CZASOWNIK, KTÓRY PODKREŚLA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA DANEJ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZENIA DANEGO STANU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZASOWNIK WIELOKROTNY to:

czasownik, który podkreśla częstotliwość wykonywania danej czynności lub zachodzenia danego stanu (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZASOWNIK, KTÓRY PODKREŚLA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA DANEJ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZENIA DANEGO STANU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.747

ZBYWCA, PRZYBYTEK, PRZEBIERANIEC, OWOC ZBIOROWY, GUMA ARABSKA, SADYZM, DIVA, ABORCJA, DYSZA, CYGANECZKA, MYKOHETEROTROF, DEPESZA, FARBA KLEJOWA, DOK, REDAKTOR NACZELNA, FĄFEL, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, KRESKA, GRANAT, NOŻYK, KOREK, JĘZYK TAMILSKI, MINA, KOMUNIKATOR, WOODSTOCK, HIPERWENTYLACJA, MYDLARZ, KANALIK, KONIUNKCJA, KIJEK, ALLELUJA, POLER, WŁADZUCHNA, MOGISYGMATYZM, SITKO, AWANS, SZCZEP, KORYTKO, JARZYNIARZ, NASADA, ROTUŁA, ŁAPOWNICTWO, MEGAFON, WĄSONÓG, DOBRA, MŁAKA, ŹREBIĘ, MIŃSZCZANIN, CAUSA, WYMIAROWOŚĆ, DANSKER, ŁEBEK, RADIOTOKSYCZNOŚĆ, FONDUE, ALTER EGO, KONDYCJONALIZM, CENZURA, STACJA POMP, CHORWACKOŚĆ, GRZYB PIASKOWY, MINISTRANT OŁTARZA, SMAKOWITOŚĆ, ALMANACH, UCHODŹSTWO, UKŁAD OPTYCZNY, LODÓWKA, STEROWNIK, BALON, OSĘKA, REKOGNICJA, OVERCLOCKING, BALDACHIM, ODRA, OBJĘTOŚĆ, OŁTARZYK, ŚWIETLISTOŚĆ, SWETER, POLIGAMISTA, BALDACH, PODSIEĆ, MRÓWKA, MONOCENTRYZM, WŁOCHACZ, BUTLA, INTERWENCJA, STOS, ZMARZLAK, UKŁAD ODOSOBNIONY, LICZBA ATOMOWA, KLASTER, KRAJE KOMUNISTYCZNE, PANIER, FRAZEOLOGIZM, BAZA, LODOWICA, BUGAJ, DOBRO, STOPIEŃ ETATOWY, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, RACHUNKOWOŚĆ, PISZCZAŁKA, ZEZWŁOK, SZTUCER, REMONT BIEŻĄCY, UROCZYSKO, REGULARNOŚĆ, PIĄTKA, JĘZYK KIPCZACKI, PĘTÓWKA, NIEŻYWOŚĆ, TYTULIK, PODSADNIK KULISTY, PROSO, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, ALGONKIN, CZOP, GNÓJ, CHORĄŻY, ROZWÓRKA, SZATA GRAFICZNA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, EUPLOIDIA, GŁOSICIEL, AKCENCIK, SMORODINÓWKA, ZAKRES ZNACZENIOWY, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, BIDULA, AROMAT, ŚLUB KONKORDATOWY, JĘZYK PIDŻYNOWY, PEBA, STYMULACJA, MINI-ALBUM, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, DOM HANDLOWY, NIEMIASZEK, DRUGOROCZNIAK, PĘK, EKSPANDER, CHOROBA WRZODOWA, STOMIA, HRABIANKA, MUMIA, WIESZAK, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, ZARADNOŚĆ, DIAK, CYFOMANDRA, ZDRADA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, , MONTER, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, ŻEBRO, DYWERSJA, SMAROWNICA, FIRMA-WYDMUSZKA, TAŚMA, CIEPLUCH, WYBUCHOWA ATMOSFERA, UNIWERSUM, SOWIECKOŚĆ, PAROKSYTON, MIERNIK, OKSYBIONT, IBERYSTYKA, BARWY, GRANICA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, NIESTAWIENNICTWO, NADAKTYWNOŚĆ, STEP, OBŁOK SREBRZYSTY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, RUTYNISTA, NARY, METODA KASOWA, MIŚ, BESZAMEL, HARMONIKA, PASEK, SEKULARYZACJA, BIEDAK, SZWABSKI, EGZEMPLARZ SYGNALNY, KOLOGARYTM, GIGANT, TYMPANON, REJESTR, PIERSIĄTKO, ŚCIGAŁKA, BETA-BLOKER, TABLICA PRAWDY, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, NIEWYPARZONA GĘBA, KREDYT KUPIECKI, CHOROBA ALPERSA, PRZEWROTNIK, PODATEK EKOLOGICZNY, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, MODEL NIEPARAMETRYCZNY, AMULET, KAZALNICA, LODOWNIA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, TRIDUUM, OWADY, TYTANOZAUR, FURGON, HASZTAG, KUŹNICA, MOSHING, WĘZEŁ, BRZOZA CZARNA, ZAPOJA, RYNEK NIEFORMALNY, PILOT AUTOMATYCZNY, WYROK PRAWOMOCNY, KASTRAT, BRZYDAL, AMARANT, MUCHA SUCHA, WYDATKI BIEŻĄCE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PRZEKAŹNIK BISTABILNY, POWSTRZYMANIE, GRA, TARCZA, DIABEŁ, KEIRIN, DZIEŃ JUTRZEJSZY, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, DOKSOGRAF, NIEGOTOWOŚĆ, BYDLĘ, BOŻY BOJOWNIK, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, BIAŁY MARSZ, PROCES BUDOWLANY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, SKALA, PAŹDZIERZ, OCZEPINY, SEQUEL, SZCZEROŚĆ, PRZEDSZKOLE, WSKAZ, CHOROBA MASZKARONÓW, LINIA CZYSTA, FULAR, MANTYLA, WIELKA BESTIA, KWAS BEZTLENOWY, ZAŁAM, PAPA TERMOZGRZEWALNA, KSIĘŻULO, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, TUBA, INFORMACJA, LEKTORIUM, RELING, DRAM, GRADACJA, RESTYTUCJA NATURALNA, AKTUALIZACJA, TRYMER, PŁUG DWUSKIBOWY, SZKŁO, NOTARIUSZ, FENOLAN, WEKTOR SWOBODNY, IMPLIKACJA MATERIALNA, MLECZ, MŁODZI, COLOGARYTM, PANTOGRAF, KLASER, BLOK ENERGETYCZNY, PLUJKA, SKOPEK, PATRONKA, JAMRAJ, ŚWIECA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, WPADKA, SZATA, KONKATEDRA, SZTYWNY DESYGNATOR, BOB, IRRADIACJA, TRĄBA POWIETRZNA, ZAŁOM, KACZKA, SŁUŻBA, OSIEMDZIESIĄTKA, ?KOPROFIL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.747 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZASOWNIK, KTÓRY PODKREŚLA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA DANEJ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZENIA DANEGO STANU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZASOWNIK, KTÓRY PODKREŚLA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA DANEJ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZENIA DANEGO STANU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZASOWNIK WIELOKROTNY czasownik, który podkreśla częstotliwość wykonywania danej czynności lub zachodzenia danego stanu (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZASOWNIK WIELOKROTNY
czasownik, który podkreśla częstotliwość wykonywania danej czynności lub zachodzenia danego stanu (na 20 lit.).

Oprócz CZASOWNIK, KTÓRY PODKREŚLA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA DANEJ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZENIA DANEGO STANU sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - CZASOWNIK, KTÓRY PODKREŚLA CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA DANEJ CZYNNOŚCI LUB ZACHODZENIA DANEGO STANU. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x