PRZYRZĄD DO RATOWANIA TONĄCEJ OSOBY, UŻYWANE NA STATKACH LUB W POBLIŻU ZBIORNIKÓW WODNYCH O NIEBEZPIECZNEJ GŁĘBOKOŚCI, A TAKŻE NA TERENACH KĄPIELISK I PŁYWALNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁO RATUNKOWE to:

przyrząd do ratowania tonącej osoby, używane na statkach lub w pobliżu zbiorników wodnych o niebezpiecznej głębokości, a także na terenach kąpielisk i pływalni (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYRZĄD DO RATOWANIA TONĄCEJ OSOBY, UŻYWANE NA STATKACH LUB W POBLIŻU ZBIORNIKÓW WODNYCH O NIEBEZPIECZNEJ GŁĘBOKOŚCI, A TAKŻE NA TERENACH KĄPIELISK I PŁYWALNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.176

EGZONUKLEAZA, PUNK ROCK, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, NIESPORCZAK, SZPALTA, DYSKRETKA, MYMURAPELTA, MAKAK INDYJSKI, SERDAK, MYDŁODRZEW, METROPOLIZACJA, KULT JEDNOSTKI, LIPOLIZA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, DAWCA NARZĄDÓW, KRWIODAWSTWO, FONENDOSKOP, PIEC, WATA, GULIFPORT, STRONA, DYBUK, ZAPOJKA, SIEDLISKO, GALASÓWKA, SERIA, AKTYWISTA, BEZAN, NA JEŹDŹCA, ŁUK, NIEWIERNOŚĆ, KOSZÓWKI, MANATY, ŻABOT, ILIOZUCH, KAPITANA, MOWA POGRZEBOWA, MAŁY PRZEDSIĘBIORCA, ROŻEK, TACZKA, KLIMAKTER, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, DYSPROPORCJA, TRANSPORTER, TYMPANON, STOŻAR, PREFIKS, PŁATKI ZBOŻOWE, CHUDOŚĆ, KRÓLIK EUROPEJSKI, SŁUŻEBNIK, BREK, ATOL, ZABIEG LECZNICZY, KURATOR, PALEOZOOLOGIA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, DWUDZIESTY ÓSMY, OPLOT, PIEPRZ, SENSUALIZM, BEZGŁOWOŚĆ, INFORMATYK, PRACA, KONWERTOR, PAŃSZCZYŹNIAK, SAMOOBRONA, OBRAZEK, DOZOROWIEC POGRANICZA, CIĄGNIK SIODŁOWY, GATUNEK INWAZYJNY, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, MOSTEK, TWIERDZENIE CEVY, SCHEDA, SZPATUŁKA, KOŁO, ADIANTUM ROZWICHRZONE, MEDIA, GÓRA, RĘCZNOŚĆ, CIŚNIENIE, CZARNA LISTA, KLESZCZE, BUDA, PRZEDZIAŁ, STARY BYK, MASAJ, SZKOŁA, STAL, ŻUŻLOBETON, CIENNIK, NARKOTYZER, KAPUSTA KWASZONA, DUCH OPIEKUŃCZY, NIEOSTROŚĆ, OSTATNIE PODRYGI, PROROK, KOŻUSZYSKO, POMPA OBIEGOWA, CIĄGI, WTRYSK, WOREK, GOSPODARKA, TECHNIKA ANALOGOWA, CIS, RAJDER, RESPIRATOR, MŁAK, ZAJĘCIE, HOLOWNIK, DIARCHIA, NIEPRZYJACIEL, WZIĘCIE POD WŁOS, PIECZYWO, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, BAKEN, KOSZARKA, MAŁA OJCZYZNA, OFICERKI, OSTOJA, JEZIORO RELIKTOWE, SKÓRZAK, TELEKONWERTER, LINIA, GRZEBIEŃ, WIROSZYBOWIEC, STAŁOŚĆ, SZASTAZAUR, GARNITUR, GRZECHOTKA, LURA, HANSUEZJA, WŁODARZ, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, BRYTYJSKOŚĆ, NASADA, TRYPTYK, OGNISKO, DIABEŁEK, WITEKS CZCZONY, MENTALNOŚĆ, KAMPYLODONISK, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, KET, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, GĄSIOR, DERMOKOSMETYK, ZAPOTRZEBOWANIE, TRZMIEL CIEMNOPASY, HEGEMON, KARTANA, WIZJONER, HARMATTAN, PENELOPOGNAT, KLERK, MONSTRUM, ŚWIEŻAK, TRESKA, FAGOCYTOZA, GUMA, KRÓLEWICZĄTKO, KLASTER, PUMI, LUZINO, POMOST, BRUKSELA, KOPARION, REAKCJA SPRAWCZA, POLARYZACJA JONOWA, PRZEJAZD KOLEJOWY, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ZAĆMIENIE, BĄK, PACJENCJA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, KONURBACJA, TYCZKA, ADOPCJA, ANAGLIF, TERAPIA ODRUCHOWA, BAZYLIKA WIĘKSZA, OSTROKÓŁ, TOPIEL, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, DIADEM, SZWEDZKI, WIDZOWNIA, HUCUŁ, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, CIĘŻKA ARTYLERIA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, STRATA, ODCIĄG, ANDANTINO, MIKROOTOCZENIE, FIGÓWKA, KOLOR, KARAWAN, GŁUPTAS, CZECZOTKA, ZGORZELINA, KOZŁEK LEKARSKI, PARADOKS, FIRMA-WYDMUSZKA, BRZYDACTWO, WYMIENNIKOWNIA, KASZA, TEKSASY, EKSPRES, NOŚNOŚĆ, ROZLEGŁOŚĆ, SKIP, HEBRA, AEROZOL SIARCZANOWY, STRÓJ, BŁĄD LEKARSKI, POLEW, PĘCHERZ, OWOCNIA, PASKUDA, KOPUŁA, PRÓBA JĄDROWA, BOSCH, ANTYSZTUKA, GWIAZDKA, PAWANA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, SKRYTKA, ILOKELEZJA, WYGIB, PLAGIAT, JĘZYK ALEUCKI, ANATOL, CZERPACZ, TAZZY, JĘZYKI MUNDAJSKIE, PRĄD, MONTAŻ, ASUAN, PŁYN INFUZYJNY, BEKAN, SZACHY TRZYOSOBOWE, CZUB, SYSTEM ZARZĄDZANIA, TRÓJKĄT, NAWIETRZAK, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, TRAGIZM, KHMER, RING, ZAWIKŁANIE, FILM SCIENCE-FICTION, ZYDWESTKA, PUSTAK STROPOWY, JĘZYK OBCY, KOCZ, MIASTO, STOCZNIA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, LOT KOSZĄCY, OWICYD, DRAMATYZM, POŁĄCZENIE, CZOŁÓWKA, PRUSACZKA, TOSTOWNICA, BUCEFAŁ, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, SZCZEP, FALKONA, INTERVIEW, KĘPA, SKÓRKA, ADWENTYZM, KONTRABANDA, NAKAZ, ROPUCHA FOWLERA, OLEJARSTWO, KONTROLA SKARBOWA, DYSPENSER, GŁOS, PUSZKA, AKRYL, ŚWISTAK MENZBIERA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, JOSE, POLER, PAPROĆ DRZEWIASTA, FASZYNA, SKŁAD, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, KUROPATWA, ROPUCHA BLOMBERGA, CEREBROZYD, MIEJSCE, KOLOKACJA, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, PIŁA, ?ŁADUNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYRZĄD DO RATOWANIA TONĄCEJ OSOBY, UŻYWANE NA STATKACH LUB W POBLIŻU ZBIORNIKÓW WODNYCH O NIEBEZPIECZNEJ GŁĘBOKOŚCI, A TAKŻE NA TERENACH KĄPIELISK I PŁYWALNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYRZĄD DO RATOWANIA TONĄCEJ OSOBY, UŻYWANE NA STATKACH LUB W POBLIŻU ZBIORNIKÓW WODNYCH O NIEBEZPIECZNEJ GŁĘBOKOŚCI, A TAKŻE NA TERENACH KĄPIELISK I PŁYWALNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁO RATUNKOWE przyrząd do ratowania tonącej osoby, używane na statkach lub w pobliżu zbiorników wodnych o niebezpiecznej głębokości, a także na terenach kąpielisk i pływalni (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁO RATUNKOWE
przyrząd do ratowania tonącej osoby, używane na statkach lub w pobliżu zbiorników wodnych o niebezpiecznej głębokości, a także na terenach kąpielisk i pływalni (na 13 lit.).

Oprócz PRZYRZĄD DO RATOWANIA TONĄCEJ OSOBY, UŻYWANE NA STATKACH LUB W POBLIŻU ZBIORNIKÓW WODNYCH O NIEBEZPIECZNEJ GŁĘBOKOŚCI, A TAKŻE NA TERENACH KĄPIELISK I PŁYWALNI sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - PRZYRZĄD DO RATOWANIA TONĄCEJ OSOBY, UŻYWANE NA STATKACH LUB W POBLIŻU ZBIORNIKÓW WODNYCH O NIEBEZPIECZNEJ GŁĘBOKOŚCI, A TAKŻE NA TERENACH KĄPIELISK I PŁYWALNI. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x