TRADYCYJNA POTRAWA WSCHODNIA, SPORZĄDZANA Z RYŻU LUB BULGURU Z DODATKIEM WARZYW, KAWAŁKÓW MIĘSA (BARANINY, DROBIU LUB RYB) ORAZ DUŻEJ ILOŚCI OSTRYCH PRZYPRAW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PILAW to:

tradycyjna potrawa wschodnia, sporządzana z ryżu lub bulguru z dodatkiem warzyw, kawałków mięsa (baraniny, drobiu lub ryb) oraz dużej ilości ostrych przypraw (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PILAW

PILAW to:

potrawa z gotowanego ryżu, baraniny, ryb, drobiu i ostrych przypraw popularna na Bliskim Wschodzie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRADYCYJNA POTRAWA WSCHODNIA, SPORZĄDZANA Z RYŻU LUB BULGURU Z DODATKIEM WARZYW, KAWAŁKÓW MIĘSA (BARANINY, DROBIU LUB RYB) ORAZ DUŻEJ ILOŚCI OSTRYCH PRZYPRAW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.922

SAMOURZECZYWISTNIANIE, LEBERWURST, ZRAZ, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, GROŃ, DOBRO, MONITOR, PRZYJEMNOŚĆ, KONGO, ESKORTA, TUSZ, HIPERTONIA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, LABIRYNT, KULT JEDNOSTKI, KOLORYT, KRWIODAWSTWO, MH, CIAŁKO, PERSYFLAŻ, KUKUŁCZE JAJO, KONWENCJA LITERACKA, ORŁOSĘP, MAKROKIERUNEK, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, LEJEK, PIERWSZA DAMA, MARCHWIANE RĘCE, ATREZJA ODBYTU, DODATEK MOTYWACYJNY, IRC, AGREGAT POMPOWY, JĘZYK ANGIELSKI, NANSUK, SZTOKFISZ, BEFSZTYK, PLATFORMA PROCESOROWA, OLEANDER, CHOWANIEC, DOBRO WOLNE, ESPRINGOLA, PODATNOŚĆ, JERZY, PRAWO MATERIALNE, REDUTA, RUMUNKA, PENSJA, OBRÓT SPECJALNY, ORLICZKA MIECZOWATA, TOM-TOM, ZAWIKŁANIE, WRAK, BORDER, SEJNER, ASEKURANT, OSIEMDZIESIĄTKA, NIELOTNOŚĆ, DEZABIL, NAPÓJ WINOPOCHODNY, GALARETA, DUCH OPIEKUŃCZY, SOS BERNEŃSKI, BEKA, ADORACJA, CHANSZYN, SŁOWIAŃSKOŚĆ, LIBELLA, NACZYNIE, BURŁAK, BATERIA, CZARNA KARTKA, KORPUS, FUTERKO, ZAPRAWA NASIENNA, CEWKA INDUKCYJNA, DZIESIĄTKA, BEZWODNIK, BIGOS, EMISJA, MATERIAŁ SKALNY, SREBRZENIE, TŁUSZCZ, ŚMIGŁOŚĆ, BLIN, SOS MAJONEZOWY, KORPUS, DNI OTWARTE, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, MIZDRA, SEKRECJA, BEŁT, KOSZTORYS INWESTORSKI, MAJONEZ, OSIŁEK, MORESKA, ŚMIERDZIUCH, ROZGRZEWACZ, KOLCZAKOWATE, CEMENT ANHYDRYTOWY, PSZCZOŁA WSCHODNIA, KRYMINALISTYKA, PUNKT ROSY, METR, PANTOGRAF, ŁAKNIENIE SPACZONE, BIELMO, PLUJKA, ZBIÓRKA, ARABESKA, CARVING, MONARCHIA ELEKCYJNA, KOŁNIERZ, AFISZOWANIE SIĘ, WŁOSKOWATOŚĆ, KLEIK, NADZORCA SĄDOWY, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, NAWA GŁÓWNA, KACERZ, PERYPATETYK, KALETKA, ARMATOR, FILAR, ADORACJA, JEDNOGARNKOWIEC, OCHRONA ŚRODOWISKA, BODZIEC, NEKROPOLA, KORSUŃ, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, PLAMKA FORDYCE'A, NIEWYDAJNOŚĆ, SZTUKA DEKORACYJNA, PEDIATRIA, EWOKACJA, NIEZBIEŻNOŚĆ, PERKAL, SZRAF, RAJFURSTWO, LAMPERIA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PRZEZWISKO, OBRĘCZ BIODROWA, ANIOŁEK CHARLIEGO, TYRANIA, GĄBKA, UKŁAD, TORFOWIEC FRĘDZLOWATY, OBJAW ZASŁONOWY, EGZOCENTRYZM, MM, KOSÓWKA, ZATROSKANIE, OGOŃCZOWATE, GENERACJA ROZPROSZONA, ŻACHWA, CZUBATY PAWIAN, CLERK, WEŁNA KAMIENNA, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, TRAWERS, SATELITA SZPIEGOWSKI, PREZESKA, ZAWIKŁANIE, PŁAWNICA, LEBERKA, BRAK, JĘZYK RETOROMAŃSKI, POIMEK, MIARA, DZIWONOS SZAROBOCZNY, RAFAŁ, KOREAŃCZYK, GALASÓWKA, DENACYFIKACJA, BĄBELKI, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, AKCENT OSTRY, PEDAŁÓWKA, BIOMETEOROLOGIA, AURA, KUMA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, ŻUBR AMERYKAŃSKI, TOKSEMIA, PŁYN INFUZYJNY, WCIOS, ROKOWANIA ZBIOROWE, RYJOSKOCZKOWATE, KROKODYL NILOWY, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, PRODUCENT, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, ŻYWIEC, PIECZĘĆ, PLEBEJUSZ, GŁĘBSZY, WIDŁOZĄB SUDECKI, DŁUG TLENOWY, ROWER POZIOMY, WYPEŁNIENIE, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, SZAMBELAN PAPIESKI, RAKIETA, ESCUDELLA, DIAMENT, HALA, KREDYT KUPIECKI, ŚLONSK, AUSZPIK, MIT, PROSTOSKRZYDŁE, PRELIMINARIUM POKOJOWE, SUMY WĘDROWNE, REPUTACJA, WCIĄGARKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA, MIMETYZM FORMALNY, METAL, CZUJKA, PASZTET, KOSKOROBA, KOŁNIERZ, JAROSZ, GÓRNICTWO, KRAWĘDŹ, AKRECJA, JAŁOWIEC, DYWERGENCJA, METODA ODCHYLEŃ, BRZOSKWINIA, SPRAWUNEK, RYTOWNIK, KATASTROFA BUDOWLANA, AWANS, FENELZYNA, BROŃ, KAŁMUK, FERETRON, HIPOTEZA ZEROWA, SYCYLIJSKI, TECHNICZNY NOKAUT, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, KIERKI, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, GALARETA, MUFA, DZIEWCZĘCOŚĆ, DEVELOPER, SOS MORNAY, POWTÓRZENIE, CHINY WSCHODNIE, POST, RANWERSY, ŁUPIEŻ PSTRY, HYBRYD, PRZYPAŁ, MOSTEK, CZAPLA CZARNA, KATALOG DZIAŁOWY, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, OKO, NUŻENIEC LUDZKI, SUSEŁ DŁUGOOGONIASTY, ZIĘCIASZEK, ROMUALD, CZYNNIK PRODUKCJI, BRYFOK, LIGAND, FIOLET GENCJANOWY, WYDANIE, STRATA, MULAK, ANGIOLOGIA, SOFCIK, DROGA RZYMSKA, DZIERŻAWCZOŚĆ, CIENNIK, GOLONKO, ZWINNOŚĆ, PIWKO, CEGŁA SITÓWKA, DYSONANS, FORMANT, KAMIEŃ, WIELOPŁETWCE, BORDO, LEBERA, ASCEZA, ZUPA, GRA, TONAŻ, LEMONIADA, BOJOWNIK, ATRAKTANT, ?GAJOWIEC ŻÓŁTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.922 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRADYCYJNA POTRAWA WSCHODNIA, SPORZĄDZANA Z RYŻU LUB BULGURU Z DODATKIEM WARZYW, KAWAŁKÓW MIĘSA (BARANINY, DROBIU LUB RYB) ORAZ DUŻEJ ILOŚCI OSTRYCH PRZYPRAW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRADYCYJNA POTRAWA WSCHODNIA, SPORZĄDZANA Z RYŻU LUB BULGURU Z DODATKIEM WARZYW, KAWAŁKÓW MIĘSA (BARANINY, DROBIU LUB RYB) ORAZ DUŻEJ ILOŚCI OSTRYCH PRZYPRAW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PILAW tradycyjna potrawa wschodnia, sporządzana z ryżu lub bulguru z dodatkiem warzyw, kawałków mięsa (baraniny, drobiu lub ryb) oraz dużej ilości ostrych przypraw (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PILAW
tradycyjna potrawa wschodnia, sporządzana z ryżu lub bulguru z dodatkiem warzyw, kawałków mięsa (baraniny, drobiu lub ryb) oraz dużej ilości ostrych przypraw (na 5 lit.).

Oprócz TRADYCYJNA POTRAWA WSCHODNIA, SPORZĄDZANA Z RYŻU LUB BULGURU Z DODATKIEM WARZYW, KAWAŁKÓW MIĘSA (BARANINY, DROBIU LUB RYB) ORAZ DUŻEJ ILOŚCI OSTRYCH PRZYPRAW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - TRADYCYJNA POTRAWA WSCHODNIA, SPORZĄDZANA Z RYŻU LUB BULGURU Z DODATKIEM WARZYW, KAWAŁKÓW MIĘSA (BARANINY, DROBIU LUB RYB) ORAZ DUŻEJ ILOŚCI OSTRYCH PRZYPRAW. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast