POPULARNA WŁOSKA POTRAWA, PRZEJĘTA PRZEZ WIELE KUCHNI EUROPEJSKICH, PRZYRZĄDZONA Z RYŻU PODSMAŻONEGO NA TŁUSZCZU RAZEM Z CEBULĄ LUB CZOSNKIEM, GOTOWANEGO Z DODATKIEM WINA LUB INNEGO WYTRAWNEGO ALKOHOLU, A PO ODPAROWANIU UGOTOWANEGO NA ROSOLE Z DODATKIEM SZAFRANU I SOLI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RISOTTO to:

popularna włoska potrawa, przejęta przez wiele kuchni europejskich, przyrządzona z ryżu podsmażonego na tłuszczu razem z cebulą lub czosnkiem, gotowanego z dodatkiem wina lub innego wytrawnego alkoholu, a po odparowaniu ugotowanego na rosole z dodatkiem szafranu i soli (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RISOTTO

RISOTTO to:

włoska potrawa z gotowanego ryżu zapiekanego z mięsem, jarzynami i przyprawami (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POPULARNA WŁOSKA POTRAWA, PRZEJĘTA PRZEZ WIELE KUCHNI EUROPEJSKICH, PRZYRZĄDZONA Z RYŻU PODSMAŻONEGO NA TŁUSZCZU RAZEM Z CEBULĄ LUB CZOSNKIEM, GOTOWANEGO Z DODATKIEM WINA LUB INNEGO WYTRAWNEGO ALKOHOLU, A PO ODPAROWANIU UGOTOWANEGO NA ROSOLE Z DODATKIEM SZAFRANU I SOLI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.546

OPARCIE, TEKTONIKA SOLNA, HEGEMONICZNOŚĆ, CEMENTOWE BUTY, LIGAND, RUBELLIT, DESKA RATUNKU, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, TOP MODELKA, OFICJAŁ, DŻAGA, SAMOAKTUALIZACJA, CZULENT, RODZINA ADOPCYJNA, BAT MICWA, IMPRESJA, IMPREZA TURYSTYCZNA, KOŁPAK, RZECZ, IMPOTENCJA, DOMINACJA, HAMBURGER, STOŁÓWKA, ŚRODEK PRAWNY, OBRAZ KLINICZNY, ROZRZUTKOWATE, RIKETSJOZA, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, AFISZ, LUK, ZAPITA, KONFISKATA, WANIENKA, KOMBINACJA, IN MEDIAS RES, FRONTYSPIS, ANTECEDENCJA, BRONA, SAMIEC, ZNAMIĘ BECKERA, SZYNKA PARMEŃSKA, KORD, ENDOCENTRYZM, LINIA HODOWLANA, SZELF, RUBEL, KRUŻGANEK, STATUS MATERIALNY, ŚLIWKA, FARBA OLEJNA, MECENAT, MUESLI, WYDAWNICTWO SERYJNE, SERW, BIBLIA HEBRAJSKA, ZATRUDNIENIE, ESENCJA, ŚWIDOŚLIWKA, SŁUPISKO, MEDALION, DROBINA, WILKOM, GETER, SŁONOLUB, SZPILECZKA, BIURO PARLAMENTARNE, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, KAPTUR, FOTOGRAM, BLOCZEK, PIRAMIDA NERKOWA, MISKA KLOZETOWA, CYTOWALNOŚĆ, PIES STRÓŻUJĄCY, TŁUMIK, JASKINIA LAWOWA, ANGIOPLASTYKA, SZATANIZM, PACHWINA, TARCICA, RYNEK, WŁÓKNIAK MIĘKKI, STAŁA CZASOWA, BEZAN, BŁONA ZEWNĘTRZNA, INTERFERENCJA RNA, DEPORTOWANY, WOLUMEN OBROTÓW, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, LĄDZIENIE, SŁUPISKO, CIEPLICA, ADWOKACJA, PROTEKTORAT, CUG, TRANSFERAZA, SKWAPLIWOŚĆ, WATA, RĄB, PIRACTWO, CZEPIEC, PUCHLINA WODNA, HEMOSTAZA, SAMOISTNOŚĆ, KOSARZ, PADWAN, NIESPORCZAK, SYNAPIZM, STRZELNICA, AC, GAŁKA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, AHISTORYZM, BOHATER POZYTYWNY, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, KUKIEŁKA LESSOWA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, PSYCHOTERAPIA GESTALT, ŁUPEK DACHOWY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, PALINGENEZA, DZIURA, SALEP, ROZWIDLACZ, OKRAJKA, WINO RÓŻOWE, UNIFORM, RURA, WIHAJSTER, PODATEK EKOLOGICZNY, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, KANGUR OLBRZYMI, NAROST, PULPA, IZOLATKA, SAMOSA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, CHAŁAT, NAGOLENNIK, AZJATYCKOŚĆ, BETONOSKOP, PROMIENIOWANIE BETA, TRYSKAWKA SZKLANA, SZYB, BUDYŃ, OBROTNICA, JEZIORO LODOWCOWE, PUNKT SPUSTOWY, TERMIN ZAWITY, MONDEO, TĘSKNOTA, ASTRONOMIA, RATYSZCZE, PYRKA, STAŁOŚĆ, SAMOLOT BOMBOWY, PATRON, LICZEBNIK, OLEJARSTWO, PASKUDA, WRAK, MOBIL, BOKS GARAŻOWY, TIOSÓL, PONCZÓWKA, KRÓLEWICZ, ODTWÓRCA, ARENDARZ, ZARZĄDZENIE, PROMIEŃ, HEAD HUNTER, OLEJ LNIANY, DRENAŻ, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, KOSA KUŚNIERSKA, URLOP WYCHOWAWCZY, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, DEVELOPER, DONIESIENIE, JERZY, USZKO, SIORKA, CUNIFER, DWUKĄT SFERYCZNY, OPILEC, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, ATEST, MOWA OBROŃCZA, PLAFON, FUNGICYD, OBCOKRAJOWIEC, ANEGDOTA, TAMARYND, PIERÓG, TRZECI, WULKAN CZYNNY, SPARRINGPARTNER, ŚWIATŁO POZYCYJNE, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, LUFT, MADONNA, CHOROBA PROMIENNA, RAJD DAKAR, ZWIĄZEK CYKLICZNY, RELISH, TYFTYK, KUC ZANISKARI, BROKER, WPŁYW, MARATON, GRUŹLICA ZWIERZĄT, ZEŚWIECCZENIE, MAGAZYN, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, SYSTEM SYMBOLICZNY, SEZON, AUTOMAT TELEFONICZNY, GROWL, SERWETKA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOGŁOWY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, CHARAKTERYSTYKA, KORA, STAN WOLNY, OFICJALNOŚĆ, BERLACZ, TYMBARK, ŁOBODA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, POWSZECHNOŚĆ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, SKRZYDŁA, PATOGENNOŚĆ, CIMELIUM, WRAK, ŚWIECA, MAKATKA, AKT, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, OBRAZ OPTYCZNY, DROŻDŻE, KONTRAKT TERMINOWY, NIEBIOSA, ANTEPEDIUM, ANTROPOZOONOZA, TRZPIEŃ, LESŁAW, SIÓDEMKA, WYDATEK INWESTYCYJNY, SKARB, KURS, KOLAUDACJA, SŁUŻALCZOŚĆ, TROCINÓWKA, PRAWO MOJŻESZOWE, HALBA, RODZINA NIEPEŁNA, KOCHAŚ, WIROZA, OPONA PNEUMATYCZNA, HEROD-BABA, FUGA, SĄD GRODZKI, RYBAŁT, ZAWÓR REGULACYJNY, PIZZA WŁOSKA, RESET, FIKOŁEK, GOTHMOG, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, MATNIA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, PRZESTRZELENIE, CZESKI, KAMIENIARZ, ROŻEK, BAZAR, FUTURE, KLASTER PRZEMYSŁOWY, PASZTETÓWKA, SPORT ZIMOWY, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, BOM, IMPEDYMENTA, KSIĄŻĘ, ANDROGINIA, SIŁA, NAROŻNIK, ZDENERWOWANIE, CIĘCIA BUDŻETOWE, WYSPA KUCHENNA, LASAGNA, ZIARENKO, ?APOSTOŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.546 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POPULARNA WŁOSKA POTRAWA, PRZEJĘTA PRZEZ WIELE KUCHNI EUROPEJSKICH, PRZYRZĄDZONA Z RYŻU PODSMAŻONEGO NA TŁUSZCZU RAZEM Z CEBULĄ LUB CZOSNKIEM, GOTOWANEGO Z DODATKIEM WINA LUB INNEGO WYTRAWNEGO ALKOHOLU, A PO ODPAROWANIU UGOTOWANEGO NA ROSOLE Z DODATKIEM SZAFRANU I SOLI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POPULARNA WŁOSKA POTRAWA, PRZEJĘTA PRZEZ WIELE KUCHNI EUROPEJSKICH, PRZYRZĄDZONA Z RYŻU PODSMAŻONEGO NA TŁUSZCZU RAZEM Z CEBULĄ LUB CZOSNKIEM, GOTOWANEGO Z DODATKIEM WINA LUB INNEGO WYTRAWNEGO ALKOHOLU, A PO ODPAROWANIU UGOTOWANEGO NA ROSOLE Z DODATKIEM SZAFRANU I SOLI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RISOTTO popularna włoska potrawa, przejęta przez wiele kuchni europejskich, przyrządzona z ryżu podsmażonego na tłuszczu razem z cebulą lub czosnkiem, gotowanego z dodatkiem wina lub innego wytrawnego alkoholu, a po odparowaniu ugotowanego na rosole z dodatkiem szafranu i soli (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RISOTTO
popularna włoska potrawa, przejęta przez wiele kuchni europejskich, przyrządzona z ryżu podsmażonego na tłuszczu razem z cebulą lub czosnkiem, gotowanego z dodatkiem wina lub innego wytrawnego alkoholu, a po odparowaniu ugotowanego na rosole z dodatkiem szafranu i soli (na 7 lit.).

Oprócz POPULARNA WŁOSKA POTRAWA, PRZEJĘTA PRZEZ WIELE KUCHNI EUROPEJSKICH, PRZYRZĄDZONA Z RYŻU PODSMAŻONEGO NA TŁUSZCZU RAZEM Z CEBULĄ LUB CZOSNKIEM, GOTOWANEGO Z DODATKIEM WINA LUB INNEGO WYTRAWNEGO ALKOHOLU, A PO ODPAROWANIU UGOTOWANEGO NA ROSOLE Z DODATKIEM SZAFRANU I SOLI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - POPULARNA WŁOSKA POTRAWA, PRZEJĘTA PRZEZ WIELE KUCHNI EUROPEJSKICH, PRZYRZĄDZONA Z RYŻU PODSMAŻONEGO NA TŁUSZCZU RAZEM Z CEBULĄ LUB CZOSNKIEM, GOTOWANEGO Z DODATKIEM WINA LUB INNEGO WYTRAWNEGO ALKOHOLU, A PO ODPAROWANIU UGOTOWANEGO NA ROSOLE Z DODATKIEM SZAFRANU I SOLI. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x