GRA ZNANA W KRAJU BASKÓW W HISZPANII; JEST TO RODZAJ TENISA ROZGRYWANEGO NA BOISKU OTOCZONYM ŚCIANAMI, O KTÓRE ODBIJANA JEST PIŁKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PELOTA to:

gra znana w kraju Basków w Hiszpanii; jest to rodzaj tenisa rozgrywanego na boisku otoczonym ścianami, o które odbijana jest piłka (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PELOTA

PELOTA to:

stara gra baskijska (rodzaj tenisa) polegająca na odbijaniu piłki od muru za pomocą długiej rękawicy z wikliny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA ZNANA W KRAJU BASKÓW W HISZPANII; JEST TO RODZAJ TENISA ROZGRYWANEGO NA BOISKU OTOCZONYM ŚCIANAMI, O KTÓRE ODBIJANA JEST PIŁKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.787

DYSLOKOZAUR, SPACHACZ ZIELONAWY, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, SKARBNICA, OSPAŁOŚĆ, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, TRACICIEL, BEKIESZKA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, SAMBO, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, MAKI ZŁOTY, WARSTWA JASNA, PROTOKÓŁ AKCESYJNY, AYACACHTLI, FILIACJA, LIWISTONA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, INSTRUMENTOLOGIA, NIBYŁOPATONOSY, LOGRONO, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, KAPUZA, DILONG, MIODOWNIK, MYSZORYJKI, OKRĘTY, SERBISTYKA, HAK HOLOWNICZY, ŁUCZYNA, MOŻLIWOŚĆ, KLATKA, WAMPIR, CISTECEFAL, AWANGARDA, CACHE, JEDYNE, PRZYCZYNEK, WIEK PRODUKCYJNY, CYNKOGRAFIA, SPÓJNICA, WIATRÓWKA, PREMIERA, NORYLSK, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, PIEC KAFLOWY, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, MECH JAWAJSKI, CZARNY PIOTRUŚ, JEDLICA, EKTOMIKORYZA, HIPOTEZA POMOSTOWA, HARMONIA SAMOGŁOSKOWA, ŁOBUZEK, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, NAJDUCH, GRAFIKA WEKTOROWA, UCHAL, CYRKUMFLEKS, POLE SIŁOWE, HIPERPRZESTRZEŃ, FIKCJA, BLINDIA, SPÓDNICZYNA, SOLANKA, ROZWAŻNOŚĆ, ŁÓDŹ PILOTA, OSZCZĘDNIŚ, AWIATYRAN, GAZÓWKA, RELACJA PEŁNA, POPRZECZKA, FILTR ANTYSPAMOWY, TRANSPARENTNOŚĆ, SKRZYP, KANTAR, HISTORYZM, MEDALION, TAJNE SŁUŻBY, MUR PRUSKI, PARZĘCHLIN, PŁUG WIRNIKOWY, ŚWIADECTWO, LENEK STOZIARN, BROŃ RADIOLOGICZNA, KORESPONDENT, CZATKOBATRACH, ZOOLATRIA, RONNE, NIESTEROWNOŚĆ, BAR MLECZNY, DOJRZAŁOŚĆ, LISTEK, CIAŁO DOSKONALE SZARE, DZIELNICA KLIMATYCZNA, LEKTURA, POCHŁANIACZ GAZÓW, PISTIA, GÓWNIANOŚĆ, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, OKRES NOWORODKOWY, PASYWNOŚĆ, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, POSTNIK, ZNACZENIE, PROGRESYWIZM, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, BRUDNICA NIEPARKA, FORMALIZACJA, CZADCA, BEZNADZIEJA, FIGLARNOŚĆ, NEGATYWIZM, TYTUŁ ZAWODOWY, PLOTER ROLKOWY, RACJONALNA IGNORANCJA, KATASTROFALNOŚĆ, LOB, ZJEŁCZAŁOŚĆ, KOMÓRKA PURKYNIEGO, PRYMITYW, MALARSTWO RODZAJOWE, WSPÓLNOTA, ŻYWOŚĆ, JAKUZA, KACZKA, KRUCHAWECZKA, KOPARKA JEDNOCELOWA, ASTER NOWOBELGIJSKI, PRZEWÓD SŁUCHOWY, SZKODNIK, GRAF, SYMPTOMAT, TYROLKA, STRÓJ HISZPAŃSKI, PRAPTAK, TORWAR, SZORY, POLICYJNOŚĆ, KORAKL, JAPOŃSKOŚĆ, ODPRYSK, TAŚMA, OCHRONA REZERWATOWA, KREDKA WOSKOWA, BALON, POSZKODOWANY, LASONOGI, POLEPA, LAGUNA, ZESPOLENIE, FAST FOOD, KAWECAN, GROTESKA, DURNOWATOŚĆ, KĄPIEL NASIADOWA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, BARYCENTRUM, DIAGONAL, FILEMON SĘDZIWY, BUENDIA, AGENCJA, LICZBA CHROMATYCZNA, PARANTODON, START MASOWY, GARDZIEL, PIENIĄŻEK, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, MINIVAN, PITU-PITU, PRZYSADKA, CZYN NIERZĄDNY, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, FLUAV, ŹRÓDLISKOWIEC, STYGOFAUNA, GEOMETRYCZNOŚĆ, FAZA, BRYGANTYNA, WŁOSIENICZNIK, GRAFFITI, KOMUNALKA, PYRA, MAKABRA, KOŁO JEZDNE, POKOLENIE, OUARKA, DIABELSKOŚĆ, SEKSISTOWSKOŚĆ, WYWROTOWIEC, GOŁKA, MUTACJA PUNKTOWA, TYBINKA MAŁA, MITOLOGIZM, FIZYKA WIELKICH ENERGII, ZŁOTOLITKA, PRZYMIOTNIK, GRA, ROZSĄDNOŚĆ, RZECZOWNIK POLICZALNY, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, METRUM, PRZEPLOTKA, KARTA WIZYTOWA, ETYKA, ANTENA TUBOWA, ZABORCA, JĘZYK FLEKSYJNY, BUK, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, ŁAŃCUSZEK, ROZTWÓR STAŁY, SEKWENCJA PALINDROMOWA, ŁACIŃSKOŚĆ, REAKTOR GAZOWY, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PODDIALEKT, LOTNISKOWIEC ŚMIGŁOWCOWY, ŚLEPA AMUNICJA, POUFAŁOŚĆ, GEOMETRIA RZUTOWA, SYZYGIA, BIEŻNIK, KOLOR MOCNY, ZAWAŁ, TRZPIEŃ, PODRÓŻ, PODZIELNOŚĆ, PARADOKS EASTERLINA, ZAGRYWKA, LEMIESZ, ŁUSZCZYCA STAWOWA, RÓWNIK NIEBIESKI, NEDKOLBERTIA, DOM REKOLEKCYJNY, KLAWISZ, IGLICA, RECEPTA PUNKTOWA, ISFAHAN, POLITYKA MIESZKANIOWA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, MONITOR SCENICZNY, MAKRAMA, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, CZŁONEK, DWUKROTNOŚĆ, WAŁĘSAK, FETYSZYZM TOWAROWY, TANCERKA BRZUCHA, MYŚLENIE MAGICZNE, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, NIECZYNNOŚĆ, KATASTER, BRZOSTOWNICA, DROMEOZAUROID, RÓW TEKTONICZNY, RZEKOTKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, DRAGA, PAPILOTEK, ŻÓŁCIEŃ, PRZEMYŚLNOŚĆ, CLEVELAND BAY, TOCZEŃ, WŁAŚCIWOŚĆ, MARKIZA, DRABINKI, PRZYCZYNA CELOWA, SILUOZAUR, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, HISTORIA, LEK NASENNY, NARCIARSTWO DOWOLNE, TROGLOKSEN, EFEKT ELIZY, POPULACJA STACJONARNA, HAPTOBENTOS, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, UNIONISTKA, PASZTETNIK, IRONICZNOŚĆ, ŁADOWNICZY, MIĘSIEŃ WDECHOWY, POKÓJ, REWOLWING, FIBRA, TECZKA, SOCJOBIOLOGIA, GRENADA, OKRES AMAZOŃSKI, SZAFA, FRAKCJA, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, WĘZEŁ, OKARYNA, PŁOMYK, ŻYCIE WIECZNE, ?D.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.787 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRA ZNANA W KRAJU BASKÓW W HISZPANII; JEST TO RODZAJ TENISA ROZGRYWANEGO NA BOISKU OTOCZONYM ŚCIANAMI, O KTÓRE ODBIJANA JEST PIŁKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRA ZNANA W KRAJU BASKÓW W HISZPANII; JEST TO RODZAJ TENISA ROZGRYWANEGO NA BOISKU OTOCZONYM ŚCIANAMI, O KTÓRE ODBIJANA JEST PIŁKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PELOTA gra znana w kraju Basków w Hiszpanii; jest to rodzaj tenisa rozgrywanego na boisku otoczonym ścianami, o które odbijana jest piłka (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PELOTA
gra znana w kraju Basków w Hiszpanii; jest to rodzaj tenisa rozgrywanego na boisku otoczonym ścianami, o które odbijana jest piłka (na 6 lit.).

Oprócz GRA ZNANA W KRAJU BASKÓW W HISZPANII; JEST TO RODZAJ TENISA ROZGRYWANEGO NA BOISKU OTOCZONYM ŚCIANAMI, O KTÓRE ODBIJANA JEST PIŁKA sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - GRA ZNANA W KRAJU BASKÓW W HISZPANII; JEST TO RODZAJ TENISA ROZGRYWANEGO NA BOISKU OTOCZONYM ŚCIANAMI, O KTÓRE ODBIJANA JEST PIŁKA. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

x