEOWIEC, FICROJA CYPRYSOWATA, EOMAMENCHIZAUR, UNAJZAUR, SINUSONAZ, OFIARA, RZYMSKI, NIEMANN, BYLICA CYTWAROWA, PSZCZOŁA KARŁOWATA, WIGORCZYK LUCERNOWIEC, AKERMAN, WARIACJA, STARA, OKUCIE, TORFOWIEC BRUNATNY, TRZMIEL SZARY, DELFIN COMMERSONA, ŁOŚ, TORS, SUMAK, RUMIAN POLNY, ZEBRA, BALUT, TORFOWIEC CZERWONAWY, SZLACHAR, PROKOMPSOGNAT, GALILEJKA, ADAMSKI, NOCEK NATTERERA, ORZESZNICA, WAPITI, RYJOSKOCZEK KRÓTKOUCHY, ŁUSKOWCE, WELOCIZAUR, TUR, MURENA WSTĄŻKOWA, SEKCJA, PAMPA, WEŁNIAK SZARY, DERMODAKTYL, ŻABUTI LEŚNY, PIESEK PRERIOWY, BOEUF STROGONOW, MACEDOŃSKI, ŁUSKOWIEC INDYJSKI, UGORÓWKA ZŁOTNICA, PGR, KAPTUR, NIEŁAZ PLAMISTY, ZASKRONIEC ŻMIJOWY, SERAU BIAŁOGRZYWY, ŚWIERK POSPOLITY, AUSTRALIA, CIS, LIBONEKTES, ŚWIERK, RYJÓWKI NADRZEWNE, DIU, OFTALMOZAUR, MIODOJADEK ŁUSKOGŁOWY, STERNICZKA BIAŁOGŁOWA, MATE, LANGUR KSIĄŻĘCY, NEKROMANCJA, OPOS, BARSZCZ BIAŁY, PETROLAKOZAUR, JĘZYK KANNADA, NOSOROŻEC CZARNY, LEMING OBROŻNY, TRANSWAL, NADRENIA, DZIERZBIKI, PAS DROGOWY, GNATOZAUR, MONITORING PRZYRODNICZY, WYJEC CZERWONY, AUBUSSON, JANUS, ZASADA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, EUCHARYSTIA, PRZEPIÓRKA, GROSZ, PILICA, PODKOWIEC DUŻY, LISZAJ CZERWONY, RENTA RÓŻNICZKOWA, KOMPSOZUCH, PSZCZOŁA GRECKA, PALCE, AEROFINISZER, MIODOJAD ATOLOWY, TONIN, KOPUŁKA, KĄTNIK DOMOWY, MEKSYK, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, IWANIEC, KOKILA, DURIAN, KONDURANGO, OSIEMNASTA, SAMBAR SUNDAJSKI, MOHIKANIN, KABIA, TAPIR ANTA, BYK, DOPEŁNIACZ, OKRES PRZEDRZYMSKI, KĄTNIK ŚCIENNY, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, ŻABKA KAROLIŃSKA, SIERPOŃ ŻÓŁTY, KRZAKÓWKA KRZYKLIWA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, LONDYN, MODRZEW EUROPEJSKI O MAŁYCH SZYSZKACH, ROŚLINA EGZOTYCZNA, KOŁO POLARNE, OWCA GRUBOROGA, KOŁYMA, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, GUNDIE, JASZCZURKA DŁUGOOGONOWA, GOBELIN, SZCZUROSKOCZKI, ŻÓŁW SUNDAJSKI, LISZKOJADY, AGNOSFITYZ, ?CHWYTNICA LEMUROWATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.401 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUBALUS BUBALIS - SSAK KRĘTOROGI ZALICZANY DO BYDŁA, UDOMOWIONA FORMA BAWOŁU INDYJSKIEGO; HODOWANY POWSZECHNIE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, A TAKŻE W PÓŁNOCNEJ AFRYCE, NA BLISKIM WSCHODZIE, W AMERYCE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, AUSTRALII, A NAWET NA POŁUDNIU EUROPY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUBALUS BUBALIS - SSAK KRĘTOROGI ZALICZANY DO BYDŁA, UDOMOWIONA FORMA BAWOŁU INDYJSKIEGO; HODOWANY POWSZECHNIE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, A TAKŻE W PÓŁNOCNEJ AFRYCE, NA BLISKIM WSCHODZIE, W AMERYCE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, AUSTRALII, A NAWET NA POŁUDNIU EUROPY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAWÓŁ DOMOWY Bubalus bubalis - ssak krętorogi zaliczany do bydła, udomowiona forma bawołu indyjskiego; hodowany powszechnie w południowo-wschodniej Azji, a także w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Środkowej i Południowej, Australii, a nawet na południu Europy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAWÓŁ DOMOWY
Bubalus bubalis - ssak krętorogi zaliczany do bydła, udomowiona forma bawołu indyjskiego; hodowany powszechnie w południowo-wschodniej Azji, a także w północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Środkowej i Południowej, Australii, a nawet na południu Europy (na 11 lit.).

Oprócz BUBALUS BUBALIS - SSAK KRĘTOROGI ZALICZANY DO BYDŁA, UDOMOWIONA FORMA BAWOŁU INDYJSKIEGO; HODOWANY POWSZECHNIE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, A TAKŻE W PÓŁNOCNEJ AFRYCE, NA BLISKIM WSCHODZIE, W AMERYCE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, AUSTRALII, A NAWET NA POŁUDNIU EUROPY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - BUBALUS BUBALIS - SSAK KRĘTOROGI ZALICZANY DO BYDŁA, UDOMOWIONA FORMA BAWOŁU INDYJSKIEGO; HODOWANY POWSZECHNIE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ AZJI, A TAKŻE W PÓŁNOCNEJ AFRYCE, NA BLISKIM WSCHODZIE, W AMERYCE ŚRODKOWEJ I POŁUDNIOWEJ, AUSTRALII, A NAWET NA POŁUDNIU EUROPY. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x