CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OFIARA ZAKŁADZINOWA to:

człowiek, zwierzę lub rzecz, które były w Polsce składane w ofierze pogańskim bóstwom lub istotom z wierzeń ludowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.200

KULIK, PALMGREN, GAZ SYNTEZOWY, ALFRED, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ADRES, ZBROJA ŁUSKOWA, KIFOZA, SEKURYT, WYŁADOWANIE KORONOWE, PIEC GRZEWCZY, ZJAWISKO SEEBECKA, ZASIŁEK OKRESOWY, ODPADY STAŁE, OSIEMNASTY, OKRĘT DOZOROWY, MONETA OBIEGOWA, MALINA ZACHODNIA, OFIARODAWCA, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, RADAR GEOLOGICZNY, PARAFRAZA, ZATOROWOŚĆ, BAND, CIEŃ, RATAJ, CHOROBA ODZWIERZĘCA, PRZESZUKANIE, GRECKOŚĆ, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PROFESOR, SKRYTKA, NIEZDOLNOŚĆ, POWSTANIEC ŚLĄSKI, RUANDYJCZYK, ANGIELSKA FLEGMA, BYSTROŚĆ, MADZIARKA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, MERZYK OBRZEŻONY, MADISON, SALWA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, BABULA, NIESPORCZAK, PLEBISCYT, DEGRADACJA SPOŁECZNA, PYSZOTA, DOSTĘP, HUCZEK ZIEMNY, DYWIZJA, NOMINAŁ, EKWADORCZYK, DOŁEK, KILOMETR NA GODZINĘ, RZECZ, MASZT ANTENOWY, MACZUGOWIEC, SZAKŁAK, BAT, DEKLARACJA, KSIĄŻĘ, ZAKUTA PAŁA, KLEPISKO, FALA WZROSTOWA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, REAL, ŁOPATA, KONSERWACJA, RUTENIZACJA, TRUP, KAWA, MÓZG, LUBLIN, DOKTOR HABILITOWANY, KIŚĆ, APARAT SZPARKOWY, BOBIK, DRACHMA, MADZIARSKI, REPUTACJA, GOŁĄBKI, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, REGIONALISTYKA, SYGNAŁEK, MACZANKA, LINIA CZYSTA, MEDIALNOŚĆ, KIESZEŃ, SIWAK, OWCA WRZOSÓWKA, DZIECKO NATURY, KASETON, ROZPAD, KASZTEL, AKOLITA, KRÓTKOSZ NAMURNIKOWY, DMUCHAWKA, PICUŚ, DOM POSELSKI, KASA, DUPA, ARON, PÓŁKA SKALNA, HOKEJ, WIZYTOWNIK, SYFON, HULAJDUSZA, KORYFEUSZ, SOKI, MŚCICIEL, WIETEK GORCZYCZNIK, ATAK RAKIETOWY, KEYBORD, CELIBAT, PIELGRZYM, PĘTLICA, SZCZOTKA, PSZCZOŁA ROBOTNICA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, FACH, ROZKŁAD, KATAPULTOWANIE, CYRK, ACEFALIA, TARTYNKA, SKROBAK ALPEJSKI, NALEPKA, PARTYJNY, UMOWA O PRACĘ, PRALNIA, NIGER, ŁOPATKA, GOŁOLEDŹ, OZONEK, PARAFRAZA, BAWÓŁ WODNY, ANTABA, ŁUPACZKA, DOZYMETR, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, KARMELEK, MAŹNICA, NIBYPESTKOWIEC, DOBRO PRAWNE, BRZUCHORZĘSKA, PUNKT USŁUGOWY, METALOPROTEINA, SOSNA GÓRSKA, MOSH, GALÓWKA, NAUKA HUMANISTYCZNA, KOPROWINA, FALCONI, SUKA BIŁGORAJSKA, JASTRUN, NORMALIZACJA, GIGANT, OCENA, PRAWOMOCNOŚĆ, LIS POSPOLITY, MOSZCZENICA, KLIPER, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, ŁATA, NIUCHACZ, POLATUCHA, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, SZUFLODZIOBKI, ANILANA, ŚMIERDZIUCH, BANK GENÓW, ŚMIERDZIEL, REKLAMA, WIDŁAK, MIODONOŚNOŚĆ, GWASZ, PASIERB, MOSZCZENICA, PTASIE MLECZKO, DRABINA HAKOWA, PNEUMATOLIZA, RUMUNKA, ISTOTA, MOBBING, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CZEREMCHA, TRAGIZM, NIĆ, PRZYJEZDNY, ALLEGRO, OFIARA, BEZPŁCIOWIEC, MIŚ KOALA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, MIŁOŚĆ, NEGR, PŁUGOWY, ASCETA, SŁABEUSZ, KANAŁ ENERGETYCZNY, KARABON, BLANKIETOWOŚĆ, CZERWOŃCZYK FIOLETEK, WANIENECZKA, WINIETA, WCIERKA, CHLOROHEKSYDYNA, TRZEŹWY, AMULET, KET, BEATA, GÓRNICA, ŚLIMAKOBRZEŻEK LESSOWY, SŁUŻBY SPECJALNE, PLEBS, AMNEZJA, OBLEGAJĄCY, CAPRICCIO, BULWARÓWKA, LODOWNIA, SKÓRNIK, CERAMIKA SZNUROWA, PERMISYWNOŚĆ, WYŚCIGI, KRATKA KSIĘCIA WALII, JAZGOT, ANDANTINO, BRZOZA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, RODEZYJCZYK, KOEGZYSTENCJA, GOTOWALNIA, HALMA, FOTOJONIZACJA, PRÓBA GENERALNA, WPRAWKA, AKTYWISTA, RESPIRATOR, PICUŚ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KLERK, NIHILIZM, DWUCYFRÓWKA, NAWÓJ, ALKOHOL, INICJATOR, ROZUM, KONTUR MELODYCZNY, RENKLODA, WIĄZ, KIEŁBASA WYBORCZA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, GRZECZNOŚĆ, ZANOKCICA KLINOWATA, OKRĄGŁOGŁOWY, DENDRODOA, ZAKAZ, BEKHEND, ŚPIESZNIKOWATE, POSKROMICIEL, PRZEKŁADNIA BOCZNA, MALECHOWO, NACJA, MADŻONG, CÓRKA ŚMIECIARZA, KASZMIR, SUMATOR, LANDO, ZAGWOZDKA, NIEBORÓW, LAMA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, POMPA ODŚRODKOWA, WSPÓŁMAŁŻONEK, ELEW, CIĄGI, OPONA PNEUMATYCZNA, OLEJ LNIANY, GAJA, BIEDOTA, TREGGINSY, WYSIEDLENIEC, LABIRYNT, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, AGREGATY PIENIĘŻNE, PRZEZIERNIK, BLOKADA EKONOMICZNA, DRIBLING, MROCZEK POSREBRZANY, TAKTYCZNOŚĆ, GLIKOLIPID, MAŁY CZŁOWIEK, WYBITNOŚĆ, KULTURYSTA, KOREK, BLASZKA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, PROWANSALSKI, ?KONIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.200 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OFIARA ZAKŁADZINOWA człowiek, zwierzę lub rzecz, które były w Polsce składane w ofierze pogańskim bóstwom lub istotom z wierzeń ludowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OFIARA ZAKŁADZINOWA
człowiek, zwierzę lub rzecz, które były w Polsce składane w ofierze pogańskim bóstwom lub istotom z wierzeń ludowych (na 18 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x