OSOBA POCHODZĄCA Z INNEGO KRAJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CUDZOZIEMIEC to:

osoba pochodząca z innego kraju (na 12 lit.)ETRANŻER to:

osoba pochodząca z innego kraju (na 8 lit.)OBCOKRAJOWIEC to:

osoba pochodząca z innego kraju (na 13 lit.)ZAGRANICZNIAK to:

osoba pochodząca z innego kraju (na 13 lit.)ZAGRANICZNIK to:

osoba pochodząca z innego kraju (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA POCHODZĄCA Z INNEGO KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.560

OSIOŁ KATALOŃSKI, ANTAGONISTA, POTRZEBUJĄCY, POSZUKIWACZ, SOPRAN, PURCHAWKA, KABOTAŻOWIEC, WYSŁANNIK, MAH JONG, BAKAŁARZ, NIEMOWA, RUDNIK, ATTACHÉ WOJSKOWY, ORGAN, POPYT GLOBALNY, WYDMUCHIWACZ, BARANIA ŁĄKA, AUGUR, TERYTORIUM ZAMORSKIE, KARDIOIDA, PROGRAM, OKUPACJA, OCENIACZ, NARCYZ, FAKIR, ZRZĘDA, BOJEROWIEC, KASKADER, MANNHEIM, SIOGUN, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, PODSKARBI KORONNY, RANNY PTASZEK, POŁAWIACZ, SADYSTA, POŚREDNIK, BOSY ANTEK, ZWROTNICOWY, PRODUCENT, GŁĘBSZY, OBJEŻDŻACZ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ZASADA, POZER, MEDIUM, MAJSTER, KLUBOWICZ, TWORZYWO, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, FOLKSDOJCZ, ŻYDOŻERCA, DYSPLASTYK, DOWCIPNIŚ, LEŃ PATENTOWANY, DETALISTA, BROKER, KOMISARZ POLITYCZNY, MARCINEK, POLNIK PÓŁNOCNY, SPIŻARNY, STATYSTA, WPŁYW, TANCERKA BRZUCHA, KIEROWNIK DUCHOWY, MARYNARZ, AGENT CELNY, ZNAJDEK, INTERWENCJA HUMANITARNA, POWAGA, PROLETARIUSZ, KREOLKA, FELDMARSZAŁEK, BANITA, REMIX, HAFTARZ, ŁUSKA, EKSPATRIANTKA, CHODZĄCY SZKIELET, POKRZEPICIEL, OTWARTOŚĆ, ASCETA, GŁOWNIA, TRWONICIEL, SIATKA, CZARNOGIEŁDZIARZ, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, PÓŁGŁUPEK, WYMIENNIK, OTWARTA GŁOWA, KURSISTA, SZOWINISTA, ANESTETYSTA, WODA ROZTOPOWA, ŚMIEĆ, TRANSSEKSUALISTKA, ZAMIENNIK, OLIWA, GÓRA MIĘCHA, DOMOKRĄŻCA, SHABA, ŁAŃCUSZEK, STREFA EKONOMICZNA, PRZYJACIEL, WODA DESZCZOWA, CAMAGUEY, PORTO, TRANSLOKACJA, WÓŁ ROBOCZY, OKO, METALOWIEC, NOWOBOGACKI, KREWNA, EPIDEMIOLOG, WYBIJACZ, GLOSATOR, BAWARKA, DILER, SINGIEL, REIFIKACJA, HEGEMON, APTEKARZ, GŁOWA DOMU, PUCÓWKA, PLEJSTOCEN, CHŁOPSKI FILOZOF, UPRAWIACZ, DORNBIRN, PROLETARIUSZ, CWANIAK, PRACOWNIK FIZYCZNY, GWIAZDA, POWSINOGA, PASIBRZUCH, DYSZKANT, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, LIDER, ALT, CZŁON KONSTYTUTYWNY, ŻONA LOTA, BELMOPAN, AFERZYSTA, ADYGEJCZYK, SMOK, OSZCZĘDNIŚ, OSOBA, MACEDONKA, CENOBIORCA, FILOSEMITA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, WYTWÓRCA, ZIOMAL, LEŃ ŚMIERDZĄCY, FILAR, EKSTERNISTA, PUSTOGŁÓW, OSOBA, STARY WYGA, KARANY, DRZAZGA, MANIERYSTA, WYŁAPYWACZ, ITABIRA, MIŚ, KAIR, LIMON, PUŁKOWNIK NAKAŹNY, WYNAJEMCA, WAPIEŃ MUSZLOWY, DAWCA NARZĄDÓW, BARCZATKA RYMIKOLA, LIKWIDATOR SZKÓD, REDEMPTORYSTA, PRYWATNIAK, WŁADZA, MARSZAŁEK POLOWY, RODAK, BIERNY ZAWODOWO, KOLORYZATOR, CIUŁACZ, WZÓR CNÓT WSZELAKICH, EKSTRALIGA, FUNT, MARTWY, DOCZEPKA, KANTOR, DZIAŁANIE, RUDZIELEC, POŚREDNIK, GRZESZNIK, PONCE, PODBIERACZ, WERBOWNIK, IMPOSTOR, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, WIDMO, KASTYLIJSKI, STRZAŁKA, MULTIKULTURALIZM, TREP, OPERATOR, ROŻNIK, GASTRONOMIK, MIMOZA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, MYŚLIWY, FIGURA, KUC EXMOOR, PIESZCZOCH, POSEŁ, DEPORTACJA, PODAWCA, TYFUS PLAMISTY, PRZENOŚNOŚĆ, ZWIASTUN, BEZBRONNOŚĆ, UKRAINKA, BIEGŁY SĄDOWY, DUCHOWNY, BIRBANT, ANON, TURYSTYKA PRZYJAZDOWA, REDAKTOR NACZELNA, ATEUSZ, AMBICJONER, CYNIK, ZAWIADOWCA, TUFTA, DRZEWCE, BACHUS, NUDYSTA, OFIARA, DEKLARANT, GACEK SZARY, UKOICIEL, KIOSKARZ, METATEKST, ROLNIK INDYWIDUALNY, APOSTILB, POTWÓR, CYTACIK, REJESTRATOR, RAKARZ, ZASZCZEPICIEL, MIŁOŚĆ, CHODZĄCY TRUP, AKTANT, GIAUR, SOPEL, MEKSYK, LEKARZ, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, BAJOS, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, WIEK ZGODY, NIEPIŚMIENNY, ORTOPTYK, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, DYGNITARZ, PĘDZIWIATR, OPONENT, WAŻNIAK, POSKROMICIEL, ETRANŻER, SPOWINOWACONY, DOBRY WUJASZEK, PRZEJEZDNY, REFERENDUM AKCESYJNE, POSIADACZ SAMOISTNY, DYFERENCJA, TROL, HIENA CMENTARNA, JUDAISTA, CIAMAJDA, ANONEK, NORMANDKA, IMIGRANT, WYRAZ BLISKOZNACZNY, NIEWIERNY TOMASZ, PUGILARES, FILOZOF, NIEZDARA, PRZODOWNIK, POCZWARA, INTEGRALNOŚĆ, MISIACZEK, SZARA MYSZ, FIGLARZ, MARCIN, DEFICYT HANDLOWY, FOLKSDOJCZ, UPORCZYWA TERAPIA, ANTOLOGISTA, FABRYKATOR, CZŁOWIEK WEWNĘTRZNY, LEŚNIAK, SEJM PACYFIKACYJNY, ZARZEWIE, PROGRAMISTA KOMPUTEROWY, ?PANIĄTKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA POCHODZĄCA Z INNEGO KRAJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA POCHODZĄCA Z INNEGO KRAJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CUDZOZIEMIEC osoba pochodząca z innego kraju (na 12 lit.)
ETRANŻER osoba pochodząca z innego kraju (na 8 lit.)
OBCOKRAJOWIEC osoba pochodząca z innego kraju (na 13 lit.)
ZAGRANICZNIAK osoba pochodząca z innego kraju (na 13 lit.)
ZAGRANICZNIK osoba pochodząca z innego kraju (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CUDZOZIEMIEC
osoba pochodząca z innego kraju (na 12 lit.).
ETRANŻER
osoba pochodząca z innego kraju (na 8 lit.).
OBCOKRAJOWIEC
osoba pochodząca z innego kraju (na 13 lit.).
ZAGRANICZNIAK
osoba pochodząca z innego kraju (na 13 lit.).
ZAGRANICZNIK
osoba pochodząca z innego kraju (na 12 lit.).

Oprócz OSOBA POCHODZĄCA Z INNEGO KRAJU sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - OSOBA POCHODZĄCA Z INNEGO KRAJU. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x