NARZĘDZIE KUCHENNE, ŁOPATKA O PŁASKIEJ LEKKO SZEROKIEJ KOŃCÓWCE (SZTYWNEJ LUB GIĘTKIEJ), KTÓRA MOŻE SŁUŻYĆ DO ROZSMAROWYWANIA CZEGOŚ, ODSKROBYWANIA LUB TRANSPORTOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPATUŁKA to:

narzędzie kuchenne, łopatka o płaskiej lekko szerokiej końcówce (sztywnej lub giętkiej), która może służyć do rozsmarowywania czegoś, odskrobywania lub transportowania (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZPATUŁKA

SZPATUŁKA to:

narzędzie laboratoryjne lub medyczne, rodzaj wąskiej łopatki lub patyczka (na 9 lit.)SZPATUŁKA to:

mała łopatka służąca do nakładania i wyrównywania tynku, gładzi czy gipsu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE KUCHENNE, ŁOPATKA O PŁASKIEJ LEKKO SZEROKIEJ KOŃCÓWCE (SZTYWNEJ LUB GIĘTKIEJ), KTÓRA MOŻE SŁUŻYĆ DO ROZSMAROWYWANIA CZEGOŚ, ODSKROBYWANIA LUB TRANSPORTOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.199

KRAWĘŻNICA, DWÓJKA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, WARTOŚCIOWOŚĆ, KRECIK, STYLIZACJA, TANCERKA, MARSREJA, PRZESŁANIE, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, SZLIFIERKA KĄTOWA, SKOPEK, NAZWA RODOWA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ODNAWIANIE, MIKROKLIMAT, PREDYLEKCJA, TOM, SAMOREALIZACJA, PANCERKA, ŁOŻNIK, SZPILKA, WASABI, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, MACZUGA, POLE BITOWE, OLEANDER, PŁOMIEŃ, OKA, PACHCIARZ, ANALITYKA MEDYCZNA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ŚWIADOMOŚĆ, OPERACJA, ANNA, IGLICA, KAWALKADA, OSĄDZICIEL, BEZDNIA, EKONOMIA, DZWONNICA, SYFON, WOLE OKO, DYSTYCH, RYPS, ZNAK LEGITYMACYJNY, BABULA, NOK, BRAMSEL, ULGA PODATKOWA, CHIMICHANGA, IZBA, HOBBY, CIAŁO, WIELORÓDKA, DZIEDZICZENIE, OBIEKT KUBATUROWY, CABAN, PASIERB, ATOMOWOŚĆ, NAWIETRZNIK, PLUGAWOŚĆ, CUG, KRĄG KULTUROWY, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, GALARETA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, WYPALANKA, DYFERENCJA, EUROCZEK, ABRAKADABRA, ŚCIGAŁKA, WIESZAK, CUKIER WANILIOWY, BRYTFANKA, KAPLICZKA, STYMULACJA, LIKWIDACJA, EKSHIBICJONISTKA, ZSYPISKO, EMPORA, OBYWATELKA, SWOBODA, POSTOJOWE, DIABEŁ WCIELONY, RURA, TYTULATURA, EKSPOZYCJA, WYLEW, USZKO, PART, REGULATOR KWASOWOŚCI, WOSKOWATOŚĆ, PRÓG PODATKOWY, MIĘKISZ POWIETRZNY, MISTYK, CHORĄŻY, SOKI, KOMÓRECZKA, MONOGAMIA, NAGANIACZ, TWORZYWO SZTUCZNE, OBJAŚNIENIE, FREGATA ŻAGLOWA, TELEKONFERENCJA, ATRYBUCJA, ELEGANCIK, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, WIERTŁO, DOBA, TEST, ZŁOTKO, KUJON, KREM, NIEPRZYZWYCZAJENIE, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, REKALKULACJA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, OBI, SEKS ANALNY, ROŚLINKA, OBSZAR, ZIELONE ŚWIATŁO, ROZPAD, SPŁONKA, LETARG, PIKIETA, KULTURA KRETEŃSKA, NAWA, TUNIKA, KSZTAŁT, DYSONANS, FIGURACJA MELODYCZNA, CHRUPKOŚĆ, ARKUSZ DRUKARSKI, KARBIDEK, OZIMINA, KUBEK, KABLOBETON, GLIPTYKA, CYSTOSTOMIA, MIERZEJA, ZBIOROWISKO, CIUŁACZ, ANARCHISTA, BOKÓWKA, BLOCZEK, DESKRYPTOR, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, RULIK, DRENAŻ, SZTURMAK, WYCINEK, EWALUACJA SPLOTOWA, SZYSZKA, BEZIDEOWOŚĆ, SŁUSZNOŚĆ, CEP, PULPA, PRĄD BŁĄDZĄCY, ZMIENNOKSZTAŁTNY, PEJORATYW, CENTRALA, CHRYJA, KALIPSO, BOCZEK, KRZYŻÓWKA, RÓJKA, PRZYRODNI BRAT, PÓŁROZKROK, PRAWOMOCNOŚĆ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, ANTECEDENCJA, TYRAŃSTWO, PIDŻIN, KICZ, BLACHA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, OSAD, STATEK KORSARSKI, WSZYSTKOŻERCA, KLONOWANIE, MINIPIŁKA, OCIEKACZ, ATREZJA JELITA GRUBEGO, DZIELNICA HISTORYCZNA, KASZTEL, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, BUTWA, SULFOTLENEK, TRZYNASTKA, JĘZYK, DECYZJA DOPUSZCZALNA, WSPÓŁZAWODNICZKA, UKRAIŃSKOŚĆ, LICHWA, NORIKER, CZAPKA SPORTOWA, BACYTRACYNA, SELEKTOR, FORUM, DUROPLAST, PRZEBIERANIEC, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, KONTRAKT TERMINOWY, TŁUMACZ, DODATEK KOMPENSACYJNY, BLASZKA, KALATOS, DROMOMERON, SKOPEK, AKROBACJA LOTNICZA, EGZEMPLARZ, AKOMODACJA, PEIRESKIA, ŻEGLARZ JACHTOWY, ŻÓŁW MALOWANY, CZOŁÓWKA, SZAŁ DUPY, GRZBIET, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, DWUWIERSZ, ŚRODOWISKO, RUMPEL, ABIOGENEZA, STANOWISKO, ABONAMENT, ODKUP, HACJENDA, NIEPEWNOŚĆ, MONETYZACJA, KRAB, ROZŁÓG, KACZKA, KONFIRMACJA, MUZYKA ELEKTRONICZNA, IZOTERMICZNOŚĆ, CIEMNE CHMURY, KALIBER, LEPTOPLEURON, FUNDATOR, MADZIARSKI, SPAMIK, FILTR, ŁAŃCUSZEK, PUCHAR, PUNKT, STROBILANT, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, KOLEC, PAUPER, KWIATUSZEK, UBOŻENIE, PRZEMYT MRÓWKOWY, WTÓRNY ANALFABETA, ASPIRACJA, BILL, IMPOST, SPALINY, JEZIORO PODLODOWCOWE, OBROŃCA, PUŁAP, ANGORA TURECKA, SUCHA IGŁA, HETERIA, GARBATY ANIOŁEK, REWALORYZACJA, STAŁOŚĆ, JEZIORO RELIKTOWE, KOSTKA, CIOSAK, HAFCIARSTWO, FILODENDRON, DESZCZ, LISTWA, KREDKA, OBRÓT PODATKOWY, LAS, CASH BACK, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, ZAPRASKA, KIESZONKA, WYROŚLE, SEJSMOGRAM, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SIATKA, MÜSLI, KOSMOS, ZNIECZULENIE, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, ŚWIADCZENIE, FREGATA, ODKRYCIE, PRAŻONKA, TARGANIEC, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, PROCENTOWOŚĆ, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, ?SYSTEM ALARMOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.199 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE KUCHENNE, ŁOPATKA O PŁASKIEJ LEKKO SZEROKIEJ KOŃCÓWCE (SZTYWNEJ LUB GIĘTKIEJ), KTÓRA MOŻE SŁUŻYĆ DO ROZSMAROWYWANIA CZEGOŚ, ODSKROBYWANIA LUB TRANSPORTOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE KUCHENNE, ŁOPATKA O PŁASKIEJ LEKKO SZEROKIEJ KOŃCÓWCE (SZTYWNEJ LUB GIĘTKIEJ), KTÓRA MOŻE SŁUŻYĆ DO ROZSMAROWYWANIA CZEGOŚ, ODSKROBYWANIA LUB TRANSPORTOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZPATUŁKA narzędzie kuchenne, łopatka o płaskiej lekko szerokiej końcówce (sztywnej lub giętkiej), która może służyć do rozsmarowywania czegoś, odskrobywania lub transportowania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPATUŁKA
narzędzie kuchenne, łopatka o płaskiej lekko szerokiej końcówce (sztywnej lub giętkiej), która może służyć do rozsmarowywania czegoś, odskrobywania lub transportowania (na 9 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE KUCHENNE, ŁOPATKA O PŁASKIEJ LEKKO SZEROKIEJ KOŃCÓWCE (SZTYWNEJ LUB GIĘTKIEJ), KTÓRA MOŻE SŁUŻYĆ DO ROZSMAROWYWANIA CZEGOŚ, ODSKROBYWANIA LUB TRANSPORTOWANIA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - NARZĘDZIE KUCHENNE, ŁOPATKA O PŁASKIEJ LEKKO SZEROKIEJ KOŃCÓWCE (SZTYWNEJ LUB GIĘTKIEJ), KTÓRA MOŻE SŁUŻYĆ DO ROZSMAROWYWANIA CZEGOŚ, ODSKROBYWANIA LUB TRANSPORTOWANIA. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast