WYROŚNIĘTA DZIEWCZYNA, GOTOWA DO INTERESOWANIA SIĘ LUB BUDZENIA ZAINTERESOWANIA OŻENKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANNA to:

wyrośnięta dziewczyna, gotowa do interesowania się lub budzenia zainteresowania ożenkiem (na 5 lit.)PANNICA to:

wyrośnięta dziewczyna, gotowa do interesowania się lub budzenia zainteresowania ożenkiem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PANNA

PANNA to:

kobieta nigdy niezamężna, o takim stanie cywilnym (na 5 lit.)PANNA to:

określenie młodej kobiety, w zwrocie do niej (na 5 lit.)PANNA to:

wyrośnięta dziewczyna, gotowa do interesowania się lub budzenia zainteresowania ożenkiem (na 5 lit.)PANNA to:

sympatia, narzeczona (na 5 lit.)PANNA to:

szósty astrologiczny znak zodiaku, przypisany osobom urodzonym w czasie obserwowania Słońca w tym znaku, to znaczy na odcinku ekliptyki pomiędzy 150° a 180° długości ekliptycznej, czyli między 22/23 sierpnia a 22/23 września - dokładne ramy czasowe zależą od rocznika (na 5 lit.)PANNA to:

osoba spod znaku Panny (na 5 lit.)PANNA to:

gwiazdozbiór zodiakalny nieba równikowego, znany już w starożytności, największy gwiazdozbiór zodiakalny i drugi co do wielkości gwiazdozbiór na niebie (ustępuje wielkością jedynie Hydrze) (na 5 lit.)PANNA to:

zodiakalny gwiazdozbiór równikowy, również znak Zodiaku (na 5 lit.)PANNA to:

zodiakalny gwiazdozbiór równikowy (na 5 lit.)PANNA to:

jeszcze nie mężatka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYROŚNIĘTA DZIEWCZYNA, GOTOWA DO INTERESOWANIA SIĘ LUB BUDZENIA ZAINTERESOWANIA OŻENKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.623

MALATURA, KOMPENSACJA, DODATEK RODZINNY, POROŚLE, ZATOCZKA, WIECZÓR POETYCKI, CHOROBA WOLMANA, UNIA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, POTOK, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, RZEMIEŚLNICZEK, STAROUKRAIŃSKI, LAUDATOR, PANNA MŁODA, WET, FALOCHRON, WARKOCZ, SZCZEP, SPOINA, OKSZA, ELEMENT, JELITO PROSTE, NOTARIUSZ, SZCZUDŁO, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, CZARNA LISTA, UDAWACZKA, AURA, KRANÓWKA, CYNODONTY, SZPRYCKA, DOROBEK, SCENKA RODZAJOWA, DREWNO WCZESNE, ALBULOWATE, KURT, IMIĘ, PAROWANIEC, FIRMA WYDMUSZKA, STATYSTYKA, CHOINKA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KLUCZ, JAKOŚĆ, OFIARODAWCZYNI, GLORIETA, ABSOLUT, AŁMA ATA, LABIRYNT, MISIO, ADWEKCJA, SKIPASS, IRRADIACJA, SSAK ŻYWORODNY, OPERA MYDLANA, KANISTER, TER, CZARNINA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, KSIĘŻULEK, HAFT, DESKA, LOGIKA ZDAŃ, TYKA, WAGA RZYMSKA, MAKI, SRACZKA, OBIONE, MAGMA, PRZĘDZA, KONKURENCJA, MORALIZACJA, BARONIĄTKO, KASETA, EGZOCENTRYZM, KONDOMINIUM, OBSZAR TRANZYTOWY, KSIĄŻĘ ALBERT, PRZEDJĄDRZE, CHEMOTROPIZM UJEMNY, PĘDZARNIA, AGAMA, FRAZA, POKŁAD DOLNY, STWORZENIE, BURGRAF, ZARZUELA, BOCZNIK, PODZIAŁKA, MOLOSOWATE, OBRONA, SURFAKTANT, STRZAŁA, JARZĘBINA, GRZYB PIASKOWY, ROŻEN, MASZT ANTENOWY, LORETANKA, KONIUNKCJA, BAGAŻÓWKA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, WĄSONÓG, BUNT, WYNURT, CIASTO, SZTUKA KINETYCZNA, MANDORLA, WODZIK, KANTYLENA, SŁUPEK, TULEJA, PLAFON, ZJAWISKO, INDYWIDUALNOŚĆ, DERESZOWATA, WETERYNARZ, STEK, POZYCJA TESTOWA, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, CLERK, KAPSLA, BURLESKA, WAFEL, UCHWYT ŚLIZGOWY, KLUCZ, POR, ŚCIANA OGNIOWA, ORGANISTKA, CEMENTOWE BUTY, DZIEŃ, EROZJA ŚNIEŻNA, MONITOR, SKŁAD PODATKOWY, SZYPUŁA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, NIZIOŁEK, MAKIJAŻYSTA, FILOZOFIA PRZYRODY, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, KWAS NAFTENOWY, OTTO, RZĘSISTEK, TAKSON MONOFILETYCZNY, SKOK, BREZYLKA, TUTORIAL, USTAWKA, SKŁADNIK POKARMOWY, DZIEWCZĘCOŚĆ, ODJAZD, SYSTEM JĘZYKOWY, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, BROKAT, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, UKŁAD HAMULCOWY, OTWORZENIE SERCA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, TRAGIZM, SKRÓT, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, SYSTEM WBUDOWANY, DACH, LINIA KOLEJOWA, RUCH BEZWIZOWY, PIJAK, PODAŻ NIEELASTYCZNA, GATUNEK INWAZYJNY, FILEMON CIEMNY, KUC CONNEMARA, FLOTA, FAZA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, BROŃ BIAŁA, GNIOT, RYFLA, OKLUZJA, CIĄG, OGNIWO ZASADOWE, EKSYKATOR, KLAUZULA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, KASJER, HALE, GOBELIN, DŻEMIK, ŻABI SKOK, PRZĘSŁO, LENIN, STRZAŁA EROSA, WYPADEK, RZUT WOLNY, DYSZKANCIK, WIETRZENIE INSOLACYJNE, PŁUŻEK, WINIETA, KOŃ, DEKLARACJA, BIAŁY TRĄD, PLATFORMÓWKA, FUTRÓWKA, PALATOGRAM, BALDACHIM, DZIEWCZĘCOŚĆ, KUCZKA, PŁUCZKA, IMMUNOGLOBINA E, SKRZYNKA, WINIETA, SPRZĘŻNICE, TOALETA, DZIEDZICZENIE, TURMA, SZATA, TEREN, GAZPACHO, KUPA, ARENGA PIERZASTA, KOMPOTIERA, EMALIA, KRENELAŻ, EKLER, BEZŻENNOŚĆ, SZYSZAK HUSARSKI, TETRAPOD, MOBILE, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, BANANA SPLIT, LAMINAT, ARABESKA, PACHNOTKA UPRAWNA, BUSINESSWOMAN, ADMINISTRACJA SKARBOWA, ANTOCYJANIDYN, TRZPIEŃ, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, RYBA MAŚLANA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, OTWÓR, ANTYSOWIETYZM, JEZIORO RAMIENICOWE, ZIEMIA, RAJOKSZTAŁTNE, POMURNIK, BROKER, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, ZGORZEL, ZEFIR, ZRĄB TEKTONICZNY, NEOTENIA, CHOROBA FABRY'EGO, NUROGĘŚ, OTTER, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, GRÓB SKRZYNKOWY, USŁUGI SPOŁECZNE, CZASOWNIK FRAZOWY, PISMO GRECKIE, FIBRYL, OSTRA AMUNICJA, JATKA, ZROBIENIE KUPY, GORZKIE ŻALE, KONSUMENT, WYSPA KONTYNENTALNA, RÓG, TRZYNASTKA, KUNDMAN, LĘG, SONDA, ŁUPEK WĘGLOWY, GABINET LUSTER, WYSZUKIWARKA, ROLA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, MASZT, NEOGAULLIZM, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, TAŚMOWY, DIALEKT, MONOLOG WEWNĘTRZNY, OŁATKA, OLIWKOWATE, HIPSOMETRIA, SZYNA, SUKA, LIŚĆ ZŁOŻONY, TRAWELEBRYTA, GĘSTE, ASEKURANT, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, SÓL, METAL NIEŻELAZNY, SZPILKA, KUPLET, PODBIERACZ POKOSÓW, WOKABULARZ, CIAPATY, ?BINOKLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.623 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYROŚNIĘTA DZIEWCZYNA, GOTOWA DO INTERESOWANIA SIĘ LUB BUDZENIA ZAINTERESOWANIA OŻENKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYROŚNIĘTA DZIEWCZYNA, GOTOWA DO INTERESOWANIA SIĘ LUB BUDZENIA ZAINTERESOWANIA OŻENKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANNA wyrośnięta dziewczyna, gotowa do interesowania się lub budzenia zainteresowania ożenkiem (na 5 lit.)
PANNICA wyrośnięta dziewczyna, gotowa do interesowania się lub budzenia zainteresowania ożenkiem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANNA
wyrośnięta dziewczyna, gotowa do interesowania się lub budzenia zainteresowania ożenkiem (na 5 lit.).
PANNICA
wyrośnięta dziewczyna, gotowa do interesowania się lub budzenia zainteresowania ożenkiem (na 7 lit.).

Oprócz WYROŚNIĘTA DZIEWCZYNA, GOTOWA DO INTERESOWANIA SIĘ LUB BUDZENIA ZAINTERESOWANIA OŻENKIEM sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WYROŚNIĘTA DZIEWCZYNA, GOTOWA DO INTERESOWANIA SIĘ LUB BUDZENIA ZAINTERESOWANIA OŻENKIEM. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x