FIGURA GEOMETRYCZNA; ZBIÓR WSZYSTKICH PUNKTÓW PŁASZCZYZNY, KTÓRYCH ODLEGŁOŚĆ OD USTALONEGO PUNKTU NA TEJ PŁASZCZYŹNIE, NAZYWANEGO ŚRODKIEM KOŁA, JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA DŁUGOŚCI PROMIENIA KOŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁO to:

figura geometryczna; zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie, nazywanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa długości promienia koła (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁO

KOŁO to:

grupa ludzi, środowisko, otoczenie, sfera itp. (raczej nieformalne) (na 4 lit.)KOŁO to:

okrągły kształt, figura (w potocznym rozumieniu także: okrąg); kółko, kolisko, krąg (na 4 lit.)KOŁO to:

część maszyny, urządzenia (na 4 lit.)KOŁO to:

zabawa dziecięca, w której dzieci stają w kole, trzymając się za ręce (na 4 lit.)KOŁO to:

element toczny, jeden z elementów stanowiących podparcie oraz umożliwiających przemieszczanie się pojazdów (na 4 lit.)KOŁO to:

rota - narzędzie tortur, które służyło do łamania kości i naciągania stawów (na 4 lit.)KOŁO to:

przedmiot w kształcie koła (na 4 lit.)KOŁO to:

związek, zrzeszenie, stowarzyszenie (na 4 lit.)KOŁO to:

w dawnej Polsce: zebranie, sejmik (na 4 lit.)KOŁO to:

kolokwium, sprawdzian na studiach (na 4 lit.)KOŁO to:

element maszyn i urządzeń o kształcie zbliżonym do bryły obrotowej, osadzony na wale lub osi pełni funkcje związane z przenoszeniem ruchu obrotowego (na 4 lit.)KOŁO to:

zapasowe w bagażniku (na 4 lit.)KOŁO to:

fortuna się nim toczy (na 4 lit.)KOŁO to:

piąte ... u wozu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIGURA GEOMETRYCZNA; ZBIÓR WSZYSTKICH PUNKTÓW PŁASZCZYZNY, KTÓRYCH ODLEGŁOŚĆ OD USTALONEGO PUNKTU NA TEJ PŁASZCZYŹNIE, NAZYWANEGO ŚRODKIEM KOŁA, JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA DŁUGOŚCI PROMIENIA KOŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.390

ZAWISAK, NIESTOSOWNOŚĆ, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, AGAMA PERSKA, CIĘGNO KOTWICZNE, POKOLENIE KANAPKOWE, WZROK, TEINA, ROBOTA GÓRNICZA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, MEDYCYNA PRACY, FILODENDRON, KREPON, KONDENSATOR, FANTAZJA, FAMA, GOSPODARKA KOMUNALNA, DRĘTWOTA, RYCERZYK, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, DALMIERZ OPTYCZNY, SZMUGIEL, LĘK SEPARACYJNY, MEA, SKRZYNIA BIEGÓW, EMULSJA ASFALTOWA, MOŁOTOW, SATELITA, PASZTET, RATING KREDYTOWY, MAZUR, MAJDANIARZ, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ROZWAŻNOŚĆ, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, JONATAN, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, PSI GRZYB, MUCHOMOR BULWIASTY, PŁAWA, BADYLARZ, ZEBROID, MEMORANDUM, SKALA, ETER, BOWLS, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, PSAŁTERZ, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, TASMANIOZAUR, DERYWACJA ALTERNACYJNA, PŁEĆ, CELOWOŚĆ, EKSTRADYCJA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, PILOT, ZASTAW REJESTROWY, FIZJOLOGIA, ZABYTEK, JASZCZUR, LOT GODOWY, NIEPOBOŻNOŚĆ, GRZEBIEŃ, INTERES PRAWNY, ROSYJSKOŚĆ, MATRYKUŁA, EKSPANDER, BALANS, MALARZ, KWARTET, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ZASOBY, RZĘSISTEK, MIESZARKA, CZABAN, MASZYNOWNIA, OBELGA, PIERWOMSZAKOWCE, KRA LODOWCOWA, KATEGORYCZNOŚĆ, SALSA, BOMBA TERMOJĄDROWA, KIEŁZNO, ZASTRZALIN TOTARA, SEZAMEK, MOBBING, WELON, REALGAR, DIABELSKOŚĆ, POKRYWA, KUM, LAGUNA, KOŁECZEK, KARBAMINIAN, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, BEZPOWROTNOŚĆ, OBSZAR METROPOLITALNY, OBJAŚNIENIE, ALGORYTM SYMETRYCZNY, DUCHOWIEŃSTWO, IMPEDYMENTA, DONOR, UKŁAD PLANETARNY, PROTOZUCH, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, KIERUNEK, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, CYKL WYDAWNICZY, RAWKA BŁAZEN, MONITOR, POLIMORFIZM, SALWA BURTOWA, NIEOKREŚLONOŚĆ, GREK, NEGACJONISTA, SŁODYCZ, CZWORONÓG, PRZESTRZEŃ HILBERTA, NALEŚNIK WIOSENNY, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, STAJANIE, GROOMING, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, BROŃ NUKLEARNA, TUNEL, MPA, CHORDOFON, EGZEKUTYWA, MAPA, SZCZI, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, PISANINA, PRZEKOZAK, SPODENKI, KANCONA, PRYSIUD, REKOMPILACJA, ODSYŁACZ, ADAPTACJA, OZ, KORONKA, ORGANIZATOR, ANTYLOPA KROWIA, NIESPIESZNOŚĆ, OBORA DWORSKA, ŚWIATŁO DZIENNE, CYKL, STATUS, AWOKADO, CZARNY, TUJA, GRACJALISTA, PAPROTNIKI, PARTER OGRODOWY, KOZIBRÓD, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, ŁACINA, REZYDENT WYWIADU, SYNDYKAT, SŁUPISKO, EPOKA LITERACKA, SHERGOTTYT, DIUGONIE, ANOMALIA, BAKTERIE METANOGENNE, DANIE KOSZA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, SIŁOWNIK, BARANECZEK, AREA, HISTORYZM, TRANSAKCJA SPOT, LIGATURKA, PIASZCZYSTOŚĆ, MENISK, ŁUPACZKA, ZAWIKŁANIE, PTASZEK, KONSOLETA, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, PÓŁPĘTLA, CEWNIK, SERIA, DUPLEKS, ŻARTOWNIŚ, REDAKTOR NACZELNY, FLEKAINID, WYBUCH, PIEC MUFLOWY, POWIEŚĆ MIŁOSNA, UKŁAD SŁONECZNY, KARBONIT, BOROWIK DUPAINA, KLEJNOT HERBOWY, AGAMA, KOLEJ LINOWA, CEZURA, PROSTA POTĘGOWA, CIEŃ, SKONTRUM, PĘCZAK, GĄBKA, KAMIEŃ, RAWA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, AMIDYZM, ENKLAWA, OKSYDAZA, RASTER, PIASECZNICA, WEZWANIE, SPÓŁKA POWIĄZANA, KINO DROGI, FORMA DRUKOWA, OZDOBNIK, TALIB, DESPOTYZM, STOŻEK WULKANICZNY, TEATR, PASTEL, NUCZA, FASETA, SKÓRKA, ZATRUDNIENIE, ANALIZA WARIANCJI, SSAKI ŻYWORODNE, RAGOUT, ŁYKACZ, KAPLICZKA, GAZ BOJOWY, LAMPA ŁUKOWA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, MIGRACJA, PARTIA, SER EMENTALSKI, MIEDZIORYT, SAMORZĄDNOŚĆ, RELACJA SYMETRYCZNA, LISTWA, LUD, PODSIEĆ, STEROLOTKA, BASEN, WPADKA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KOLOKATOR, NIECELOWOŚĆ, PALMA, ZAMIANA, PALINGENEZA, WODA LECZNICZA, PREFORMACJA, MIĄŻSZ, FANTOM, LITEWSKOŚĆ, SKAŁA, BENZYNA CIĘŻKA, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, MELILIT, ZAKŁAD WZAJEMNY, PLOMBA, TEFLON, ENDOPROTEZA, ARONIA, KOMIN PŁACOWY, WYCIĄG TALERZYKOWY, PALACZ, OBOWIĄZEK SZKOLNY, POWINOWACTWO OSIOWE, SMALCZYK, CHÓR, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, DECEPCJA, KONFISKACJA, CHOROBA EULENBURGA, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, ŚLICZNOŚĆ, WILAMOWIANKA, INTERNACJONALIZM, POSTOŁ, BĄBEL, ANTENA YAGI, ŚRODKI TRWAŁE, FLOTA, RODZIMOŚĆ, PRZYDANKA, TERMY, HIERARCHIA, AKREDYTACJA, TUŁÓW, FERRYT, JEDNOSTRONNOŚĆ, PYTANIE RETORYCZNE, REJESTR, HODOWLA ZWIERZĄT, OPUS, ANAKONDA, ?KARTA WIZYTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.390 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIGURA GEOMETRYCZNA; ZBIÓR WSZYSTKICH PUNKTÓW PŁASZCZYZNY, KTÓRYCH ODLEGŁOŚĆ OD USTALONEGO PUNKTU NA TEJ PŁASZCZYŹNIE, NAZYWANEGO ŚRODKIEM KOŁA, JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA DŁUGOŚCI PROMIENIA KOŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIGURA GEOMETRYCZNA; ZBIÓR WSZYSTKICH PUNKTÓW PŁASZCZYZNY, KTÓRYCH ODLEGŁOŚĆ OD USTALONEGO PUNKTU NA TEJ PŁASZCZYŹNIE, NAZYWANEGO ŚRODKIEM KOŁA, JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA DŁUGOŚCI PROMIENIA KOŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁO figura geometryczna; zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie, nazywanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa długości promienia koła (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁO
figura geometryczna; zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie, nazywanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa długości promienia koła (na 4 lit.).

Oprócz FIGURA GEOMETRYCZNA; ZBIÓR WSZYSTKICH PUNKTÓW PŁASZCZYZNY, KTÓRYCH ODLEGŁOŚĆ OD USTALONEGO PUNKTU NA TEJ PŁASZCZYŹNIE, NAZYWANEGO ŚRODKIEM KOŁA, JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA DŁUGOŚCI PROMIENIA KOŁA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - FIGURA GEOMETRYCZNA; ZBIÓR WSZYSTKICH PUNKTÓW PŁASZCZYZNY, KTÓRYCH ODLEGŁOŚĆ OD USTALONEGO PUNKTU NA TEJ PŁASZCZYŹNIE, NAZYWANEGO ŚRODKIEM KOŁA, JEST MNIEJSZA LUB RÓWNA DŁUGOŚCI PROMIENIA KOŁA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x