CIEMNA LUB JASNA LINIA W JEDNOLITYM, CIĄGŁYM WIDMIE, POWSTAJĄCĄ WSKUTEK NADMIARU LUB DEFICYTU FOTONÓW (W PORÓWNANIU Z POBLISKIMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI) W WĄSKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LINIA ABSORPCYJNA to:

ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości (na 16 lit.)LINIA SPEKTRALNA to:

ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości (na 15 lit.)LINIA WIDMOWA to:

ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIEMNA LUB JASNA LINIA W JEDNOLITYM, CIĄGŁYM WIDMIE, POWSTAJĄCĄ WSKUTEK NADMIARU LUB DEFICYTU FOTONÓW (W PORÓWNANIU Z POBLISKIMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI) W WĄSKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.758

WRĘBNIK, ROZUM, TŁUMIK, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, ZMIANA PATOLOGICZNA, INTERCEPCJA, DIATRYBA, ZNAK, ZNAJDA, ZATOKA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, OŚNIK, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, KANADYJKA, WAGNER, SZUFLA, ROZKŁAD, SŁUŻBA, BOKÓWKA, PRZECHÓW, RETROGRADACJA, TRACZ, KLIKER, SKARGA, ŁAPA, ABSORPCJA, WIKARY, ANGORA, MOŁOTOW, GLEBA KOPALNA, SCYT, GABINET, BOZIA, HUCULSKI, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, SZAMPAN, PRZEMIANA ODWRACALNA, DRACHMA, KWAS, PUNK ROCK, ETOLA, WYGŁOS ABSOLUTNY, BEZSTYLOWOŚĆ, KARTAUNA, ZAKON SZPITALNY, TOKI, PRZYLŻEŃCE, FARMERKI, PUŁAP, BAK, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, KUTER, ZAPRAWA, RACZYNA, POWTÓRKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, MANTYLA, WZIĘCIE POD WŁOS, POMROK, LARYNGEKTOMIA, WRAK, MYŚLISTWO, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, TRIO, REOFILE, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, GWIZDEK, LESZCZYNA, GOLONKA, MIKROMETR, ŚCIANKA, CHARAKTER, LUSTRO, STOPIEŃ WODNY, ŁAMACZ BLOKADY, OBIEKTYWNOŚĆ, LUJEK, SZACHY KORESPONDENCYJNE, BYDLAK, BODZIEC, WOJNA, DYSZEL, KLONOWANIE, ORBITA BIEGUNOWA, IDEACJA, KOCIE OKO, MIEJSCE, WIATROWNICA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, CZYNNIK CHŁODNICZY, KISZONKA, RABA, IGŁA, KIERUNEK, PRZÓD, HEGEMON, DOMEK LORETAŃSKI, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, ŁĄCZYNA, OWOC, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, BORZEŚLAD ZWISŁY, PIERWSZOŚĆ, ZAPOŻYCZENIE, BARWA, PAL, NISKOŚĆ, PLUTON, APATIA, KĄT OSTRY, KRZYWA, PARKIETAŻ, PASTERZ, NARTA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, GOUDA, OZNAKA, KERO, HELIOFIT, KAPITAŁ LUDZKI, SYGNAŁ ANALOGOWY, AKADEMIA, KROPIELNICA, DRUGA POŁOWA, ANAKONDA CIEMNA, DEALER, KOLOKACJA, BIEG, ANIMACJA, FAGOCYTOZA, NIECKA WYPADOWA, ROM, ŁAŃCUSZEK, KOMBINACJA, WYCHODZTWO, ANTROPOCENTRYZM, FAKTOR, POLEPA, BERNARD, ŁABĘDZI ŚPIEW, ZDRADA, EUTEKTOID, DYPTYCH, PERYKARP, ZŁORZECZENIE, WYPRAWA, KATZENJAMMER, KONTUR MELODYCZNY, OBIEG, SPÓŁKA HOLDINGOWA, OBRAZ, EKLER, GOL, MIĘTÓWKA, PŁATNIK, KULTYWAR, RADIOSTACJA, GENE, KROPKA, LABOLATORIUM, MADZIARKA, TARCZA, PROWINCJA, ŚNIEŻNIK, BESZAMEL, PIĘTA ACHILLESOWA, SZABAŚNIK, MAJSTERSTWO, EDAMMER, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, SATYRYCZNOŚĆ, DATOWNIK, KASZA MANNA, BRAMOWNICA, SATELITA, POTENCJAŁ DZETA, ROKOWANIA ZBIOROWE, SELSKIN, LINIA ŚNIEGU, JEDWAB NATURALNY, TRANSFER BUDŻETOWY, PLATER, KOMPENSACJA WERBALNA, FONDUE SEROWE, ZĄB, TRAGICZNOŚĆ, CUGANT, SPECYFIKACJA, BRZOZA OJCOWSKA, SKUTEK PRAWNY, POŁOŻENIE, DRELICH, INSTRUMENT, FOKI, DYPTYK, WĄTROBIANKA, AGAMIA, PUNKT ODNIESIENIA, KOLEUS, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PERKOLACJA, NIEGOSPODARNOŚĆ, POJAZD, KOSZULKA, POTOK, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, PRZECIWUTLENIACZ, KRWOTOK, TĘPOLISTKA, POWIERNICTWO, GAD, ALIDADA, SZLAM, DYSTRYBUTOR, N-GRAM, BARK, TROJAN, PAJACYK, ODRUCH BEZWARUNKOWY, LUSTRO, WĘGLÓWKA, MŁOTOWNIA, WŻER, KARZEŁ, FEJHOA, NACISK, KOPALINA SKALNA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, ŻAGIEW, CZAS ZIMOWY, KLAUZULA WALORYZACYJNA, OKRĘT FLAGOWY, KUPON, PRZEWRÓT, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, CYRK, SZPALTA, RYGIEL, ARMILLA, ZŁOTÓWKA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, STANOWISKO, PUBLIKACJA, STACJA TELEWIZYJNA, MINERALIZACJA, WŁÓKNO, MÜSLI, POŁYKACZ, KONSOLA STEROWNICZA, DRENAŻ, PIERNIK LUBELSKI, IDENTYFIKACJA, KORONKA, NIESTAWIENNICTWO, NEKTAR, ANTYPATRIOTYZM, WYRAŻENIE, REJESTR, ZAJĄKNIĘCIE, PŁEĆ, STRAŻ ŁOWIECKA, GERMANIZACJA, AUTOMAT, PAGÓR MROZOWY, BUM, TEORIA INFORMACJI, WINA KWALIFIKOWANA, KURANT, SÓL, EGZEMPLARZ OKAZOWY, ZBROJA ŁUSKOWA, DETAL, JUBILER, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, DOBROSĄSIEDZTWO, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ADAPTACYJNOŚĆ, BORYS, KONTROLA SKARBOWA, MECENAT, MUZYK, DZIABA, BUZIA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, DRUT, KANAŁ TEMATYCZNY, PÓŁSKÓREK, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, REWOLTA, KOMIZM, PIKADA, ANTENA YAGI-UDA, DUMA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, GRANITA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, RESORT SIŁOWY, ?KARETKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.758 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIEMNA LUB JASNA LINIA W JEDNOLITYM, CIĄGŁYM WIDMIE, POWSTAJĄCĄ WSKUTEK NADMIARU LUB DEFICYTU FOTONÓW (W PORÓWNANIU Z POBLISKIMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI) W WĄSKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CIEMNA LUB JASNA LINIA W JEDNOLITYM, CIĄGŁYM WIDMIE, POWSTAJĄCĄ WSKUTEK NADMIARU LUB DEFICYTU FOTONÓW (W PORÓWNANIU Z POBLISKIMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI) W WĄSKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LINIA ABSORPCYJNA ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości (na 16 lit.)
LINIA SPEKTRALNA ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości (na 15 lit.)
LINIA WIDMOWA ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LINIA ABSORPCYJNA
ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości (na 16 lit.).
LINIA SPEKTRALNA
ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości (na 15 lit.).
LINIA WIDMOWA
ciemna lub jasna linia w jednolitym, ciągłym widmie, powstającą wskutek nadmiaru lub deficytu fotonów (w porównaniu z pobliskimi częstotliwościami) w wąskim zakresie częstotliwości (na 12 lit.).

Oprócz CIEMNA LUB JASNA LINIA W JEDNOLITYM, CIĄGŁYM WIDMIE, POWSTAJĄCĄ WSKUTEK NADMIARU LUB DEFICYTU FOTONÓW (W PORÓWNANIU Z POBLISKIMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI) W WĄSKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CIEMNA LUB JASNA LINIA W JEDNOLITYM, CIĄGŁYM WIDMIE, POWSTAJĄCĄ WSKUTEK NADMIARU LUB DEFICYTU FOTONÓW (W PORÓWNANIU Z POBLISKIMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI) W WĄSKIM ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x