ZANIK LUB ZMNIEJSZENIE ZDOLNOŚCI DO SKURCZU MIĘŚNI GŁADKICH LUB MIĘŚNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATONIA to:

zanik lub zmniejszenie zdolności do skurczu mięśni gładkich lub mięśni poprzecznie prążkowanych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZANIK LUB ZMNIEJSZENIE ZDOLNOŚCI DO SKURCZU MIĘŚNI GŁADKICH LUB MIĘŚNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.425

TYFTYK, WSZYSTKOŻERCA, IWAN, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, ZDANIE, REGLAN, POCISK ARTYLERYJSKI, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, JABŁKO, ROZŁUPKA, WIELKOŚĆ, STAN CYWILNY, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ZROZUMIAŁOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, NIEGOSPODARNOŚĆ, ENTOMOFAUNA, PALUCH KOŚLAWY, UPGRADE, PODATEK TONAŻOWY, REAKCJA SPRAWCZA, LUDOBÓJSTWO, GETRY, SIECZKA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, DUPLIKA, FLACHA, PROGRAM WYBORCZY, KLASA, WULWODYNIA, WYNIK, ESENCJA, ZABIEG FIZYKALNY, DYFUZJA, DREN, MASŁO, LAMPA LUTOWNICZA, WYWIAD, DYSTRYBUTOR, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, WIDMO ATOMOWE, SEKSUOLOGIA, BÓR BAGIENNY, KALKA JĘZYKOWA, MARMURKOWANIE, KRZYŻYK, POSTAWA, TRAGEDIA, GEST, SPÓŁKA CICHA, BIAŁA DIETA, RABA, URLOP DZIEKAŃSKI, AKT PŁCIOWY, FOTOGRAM, PAMIĘĆ GÓRNA, SZYNOBUS, MINOGOWATE, ANTYUTLENIACZ, WJAZD, NIEZDARSTWO, ZNAK LICZBY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, WŁAŚCIWOŚĆ, FANTOM, WYCHODŹTWO, RETROGRADACJA, MORGA, DOLABELLA, INTENSJA, DIADEM, IMIGRACJA, STREAMING, WIESZAK, KSIĘŻUNIO, BOMBERKA, BOZA, KREDYT HANDLOWY, WYMIOTY, IZOLATORIUM, POŁĄCZENIE CIERNE, KASZTEL, PALINGENEZA, PRZYRODNI BRAT, GERMAŃSKOŚĆ, CHWYTNIK, WYRZUT SUMIENIA, GRAMOWID, AWANS, ŁAZĘGA, KANEFORA, OSŁONA, KOMORA, ESCALIVADA, ANEMOSTAT, KAUKAZ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, KRWIOŻERCZOŚĆ, DOMINACJA, GEST, PAWĘŻ, APOSTOŁ, ŁUSZCZAK INDYGO, ILUZJA PIENIĄDZA, KOŚCIÓŁ FARNY, LOT SZYBOWCOWY, LABIRYNT, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, PRĄTNIKI, KAMIENNE SŁOŃCE, LINIA SPEKTRALNA, METAL CIĘŻKI, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, SPRZĘŻAJ, STATEK POWIETRZNY, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, GARNITUR, ABNEGATKA, OLEJ JADALNY, ATUT, OSIEMNASTKA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, NACZYNIE WIEŃCOWE, BALET, EMIGRACJA, INWENTARZ ŻYWY, ROZSTĘP, PAS, ATOL, NIEŻYWOŚĆ, GAMA, SIEROTA, RUTENIZACJA, BEZPANCERZOWCE, MUSZTARDA SAREPSKA, ZASADA REAFERENCJI, KOMANDOR, CZÓŁNO, ŚREDNIA KWADRATOWA, MUSZLA KLOZETOWA, OKO, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, HOLOWNIK, PIRACTWO, SEZONOWIEC, KNAGA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, TEUTON, WOSK, ZAWIKŁANIE, PREWENCJA RENTOWA, KRUPNIK, KIRPAN, KONKURENCJA, STOWARZYSZONY, OBJĘTOŚĆ, MIĘSIEŃ MOSTKOWO-OBOJCZYKOWO-SUTKOWY, ASTEROIDA, KOMBINATORYKA, DWUDZIESTY SIÓDMY, PISECZNICZKA, DODATEK MOTYWACYJNY, WYPEŁNIENIE, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, POPIELNIK, LIBRA, RĘKAWICZNIK, NABIODRNIK, RUSAŁKA, TOKSEMIA, HISZPAŃSKOŚĆ, TREPY, PANNUS, SIEĆ, ROZSZCZEPIENIE WARGI, STATUS SPOŁECZNY, BĄBEL, KISZKA PASZTETOWA, TENDENCJA ROZWOJOWA, NAWAŁNICA, STYLISTKA, NEOPOGANIZM, SER, SZPILKOWE, GODZ, PARÓWKA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, CIEK, SANDALIN, KLAWIATURA, MARKIZA, ALABAMA, DRAMATYZM, OPERETKA, ABLACJA, IMPERIUM BRYTYJSKIE, FUTERKO, OBERWANIE CHMURY, PISTACJA, PIEC INDUKCYJNY, KEM, SPUSZCZANIE, REDUKCJA, CHOROBA BOSTOŃSKA, ZATROSKANIE, AKCJA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, ANGIELSKA FLEGMA, TRYL, GNIAZDO, GROTESKA, PERKAL, DYFERENCJA, PROMIEŃ, SZMAT, GĘBA, GNUŚNOŚĆ, REZERWA, ŻABKA, WARUNEK LOKALOWY, SUKMANA, ELEKTROIZOLACJA, BISIOR, INWEKTYWA, STOŁP, OŚLE UCHO, KARAWAN, SANDAŁY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, REGENERAT, PLURALIZM, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, PASOŻYT, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, PRZEZIERNIK, KOPIA FOTOGRAFICZNA, PAS DROGI GRANICZNEJ, MIEJSCE, NIEBOSKŁON, WCIERKA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, PRZERWANIE CIĄŻY, ANKIETA PERSONALNA, LEON, PRZEWRÓT, ROZPRAWKA, PASTEL, EKSPOZYCJA, KOSZMAR, DRABIK DRZEWKOWATY, INWIGILACJA, BON OŚWIATOWY, ZIMNY PRYSZNIC, PIÓRO, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KORZENIE, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, RASTER, AKWEN, PRAWO GŁOSOWE, BASENIK, ACEFALIA, NIEPOSPOLITOŚĆ, JAŁOWIEC POSPOLITY, CZERNINA, OPŁATA STOSUNKOWA, AWIZO, HULAKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, KRATKA WENTYLACYJNA, FANPAGE, ŻUREK, LICHWA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, DZIECINKA, DOCHODZĄCA KOBIETA, NOWOROCZNIK, BEZWŁAD, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, TRZYNASTKA, BENEFICJENT, PEŁNIA, KINO DOMOWE, POWSTRZYMANIE, SATELITA SZPIEGOWSKI, TRZYMADŁO, TEMPO, JUDASZOWIEC, BAWOLE OKO, KAPITUŁA GENERALNA, WĘZEŁ, JĘZYK KAUKASKI, OBSZAR WODNY, DANA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, ?KROPLÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.425 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZANIK LUB ZMNIEJSZENIE ZDOLNOŚCI DO SKURCZU MIĘŚNI GŁADKICH LUB MIĘŚNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZANIK LUB ZMNIEJSZENIE ZDOLNOŚCI DO SKURCZU MIĘŚNI GŁADKICH LUB MIĘŚNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATONIA zanik lub zmniejszenie zdolności do skurczu mięśni gładkich lub mięśni poprzecznie prążkowanych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATONIA
zanik lub zmniejszenie zdolności do skurczu mięśni gładkich lub mięśni poprzecznie prążkowanych (na 6 lit.).

Oprócz ZANIK LUB ZMNIEJSZENIE ZDOLNOŚCI DO SKURCZU MIĘŚNI GŁADKICH LUB MIĘŚNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ZANIK LUB ZMNIEJSZENIE ZDOLNOŚCI DO SKURCZU MIĘŚNI GŁADKICH LUB MIĘŚNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x