ZDOLNOŚĆ JĄDER ATOMOWYCH DO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ JEST ZWIĄZANY Z EMISJĄ CZĄSTEK ALFA, CZĄSTEK BETA ORAZ PROMIENIOWANIA GAMMA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RADIOAKTYWNOŚĆ to:

zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania gamma (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOLNOŚĆ JĄDER ATOMOWYCH DO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ JEST ZWIĄZANY Z EMISJĄ CZĄSTEK ALFA, CZĄSTEK BETA ORAZ PROMIENIOWANIA GAMMA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.703

RĘKAW, PRZESYP, ŁOPACIARZ, DRABISKO, OBIEG PIENIĄDZA, KUWETA, PRAGNĄCY, MUMIA, BETA-LAKTAM, TOPOLOGIA SZYNOWA, DRAMAT WOJENNY, UŻYŁKOWANIE, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, GEMFIBROZYL, PĘDNIK STRUMIENIOWY, RATOWNICTWO TECHNICZNE, KAMERTON GWIZDKOWY, MAKAK MAGOT, PROPAGANDA, MOMENT, SYSTEM KOMPUTEROWY, TEFLON, DŻOLER, MRÓWKA ĆMAWA, PRZERYWACZ, PAMIĘĆ, MILA MORSKA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, IDIOFON, WZROK, TARYFIARA, HELIOSKOP, FILTR CZEBYSZEWA, TEORIA PERTURBACJI, ŁADOWNICZY, BIAŁA DAMA, DRYL, PLUGIN, KORMORAN ARABSKI, ARTERIOGRAFIA, ANTENA YAGI-UDA, TROPIK, TRYNITARIANIZM, GRANULA, SPEAKER, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, PASEK, OBLACJONARIUSZ, ALFA, ANALITYK, REKLAMÓWKA, ROŚLINKA, SELEKCJONER, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, PORZĄDNICKI, MÓZG MATRIOSZKA, NIEKONKRETNOŚĆ, KLECANKA RDZAWOROŻNA, RODZINA NIEPEŁNA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, WYWIAD RZEKA, PRZYCZYNA CELOWA, ORĘŻ, ZAJĄC BIELAK, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, ZACHYLNIK, SZCZOTKA, MAŁPI GAJ, FILANDER PRĘGOWANY, PARTER OGRODOWY, PISANINA, AS SERWISOWY, FAJNOŚĆ, ANATOMIA PORÓWNAWCZA, KAPITAŁ FINANSOWY, TOMIZM, SIŁA, PASYWNOŚĆ, TERAZ, JASTRZĘBI NOS, KIJEK, GRAFICZKA, DYN, ANTONOMAZJA, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, OBSZAR WODNY, USZCZYPLIWOŚĆ, KARAFUŁKA, BARIERA JĄDROWA, SŁUP, ZAPORA OGNIOWA, ZAKRĘTKA, JEOGRAFIA, MŁÓDKA, SZWAGIER, KOZIBRÓD, GAŁĄŹ, ZDOLNOŚĆ PROCESOWA, INDOZUCH, STAROŚĆ, OSĘK, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, GOSPODARZ, HUTNICTWO, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, MOTYLICA WĄTROBOWA, OSŁONOWOŚĆ, SZCZAWIÓWKA, NIECZYNNOŚĆ, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, AWANTURNICA, SCEPTYCYZM, PIRYDOKSAL, ŚRODKI TRWAŁE, RUMSZTYK, OPERATOR BITOWY, ODBŁYŚNIK, KSYLOFON, BIELMO, RADIOSYGNAŁ, ZASADA, TRZMIEL PASKOWANY, MANUFAKTURA, DZIEDZIC, KUPIEC, NIELEGAL, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, OPŁOTKI, LOGARYTM NATURALNY, LASER, ALTANNIK LŚNIĄCY, ANTENA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, JĘZYK MASZYNOWY, BUREK, VIRGA, SPRAWDZIAN, STRZĘP LUDZKI, OCEL, GRACJALISTA, POLICJA SĄDOWA, KOMENDATARIUSZ, HUN, RACHUNEK BIEŻĄCY, GNU PASIASTE, INICJATYWNOŚĆ, KOTEWKA, KENNEL, UDERZENIE, MRÓWKA SMĘTNICA, NOMINALIZACJA, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, MAJĄTEK OSOBISTY, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, LOT GODOWY, EKSPOZYCJA, HOMARZEC, WOŁYNIANKA, DELFIN BUTLONOSY, ZAPLECZE SOCJALNE, PRODUKCJA, MUZEALNICTWO, NIESPOKOJNOŚĆ, PROCES GLACJALNY, WRZÓD TWARDY, SUBDIAKONAT, ODRUCH BEZWARUNKOWY, BYSTRZACHA, ŻART, KORONKA, SAMOISTNOŚĆ, DELATOR, REAKTOR JĄDROWY, KOWALNOŚĆ, KATASTER, NIEDOWIERZANIE, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, GRUPA ADDYTYWNA, MUSZKIETER, KAWA ZBOŻOWA, ŁASKAWCA, TĘTNICA WĄTROBOWA, MODELOWOŚĆ, REGIONALISTA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, DEBILNOŚĆ, ŁABĘDZIA SZYJA, TWIERDZENIE STOKESA, OBJAWIENIE PRYWATNE, KLUCZ PŁASKI, NALEGANIE, REŻYM, PISMO FONETYCZNE, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KOMIN PŁACOWY, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, HAMULEC TAŚMOWY, BENTAL LITORALNY, METRUM, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, MĄKA SITKOWA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, KANGUR RUDY, HM, INDUKTYWNOŚĆ, SYNDROM PARYSKI, MONARCHIA PARLAMENTARNA, WOSKOWATOŚĆ, WKŁUCIE CENTRALNE, PROTESTANTYZM, RZECZ RUCHOMA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY, GÓRNICZKA, PANEGIRYSTA, PRYNCYPAŁ, ZARAŻONA, EMISJA PIENIĄDZA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, FUNKCJONALIZM, OJCIEC, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, ANTYGENOWOŚĆ, LICZBA ALGEBRAICZNA, TLENEK, TALERZ, RZEZANIEC, WYBORY PROPORCJONALNE, ŚWIATŁO POSTOJOWE, SOLFUGI, PROKURATOR, ORDYNACJA PODATKOWA, SPÓŁKA PUBLICZNA, ODBÓJ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, RUMIANEK, WIR POLARNY, ROZWAŻANIE, POLOWACZ, BÓL DUPY, ZAGRANICZNOŚĆ, SEKS ORALNY, BOASZKOWATE, INKASKA, OCZOJEBKA, NALEWKA, RZECZNIK PATENTOWY, LIBELLA, KARLIK ŚREDNI, KOMEDIANTKA, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, MUŁY, GŁOSICIEL, MOZARAB, DOBRA STRONA, MLECZNIK, FAN CLUB, PAUPER, STERYLIZACJA, ŻAGIEL SKOŚNY, PRAKTYCZNOŚĆ, ŻYWIZNA, WICIOWCE, BOSY ANTEK, RUSIN, OBROŃCA, POSTĘPOWANIE KARNE, TLENOWIEC, OJCIEC CHRZESTNY, SWORZEŃ, WSZECHMOCNOŚĆ, DRAKONIDY, FIGURACJA HARMONICZNA, ENERGIA, ISTOTA ŻYWA, BAJKA, PRZEKAZIOR, MNICH, RAKOWATOŚĆ PNIA, PRĄD TĘTNIĄCY, GRADUAŁ, SIŁY POKOJOWE, MULTITOOL, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, KAPUSTA PASTEWNA, LEGENDA, ANTYKLINA, ZARZĄDZAJĄCY, GEN MODYFIKATOR, LITEREK, NIESZLACHETNOŚĆ, ŚWISTUN CHILIJSKI, WATERPOLISTA, RAJA SIWA, PŁATNOŚĆ BALONOWA, PRECJOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.703 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania gamma, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOLNOŚĆ JĄDER ATOMOWYCH DO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ JEST ZWIĄZANY Z EMISJĄ CZĄSTEK ALFA, CZĄSTEK BETA ORAZ PROMIENIOWANIA GAMMA to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RADIOAKTYWNOŚĆ, zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania gamma (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RADIOAKTYWNOŚĆ
zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego, który najczęściej jest związany z emisją cząstek alfa, cząstek beta oraz promieniowania gamma (na 14 lit.).

Oprócz ZDOLNOŚĆ JĄDER ATOMOWYCH DO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ JEST ZWIĄZANY Z EMISJĄ CZĄSTEK ALFA, CZĄSTEK BETA ORAZ PROMIENIOWANIA GAMMA inni sprawdzali również:

budynek, w którym znajduje się polonistyka, kierunek filologia polska ,
antybiotyk z grupy penicylin naturalnych, ma działanie bakteriobójcze, dlatego najlepiej działa na bakterie w fazie aktywnego namnażania; jest oporna na kwas solny, dzięki czemu możemy podawać ją doustnie ,
lina służąca do ustawiania żagla ,
siedem dni, wyróżnionych w kalendarzu; najczęściej liczonych od poniedziałku do niedzieli ,
tabliczka informacyjna umieszczana na drzwiach lub przy drzwiach, zawierająca dane na temat osób przebywających (np. mieszkających, pracujących) w danym pomieszczeniu ,
zabieg kosmetyczny ,
długa prosta broń drzewcowa zakończona ostrym grotem ,
odmiana absolutyzmu, forma ustroju państwa rozpowszechniona w Europie w II połowie XVIII w ,
niewielki pojemnik na śmieci ,
głos bóstwa, sumienie, ostrzegawczy głos wewnętrzny ,
koliste zagłębienie (lub zniekształcenie) na powierzchni ciała niebieskiego, spowodowane upadkiem meteorytu, planetoidy lub komety ,
stopień w grupie podoficerów starszych ,
bardzo wysoka temperatura powietrza ,
celowo utworzona szczelina pomiędzy dwiema przylegającymi do siebie budowlami, umożliwiająca niezależną pracę statyczną i odkształcanie się obu budowli ,
kompozytor radziecki (1903-1968); muzyka rozrywkowa. filmowa. operetki; 'Niespokojne szczęście' ,
świstak, Marmota marmota - gryzoń z rodziny wiewiórkowatych; zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach ,
nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu nadjodowego oraz sodu ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
oblodzenie występujące przy brzegach rzek, łach i urządzeń wodnych ,
kod ISO 4217 drachmy - waluty Grecji przed wprowadzeniem euro ,
ur. 1931r, pisarz i publicysta, redaktor „Współczesności”, powieści, nowele, reportaże, słuchowiska; „Portret”, „Drogi” ,
istotny koszt (niekoniecznie finansowy), który musi ponieść przedsiębiorstwo przy zaprzestaniu działalności na danym rynku ,
niewielka łódź sportowa ,
mieszanka przypraw curry w postaci pasty ,
Guttera pucherani pucherani - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku perlica czubata (Guttera pucherani) ,
kapsel; metalowa nakrywka zamykająca butelkę ,
osoba, która się na czymś nie zna, zabiera się do czegoś w zupełnie niewłaściwy sposób; ktoś, komu przypisuje się cechy typowego sprytnego Polaczka ,
grubszy, roślejszy mężczyzna lub chłopak, taki, który ma więcej ciała ,
owadożerny ptak z rzędu wróblowatych, chroniona ,
język powtały na podłożu prasłowiańskiego dialektu sołuńskiego i upowszechniony przez Cyryla oraz Metodego

ZDOLNOŚĆ JĄDER ATOMOWYCH DO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO, KTÓRY NAJCZĘŚCIEJ JEST ZWIĄZANY Z EMISJĄ CZĄSTEK ALFA, CZĄSTEK BETA ORAZ PROMIENIOWANIA GAMMA. Dodaj komentarz (0)

      4 + 1 = ?    

Poleć nas znajomym:

x