ZESTAWIENIE WSZYSTKICH TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH DANEGO KRAJU, POZA PRZEPŁYWAMI KAPITAŁU ORAZ SALDEM BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ; OBOK BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH I WYRÓWNAWCZYCH STANOWI CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH to:

zestawienie wszystkich transakcji międzynarodowych danego kraju, poza przepływami kapitału oraz saldem błędów i opuszczeń; obok bilansu obrotów kapitałowych i wyrównawczych stanowi część bilansu płatniczego (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTAWIENIE WSZYSTKICH TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH DANEGO KRAJU, POZA PRZEPŁYWAMI KAPITAŁU ORAZ SALDEM BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ; OBOK BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH I WYRÓWNAWCZYCH STANOWI CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.781

RURECZNIKOWATE, SKRZYDEŁKO, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, KORONA, SKRZYDŁO, PODGORZAŁKA ZWYCZAJNA, REKINEK PLAMISTY, ALBULOKSZTAŁTNE, EGZEKWIE, CZAPLA CZARNA, QUETZAL, SOCZI, DIAGNOZA, LICENCJA OTWARTA, IMIGRANTKA, CURTIS, OPASANIE, STAWKA AMORTYZACYJNA, MALATURA, PILAW, JĄDRO KOMÓRKOWE, INFORMACJA NAUKOWA, POZAHISTORYCZNOŚĆ, JEOGRAFIA, EREB, PRZEDŁUŻACZ, RATING KREDYTOWY, PÓŁKULA, NADZÓR BANKOWY, KINO, JĘZYK MASZYNOWY, KADR, ANTYKWARK, BUREK, KWIAT LOTOSU, TWARDZIEL, DROŻDŻARNIA, KAŁKAN, PODKORA, PRZESTRON, LIŚCIAK, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, PRZEBIEG, PÓŁWYSEP, GALERIA, PERKOZ OLBRZYMI, STROP KLEINA, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, POTAŻ, KORMORAN INDYJSKI, RAJA CZARNOBRZUCHA, PRZESTRZEŃ ZWARTA, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, ŻÓŁW OBRZEŻONY, WIDŁOZĄB SUDECKI, INSTRUMENTOLOGIA, MCHY WŁAŚCIWE, SOSNA MASSONA, DOM REKOLEKCYJNY, DRABINA, POKRYWA, KĄCIK, WIATKA, RZEKOTKA KARŁOWATA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, PŁASZCZ, KAFTANIK, BILANS HANDLOWY, ZATOCZKA, LEJBIK, LAMNA ŚLEDZIOWA, BARWNIK NATURALNY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, MORDWIN, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, CHIMEROKSZTAŁTNE, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, ZAKŁAD PRACY, PODEJŹRZON MARUNOWY, POCISK PRZECIWPANCERNY, KARTACZ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, EPOKA, CHOMIK SYRYJSKI, ANTYHUMANIZM, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, KACZKA RDZAWOGŁOWA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, DĄBROWIANIN, GAR, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ROZBUDOWA, EDDINGTON, SIODŁO, RUCH DROGOWY, SPECYFIKACJA, GŁĄBIK, INSTANCJA, KEKANIE, CYRANKA, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, PĘTLA JELITOWA, TAMILSKI, PIANO, BOJA RATUNKOWA, MYSZ DOMOWA, MNIEJSZOŚĆ, SERCE, PARA MINIMALNA, PRÓBA REPREZENTATYWNA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, KORMORANY, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, MAPA AKUSTYCZNA, CHRAPA, KOŚĆ STRZAŁKOWA, WILKES, TWIERDZENIE KRULLA, ZAUROZUCH, GUMNO, SPÓLNIK, POKRYWA, MARZANA FARBIARSKA, KOLONIA, LĘG, ETRANŻER, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, INKAS, KREDYT SKUPOWY, TROPIK, REGLAN, POLNIK PÓŁNOCNY, GONDOLA, NASTĘP, GRZYWA, ISTOTA SZARA, SERDECZNIK POSPOLITY, RURA, SZUM NADMIAROWY, DNO OCEANICZNE, PROPINACJA, KOKPIT, POBOROWY, SEJMIK GENERALNY, BARION, SPÓDNICZKA, ODPUST, CHORDOFON, RĘKA, MIESZARKA, TATAR, KODEKS PRACY, KOMENTARZ, TAKSON PARAFILETYCZNY, WIEŚ, KONSEKRACJA, KĘDZIERZYN-KOŹLE, KONSUL, TERMINAL PROMOWY, KWAŚNICA, BROMEK METYLU, MISJA DYPLOMATYCZNA, GANEK, ZBÓJNIKOWATE, MILICJA OBYWATELSKA, CHOMIK MANDŻURSKI, PROPORCZYK, PRAŻNIA, EDYKUŁA, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, WIZJER, ZAŚWIATY, SUWAK MONGOLSKI, SYSTEMOWOŚĆ, WARTOŚĆ GODZIWA, FRONT ZOKLUDOWANY, LATAWIEC, TRZON, NADŚWIADOMOŚĆ, AKCENT INICJALNY, PODZAMCZE, POGO, HP, ZJAWISKO ZENERA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, TWORZYWO SZTUCZNE, ÓSMA CZĘŚĆ, ZAKON RYCERSKI, KUMAKOWATE, BOA DUMERILA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, SZCZĘKA, POLITYKA TRANSPORTOWA, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, KRES DOLNY, ZAMEK, CHWYTNIK, ŻÓŁTA KARTKA, NAMIESTNIK, RAJA BIAŁOPLAMA, MIEJSCE PRACY, JĘZYK BERBERYJSKI, ROŚLINA KORZENIOWA, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, UKŁAD KRWIONOŚNY, ZAWAŁ, POKOLENIE, BIOTA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, BRZEG ZBIORU, AYRTON, POLETKO DOŚWIADCZALNE, PADEMELON CZERWONONOGI, RATOWNICTWO TECHNICZNE, MEDYCYNA, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, CEDUŁA, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, TENIS ZIEMNY, BLOK SOCJALISTYCZNY, MODRASZEK ARGIADES, TRZECI ZAKON, SOCJALIZM NAUKOWY, FORMANT, WĘGIEL KENELSKI, CYTOKINA, MISZNA, PROCENT, KRYZYS WALUTOWY, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, GARDEROBA, KAPITULUM, OSTROGA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, PREPER, SPACJA, TACZKA, HIEROGLIFY, JAMRAJOKSZTAŁTNE, ŁYSINKA, OGRODOWIZNA, ANANDA, BIATLON, HANKO, ARYTMIA, MOMENT TEORETYCZNY, URUBU PSTROGŁOWY, HORECA, PODETAP, ODWACH, ANTENA YAGI, AKWEN, ZEBRA RÓWNIKOWA, RYNEK SPOT, WIGILIA, SZYP, BŹDZINA, BĄK ZWYCZAJNY, KONIUSZEK SERCA, CENA MINIMALNA, AUKSYNA, BILANS OBROTÓW WYRÓWNAWCZYCH, FRANK GWINEJSKI, REGRESJA LODOWCA, SZTANDAR, BABINIEC, AMALAKA, KOMORA, PELONEUSTES, MAKAKOWATE, WIEŻA KOŚCIELNA, GRADUAŁ, PASTA, UDO, TELERADIOLOGIA, PODOBÓZ, WĘŻÓWKOWATE, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, MINÓG JAPOŃSKI, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, KORMORAN ATLANTYCKI, GICZ, OBLACZKOWATE, PAPIER PERGAMINOWY, ZESTAWIK, TAPIRY, ŁEBEK, TONACJA, PIKIETA, PUDŁO REZONANSOWE, SYNTAKTYKA, BOGOMILIZM, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, FIBROMIALGIA, ?FITOCHEMIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.781 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTAWIENIE WSZYSTKICH TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH DANEGO KRAJU, POZA PRZEPŁYWAMI KAPITAŁU ORAZ SALDEM BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ; OBOK BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH I WYRÓWNAWCZYCH STANOWI CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESTAWIENIE WSZYSTKICH TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH DANEGO KRAJU, POZA PRZEPŁYWAMI KAPITAŁU ORAZ SALDEM BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ; OBOK BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH I WYRÓWNAWCZYCH STANOWI CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH zestawienie wszystkich transakcji międzynarodowych danego kraju, poza przepływami kapitału oraz saldem błędów i opuszczeń; obok bilansu obrotów kapitałowych i wyrównawczych stanowi część bilansu płatniczego (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH
zestawienie wszystkich transakcji międzynarodowych danego kraju, poza przepływami kapitału oraz saldem błędów i opuszczeń; obok bilansu obrotów kapitałowych i wyrównawczych stanowi część bilansu płatniczego (na 22 lit.).

Oprócz ZESTAWIENIE WSZYSTKICH TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH DANEGO KRAJU, POZA PRZEPŁYWAMI KAPITAŁU ORAZ SALDEM BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ; OBOK BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH I WYRÓWNAWCZYCH STANOWI CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - ZESTAWIENIE WSZYSTKICH TRANSAKCJI MIĘDZYNARODOWYCH DANEGO KRAJU, POZA PRZEPŁYWAMI KAPITAŁU ORAZ SALDEM BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ; OBOK BILANSU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH I WYRÓWNAWCZYCH STANOWI CZĘŚĆ BILANSU PŁATNICZEGO. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x