CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OFIARA ZAKŁADZINOWA to:

człowiek, zwierzę lub rzecz, które były w Polsce składane w ofierze pogańskim bóstwom lub istotom z wierzeń ludowych (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.200

SEKRETARZ STANU, GORSET, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, ŻÓŁW NATATOR, ZESTAW KINA DOMOWEGO, EKLER, CIŚNIENIE KRWI, LEMONIADA, RYMOPIS, PROGRAM, KLASYFIKACJA ABC, TASIEMCE, PAPROĆ, POLER, OSSUARIUM, OLIWA Z OLIWEK, DZIEWUSZKA, POMOC, KOŁNIERZ MARYNARSKI, UDŹWIG, RACIECHOWICE, DEFINITYWNOŚĆ, MOC, TERMINAL, WIEK PROKREACYJNY, PIEKARNIK, KUŹNICA, KAMIEŃ NAGROBNY, KURTYNA, MAPA GENETYCZNA, DOROBEK, ZAUROPOD, MIKROSKOP WARSZTATOWY, PASYWIZM, ROZŁUPEK BRUNATNY, PUSZKA, TYPOLOGIZACJA, KANCONETTA, BUŃCZUK, LICZBA BRINELLA, ERUPCJA, AUTOCAMPING, MIEJSCE, PUSTUŁECZKA, POPELINA, KRYJÓWKA, KAŁMUK, INTERESOWNOŚĆ, DUROPLAST, JER SŁABY, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, DOBRO PODRZĘDNE, NAKAZ, REGULACJA CEN, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, KURACJA WSTRZĄSOWA, NIEGODZIWIEC, KOZAK, ZANOKCICA KLINOWATA, WOJNA, CZAPKA FRYGIJSKA, CZŁOWIEK RENESANSU, AKT, DOZYMETR, TRASA ŚREDNICOWA, CIASTO, LEGALIZACJA PIERWOTNA, OKULIZACJA, SYFON, OBIEKTYWNOŚĆ, PRZYRODNIA SIOSTRA, DAWCA NARZĄDÓW, CIĄG, KAGANIEC, ALBAŃCZYK, NOGA, PEPSI, REZEDA, GAZ SYNTEZOWY, CYTADELA, ROŚLINA OKRYWOWA, SŁAWNO, CYKL REPRODUKCYJNY, MEDALIK, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ENTEROTOKSYNA, JUTLAND, DYL, ENEOLIT, EGZORCYZM, NIĆ, DEALER, MŁODOŻENIEC, PUSTY ŁEB, ŚWIADCZENIE WYSOKOSPECJALISTYCZNE, KISZKA PASZTETOWA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, SKÓRZAK, REKOLEKCJE, PAKISTAŃCZYK, PARK PRZEMYSŁOWY, POLITYCZNY, STARKA, OKŁADKA, JEŻ MORSKI, DELIKT KONSTYTUCYJNY, WŁÓKNO, COROCZNOŚĆ, KATEDRA, RAGOUT, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, ORBITA, TOPOGRAF, KAMIKAZE, RAKÓW, BOGATY, CZAS PRZESZŁY, KASKADER, USTERZENIE PIONOWE, CYKL PALIWOWY, TYRAŃSTWO, KROKIET WIOSENNY, OKRES PÓŁTRWANIA, DOROBKOWICZ, ADVOCATUS DIABOLI, PIŁKA SETOWA, BAYES, MEDALION, KRÓLEWICZ, ZDANIE, TERAPIA ODRUCHOWA, TECZKA PERSONALNA, JAWORZE, KOSMITA, KIERKI, ŚREDNIA KWADRATOWA, RELIKWIARZ, LOGGIA, WIOSŁO, ZĄB, IZOMER KONFORMACYJNY, REŻYM, SER, OBRZĘPAŁA, AKT, ODRÓBKA, ATRAPA, INTERGLACJAŁ, ALABAMA, WYJADACZ, WILGOTNOŚĆ, ZNAK, AGAMA, INFORMACJA, MUFKA, KAMIEŃ OBRAZY, ARABIKA, KURZA STOPKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, GLUKOMETR, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, FIORDING, PŁYN, TRENCZ, ELIMINACJA, BATAGUROWATE, SHAKER, STACZ, BAŃKA, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, MAŁPI GAJ, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, RYTEL, FEIJOADA, OKULARY, MAKART, ROZSADNIK, RZECZ, DRUKARKA ROZETKOWA, PARZĘCHLIN TRÓJRZĘDOWY, BOMBONIERA, POLE, OSŁONICA, WPADKA, WIĆ ROŚLINNA, MAGAZYNEK, PRE-PAID, WARUNEK, ANALIZA WARIANCYJNA, PIERWSZA DAMA, PODPINKA, WRAK CZŁOWIEKA, PULWERYZATOR, PIERNIK LUBELSKI, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, SZAROWIPTERYKS, SALA, PARASZYT, LAOSYJCZYK, DODATEK AKTYWIZACYJNY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, PRYZMA, POLITYKA SOCJALNA, HB, KALIPSO, ODPŁYW, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, SAMOZAGŁADA, INTRUZJA, TRANSMISJA, PROCEK, KOCIOŁ SUFOZYJNY, CHŁOPAK, GENERACJA, TEMBLAK, JAGODÓWKA, WYDAWNICTWO SERYJNE, NATASZA, LUDOBÓJSTWO, KONTRAST, HEGEMON, PARÓWKA, BLENDA SMOLISTA, CHEMOATRAKTANT, NIEZALEŻNOŚĆ, TAROK, DESKA KLOZETOWA, MARMOLADA, CHUSTA, DRZEWO IGLASTE, EMENTALER, ULOT, WAGON, PŁOWCE, PRZEDMIOT, PRZYBLIŻENIE, DOMENA MAGNETYCZNA, KASZKIET, KAMICA MOCZOWA, KASZUBSKI, CZARNA KSIĘGA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, MAKINTOSZ, KOBIETON, ŚWINKA MORSKA, WYLICZANKA, UKŁAD NIEINERCJALNY, DRAPIEŻNIK, BARCZATKA NAPÓJKA, NIEŚPIESZNOŚĆ, INWALIDA WOJSKOWY, KACZUGA INDYJSKA, DZBANEK, ANAMORFOZA, NANERCZ, HEKATOMBA, RÓŻANKA, ROBOTA, ZAGANIACZ, SURDYNKA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ZAJĘCZA WARGA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, CZŁOWIEK WEWNĘTRZNY, FRONT STACJONARNY, MUSZLA KLOZETOWA, TARAN, INDULGENCJA, SENSUALIZM, CIAŁO, ANTAGONIZM, PAWĘŻ, DYPTYCH, PIEPRZÓWKA, BUSINESSMAN, FLACHA, PROWINCJA, AMBA, BOLIMÓW, PRAWOMOCNOŚĆ, DZBANEK NA KWIATY, STAN, ZAKON CZYNNY, ANITA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, KARRUKA, SZKOŁA, KAWA BEZKOFEINOWA, LIGATURKA, ONELINER, DESKTOP PUBLISHING, TUNICZKA, WŁOSKI, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, DRYBLING, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, KOMEDIANT, WYWROTKA, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, ?EUCHARYSTIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.200 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OFIARA ZAKŁADZINOWA człowiek, zwierzę lub rzecz, które były w Polsce składane w ofierze pogańskim bóstwom lub istotom z wierzeń ludowych (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OFIARA ZAKŁADZINOWA
człowiek, zwierzę lub rzecz, które były w Polsce składane w ofierze pogańskim bóstwom lub istotom z wierzeń ludowych (na 18 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - CZŁOWIEK, ZWIERZĘ LUB RZECZ, KTÓRE BYŁY W POLSCE SKŁADANE W OFIERZE POGAŃSKIM BÓSTWOM LUB ISTOTOM Z WIERZEŃ LUDOWYCH. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast