W WIERTNICTWIE: ZWIERCINY LUB OKRUCHY SKALNE ZGROMADZONA NA PEWNEJ WYSOKOŚCI OTWORU WIERTNICZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWAŁA to:

w wiertnictwie: zwierciny lub okruchy skalne zgromadzona na pewnej wysokości otworu wiertniczego (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POWAŁA

POWAŁA to:

pokład z desek ułożonych na belkach stropowych; SUFIT, POSOWA (na 6 lit.)POWAŁA to:

sufit, pułap (na 6 lit.)POWAŁA to:

sufit (przest.) (na 6 lit.)POWAŁA to:

strop z desek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W WIERTNICTWIE: ZWIERCINY LUB OKRUCHY SKALNE ZGROMADZONA NA PEWNEJ WYSOKOŚCI OTWORU WIERTNICZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.620

SPACER PO CHROMOSOMIE, RZEKA EPIZODYCZNA, KAJAK, KERO, KRWIODAWSTWO, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ORANŻADA, KLUCZ, SKŁAD, BANDOLIER, POMNIK, KREACJA, BERŻERKA, CENTRALA, EŁK, OWOCNIK, TERMOREGULATOR, PŁETWA STEROWA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, AKCJA, AMFITEATR, FUNDAMENT, PROCES TECHNOLOGICZNY, KOLOKWIUM, BRAK, AKROBACJA, ELKI, PRZEZNACZENIE, CZAPKA FRYGIJSKA, PRIMADONNA, OLIWA, URLOP DZIEKAŃSKI, KAWALERIA, EKSPOZYCJA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, UMOWA CYWILNOPRAWNA, RADAR GEOLOGICZNY, PEONIA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, KORMA, SESJA POPULARNONAUKOWA, GAŁGAN, REKLAMA, BÓR BAGIENNY, JĘZYCZEK U WAGI, PETRYFIKACJA, NARTA, ENTOMOFAGI, KANIBALIZACJA, OSĘKA, EPOKA, PRZEPROST, WYSOKOŚĆ ORTOMETRYCZNA, SZABAŚNIK, ALAN, GRZEBACZ, WŁÓKNO, SŁOBODA, ZADANIE, PORFIROBLAST, PRZEJŚCIÓWKA, ANGIELSKA FLEGMA, SMERF, FILECIK, MINUCJA, INFORMACJA, WYCHÓD, TUBA, WIERNOŚĆ, BROSZURKA, NABRZEŻE, CIĄGI, MŁOTOWNIA, NIEZDOLNOŚĆ, SIODZI, PODZIEMIE, TRIFORIUM, DRESZCZE, KARABINEK PNEUMATYCZNY, PROSUMENT, INSPEKTOR SZKOLNY, HASHTAG, KOPS, EPIZOOTIA, ŚRODKOWOŚĆ, KARAWAN POGRZEBOWY, PION, ŁATA, PRZEDMURZE, OPARZENIE, RAJTUZY, MASER, POMYŁKA FREUDOWSKA, SKOK W BOK, DANINA, BENEDYKCJA, KONSONANS, KĄPIEL OŁOWIANA, CEZURA, JOGURCIK, ZAGOŃCZYK, FABROZAUR, SAMOAKTUALIZACJA, STACJA, ASTRAGALOMANCJA, WYDAWNICTWO SERYJNE, KRAJ NORDYCKI, TEUTOŃSKI, PUDDING, PIEŃ WULKANICZNY, HELISA, KACZKA DZIENNIKARSKA, ŚCISKACZ, PULPA, MONODIA, KARMNIK, GRZYBIARSTWO, SEJSMIKA, RÓŻOWA LANDRYNKA, CYTADELA, NOŚNOŚĆ, HUBA SIARKOWA, WYRZUTNIA, ŁASZT, KRAKWA, LURA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, KOTLINA, CENA DETALICZNA, WOŹNY, ŚWIETLIK, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, MASZYNA PROSTA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, BLOKHAUZ, KOSMITA, BIBLIOTEKA, SUPERKOMBINACJA, KAWA ROZPUSZCZALNA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, KOTEW, TREPY, CAP, SĄD WOJSKOWY, DEWELOPER, ARABSKI, LOJALISTA, SKŁAD PODATKOWY, PRZĘDZIWO, BAGAZJA, WĘGAREK, UMYWALNIA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, STATEK, REGISTER, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KASETA, UDAWACZKA, GRZEBIEŃ, BURGER, GRAFIKA WEKTOROWA, KSIĘGA HODOWLANA, BINDA, BRAK, POTÓWKA, LARWA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, PŁAWKA, ŁOBUZERSTWO, ZWAŁY, LALKA, CUDACZEK, METALOPROTEINA, PANORAMA, CYSTOSTOMIA, DYSTRYKT, APOLOGETYK, WIWAT, BATON, BUTLA, METYS, POTĘPICIEL, PŁOMYCZEK, KOŚCIÓŁ SALOWY, KLIKER, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, OPŁATA ADIACENCKA, BAT MICWA, QUADCOPTER, RUCH PRZYŚPIESZONY, EFEKT MNOŻNIKOWY, PLAŻA, PALPACJA, HAMERNIA, MORELÓWKA, POWŁOKA GALWANICZNA, KRYTERIUM STEROWANIA, WARUNEK, BUGAJ, ANTROPOZOONOZA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, CELIBAT, WYNACZYNIENIE, CHWALCA, BRYŁA, ODPRAWA CZASOWA, SPADAJĄCA GWIAZDA, MASKA, ROZTWÓR WZORCOWY, ZNACZNIK, ODSTRZAŁ, NIEPOKALANEK MNISI, PRZEDSTAWIENIE, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, GARDEROBA, TR, PĄK, PRACE KONSERWACYJNE, ATRAPA, BAZA ODSETKOWA, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, BRZYDACTWO, BLISKOŚĆ, TRZYMADŁO, IRENA, BOMBARDA, ŚLIWA WĘGIERKA, KOT, POTWÓR, NAROST, ROZGRZEWACZ, PODMALÓWKA, JAPOŃSKOŚĆ, STARA WIARA, TEŚCIK, SIEROTA, MECHOWCOWE, ANTEPEDIUM, HERB, PORTRET, SINICE, DODATEK PIELĘGNACYJNY, FROTKA, TKANINA, PANI, DYMKA, GAZOLINA, KASZKIET, GAD, BACIK, KIT, SZUM, PŁYWAK, BADANY, SŁOMA TARGANA, KOMPETYCJA, WOSZCZYNA, PESTO, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, AKROBACJA LOTNICZA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, TRIANGULACJA, SPOTKANIE MODLITEWNE, PUNO, CIAŁO, KOMIK, ZAŁATWIANIE, OLEANDER, GRZYBNIA, ZBLIŻENIE, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, EMPIREUM, DEKONCENTRACJA, NUGAT, EKONOMIK, WNĘKA, REPUTACJA, WISZNICA, MIOTEŁKA, BOSS, POWTÓRZENIE, KONCENTRAT, ACEFALIA, SERWETECZKA, ROWER, ROZPADLISKO, GREGORIANKA, KLESZCZE, WIATR KATABATYCZNY, KAPITUŁA, KATAPLAZM, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, LAWABO, KOROWAJ, EDYCJA, CHRANCUSKI, NIALA, DOK, MAJÓWKA, ?BABULA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W WIERTNICTWIE: ZWIERCINY LUB OKRUCHY SKALNE ZGROMADZONA NA PEWNEJ WYSOKOŚCI OTWORU WIERTNICZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W WIERTNICTWIE: ZWIERCINY LUB OKRUCHY SKALNE ZGROMADZONA NA PEWNEJ WYSOKOŚCI OTWORU WIERTNICZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWAŁA w wiertnictwie: zwierciny lub okruchy skalne zgromadzona na pewnej wysokości otworu wiertniczego (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWAŁA
w wiertnictwie: zwierciny lub okruchy skalne zgromadzona na pewnej wysokości otworu wiertniczego (na 6 lit.).

Oprócz W WIERTNICTWIE: ZWIERCINY LUB OKRUCHY SKALNE ZGROMADZONA NA PEWNEJ WYSOKOŚCI OTWORU WIERTNICZEGO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - W WIERTNICTWIE: ZWIERCINY LUB OKRUCHY SKALNE ZGROMADZONA NA PEWNEJ WYSOKOŚCI OTWORU WIERTNICZEGO. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast