SAMODZIELNE URZĄDZENIE LUB ELEMENT INNEGO, BĘDĄCY LAMPĄ PRÓŻNIOWĄ WZMACNIAJĄCĄ SŁABE IMPULSY ELEKTRONOWYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE EMISJI WTÓRNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIELACZ ELEKTRONOWY to:

samodzielne urządzenie lub element innego, będący lampą próżniową wzmacniającą słabe impulsy elektronowych poprzez wykorzystanie emisji wtórnej (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMODZIELNE URZĄDZENIE LUB ELEMENT INNEGO, BĘDĄCY LAMPĄ PRÓŻNIOWĄ WZMACNIAJĄCĄ SŁABE IMPULSY ELEKTRONOWYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE EMISJI WTÓRNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.713

SCHABOWY, MAGDYNO, PLOTER GRAWERUJĄCY, PROGRAM WYBORCZY, CEWKA INDUKCYJNA, AEROZOL, SKRÓT, UDAWACZ, ŚLIZG, OPÓR WZNIESIENIA, DOMEK LORETAŃSKI, STOPIEŃ, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, ANNA, TORU, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, INFORMACJA, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, LAMBREKIN, PASKUDA, ANTABA, MUFKA, , OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, APARAT TELEFONICZNY, FILTR, BERBEĆ, ZIARNO, ESZEWERIA, SPUST, WAMPIREK, PŁYTKA, DETAL, KLAUZULA HORNA, CIĘGŁO, INTERPRETACJA, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, STÓJKA, MĘTNIAK, BOKS GARAŻOWY, ZEZWŁOK, CYTADELA, BETON JAMISTY, MOHRG, HEL, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, MIKROSKOP ELEKTRONOWY, NAKŁADKA, DYMARKA, CHRAPY, METODA KASOWA, SŁAWA, SUSZARKA, GOSPODARKA, ŚLEPE WROTA, ROZBÓJNIK MORSKI, SYMPOZJON, FEIJOADA, UCHWYT, SZWAGROSTWO, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, CUDOTWÓR, BUM, HIPERWENTYLACJA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, BRUK, MIRAŻ, CHLOASMA, HYDROLOKATOR, ALIT, ALPAKA, PACHOŁEK, SZCZYT, SKŁAD, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, PÓŁWYSEP PRZYROSTKOWY, ZAŚLEPIENIE, REDA, SEKS ORALNY, SYSTEM ZARZĄDZANIA, IKEBANA, KLUCZ, KOCZ, ŚMIETANKA, JĘZYK URZĘDOWY, NIEDOŻYWIANIE, PARATHA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, JEDNOŚĆ, RELACJA ZWROTNA, PŁETWA STEROWA, KWARTET, CUKIER, OSIEMNASTKA, OBIEKTYWNOŚĆ, ZAGARNIĘCIE MIENIA, SKRAJNIK, START-UP, CZOŁÓWKA, KONSEKRACJA, NIEBIOSY, MITENKI, WCISTEK, ZIMÓWKA, MANTY, KARTA MOBILIZACYJNA, ŻOŁĄDEK, KOŁEK, MECHANIKA, TERMOSTAT, INDUKTOR, WŁAŚCIWOŚĆ, KONSOLA, WIDLICZKA, ROBOTY PRZYMUSOWE, CUG, ALARM POŻAROWY, LEGITYMACJA PROCESOWA, EKSPLANTAT, MAŚLNICZKA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PAWĘŻ, ORSZADA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, ATTYLA, OBRAZ OPTYCZNY, SEKTA, PODZBIÓR, PAJAC, BIURO PARLAMENTARNE, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, RESKRYPT, ŁAPANIE, AZOLLA KAROLIŃSKA, GATUNEK LITERACKI, PEDOFILSTWO, POWÓZ, RZECZOWNIK POSPOLITY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, TRĄBA POWIETRZNA, PIÓROSZ PIERZASTY, STRONA INTERNETOWA, WYDAWNICTWO ZWARTE, KORYTKO, WATA, KONIK, BULLOWATY, CIUPAGA, SAMOPOMOC, ZARZEWIE, TYRAŃSTWO, ASYSTA, GUMIDRAGAN, DEZINSTALACJA, GRÓDŹ, KORBKA, ŚCIĄGACZ, RÓŻA, JAMES, PRZYGOTOWANIE, WASZA WYSOKOŚĆ, ZASTĘPNIK, PRZESTRZELIWANIE, TEMPERATURA ZAPALENIA, OKLUZJA, AFRYKANERSKI, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, KOMPONENT, OPŁATA ADIACENCKA, BAGIETA, DOKUMENT LOKACYJNY, IZBA, RADIOMAGNETOFON, ZIMNE NÓŻKI, ŚWIECA, MASA, KLEDONISMANCJA, PARÓWKA, MEMORANDUM INFORMACYJNE, OBCOWANIE PŁCIOWE, ROTMISTRZ, PRZEKLEŃSTWO, PODSADKA, CYKL FIGURALNY, WŁOSIE, AWARIA, OSTATNIE POŻEGNANIE, ZAŁOM, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, KAPONIERA, TEMPERATURA MROZU, WYKRYWACZ KŁAMSTWA, PROWANSALSKI, DWUDZIESTY CZWARTY, SEKSTANS, PYSZCZEK, STALLE, KRÓTKOSZ SZORSTKI, SZOPKARZ, ZAMEK, KOMENTATORSTWO, KALETKA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, SLIP, MÓZGOWNICA, AMUR, HASŁO, KULT SOLARNY, UKŁAD WIELOKROTNY, KOMPLIKACJA, CERKIEW, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, KOPIA, POMNIK, CZWÓRKA, FAKT, TOPIELISKO, FIGOWIEC POSPOLITY, UNISTOR, DYPTYCH, MADZIARKA, KONKURENCJA, EDYCJA, ROGALIK, PRZYCHÓWEK, PRZEGLĄDARKA, AMBASADOR, AUTOMAT, ŚCIĘCIE, RYGIEL, KICAJ, MIGAWKA CENTRALNA, SKUP, PRZYPORA, BIG BAND, WASABI, OBOWIĄZEK SZKOLNY, KOMORA PŁYWAKOWA, CZARNA MSZA, BROSZURA, BARWA, KANAŁ PRZERZUTOWY, DMUCHAWA, STANOWISKO, WŁÓKNO, ZAWIESIE, BOTY, KARTRIDŻ, GAŁKI, SERECZNIK, DECEPCJA, TYP DZIKI, SALSA, ANGORA, SZARPANKA, GŁADŹ, DIALEKTYZM, FREON, RUDEL, GAZOMETR, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PROGRAM, MANIERYSTA, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, SZCZELINA LODOWCOWA, OŚWIETLACZ, OLEJ KROTONOWY, OBŁĄKANIEC, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, OWOC RZEKOMY, KROPKA, BOHATER RENEJSKI, GITARA, SZKŁA, WATA, IKONICZNOŚĆ, PODATEK, LEUKOCYT, MAŁPOLUD, RUMSZTYK, BĘBEN, PŁOMYCZEK, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, KONIUNKCJA, STARTER, SOLANKA, ZDERZAK, BICIE CZOŁEM, REFORMATOR, ELEMENT, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, OKREŚLENIE, ZNACZNIK, BEATA, BLEJTRAM, ?MIKSER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.713 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMODZIELNE URZĄDZENIE LUB ELEMENT INNEGO, BĘDĄCY LAMPĄ PRÓŻNIOWĄ WZMACNIAJĄCĄ SŁABE IMPULSY ELEKTRONOWYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE EMISJI WTÓRNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SAMODZIELNE URZĄDZENIE LUB ELEMENT INNEGO, BĘDĄCY LAMPĄ PRÓŻNIOWĄ WZMACNIAJĄCĄ SŁABE IMPULSY ELEKTRONOWYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE EMISJI WTÓRNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWIELACZ ELEKTRONOWY samodzielne urządzenie lub element innego, będący lampą próżniową wzmacniającą słabe impulsy elektronowych poprzez wykorzystanie emisji wtórnej (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIELACZ ELEKTRONOWY
samodzielne urządzenie lub element innego, będący lampą próżniową wzmacniającą słabe impulsy elektronowych poprzez wykorzystanie emisji wtórnej (na 20 lit.).

Oprócz SAMODZIELNE URZĄDZENIE LUB ELEMENT INNEGO, BĘDĄCY LAMPĄ PRÓŻNIOWĄ WZMACNIAJĄCĄ SŁABE IMPULSY ELEKTRONOWYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE EMISJI WTÓRNEJ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - SAMODZIELNE URZĄDZENIE LUB ELEMENT INNEGO, BĘDĄCY LAMPĄ PRÓŻNIOWĄ WZMACNIAJĄCĄ SŁABE IMPULSY ELEKTRONOWYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE EMISJI WTÓRNEJ. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast