PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO NADZOROWANIA STANU LUB CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMPUTER - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MONITOR to:

program komputerowy służący do nadzorowania stanu lub czynności wykonywanych przez komputer (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MONITOR

MONITOR to:

urządzenie zaopatrzone w ekran będący źródłem światła, przetwarzające sygnały odbierane z urządzeń technicznych na obraz wyświetlany na własnym ekranie w trybie alfanumerycznym lub graficznym i oglądany z drugiej strony przez oglądającego (na 7 lit.)MONITOR to:

rodzaj ciężkiego przybrzeżnego okrętu artyleryjskiego przeznaczonego do ostrzeliwania celów i umocnień na brzegu, zwalczania artylerii nadbrzeżnej i wsparcia desantu (na 7 lit.)MONITOR to:

czasopismo wydawane przez organy państwa, także program informacyjny o takim tytule (na 7 lit.)MONITOR to:

system audio wykorzystywany w studiu nagrań i podczas koncertów przez muzyków, reżyserów i operatorów dźwięku, w celu usłyszenia rzeczywistego dźwięku, zgodnego z tym, który słyszy publiczność i słuchacze (na 7 lit.)MONITOR to:

mały okręt pancerny uzbrojony w najcięższe działa do niszczenia umocnień brzegowych (na 7 lit.)MONITOR to:

opancerzona kanonierka rzeczna (na 7 lit.)MONITOR to:

pierwszy opancerzony okręt z obrotową wieżą działową (na 7 lit.)MONITOR to:

radiometr; przyrząd do wykrywania i pomiaru skażeń promieniotwórczych (na 7 lit.)MONITOR to:

kontrolny aparat radiowy lub telewizyjny (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO NADZOROWANIA STANU LUB CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMPUTER". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.381

HETYCKI, BZURA, BIAŁORUSKI, DECHA, TRAMWAJ WODNY, JAZZÓWKA, KAPUŚCIANA GŁOWA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, KONIK POLSKI, ZATRUDNIENIE, BZYGI, HYBRYDA, MEDIALNOŚĆ, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, DYSZKANCIK, BUGAJ, CZUCIE TRZEWNE, SOKOLE OKO, AGROWŁÓKNINA, PODZIAŁKA, TAMBUR, EFEKT, MASZYNKA, MANIPULACYJNOŚĆ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, JĘZYK BEMBA, SOS TATARSKI, INFANTERZYSTA, KAPITANA, OPOŃCZA, CZARNY DIAMENT, PREKONIZACJA, PARÓWKA, SKAŃSKI, BAŃKA, SALSA, SUBEMITENT, TEKA, ŚLONSKI, FUCHA, DALMATYKA, MECHANIZM OBRONNY, IGLICA, ŚCIANA, SZLEMIK, ANTYMONARCHISTA, SARAFAN, FORSOWANIE, OWADZIARKI, ODPOCZYNEK, UCHO, ZAPOTEK, GWAJAKOWIEC, OPŁATA STEMPLOWA, NÓŻ MYŚLIWSKI, ZAPRAWA, SKALA, SEKRETARZYK, KOBIETA SPOD LATARNI, TECHNIKA ANALOGOWA, ESKONTO, ZIEMIA ODNIESIENIA, CUDOTWÓRCZYNI, AFRYKANIZOWANIE, SAMOISTNOŚĆ, STARY MALUTKI, DROGA TWARDA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, DZIEWCZĘCOŚĆ, MINERAŁ, WODODZIAŁ, HORA, SEKWENCJA BOUMY, DYFUZJA KULTUROWA, BRZYDULA, STOPIEŃ, WSPÓŁCZYNNIK, IVAN, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, RELACJA DWUCZŁONOWA, KURS, ZAIMEK, KANTOR, SŁONECZNIK, GANGRENA, STARA GWARDIA, NARAMIENNIK, MONOPOL FISKALNY, VOTUM SEPARATUM, KOMBINACJA ALPEJSKA, SKÓRZAK, KAMIZELKA KULOODPORNA, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, TEORIA MNOGOŚCI, PROBIERZ, FUNKCJA ZDANIOWA, MONODIA, TABLICA, MANIFEST, PROSTOSKRZYDŁE, WYPAD, BALON, WAMPIREK, GEST, KREDKA, CHETUMAL, STAROISLANDZKI, ROŚLINA OZDOBNA, FILM WOJENNY, OPASKA, SZKLIWO CERAMICZNE, CZYN, WŁAŚCIWOŚĆ, UROKI, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, SZYNOBUS, ŻURAW, WEKSEL TRASOWANY, JUNTA, FAKT, ANDANTINO, HETEROTROFIZM, KINDŻAŁ, KOZIOŁ EUROPEJSKI, FIRMAMENT, POKAL, RÓŻNOWICIOWCE, PIANOLA, REGENERACJA, POZYCJA RYGLOWA, PŁOW, BYTOWNIT, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, ADAPTACJA, RUCH, KRÓWSKO, WĘZEŁ DROGOWY, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, PĘDNIK CYKLOIDALNY, UMOWA O PRACĘ, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, EKSTRUZJA, ŁUPACZKA, WAGON PLATFORMA, SPÓŁKA CÓRKA, OLEJ LNIANY, KREDYCIK, HEROSTRATYZM, DESNOYER, SEJSMOGRAM, LATARNIA, KOLO, PUCHLINA WODNA, BUTELKA, TROPIK, NEON, TURMA, FELER, BEZGŁOWOŚĆ, NEPER, HALSZTUCH, KATANA, KLAWIATURA, ZAKURZENIE, TONACJA, CEMENTOWE BUTY, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, ABSORPCJA, ROTA, CIEPLARKA, BBS, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY CZYNNY, TELEGRAM, SYSTEM ORGANÓW, LEKTURA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, AKCJA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, DIAFANOSKOPIA, BRUK MORENOWY, KORZYSTNOŚĆ, SIEDLISKO, MROŻONKA, PERSONAL INFORMATION MANAGER, OSOBA, ŻABA DARWINA, HEGEMON, ARSENAŁ, LORIA, DEPESZA, GALWANOMETR ELEKTROSTATYCZNY, MĄCZNIAK, METALOPROTEINA, CZARTER, ANSAMBL, TONACJA, POWIERZCHNIA WALCOWA, DYSHARMONIA, KLAPECZKA, SZACHY LOSOWE, KÓŁKORODEK, NARÓD, KOMPANIA, PAWILON, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, KONGRUENCJA, TEREN ZIELONY, LAKTACJA, KRYTERIUM SAVAGE'A, OBYWATELKA, RYCERZ, KOTŁOWNIA, DZIEŃ SPRZĘŻAJNY, BRZĘKACZ, BORIS, PEDAGOG, PIKIETA, WYTRZESZCZ, COLUMBIA, SESJA POPULARNONAUKOWA, GMACHÓWKA, FOLKSDOJCZ, SKRZYDŁO, KAWA BEZKOFEINOWA, NEUROHORMON, ŁUK PLAZMOWY, KOSTUREK, SKALA JOŃSKA, OFICJALNOŚĆ, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, WIEŻA SZYBOWA, MANTY, LAWINA GRUZOWA, PACZKA, ZMOTORYZOWANY, KLEJONKA, SŁONECZNOŚĆ, WAGNER, DOM BOŻY, CHOŁODEĆ, NULLIPARA, KOREKTA WŁASNA, OBRĘCZ, SIEROTA, PRZYBLIŻENIE, NIERUCHLIWOŚĆ, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, WIESZAK, KOTLARNIA, SPIRYTUS, PRASA, FUNKCJA CELOWA, WIBRATOR, STYMULATOR, OPIEKUN FAKTYCZNY, SYNTEZA, MORTAL KOMBAT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, TOŁHAJ, AGROGAZ, MODRASZEK ALKON, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, DOSTOJEŃSTWO, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, PŁAT POTYLICZNY, BERŻERA, KOPROFIL, NIEMIECKOŚĆ, ROBUSTA, BUT, TRATWA, KORPUS, PRZEŚWIETLENIE, SMS, KOMPILACJA, CHIŃSKI, ISTOTA, SAKS, PORT, GRAFIK, SŁODKA BUŁKA, FARBKA, POTENTAT, SZAGRYN, JUDASZOWE SREBRNIKI, TWARDA SPACJA, SAN, MIÓD PSZCZELI, GWIAZDKA, MISKA KLOZETOWA, NIERUCHAWOŚĆ, OMDLAŁOŚĆ, UKRAIŃSKOŚĆ, TRANSFLUENCJA LODOWCA, REKRYSTALIZACJA, PÓŁKOLONIE, ?ODDYCHANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO NADZOROWANIA STANU LUB CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMPUTER się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO NADZOROWANIA STANU LUB CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMPUTER
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MONITOR program komputerowy służący do nadzorowania stanu lub czynności wykonywanych przez komputer (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MONITOR
program komputerowy służący do nadzorowania stanu lub czynności wykonywanych przez komputer (na 7 lit.).

Oprócz PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO NADZOROWANIA STANU LUB CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMPUTER sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - PROGRAM KOMPUTEROWY SŁUŻĄCY DO NADZOROWANIA STANU LUB CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMPUTER. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x