RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCEJ WEWNĄTRZJĄDROWĄ ENERGIĘ WYDZIELANĄ PODCZAS NIEKONTROLOWANEJ ŁAŃCUCHOWEJ REAKCJI ROZSZCZEPIENIA JĄDER CIĘŻKICH PIERWIASTKÓW (URANU I PLUTONU) LUB REAKCJI TERMOJĄDROWEJ SYNTEZY LEKKICH PIERWIASTKÓW Z WODORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BROŃ NUKLEARNA to:

rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną podczas niekontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu) lub reakcji termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCEJ WEWNĄTRZJĄDROWĄ ENERGIĘ WYDZIELANĄ PODCZAS NIEKONTROLOWANEJ ŁAŃCUCHOWEJ REAKCJI ROZSZCZEPIENIA JĄDER CIĘŻKICH PIERWIASTKÓW (URANU I PLUTONU) LUB REAKCJI TERMOJĄDROWEJ SYNTEZY LEKKICH PIERWIASTKÓW Z WODORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.125

PIĘTRO, SIERPOŃ, ZATOR PŁUCNY, KOSODRZEWINA, ANELACE, WIĄZANIE, KEFALINA, ŻÓŁW LEŚNY, NIEWINNA KREW, EWOLUCJONIZM, GRA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, KONWENT, STEMPEL, PLATFORMA CYFROWA, PŁYTA KORKOWA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, PRZYWÓZ, STATEK, KOMUNIA, RYPS, JONIZACJA, JACK, PRZEKŁADNIA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, SUWNICA, M, PRZEWODNICZĄCY, STAN, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, CHALKOLIT, NAPIĘCIE SPRĘŻYSTE, BECZKA Z PROCHEM, KOLT, BOHATER POZYTYWNY, SUCHY TYNK, STOPA FUNDAMENTOWA, NAPÓJ WINOPODOBNY, DRUGI PLAN, ZIEMIA, DYSTANS, DZIECINNOŚĆ, PISANOZAUR, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, TOALETA, BOCZNICA, STROIK, SEKCJA, PLEBS, SKRZYNKA POCZTOWA, SILNIK, ASTRACHAN, GETTO ŁAWKOWE, MUZYK, SIEĆ, PIERÓG, IZOLACJA, CZERNINA, ARYTMOMETR, STRZAŁ, CIĘGNO KOTWICZNE, PLOTER ROLKOWY, ESPARTO, IZOLAT, SZAPA, WSPINACZKA SPORTOWA, ŁACINNIK, TRUP, REGUŁA ALLENA, KASKADA REZONANSOWA, FLINTPAS, ROZTWÓR WZORCOWY, CAP, SIORKA, KUCHNIA GAZOWA, INSTRUMENT, KRZYŻ KOMANDORSKI, KULUARY, NIECHLUBNOŚĆ, ROJENIE, FUNKCJA, NUROGĘŚ, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, VAT, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PARTIA, WÓZEK SZPITALNY, BUCHTA, BUDOWLA OBRONNA, PŁATEW, SYMPATYKOMIMETYK, KURTYNA POWIETRZNA, MORWIN, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, KRIS, JEZIORO POLJOWE, CYGAN, OGRANICZNIK, HALBA, ZASTRZAŁ, TYP, PASZTETÓWKA, BERA, OPERATOR BITOWY, PIŻAMA, SELEKCJA, PARAFIA, WĘŻÓWKA, WZÓR, JUTRZYNA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, SOLANKA, DWUSTRONEK, FILAR PRZYPOROWY, DOBA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, SZWEJK, ROZBIERANKA, SETKA, GLAZURA, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, KWILMEZAUR, STRĄGA, PROMIENNOŚĆ, FIRN, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ODPRAWA POŚMIERTNA, BIEL, POWSTANIEC ŚLĄSKI, STUDNIA, ODSKOK, PIEC OPOROWY, NAWIS, EMAKI, AUTOBUS SZYNOWY, MÜSLI, KINGORIA, KOFAKTOR, TERMOREGULATOR, GENUZAUR, RAMA KOMUNIKACYJNA, BRODAWKA STÓP, WANADOWIEC, PANGSZURA INDYJSKA, ZDANIE, DZIANINA, ANALIZA, ZAKURZENIE, PIES PRZECIWPANCERNY, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, MASA SPOCZYNKOWA, HWOZDOWNIA, CROONER, LAUBZEGA, MIEJSCE KULTU, KORNET, KNOT, KOZAK, KARTOFLE, PENDENT, OPASKA, KATAPLAZM, GICZ, RÓW, PROKURA, ROZCIEŃCZALNIK, RYKSZARZ, TEŚCIK, OBÓJ MYŚLIWSKI, KRYSTALIZACJA, STRAJK, BRUK, ZERWA, SŁÓJ, OLEJ JADALNY, FISZUTKA, GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSZCZY, SERW, ENDURO, ŻAKIET, ARABICA, TĘPOZĄB, ELEKTROWNIA WIATROWA, ARABIKA, GARDEROBA, DEZASEMBLER, BRZANKA, PODATEK KOŚCIELNY, NIESPAW, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, MIŃSZCZANKA, LEK CYTOSTATYCZNY, KUNINGAMIA, KOCIOŁEK, DECHA, MIŁOŚĆ, ŁUPEK ILASTY, BIEGUN, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, AMUR, KOSMETYK KOLOROWY, CZŁON OKREŚLAJĄCY, CZĄSTKA DZIWNA, KAPISZONÓWKA, DESPOTYZM, SADŹ, ASYNCHRONIZM, KAFTANIK, KIERAT, LODOWIEC ALPEJSKI, CHOINKOWOŚĆ, CHESTER, PASOŻYT, PRĄD INDUKCYJNY, LAK, MAZER, IKT, ANNA, LIST KREDYTOWY, NAKAZ, DRUK, FITONCYD, DRĄŻEK SKRĘTNY, KNAP, CLIPART, MONARCHIA DESPOTYCZNA, ORKIESTRION, PRĄTNIK SREBRZYSTY, TOBOŁKI, AVIZO, USTĘP, PLAMA WĄTROBOWA, EKSTRADYCJA, HACZYK, ISKIERNIK, AWOKADO, KAFTAN, WIERZĄCY, LANGOSZ, PĘCZAK, NEBULIZACJA, EPOKA, MACH, PAŹDZIERZ, ORATORIUM, KORYTO, IMPULSYWNOŚĆ, SKALA, MIMETYZM, LEKKOZBROJNY, BROKATELA, STOS, MOŹDZIERZ, BALON, WYSEPKA, SZCZAWA, ZAWŁOKI, ADOLF, PALISADA, CYCKI MURZYNKI, WULKAN CZYNNY, PUŁAP, KRÓL ZWIERZĄT, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, SZALANDA, TYPOLOGIZACJA, RYNEK NIEFORMALNY, NAMIESTNICZKA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, BEZPIECZNY SEKS, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, POMPA OBIEGOWA, ŚRUBOWIEC, POLSKOŚĆ, BOTTOMLESS, PĘDNIK O NAPĘDZIE MECHANICZNYM, FILAKTERIE, WYPALANKA, CZYNNIK CHŁODNICZY, KOD GENETYCZNY, WISKOZA, CZUB, TEOLOGIA APOFATYCZNA, WYDAWNICTWO ZWARTE, KREDYT PAŃSTWOWY, BŁYSZCZYK, PARYTET, TABOR, PRZECHOWANIE, SEKSTURYSTYKA, SKRZYDŁOLIST, MANGANOWIEC, AMBASADORKA, TELEWIZJA HD, BLOKADA, OFICER PRASOWY, BARWA, KAZBA, MEDYCYNA SPORTOWA, ?MAKINTOSZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.125 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCEJ WEWNĄTRZJĄDROWĄ ENERGIĘ WYDZIELANĄ PODCZAS NIEKONTROLOWANEJ ŁAŃCUCHOWEJ REAKCJI ROZSZCZEPIENIA JĄDER CIĘŻKICH PIERWIASTKÓW (URANU I PLUTONU) LUB REAKCJI TERMOJĄDROWEJ SYNTEZY LEKKICH PIERWIASTKÓW Z WODORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCEJ WEWNĄTRZJĄDROWĄ ENERGIĘ WYDZIELANĄ PODCZAS NIEKONTROLOWANEJ ŁAŃCUCHOWEJ REAKCJI ROZSZCZEPIENIA JĄDER CIĘŻKICH PIERWIASTKÓW (URANU I PLUTONU) LUB REAKCJI TERMOJĄDROWEJ SYNTEZY LEKKICH PIERWIASTKÓW Z WODORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BROŃ NUKLEARNA rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną podczas niekontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu) lub reakcji termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BROŃ NUKLEARNA
rodzaj broni masowego rażenia wykorzystującej wewnątrzjądrową energię wydzielaną podczas niekontrolowanej łańcuchowej reakcji rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków (uranu i plutonu) lub reakcji termojądrowej syntezy lekkich pierwiastków z wodoru (na 13 lit.).

Oprócz RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCEJ WEWNĄTRZJĄDROWĄ ENERGIĘ WYDZIELANĄ PODCZAS NIEKONTROLOWANEJ ŁAŃCUCHOWEJ REAKCJI ROZSZCZEPIENIA JĄDER CIĘŻKICH PIERWIASTKÓW (URANU I PLUTONU) LUB REAKCJI TERMOJĄDROWEJ SYNTEZY LEKKICH PIERWIASTKÓW Z WODORU sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - RODZAJ BRONI MASOWEGO RAŻENIA WYKORZYSTUJĄCEJ WEWNĄTRZJĄDROWĄ ENERGIĘ WYDZIELANĄ PODCZAS NIEKONTROLOWANEJ ŁAŃCUCHOWEJ REAKCJI ROZSZCZEPIENIA JĄDER CIĘŻKICH PIERWIASTKÓW (URANU I PLUTONU) LUB REAKCJI TERMOJĄDROWEJ SYNTEZY LEKKICH PIERWIASTKÓW Z WODORU. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast