STATEK LUB OKRĘT UTRZYMUJĄCY KOMUNIKACJĘ Z PORTAMI PAŃSTWA, WOBEC KTÓREGO ZASTOSOWANO PODCZAS DZIAŁAŃ WOJENNYCH BLOKADĘ MORSKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAMACZ BLOKADY to:

statek lub okręt utrzymujący komunikację z portami państwa, wobec którego zastosowano podczas działań wojennych blokadę morską (na 13 lit.)PRZERYWACZ BLOKADY to:

statek lub okręt utrzymujący komunikację z portami państwa, wobec którego zastosowano podczas działań wojennych blokadę morską (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STATEK LUB OKRĘT UTRZYMUJĄCY KOMUNIKACJĘ Z PORTAMI PAŃSTWA, WOBEC KTÓREGO ZASTOSOWANO PODCZAS DZIAŁAŃ WOJENNYCH BLOKADĘ MORSKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.291

SMAK, WIĄZKA, KORPUS, BROSZURKA, STRES, WYDATKI INWESTYCYJNE, HIPNOTERAPIA, DOBIEG, WERSJA LEKTORSKA, KĄPIEL, KOMUNIA, PISEMKO, BOMBER, WYCHODŹSTWO, PODZIEMIE, UFNOŚĆ, MAPA NUMERYCZNA, OWAD, PLAGIAT, PTASZYNA, BORYS, TRZYDZIESTY, TON, KOŻUSZYSKO, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, FUNDUSZ MIESZANY, AGRA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, ANON, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, KURANT, PLOTER TNĄCY, BARANEK, SPEKULACJA, FAZA GÓROTWÓRCZA, RADA PRACOWNICZA, DZIWKARZ, GODNOŚĆ, ADWEKCJA, ARENDA, ŁASKA, CIĄGNIK GĄSIENICOWY, POSZEWKA, RAMA, SZOWINISTA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, MARATON, OBIEKT LINIOWY, ALUZJA, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, PUNKT LIMFATYCZNY, ETOLA, NAMIESTNIK, KRATER, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, DYFERENCJA, MARYNARCZYNA, KUCIE, KATAFOREZA, TRANSWESTYTA, TREL, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, FAJKA, ROBOT RÓWNOLEGŁY, RAKIETA, GŁOWA KOŚCIOŁA, GRUBOŚĆ, DRAJREP, KRUPNIK, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, WYKONAWCA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, FONDUE CZEKOLADOWE, PŁUCZKA, REPRODUKCJA, PALATOGRAM, KOGGA, SEJSMIKA, STAROŚCIŃSKI, FACIO, KALIPSO, KASEOZAUR, PIERWSZA POMOC, PAY-AS-YOU-GO, NÓŻ BOJOWY, WYSPA PŁYWOWA, FOTOCHROMY, MIKROSOCZEWKA, NORMALIZACJA, BLUSZCZ, OSTOJA, FAŁSZYZM, DIABLOTKA, ŚLIWA, TYKA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, WIELOBÓJ SPRAWNOŚCIOWY, PRZERYWACZ, MAPA AKUSTYCZNA, ŻABA KATOLICKA, UKŁAD INERCJALNY, BUŃCZUK, KONTYNGENT, SYGNATURKA, ODPŁYW, NACIEK, LALKA, PŁUG TRÓJSKIBOWY, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, OSTROGA PIĘTOWA, PILOT, OSTOJA, MISTERIUM PASYJNE, KONIEC ŚWIATA, FORMA, SZPILKA, STAN PSYCHICZNY, WELWET, WYBREDNIŚ, WEZWANIE, KĄT, STOPA NARZUTU, CHWYTNIK, TRESER, ADORACJA, GUMA ARABSKA, AKT OSKARŻENIA, MONARCHIA ELEKCYJNA, GIERASIMOW, LASECZKA, OBRONA, FLASZKA, PŁUCA, FUGA, KREDYT INWESTYCYJNY, SPADOCHRONIARKA, ZAPOZNANIE, ARTEFAKT, PIERNIK, LINIA MONTAŻOWA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, GOŁĄBEK, LEKKOZBROJNY, PUNKT, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, DREWNO KĘDZIERZAWE, PŁUŻEK, PRZEDMIOT PRACY, POJAZD SAMOCHODOWY, GRANATNIK, CZARNY PUNKT, STAUROPIGIA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, ANTYKONCEPCJA, NARTA, KAMICA MOCZOWA, FUNKCJA GREENA, BROŃ LUFOWA, ZASTAW REJESTROWY, CZAPKA FRYGIJSKA, EKONOMIA, SKŁAD DRUKARSKI, ZEFIR, KIFOZA, ZBIOREK, WYSTRÓJ, BILANS BRAMKOWY, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, AUTOŻYRO, PORTRET TRUMIENNY, MIKROMACIERZ DNA, MIR, PACYFIKAŁ, PRUSY, MOSZAW, SKRZYNIEC, DROMOS, STACJA, SPEKTROSKOPIA, ODPRAWA POŚMIERTNA, DEZINSTALACJA, KOLUMBARIUM, PAGON, BRZYDOTA, ANTRYKOT, BYCZEK, KOZIA NÓŻKA, DŹWIĘCZNIK, BÓR BAGIENNY, IRRADIACJA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, PRYMITYWIZM, OKRĘT FLAGOWY, ŁACINNIK, CUG, DZIANINA, INSTYTUT, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, AHISTORYZM, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ARSENAŁ, SODÓWKA, PRANIE PIENIĘDZY, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, TERCET, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, KEIRIN, KOLANA, PODMALÓWKA, ODGAŁĘZIACZ, JAJA, GAŚNIK, WOLUNTARIAT, RPG, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, AKCEPTOR, HISZPAŃSKOŚĆ, TELEKONWERTER, CHOREG, ZAKON MNISZY, WILCZY BILET, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE, DANE SENSYTYWNE, INWAZJA, DZIURKA, WÓZ MEBLOWY, SEKSUOLOGIA, BOR, SKRÓT, MAKAGIGA, FORTALICJA, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, REWERS, KABLOWIEC, ROŚLINA DWUPIENNA, OKNO, SZTUCIEC, TERATONA TROTYLU, OBSESJA, CYTOSTATYK, WYRAZ POCHODNY, WRZÓD TRAWIENNY, CZWOROŚCIAN FOREMNY, PLUSKWIAK WODNY, RZEMYK, APRETURA, MEZOTERAPIA, PRZYSADKA, POLISYNDETON, ZAĆMIENIE, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, PRZEKLEŃSTWO, KOŃ, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, KLEJNOT HERBOWY, NIEWIERNOŚĆ, MARA, KAMIENNE SŁOŃCE, DWÓJNIAK, HAK, WAPIEŃ MUSZLOWY, RAGDOLL, BICIE CZOŁEM, AUDIOBUS, MNICH, KUPON, OBRAMIENIE, PODKAST, MINERAŁ ZABARWIONY, WIDZENIE SENNE, POŁYSK, RUCHY DIKTYOGENICZNE, BALSAM, KISIEL, AKATALEKSA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, HARMONIA RĘCZNA, LUGIER, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, WYBRANKA, DODATEK RODZINNY, BŁĘKITNY OLBRZYM, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, OSZCZĘDNOŚĆ, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, BIELMO, DZIECINKA, MUSZLA KLOZETOWA, DUNGIJA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, STOŁP, METODA ODCHYLEŃ, SOFCIK, KOPUŁA PANCERNA, KOSMOGONIA, ?URZĄDZENIE RADIOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.291 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STATEK LUB OKRĘT UTRZYMUJĄCY KOMUNIKACJĘ Z PORTAMI PAŃSTWA, WOBEC KTÓREGO ZASTOSOWANO PODCZAS DZIAŁAŃ WOJENNYCH BLOKADĘ MORSKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STATEK LUB OKRĘT UTRZYMUJĄCY KOMUNIKACJĘ Z PORTAMI PAŃSTWA, WOBEC KTÓREGO ZASTOSOWANO PODCZAS DZIAŁAŃ WOJENNYCH BLOKADĘ MORSKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAMACZ BLOKADY statek lub okręt utrzymujący komunikację z portami państwa, wobec którego zastosowano podczas działań wojennych blokadę morską (na 13 lit.)
PRZERYWACZ BLOKADY statek lub okręt utrzymujący komunikację z portami państwa, wobec którego zastosowano podczas działań wojennych blokadę morską (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAMACZ BLOKADY
statek lub okręt utrzymujący komunikację z portami państwa, wobec którego zastosowano podczas działań wojennych blokadę morską (na 13 lit.).
PRZERYWACZ BLOKADY
statek lub okręt utrzymujący komunikację z portami państwa, wobec którego zastosowano podczas działań wojennych blokadę morską (na 17 lit.).

Oprócz STATEK LUB OKRĘT UTRZYMUJĄCY KOMUNIKACJĘ Z PORTAMI PAŃSTWA, WOBEC KTÓREGO ZASTOSOWANO PODCZAS DZIAŁAŃ WOJENNYCH BLOKADĘ MORSKĄ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - STATEK LUB OKRĘT UTRZYMUJĄCY KOMUNIKACJĘ Z PORTAMI PAŃSTWA, WOBEC KTÓREGO ZASTOSOWANO PODCZAS DZIAŁAŃ WOJENNYCH BLOKADĘ MORSKĄ. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x