INSTRUMENT KUBAŃSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH NA STAŁE POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ BĘBENKÓW O JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI KORPUSU I RÓŻNYCH ŚREDNICACH; KORPUS ORYGINALNYCH BONGOSÓW WYKONANY JEST Z KLEPEK DREWNIANYCH, A JEDNOSTRONNIE NACIĄGNIĘTĄ MEMBRANĘ STANOWI SKÓRA KOZŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BONGOSY to:

instrument kubański składający się z dwóch na stałe połączonych ze sobą bębenków o jednakowej wysokości korpusu i różnych średnicach; korpus oryginalnych bongosów wykonany jest z klepek drewnianych, a jednostronnie naciągniętą membranę stanowi skóra kozła (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT KUBAŃSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH NA STAŁE POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ BĘBENKÓW O JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI KORPUSU I RÓŻNYCH ŚREDNICACH; KORPUS ORYGINALNYCH BONGOSÓW WYKONANY JEST Z KLEPEK DREWNIANYCH, A JEDNOSTRONNIE NACIĄGNIĘTĄ MEMBRANĘ STANOWI SKÓRA KOZŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.055

ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, KONIECZNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, PEJZAŻ, KUBECZEK, NAOS, KRĄŻEK, OBELGA, OBSERWACJA, MIERNIKOWCOWATE, LIŚCIENIE, DURNOWATOŚĆ, TAUTOLOGIA, DZIESIĘCIONOGI, VERAIKON, BEZROBOCIE AGRARNE, WIELKI STEP, PODWIELOKROTNOŚĆ, PARANOJA PIENIACZA, ZAKOLE, WYSYP, FIRCYK, FLUAV, TREPANGOWCE, POSEŁ NIEZRZESZONY, JĘZYK ORKÓW I SŁUG SAURONA, ZŁOŻE GRUNTOWE, CZAS GRAMATYCZNY, SPARTANIN, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, FORMACJA DEFENSYWNA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, SZWABSKI, ABLACJA, TRACICIEL, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, KĄT UJEMNY, ŚMIERDZIUCH, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, KONWOJER, SWAR, ODNOWA BIOLOGICZNA, SEKCJA ZWŁOK, ZAKRES POJĘCIOWY, CUDOWNY OWOC, TEORIA KOLEJEK, BOMBA KOBALTOWA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, DIABELSKOŚĆ, WIECZOREK POETYCKI, IZOTERMIA, INTARSJOWANIE, REPOZYCJA, LEPKOŚĆ CEN, FRYBURG, HOMAR EUROPEJSKI, DIAPSYDY, MIZUNA, KREWNIAK, KRYZA, DERYWATYWA, BANAN, CEBULA PERŁOWA, FRYZ ARKADOWY, WRZÓD TWARDY, WYBRANIEC, TRÓJKĄT, WIECHEĆ, ZESPOLENIE, TELEMECHANIKA, WYRĄB, EMIGRACYJNOŚĆ, PRACA, REALGAR, LINIA, WNIEBOWSTĄPIENIE, OSTRY DYŻUR, TEOLOGIA NEGATYWNA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, RODZINA JĘZYKOWA, NIESTEROWNOŚĆ, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, PROSTY, WINDA, ELIPSOIDA OBROTOWA, OBÓJ, KREDYT POMOSTOWY, KONTRAKT MENEDŻERSKI, GWIAZDA WIELOKROTNA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, LISOWCZYK, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, ZDZIADZIENIE, METODA AGLOMERACYJNA, ALKIERZ, ZWROTNOŚĆ, INFLACJA PŁACOWA, PAREMIOGRAFIA, GOŁĘBIE SERCE, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, MALFORMACJA MACICY, SZACHY TRZYOSOBOWE, KOCANKA WŁOCHATA, PUŁAPKA INFLACYJNA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, EWOLUCJONIZM, KASSAWA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, WYŻYNY, NERWIAK OSŁONKOWY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, AMERYKA, JĘZYK MASZYNOWY, DRUK OFFSETOWY, NIEPOPRAWNOŚĆ, ZBIEŻNOŚĆ, GAMA, CHMURA KŁĘBIASTA, KOŃ APPALOOSA, DYSTANS, KARTACZ, PRAWO DŻUNGLI, RADIOZNACZNIK, LISIURKA, TRZEJ KRÓLOWIE, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, PLOTER BĘBNOWY, GLEJCHENIOWATE, NIECUŁKA, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, CIĄG NIESKOŃCZONY, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, ŁADOWACZ, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, EUFONIA, PODATEK LINIOWY, REMONT BIEŻĄCY, JEŹDŹCZYNI, FUGU, MOWA EGOCENTRYCZNA, ALKOHOLAN, ROK, RYSUNKI, METEORYT, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, NIEBYWAŁOŚĆ, BYLICA SKALNA, KAMIEŃ KOTŁOWY, KOTO, KOLAMINA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, PORZĄDEK, WOLUMTERYCZNOŚĆ, PRZELOT, CZARTER, WERYFIKACJA, GŁADZAK, OWADY BEZSKRZYDŁE, CHOROBA LOKOMOCYJNA, PRYMITYWNOŚĆ, WIKARIANTY, FILOLOGIA, TĘGA GŁOWA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, PRZEWIELEBNOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, STRAŻNIK ŁOWIECKI, OPAD, KASZANA, NIEOKREŚLONOŚĆ, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, DETEKTYW, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, WIELOCUKIER, REPUBLIKA, ZACHOWAWCA, ŻABA Z JUNIN, BĘBEN, ZŁOŻENIE, TURBINA PAROWA, GRUPA ACETYLOWA, TOPIELEC, RETENCJA, TŁUSZCZAK, COŚ NIECOŚ, OSTEOTOMIA, NOWOGWINEJKA, HERMENEUTYKA, ANTENA ŚRUBOWA, NIEAKTUALNOŚĆ, IMITACJA, ROŻEN, KOPERTA, PRZYCISK, LICEUM, PASZA, PREMIA GÓRSKA, JEDNOSTRONNOŚĆ, ŚRODOWISKO NATURALNE, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, ETEROFON, CHÓW WSOBNY, KOSTIUM, PIERÓG KARELSKI, ZDERZENIE CZOŁOWE, BRZEMIĘ, PORÓD LOTOSOWY, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, POJAZD KOSMICZNY, EGZYSTENCJALISTA, DŻINN, BEZKLASOWOŚĆ, KARZEŁKOWATOŚĆ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, POTENCJAŁ ZETA, SZCZUR, KWINTET SMYCZKOWY, KAMERTON GWIZDKOWY, WIELKOGŁOWOWATE, KULT ŚWIĄTYNNY, CZIROKEZKA, KRUMMHORN, SKŁADOWA, WAGA MIEJSKA, MOŻDŻEŃ, RYBACZKA, NIEŻYT, REJON, POZŁOTNIK, LODOWIEC WISZĄCY, KONIKI MORSKIE, EWEŃSKI, ŚWIATOWOŚĆ, RĘKAW, INDUKTOR, SEKS, WĘZEŁ DROGOWY, DIASTOLE, BANK, CERATOFYLLID, SIDLISZ PIWNICZNY, GINEKOLOGIA, TUŁACTWO, ROZWAŻANIE, NARYS KLESZCZOWY, ANTECEDENCJA, KOMORA MINOWA, RYNEK NIEFORMALNY, KARMAZYN, MAGICZNA GÓRKA, PRYWATNOŚĆ, GORZELNIA ROLNICZA, MAPA FIZYCZNA, SPÓJNIK, JĘDZA, GUIRA, REAKTOR JĄDROWY, SYLABA OTWARTA, HERBATA BIAŁA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, AGROWŁÓKNINA, WYŚCIG, STACJE ZLEWNE, NATARCZYWOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, RATA BALONOWA, TAUTOCHRONA, RDZENIARZ, WIELKA PŁYTA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, KLUB, ZESPÓŁ CAPLANA, KAMERALNOŚĆ, CENOTWÓRCA, PRZEKSZTAŁCENIE ORTOGONALNE, WIECZÓR, POGODNOŚĆ, BUMER, WRAŻENIE, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, BATALION RADIOTECHNICZNY, FILTR BESSELA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, SKALA PODATKOWA, GRANICA CIĄGU, SZETLAND, SZTUKA LUDOWA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, CHOROBA GOODPASTURE'A, ROCZNIK, IMPOTENCJA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ŁAPACZ, MARGINALNOŚĆ, ?JEDNOPARTYJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.055 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT KUBAŃSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH NA STAŁE POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ BĘBENKÓW O JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI KORPUSU I RÓŻNYCH ŚREDNICACH; KORPUS ORYGINALNYCH BONGOSÓW WYKONANY JEST Z KLEPEK DREWNIANYCH, A JEDNOSTRONNIE NACIĄGNIĘTĄ MEMBRANĘ STANOWI SKÓRA KOZŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT KUBAŃSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH NA STAŁE POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ BĘBENKÓW O JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI KORPUSU I RÓŻNYCH ŚREDNICACH; KORPUS ORYGINALNYCH BONGOSÓW WYKONANY JEST Z KLEPEK DREWNIANYCH, A JEDNOSTRONNIE NACIĄGNIĘTĄ MEMBRANĘ STANOWI SKÓRA KOZŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BONGOSY instrument kubański składający się z dwóch na stałe połączonych ze sobą bębenków o jednakowej wysokości korpusu i różnych średnicach; korpus oryginalnych bongosów wykonany jest z klepek drewnianych, a jednostronnie naciągniętą membranę stanowi skóra kozła (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BONGOSY
instrument kubański składający się z dwóch na stałe połączonych ze sobą bębenków o jednakowej wysokości korpusu i różnych średnicach; korpus oryginalnych bongosów wykonany jest z klepek drewnianych, a jednostronnie naciągniętą membranę stanowi skóra kozła (na 7 lit.).

Oprócz INSTRUMENT KUBAŃSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH NA STAŁE POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ BĘBENKÓW O JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI KORPUSU I RÓŻNYCH ŚREDNICACH; KORPUS ORYGINALNYCH BONGOSÓW WYKONANY JEST Z KLEPEK DREWNIANYCH, A JEDNOSTRONNIE NACIĄGNIĘTĄ MEMBRANĘ STANOWI SKÓRA KOZŁA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - INSTRUMENT KUBAŃSKI SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH NA STAŁE POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ BĘBENKÓW O JEDNAKOWEJ WYSOKOŚCI KORPUSU I RÓŻNYCH ŚREDNICACH; KORPUS ORYGINALNYCH BONGOSÓW WYKONANY JEST Z KLEPEK DREWNIANYCH, A JEDNOSTRONNIE NACIĄGNIĘTĄ MEMBRANĘ STANOWI SKÓRA KOZŁA. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

x