OPRACOWYWANIE PLANÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI NARODOWEJ LUB PLANÓW GOSPODARCZYCH PRZEDSIĘBIORSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLANISTYKA to:

opracowywanie planów w zakresie gospodarki narodowej lub planów gospodarczych przedsiębiorstwa (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OPRACOWYWANIE PLANÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI NARODOWEJ LUB PLANÓW GOSPODARCZYCH PRZEDSIĘBIORSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.536

ARCHIKONFRATERNIA, PRZENOŚNIK, STEROWIEC SZKIELETOWY, KATAFALK, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, BEZROBOCIE KEYNESOWSKIE, ELKI, GRZYB, PENTAPTYK, WĘGAREK, KARL, PAWANA, EKSPOZYCJA, STATYKA, PAROKSYTON, KOLAUDACJA, WIŚNIÓWKA, SIOSTRZYCZKA, OCZKO, ZLEWNIA, STRYCH, ILUZJA PIENIĄDZA, ADAPTACJA, PIECZĘĆ, KALIKO, PYZY, GAZYFIKACJA, DZIAŁANIE, ŁUPIEŻ PSTRY, ANTYFONA, SEKULARYZACJA, FROTKA, TUBING, ODSYŁACZ, OSTROKÓŁ, PŁAWKA, PRACA, PROCES INWESTYCYJNY, POTOP, NAZWA PATRONIMICZNA, OSPA, PLAZMA, WYLEW, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, FLAUSZ, CEMBROWANIE, NIEWIERNOŚĆ, KLASZTOR, SSAK, ŁOŻE, ŁOPATA, DOMY, PIĘTNASTY, WYDATEK RZECZOWY, SALA, JĘZOR LODOWCOWY, ALKOWA, LICHWIARSTWO, WIERCENIE, PISIOR, CYGAN, PIERWSZA JASKÓŁKA, TINA, LEKTOR, BLOKADA, SYSTEMIK, KWAŚNICA, DZIANINA, OBRÓŻKA, PRZERYWACZ, PIERWSZA DAMA, SURDYNKA, KABRIOLECIK, ROBOTA, PODWOIK, RADIOODTWARZACZ, ESKORTA, UNDEAD, CERATA, ALBUM, NIEPOKOJENIE SIĘ, PUBLIKA, ADMIRACJA, CZARCIK, ŁUPEK PARAFINOWY, INDUKTOR, KSIĘGA, PRODUCENT, OBRÓBKA, SOLIDARNOŚĆ, PIEPRZ CZERWONY, MIESZKALNICTWO, HISTRA, PIERWSZEŃSTWO, SEKCJA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, REJESTR, DZIELNICA HISTORYCZNA, DECHA, NERW, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, ROGALIK, ASTRAGALOMANCJA, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, GNIOT, KOMPANIA, PROGRAM, MOMENT, ANTRYKOT, OLEJ, OKRUCH SKALNY, TENDER, KULFONIK, ULOTKA, OPAŁ, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, FILM PŁASZCZA I SZPADY, INTERPRETATOR, AURA, SŁUŻBA, CEWKA INDUKCYJNA, DOMICYL, ODROŚL, ALPAKA, PASSACAGLIA, HAUST, MIĘCZAK, TEMPERATURA ROSY, WIDOWNIA, CHÓR, AŻUR, TARCIE, SAMOPAŁ, OBÓZ, KLAWIATURA, LAK, GÓRNICA, NASIĘŹRZAŁ, EKSPLOATACJA, DYSKRETKA, ANTAŁ, PLAN ZDJĘCIOWY, RACJA, SPRAWNOŚĆ, RENÓWKA, WYWROTKA, KARTA, BELA, KRWIOŻERCZOŚĆ, PALPACJA, KARTUSZ HERBOWY, WĘŻÓWKA, AWAL, DUKLA, GALÓWKA, KOMPATYBILNOŚĆ, REGLAN, PRZEPRÓCHA, PRZERYWACZ BLOKADY, SKLEP, PROTEST SONG, UROCZYSKO, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, IZOMER KONFORMACYJNY, FILODENDRON, ZAWÓR, BÓR BAGIENNY, KRYTYCZNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, NASZ CZŁOWIEK, KONFISKATA, SZÓSTY, HURMA, GŁOWICA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, CHOROBA WRZODOWA, MAKARON, KURZAWKA, ETERYCZNOŚĆ, KASZTANEK, EGRETA, JEŻOWCE, KOSZT BEZPOŚREDNI, FĄFEL, PERSPEKTYWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, SKANER BĘBNOWY, PROJEKT TECHNICZNY, MANKIETY, SEKTOR PRYWATNY, CIAŁO, GNIAZDO, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, SZÓSTKA, MUFKA, WOSK, BLASZKA, WOLUNTARIAT, KŁADKA, OPODATKOWANIE, UMOWA CYWILNOPRAWNA, ZAGRYWKA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, BAGNO, WCIĄGARKA, KARAWAN POGRZEBOWY, PASIERB, MUR, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PODWODA, REDUKCJA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, PRZEZIERNIK, KAPSUŁA ZRZUTOWA, RURA, SKRZYDŁO, RÓŻE, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, PISK, ASD, KOPROFIL, DOBRO PRAWNE, SZAMPAN, PLAKIETA, ZDROWIE, PRZYBYTEK, PIEGUSEK, FAB LAB, SADŹ, KRYJÓWKA, BLOKHAUZ, UDERZENIE, OFIARA, KORKI, PRZYNĘTA, WESTA, OSTATNIE PODRYGI, PUKNIĘCIE, SNIFFER, ANNA, GABINET, BASKINKA, BAŁAMUTNICA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, TIOSÓL, BUJANIE, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, FAWOREK, BAMBUS, SOS, SOCZEWKA, STACJA ZAKŁADOWA, WYGASZACZ, PARCH, CZERNINA, ZATRACENIE, SZOPKARZ, DWUCYFRÓWKA, TOINA, ZACIERKA, FERMENTOR, TYTULATURA, BARSZCZ, GERMANIZACJA, KANAŁ PRZERZUTOWY, CZOŁDAR, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, KISZONKA, POBIAŁKA, PRZYWÓZ, LOGIKA ZDAŃ, WOLNOBIEG, KOTLET SCHABOWY, NERWICA SPOŁECZNA, TEREN ZIELENI, RDZA, MINIATURA, MONODIA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PIERWSZY PLAN, PRZEMYSŁ LEKKI, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, CZYSTKA, SCENKA RODZAJOWA, SKÓRZAK, KRĄG KULTUROWY, AMBRAZURA, SZABAŚNIK, GYROS, LEJ KRASOWY, GÓRA LODOWA, ANTRYKOT, SZPAGIETKA BAHAMSKA, ?DECEPCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.536 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OPRACOWYWANIE PLANÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI NARODOWEJ LUB PLANÓW GOSPODARCZYCH PRZEDSIĘBIORSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OPRACOWYWANIE PLANÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI NARODOWEJ LUB PLANÓW GOSPODARCZYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLANISTYKA opracowywanie planów w zakresie gospodarki narodowej lub planów gospodarczych przedsiębiorstwa (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLANISTYKA
opracowywanie planów w zakresie gospodarki narodowej lub planów gospodarczych przedsiębiorstwa (na 10 lit.).

Oprócz OPRACOWYWANIE PLANÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI NARODOWEJ LUB PLANÓW GOSPODARCZYCH PRZEDSIĘBIORSTWA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - OPRACOWYWANIE PLANÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI NARODOWEJ LUB PLANÓW GOSPODARCZYCH PRZEDSIĘBIORSTWA. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x