MAMMALIA - ZWIERZĘTA NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SSAKI to:

Mammalia - zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia oraz stałocieplnością (potocznieciepłokrwistość); zamieszkują zarówno środowiska wodne (walenie i syreny), jak i lądowe (większość), opanowały także przestrzeń powietrzną (nietoperze) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SSAKI

SSAKI to:

najwyżej uorganizowane kręgowce stałocieplne (na 5 lit.)SSAKI to:

piją mleko matki (na 5 lit.)SSAKI to:

psy, zebry i małpy (na 5 lit.)SSAKI to:

karmią młode mlekiem (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAMMALIA - ZWIERZĘTA NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.990

PRZYRODNIK, ELEKTRORADIOLOGIA, BUTELKA, TEORIA GEOTEKTONICZNA, KWARTET, SYSTEM KONSORCYJNY, VALIDOL, WYWROTNOŚĆ, WIELKI PIEC, WATA CELULOZOWA, POMÓR, OGRÓDEK, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, MAJĄTEK RUCHOMY, SPOŁECZEŃSTWO, LAWENDA, STAW OSADOWY, PIEZOELEKTRYK, MEADE, CHOROBA DAVIDSONA, PREORIENTACJA, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, TEMPERATURA ZAPALENIA, ESKORTOWIEC, ACYDURIA MEWALONIANOWA, KOŃ ANDALUZYJSKI, KUPEREK, KAMAMBER, IMADŁO ŚLUSARSKIE, POPRZEDNICZKA, REKRUTER, RÓWNIK TERMICZNY, POŁUDNIK STRUVEGO, KRUPCZATKA, PASTORAŁKA, KAMIKAZE, STATEK, SIERPIEC, KUNA, STATEK GŁĘBINOWY, FANTAZJA, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, KNAGA, DZIESIĄTA MUZA, ŁĘK, BIEG, STABILIZACJA, SZAMOTANINA, SPAŁA, OWOC POZORNY, DANDYSKI, FITOCENOLOGIA, WIELKOUCH KRÓLICZY, TERRINA, PIERWIOSNEK, PAPROTNICA SUDECKA, TRYGONOMETRIA, GRZEBIEŃ, TEREN ZIELONY, ARAUKARIA WYNIOSŁA, TEMPERATURA ROSY, BIROFILIA, ZESPÓŁ BEHRA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, MASELNICZKA, BRUTALNOŚĆ, LEMIESZ, ROMANTYZM, DUSZA, MIMETYCZNOŚĆ, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, OPIEKUŃCZOŚĆ, SŁOWO, WORECZKOWY, CZŁOWIEK INTERESU, MONTAŻOWNIA, ŻYWOTOPIS, BRACTWO KURKOWE, PÓŁKRUCHE CIASTO, ŁUPEK GRAFITOWY, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, MIEJSCE ŚWIĘTE, FIZYKA JĄDROWA, DOBYTEK, OSTATNIE PODRYGI, CZEPLIWOŚĆ, TŁO, MAJOWY PRACOWNIK, SZTUCZNY SATELITA, CHÓD SPORTOWY, ROZMIĘKANIE, DRESIARZ, SALADA, KATEGORYCZNOŚĆ, ZŁOTY PODZIAŁ, HAFTARNIA, SASZETKA, ETANOLOAMINA, POŁUDNIOWY ZACHÓD, POMYWAK, SAMOCZYSZCZENIE, ZAZDROŚĆ, MITSUKURINA, JAMA PŁASZCZOWA, JAMRAJE, LAICKOŚĆ, ORTOPEDA, JĘZYK STAROEGIPSKI, ZĄB, CHOROBA HALLOPEAU, NOMENKLATURA BINOMINALNA, KANTO, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, MRÓWNIKI, KORNET, BYLICA GLISTNIK, KOPALINA SKALNA, RAPTULARZ, BŁONA MIGAWKOWA, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, KARON, ODBYTNICA, ZBIOROWOŚĆ SPOŁECZNA, KURA DOMOWA, NUTA, HUBA WIERZBOWA, PARNOTA, WYDATEK MAJĄTKOWY, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, LUGER, SPIĘCIE, DZIESIĄTKA, GNIAZDO OGNIOWE, UKRES, CZYNNIK EKOLOGICZNY, BÓB KOŃSKI, BIOGAZOWNIA, RESORT SIŁOWY, LOSOWANIE PROSTE, RADIOAKTYWNOŚĆ, DEFERENT, KSYLEN, OBWÓD MAGNETYCZNY, ŚWIĘTÓWKA, POLIMODALNOŚĆ, CD-R, TEKST, REAKCJA NIEODWRACALNA, GRA RÓŻNICZKOWA, RAPIER, TAŚMA, EROS, NATYWIZM, INDYFERENT, STRATEG, ARCYDZIELNOŚĆ, ZŁÓG, IMPOTENCJA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, ZBOWID, WSZOŁY, STYL KOLONIALNY, WYGIB, PTASZNIK GOLIAT, ŻYWA MOWA, PSTROKÓWKA NADOBNA, MIĘDZYTORZE, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, KOSZULA, JĘZYK ASEMBLERA, IZOLACJONIZM, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, ŻURFIKS, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, WOJNA NAPOLEOŃSKA, NOMENKLATURA PARTYJNA, WCIELENIE, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, OTORYNOLARYNGOLOGIA, CRO-MAGNON, TENREKOWATE, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, KONTRETYKIETA, HURTNICA ZWYCZAJNA, ELIMINACJA, SZKIELET, TRZMIEL CIEMNOPASY, SMYCZ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, LODOWIEC ALPEJSKI, SEROWNIA, MIĘSOŻERSTWO, PASKAL, WARKOCZ DOBIERANY, PONDERABILIA, REGENERACJA, BALON, BROMELIA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, SYJON, ZRZYNKA, WYRAKI, STRETCH, WALEŃ, DZIÓB, WYŚCIG, KAWA BEZKOFEINOWA, PLOTER PŁASKI, ALKOHOLIZM, OSKARŻONY, CHŁOPIĘCOŚĆ, MIKROFALÓWKA, DŻEREŃ, MĄCZNIAK PRAWDZIWY, IMPRESYWNOŚĆ, SUMA PROSTA, APOSTOŁ, ETYKA, SINOLOGIA, TALERZ, PANCERNIK SZCZECINIASTY, LAPIDARNOŚĆ, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, WŁÓKIENNICTWO, NIENOWOCZESNOŚĆ, PUDEŁKO, MIKROFON LASEROWY, FENOLOGIA, POMIDOR, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, LIOTARD, ANGLISTYKA, JĄDRO CZERWIENNE, KALWARIA, KOTLARNIA, ZAPŁODNIENIE, HYDROFIL, FILOLOGIA WŁOSKA, MIÓD, ARABIZOWANIE SIĘ, GEGANIE, MECHANIKA, LINIA KOLEJOWA, POSIADY GÓRALSKIE, ANTYSYJONISTA, KOMENDA, HALOTRON, DYMORFIZM PŁCIOWY, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, KRATA, NAUKI POLITYCZNE, ANTYBIOZA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, ŁACIŃSKI, DESKA KLOZETOWA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, MAJDANIARZ, BŁONNIK, DROGÓWKA, MIECH, ROPOMACICZE, RYBIE OKO, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, HYDROKSYZYNA, WITRYNA, AMBULATORIUM, KRATKA ODPŁYWOWA, SYSTEM BANKOWY, CHOROBA RITTERA, SOJUZ, OLIGOFAG, KOSTIUM PLAŻOWY, KWADRANS AKADEMICKI, SAMOLOT, TAMARYNDA, PUŁAPKA KREDYTOWA, DZIEŻA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, KOŃ ARDEŃSKI, TONSURA, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, OKOT, WODNICA, DWUSETKA, KRESKA, ADEPT, AKINEZJA, OKSFORD, NIEDBAŁOŚĆ, MASOŃSKOŚĆ, KONTO, BINDA, UCHO, SZPITALNICY, ANGEOLOGIA, ?ASKOCHYTOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAMMALIA - ZWIERZĘTA NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAMMALIA - ZWIERZĘTA NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SSAKI Mammalia - zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia oraz stałocieplnością (potocznieciepłokrwistość); zamieszkują zarówno środowiska wodne (walenie i syreny), jak i lądowe (większość), opanowały także przestrzeń powietrzną (nietoperze) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SSAKI
Mammalia - zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia oraz stałocieplnością (potocznieciepłokrwistość); zamieszkują zarówno środowiska wodne (walenie i syreny), jak i lądowe (większość), opanowały także przestrzeń powietrzną (nietoperze) (na 5 lit.).

Oprócz MAMMALIA - ZWIERZĘTA NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE) sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - MAMMALIA - ZWIERZĘTA NALEŻĄCE DO KRĘGOWCÓW, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ GŁÓWNIE WYSTĘPOWANIEM GRUCZOŁÓW MLEKOWYCH U SAMIC, ZAZWYCZAJ OBECNOŚCIĄ OWŁOSIENIA ORAZ STAŁOCIEPLNOŚCIĄ (POTOCZNIECIEPŁOKRWISTOŚĆ); ZAMIESZKUJĄ ZARÓWNO ŚRODOWISKA WODNE (WALENIE I SYRENY), JAK I LĄDOWE (WIĘKSZOŚĆ), OPANOWAŁY TAKŻE PRZESTRZEŃ POWIETRZNĄ (NIETOPERZE). Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast