TRANSMISJA ISTNIEJĄCYCH WARTOŚCI KULTUROWYCH ORAZ NORM Z POKOLENIA NA POKOLENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REPRODUKCJA KULTUROWA to:

transmisja istniejących wartości kulturowych oraz norm z pokolenia na pokolenie (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRANSMISJA ISTNIEJĄCYCH WARTOŚCI KULTUROWYCH ORAZ NORM Z POKOLENIA NA POKOLENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.471

LIGATURA, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, HAMSIN, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, PŁANIETA, LIBERALIZM SOCJALNY, SYSTEM WALUTOWY, PRAWO DEWIZOWE, ZAŚCIANEK, WEŁNIANKA, INTROJEKCJA, PUCH, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, EUROCENTRYZM, LEASING LOMBARDOWY, OBRAŹNIK, LAZARET, SŁONIOWATE, CZAPLA SIODŁATA, EMETYK, SINOLOGIA, KOŁO ZĘBATE, TRANSMISJA, MANIPULATOR, PINGWIN DŁUGOCZUBY, CZAS GEOLOGICZNY, ZWIERZYNA DROBNA, BILON, TORBACZE, STRUŚ MASAJSKI, ELITARYSTA, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, BOA DUMERILA, ALPAKS, PORTRET, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, TAPIR AZJATYCKI, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, IRGA POMARSZCZONA, EUROPOCENTRYZM, NUR CZARNOSZYI, BAHAMY, KĄT DOPISANY, BRACTWO RYCERSKIE, LEMIESZ, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PRZEDMORZE, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, OHAR, ZŁOTY BLOK, ZAJĄC BIELAK, ROPUCHA PASKÓWKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, DEIZM, PAJA, TUNIKA, JAKOŚĆ ŻYCIA, MAGNETOSTATYKA, JEDNOSTKA CZASU, IMPUTOWANIE, ZEROWOŚĆ, DROGA TWARDA, PRAWOMOCNOŚĆ, ROUBA, TACOS, AUTOAFIRMACJA, POWIEŚĆ S-F, MASA CZĄSTECZKOWA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, OPŁATA STOSUNKOWA, GEGANIE, KWIAT, PÓŁPUSTYNIA, RANGA WIĄZANA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, BUKWICA, SZCZECIN, PRAWO KONSTYTUCYJNE, MARYJCZYK, ROZKŁAD WEDŁUG WARTOŚCI OSOBLIWYCH, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, NAGEL, INKASKA, WOŁYNIANIN, PASZTETNIK, KENNEL, SKŁADNIK MINERALNY, BŁONNIK, CHIROPRAKTYKA, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, STOPA DOCHODU, POKOLENIE, NORMALIZATOR, KAMIEŃ, STURUBLÓWKA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, INFORMATYKA, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, GALICYJSKI, VIKING, ZBOWID, AIOLI, BOCIAN BIAŁOSZYI, TETRADRACHMA, ARCYPASTERZ, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, LINOWIEC, PAŁANECZKA MAŁA, TRYGONOMETRIA, ILUMINACJA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, RAUT, PODATEK OBROTOWY, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, TORBIEL GALARETOWATA, ODCHYLENIE STANDARDOWE SKŁADNIKA RESZTOWEGO, PALEOKLIMATOLOGIA, RUCH EKOLOGICZNY, TEKTONIKA, AZYMUT, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, MINIMALIZM, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, BANACHIEWICZ, ŻURAWIEC FALISTY, TYFLOPEDAGOGIKA, METODA NEWTONA, CEREMONIAŁ, STRZYKWY, ADMINISTRACJA WOJSKOWA, JAMA NOSOWA, PROEPIDEMICZKA, PROKSEMIKA, KILOMETR NA GODZINĘ, KSIĘGA HODOWLANA, RZEKOTKA KARŁOWATA, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, KOŃ POZNAŃSKI, MUZYKA ELEKTRONICZNA, GRUPA INTERESU, ŚWIAT, BRĄZOSZ, ZNAK KOREKTORSKI, WIETLICA SAMICZA, RIDE, IMPUTACJA, POSTĘP TECHNICZNY, MAKAK CZUBATY, JĘZYK JAPOŃSKI, PASZTETÓWKA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, JEŻYNA GRUCZOŁOWATA, MOCARSTWO, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, ORTOPEDIA, MUSTEL SIWY, NANDU ANDYJSKIE, HUTNICTWO, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, TATAR, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, POLITYKA TRANSPORTOWA, CHODNIK OBRONNY, KATSUDON, KONWENANS, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, DWURURKA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, PŁOMYKÓWKA TASMAŃSKA, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, BLOK, MATERIAŁ BUDOWLANY, PRZECHOWALNICTWO, TRACZ DŁUGODZIOBY, ORDYNACJA PODATKOWA, URUBU PSTROGŁOWY, SMUŻKA LEŚNA, DZIWONOS SZAROBOCZNY, WYDATEK INWESTYCYJNY, PŁYN TKANKOWY, HIPOTEKA KAUCYJNA, FASOLA, FREESTYLE, OBSZAR METROPOLITALNY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, WYCENA, NAPIĘCIE, MATERIALIZM, AZERSKI, ABH, AEROGRAFIA, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, ZAKON RYCERSKI, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, OSNOWA MATEMATYCZNA, GRUPA KOŁOWA, MIŁORZĄB, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, GOLIZNA, FUNKTOR INTENSJONALNY, OINOMANCJA, LERICHE, REPUBLIKA BURUNDI, KARTOGRAFIA, DRĄŻNIA, GATUNEK CELOWY, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, ŚLUZICE, BETON, BARWINEK, WIZJER, MONOETANOLOAMINA, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, KLATKOWIEC, KARCZOWNIK, APOSTOLSTWO ŚWIECKICH, SUPERKOMBINACJA, KOD, ŻYŁKA, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, ŚWINIOKSZTAŁTNE, CIBOTIOWATE, KRATA PODGRUP, SILUMIN, KISIEL MLECZNY, KRAKÓW, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, CYGANERIA, HIPOCENTAUR, PURPURA, MARKUR, RUNO LEŚNE, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ART DECO, ŻABA DALMATYŃSKA, WĘGIEL KENELSKI, TEJU KROKODYLOWY, HETEROZJA, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, GRADIENT, BASTION, SHEMALE, TRENING AUTOGENNY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KORMORAN ETIOPSKI, INFLACJA KOREKCYJNA, KOSZULA, MATERIAŁ SIEWNY, PADEMELON CZERWONOSZYI, SEWELOWATE, OFICER ŻEGLUGI, KONSULAT, PŁASZCZKA NAGA, PRZEMYSŁ LEKKI, HENR, PRZECHRZTA, ŚWIĘCONKA, FAST FOOD, OPTIMUM EKOLOGICZNE, DOM MODY, TREND, NADZÓR BANKOWY, KWARC MLECZNY, ODRZUT, POPIELNICZKA, NAKŁAD POŁOWOWY, INTERPRETACJA, WYDATKI OSOBOWE, BASILEUS, SEMKOW, GRUNT, POLEPSZACZ, ANOMALIA, WZIĄTEK, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ANGIOLOGIA, TREN, BRYNDZA, INWENTARYZACJA, FORMUŁA WILCOXA, ANTARKTYKA, STEPNIARKA OCZKOWANA, LEFLUNOMID, ANTENA YAGI-UDA, DŁUGODZIÓB, KOMITAT, NACZYNIE, KARP KRÓLEWSKI, TERBINAFINA, CYRANKA, ?DENDROMETRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRANSMISJA ISTNIEJĄCYCH WARTOŚCI KULTUROWYCH ORAZ NORM Z POKOLENIA NA POKOLENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRANSMISJA ISTNIEJĄCYCH WARTOŚCI KULTUROWYCH ORAZ NORM Z POKOLENIA NA POKOLENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REPRODUKCJA KULTUROWA transmisja istniejących wartości kulturowych oraz norm z pokolenia na pokolenie (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REPRODUKCJA KULTUROWA
transmisja istniejących wartości kulturowych oraz norm z pokolenia na pokolenie (na 20 lit.).

Oprócz TRANSMISJA ISTNIEJĄCYCH WARTOŚCI KULTUROWYCH ORAZ NORM Z POKOLENIA NA POKOLENIE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - TRANSMISJA ISTNIEJĄCYCH WARTOŚCI KULTUROWYCH ORAZ NORM Z POKOLENIA NA POKOLENIE. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x