ZJAWISKO LUMINESCENCJI W CIAŁACH STAŁYCH I GAZACH WYSTĘPUJĄCEJ POD WPŁYWEM PRZEPŁYWU PRĄDU, WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNEGO, POLA ELEKTRYCZNEGO LUB FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEKTROLUMINESCENCJA to:

zjawisko luminescencji w ciałach stałych i gazach występującej pod wpływem przepływu prądu, wyładowania elektrycznego, pola elektrycznego lub fali elektromagnetycznej (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO LUMINESCENCJI W CIAŁACH STAŁYCH I GAZACH WYSTĘPUJĄCEJ POD WPŁYWEM PRZEPŁYWU PRĄDU, WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNEGO, POLA ELEKTRYCZNEGO LUB FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.074

NUKLEOZYD, ŚRUBSZTAK, SZUM, WELUR, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, WYROCZNICA, CZERWONE ŚWIATŁO, PŁYN ETYLOWY, SZPETOTA, ANOMALIA UHLA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, MARATON, SOLISTA, KARAFECZKA, SAKSAUŁ, ZAMEK, PRZYWÓZ, KOMA, ŚLIWKA, DWUWIERSZ, TERMINARZ, MARSREJA, AEDICULA, KAMIEŃ OZDOBNY, TRÓJPIENNOŚĆ, KAPLERZ, ANATOL, ALGORYTM SYMETRYCZNY, SARAFAN, ORBITA, KARABIN PLAZMOWY, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, WACŁAW, DOLARÓWKA, MUR OPOROWY, PÓŁKOLONIA, GRUSZKA BOKSERSKA, ZJAWISKO ASTRONOMICZNE, FLUIDYZACJA, DZIELNICA HISTORYCZNA, HIPOTEKA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, OPAŁ, DIAGNOZA, KARABIN AUTOMATYCZNY, CIASTO PIASKOWE, GAŁĄŹ, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, LATARNIA MORSKA, ALASKAN HUSKY, SYNERGIA, PIORUNOCHRON, BITWA, PANEGIRYSTA, GÓRALSKI, ZIELONE, ZRĘBICA, SSAK, ZABIEG FIZYKALNY, ZŁOTOWŁOS STROJNY, LEBERWURSZT, BILBORD, KARA UMOWNA, BOMBARDON, KRZEŚLISKO, OKRĄGŁOŚĆ, KAPISZON, KRĄŻEK, FANTOM, WÓZKOWY, KHMERKA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, JAPOŃSKI, OSTRZE TRZONECZKOWATE, MIĘDLARKA, AGENT, EROZJA GLACJALNA, PRZENIKLIWOŚĆ, NIEWIERZĄCY, GŁOS, PARÓWKA, KINKAN, CARL, GODZINA, LADA, REPUBLIKA FEDERALNA, MASKOTKA, BATUTA, KARTEL, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, BAZYLIKA WIĘKSZA, ŁOWCA , NOS, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, MECENAT ARTYSTYCZNY, NIEWAŻNOŚĆ, NIEPOKALANEK MNISI, AGRESJA, SZKLANKA, STRAJK OKUPACYJNY, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, EFEKT SNOBA, PIĘTA ACHILLESA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, PUSZKA, LICENCJA OTWARTA, POLSKOŚĆ, SUKINSYN, SZPERACZ, KITEL, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, ARTYKUŁ, POCKET PC, FASOLKA PO BRETOŃSKU, SERENADA, AWERROIZM, FILTR CYFROWY, ROWER, BOSS, METADANE, RAKSA, KAKAO, PANTALONY, PALINGENEZA, NAŁÓG, LINIA SPEKTRALNA, SOPRANISTA, KIESZEŃ, FLANSZA, ZAWISAK, RAUT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, DYWERSJA, PROWENIENCJA, FOTON, WOJNA CELNA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, NIECHLUBNOŚĆ, CYTOKININA, WIECZÓR POETYCKI, PRZYDZIAŁ, POCISK ARTYLERYJSKI, SINGIEL, JUMPER, MOBING, KULT, DOM POSELSKI, MOLESKIN, BURGER, AKCEPTOR, GATUNEK ZAWLECZONY, WSPINACZKA SKAŁKOWA, BACIK, ANIOŁ STRÓŻ, MIGRACJA, RADIO, KUDŁACZ, POLEWKA, ZNAJOMY, EKSTRUZJA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, STACCATO, PASJA, CIĘŻKA ARTYLERIA, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, MUR, ENAMINA, UŻYTEK, KASZYCA, DRYF, GALARETA, KAZALNICA, ELEW, EFEKT, WŁAŚCIWOŚĆ, KRATKI, WÓZ ASENIZACYJNY, WISIOREK, MORELÓWKA, LEGITYMACJA PROCESOWA, GEOGRAFIA, DZIEWIĄTKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, IZOTERMIA, NADFIOLET, REMONTANTY, MYKOHETEROTROF, ŻABA LEOPARDOWA, INNA PARA KALOSZY, PROTEZA, UPOLITYCZNIENIE, TRAUMATYCZNOŚĆ, WYPADEK JĄDROWY, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, DYSKALKULIA, MOMENT, ASTRAGALOMANCJA, TAFELKA, TARADAJKA, LEMONIADA, WNIOSEK, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, DYSPEPSJA, WADA DREWNA, WARIACJE, NEUROMEDIATOR, RÓŻANKA, MARKIZA, STELAŻ, ANTENA KIERUNKOWA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ICHTIOFAUNA, GALETA, HASŁO WYWOŁAWCZE, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, WODA, KONCERN, PRÓBKA, WARSZTAT, UJĘCIE, JUDASZOWE SREBRNIKI, LICZMAN, PONCZOWNICA, MELANODERMIA, STRONA TYTUŁOWA, SAJGONKA, POWIERNICTWO, PIKSEL, LANDO, OBSADA, RAMA, LEKCJA, MECHOWCOWE, PODŁOGA, KARA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, LAMPAS, SIEROTA ZUPEŁNY, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, GRÓDŹ, PACHWINA, PRZYPOŁUDNIK, ŚWIDOŚLIWKA, YORKSHIRE PUDDING, ARESZT TYMCZASOWY, BOCZNOTRZONOWIEC, BRÓDKA HISZPAŃSKA, KONWERTER, KARBIDEK, MECHANIZM ODPALAJĄCY, INWOLUCJA, BEZPANCERZOWCE, WYWROTKA, NÓŻKA, CECHOWNIA, SIEWNIK RZUTOWY, MEMBRANA, BOMBIARZ, WYCHÓD, SZCZERBA, SZKOŁA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, REWALIDACJA, NOSOROŻEC, GALANTYNA, MACERACJA, MNICH, TŁOCZYWO, REZONANS STOCHASTYCZNY, KOGNITYWIZM, MUCHA SUCHA, PLAKAT, ZABUDOWANIE, KOŃ KUZNIECKI, LUZAK, OSOBA, KONIEC ŚWIATA, ATRYBUCJA STABILNA, SILNIK WIDLASTY, KRYPTA, AKORD, DYBUK, BURT, ZIEMIA NICZYJA, SAMOGŁOSKA NOSOWA, PORT MORSKI, PIERWSZA DAMA, AULA, DWUDZIESTY TRZECI, GALON, PANNICA, ZAWRÓT GŁOWY, WYGŁAD TEKTONICZNY, CAP, LEK PRZECIWBÓLOWY, WOLUMEN OBROTÓW, HETEROZJA, ?WOREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.074 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO LUMINESCENCJI W CIAŁACH STAŁYCH I GAZACH WYSTĘPUJĄCEJ POD WPŁYWEM PRZEPŁYWU PRĄDU, WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNEGO, POLA ELEKTRYCZNEGO LUB FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO LUMINESCENCJI W CIAŁACH STAŁYCH I GAZACH WYSTĘPUJĄCEJ POD WPŁYWEM PRZEPŁYWU PRĄDU, WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNEGO, POLA ELEKTRYCZNEGO LUB FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEKTROLUMINESCENCJA zjawisko luminescencji w ciałach stałych i gazach występującej pod wpływem przepływu prądu, wyładowania elektrycznego, pola elektrycznego lub fali elektromagnetycznej (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEKTROLUMINESCENCJA
zjawisko luminescencji w ciałach stałych i gazach występującej pod wpływem przepływu prądu, wyładowania elektrycznego, pola elektrycznego lub fali elektromagnetycznej (na 20 lit.).

Oprócz ZJAWISKO LUMINESCENCJI W CIAŁACH STAŁYCH I GAZACH WYSTĘPUJĄCEJ POD WPŁYWEM PRZEPŁYWU PRĄDU, WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNEGO, POLA ELEKTRYCZNEGO LUB FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ZJAWISKO LUMINESCENCJI W CIAŁACH STAŁYCH I GAZACH WYSTĘPUJĄCEJ POD WPŁYWEM PRZEPŁYWU PRĄDU, WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNEGO, POLA ELEKTRYCZNEGO LUB FALI ELEKTROMAGNETYCZNEJ. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x