PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA UŻYCIU PRZEMOCY WOBEC OSOBY LUB GROŹBY JEJ NATYCHMIASTOWEGO UŻYCIA, ALBO DOPROWADZENIU CZŁOWIEKA DO STANU BEZBRONNOŚCI LUB NIEPRZYTOMNOŚCI W CELU UTRZYMANIA SIĘ W POSIADANIU RZECZY BEZPOŚREDNIO PO DOKONANIU JEJ KRADZIEŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA to:

przestępstwo polegające na użyciu przemocy wobec osoby lub groźby jej natychmiastowego użycia, albo doprowadzeniu człowieka do stanu bezbronności lub nieprzytomności w celu utrzymania się w posiadaniu rzeczy bezpośrednio po dokonaniu jej kradzieży (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA UŻYCIU PRZEMOCY WOBEC OSOBY LUB GROŹBY JEJ NATYCHMIASTOWEGO UŻYCIA, ALBO DOPROWADZENIU CZŁOWIEKA DO STANU BEZBRONNOŚCI LUB NIEPRZYTOMNOŚCI W CELU UTRZYMANIA SIĘ W POSIADANIU RZECZY BEZPOŚREDNIO PO DOKONANIU JEJ KRADZIEŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.202

FUTURE, KOLOKACJA, TELEWANGELIZM, ZABUDOWANIE, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, EPIGRAF, UCIOS, PIERWOCINA, AUSTRALOID, MOBILE, SYROP, SZWARCOWNIK, WARTA, MIKROSKOP SKANINGOWY, CZERWONA BURŻUAZJA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, JELEŃ, NERW MIĘDZYŻEBROWY, DYSKONTO, WSZYSTKOŻERCA, RATYSZCZE, PRECYPITACJA, CHOROBA, WIEŚ, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, WEZWANIE, SZLACHTA CHODACZKOWA, BŁĘKITNY OLBRZYM, LICZARKA, WYLECZENIE, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, MSZA, ZARAŻONY, ORZECH, ATRAKCJA, HETEROTROFIZM, BYDLAK, PŁYN STAWOWY, CHÓR, JEDNOSTKA INFORMACJI, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, POSKROMICIEL, PAMIĘTNIK, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, ALLEL RECESYWNY, PRZEŁAWICENIE, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, OBSUWA, ŚWINIA, KWADRANS AKADEMICKI, WALKA Z WIATRAKAMI, QUEBECKI, SAŁATA LOLLO, MORTADELA, GŁOWA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, BEZWŁADNOŚĆ, ZIEMNIACZEK, DIALEKTYKA, GRUPA ILORAZOWA, BURZA DZIEJOWA, ARON, SPRYTNOŚĆ, SUROGATOR, PRZESŁANIE, REPETYCYJNOŚĆ, OBIEKTYWIZM, ADHORTACJA APOSTOLSKA, FOTOGRAFISTA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, GLEBA, AKTUALIZM, SAMORZUTNOŚĆ, NEONTOLOGIA, HALBA, SZATA, KARNIAK, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, POMURNIK, CENTRUM KONFERENCYJNE, PANKREATYNA, JEŻYNA, ZAKOCHANY, NIEWYPARZONY JĘZYK, ABIOGENEZA, NAOS, REKREACJA, DUROMER, BÓBR RZECZNY, WSPÓŁKATEDRA, FIGURA DZIOBOWA, ADRES INTERNETOWY, GULA, NAKRYCIE GŁOWY, ŁUPEK ROPNY, KANCER, BURKA, MASKA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, NIEDOTYKALNOŚĆ, STAL, KLOMIFEN, KARTEL, AGROFIZYKA, NIEWYDOLNOŚĆ, ODWÓD, GIBANIE, TETRYK, OMDLAŁOŚĆ, OBWAŁ, RADIOTA, KOLONISTA, KAPISZON, ORZESZEK PINIOWY, MASZYNA DO PISANIA, BAR TLENOWY, COUNTRY ALTERNATYWNE, BIDON, GĘSTE, LUŹNOŚĆ, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, CYKL FIGURALNY, ANTENA SATELITARNA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, BODOR, MŁOTEK, MATRYKUŁA, SIEDZENIE, DRZEWKO, NARKOTYZER, PRYMATOLOGIA, BULION, NACJA, DZIEŃ POLARNY, PURUSZA, SZCZEPONOGI, STRATYFIKACJA, WROTKARSTWO FIGUROWE, JEZIORO SUBGLACJALNE, DRZEWO KAUCZUKOWE, PAŃSTWO ZŁOŻONE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ZUBOŻENIE, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, MAGELANKA SIWOGŁOWA, CHEYENNE, PARKIETAŻ PENROSE'A, GOTOWOŚĆ CYWILNA, PĘCINA, KREM, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, KANAŁ TEMATYCZNY, EMISJA WTÓRNA, SPARING, TRZYDZIESTKA, BOA KRÓTKOOGONOWY, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, SZTYFT, FUTRO, KANALIK NERKOWY, SPRINTER, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, CZOŁÓWKA, WSZOŁY, STACJA POSTOJOWA, SECESJONIZM, PĘCINA, EV, SZMUGLERZ, OKUPACJA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, SENSUALIZM, PAJĄCZEK, EKSPATRIANT, KRIONIKA, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, GŁODÓWKA, ŻARŁOK, BAJKOPISARZ, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, REOLOGIA, OPIEKA PALIATYWNA, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, TERMOOBIEG, WÓZEK INWALIDZKI, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, KRATKA, SKLEP WARZYWNY, WIECZERNIK, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, ZBIOROWISKO, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, SZAKAL, MASZYNA TŁOKOWA, PUSZKA, SEMITA, SWĘDZENIE, WARIACJA, PĘPEK ŚWIATA, FILOLOGIA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, ŚMIERDZIEL, UDERZENIE, PRZEWÓD, STEP, LABORANT, GWIAZDARZ, AMBASADOR, PIES, MOSHING, GRA LOGICZNA, DWUDZIESTY SIÓDMY, PROMIENIOWANIE, POLIGAMIA, BRZOSKWINIA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, REGENERAT, RYNKOWOŚĆ, ABSTRAKCJA, DIADEM, TOPIELISKO, AKROBATYKA, BUTELKA, WEKTOR WAHADŁOWY, UNIŻENIE, DYSTANS, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, ROLADA, ALIENACJA, NEKROZA, REZYDENT, WYZNANIE, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ANTYKWARK, ALIENACJA POLITYCZNA, FORMA, RZECZ NIERUCHOMA, ASPIRATA, LANDARA, PSAMMOFITY, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, ADRES KORESPONDENCYJNY, STRATOTYP, KOŚĆ KULSZOWA, STATYSTYKA OPISOWA, ZATRUDNIENIE, ANTYCIAŁO, BRZUCH PIWNY, PÓŁNOCNY ZACHÓD, LAMPA ELEKTRONOWA, STREFA BUFOROWA, RADA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, ZĄBEK, FLEGMATYK, LALKA, KAND, SAMOLOT BOMBOWY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, NASTĘP, HYDRAULIKA SIŁOWA, ARANŻACJA, NAWA, PARTIA ROSYJSKA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, TRINIA, PIERWORYS MAPY, OFIARA, TABLETKA, BRZEMIĘ, HIGHLAND, NIEMIECKI, GÓRNICA, GNAT, MESZEK, HIPOTEKA, NAPAD RABUNKOWY, KASIARZ, POLITYKA KURSOWA, RAJOKSZTAŁTNE, HOLTER EKG, KISZKA, ALKOHOL ROLNICZY, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, KRYZYS, SKRZYDŁO, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, FALA AKUSTYCZNA, OBMOWA, CHIRURGIA OGÓLNA, FAN CLUB, AMFIUMY, DNO KWIATOWE, ANGLOSAS, PAUPER, APTECZKA, ?SPRZĘCIOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.202 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA UŻYCIU PRZEMOCY WOBEC OSOBY LUB GROŹBY JEJ NATYCHMIASTOWEGO UŻYCIA, ALBO DOPROWADZENIU CZŁOWIEKA DO STANU BEZBRONNOŚCI LUB NIEPRZYTOMNOŚCI W CELU UTRZYMANIA SIĘ W POSIADANIU RZECZY BEZPOŚREDNIO PO DOKONANIU JEJ KRADZIEŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA UŻYCIU PRZEMOCY WOBEC OSOBY LUB GROŹBY JEJ NATYCHMIASTOWEGO UŻYCIA, ALBO DOPROWADZENIU CZŁOWIEKA DO STANU BEZBRONNOŚCI LUB NIEPRZYTOMNOŚCI W CELU UTRZYMANIA SIĘ W POSIADANIU RZECZY BEZPOŚREDNIO PO DOKONANIU JEJ KRADZIEŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA przestępstwo polegające na użyciu przemocy wobec osoby lub groźby jej natychmiastowego użycia, albo doprowadzeniu człowieka do stanu bezbronności lub nieprzytomności w celu utrzymania się w posiadaniu rzeczy bezpośrednio po dokonaniu jej kradzieży (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA
przestępstwo polegające na użyciu przemocy wobec osoby lub groźby jej natychmiastowego użycia, albo doprowadzeniu człowieka do stanu bezbronności lub nieprzytomności w celu utrzymania się w posiadaniu rzeczy bezpośrednio po dokonaniu jej kradzieży (na 19 lit.).

Oprócz PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA UŻYCIU PRZEMOCY WOBEC OSOBY LUB GROŹBY JEJ NATYCHMIASTOWEGO UŻYCIA, ALBO DOPROWADZENIU CZŁOWIEKA DO STANU BEZBRONNOŚCI LUB NIEPRZYTOMNOŚCI W CELU UTRZYMANIA SIĘ W POSIADANIU RZECZY BEZPOŚREDNIO PO DOKONANIU JEJ KRADZIEŻY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - PRZESTĘPSTWO POLEGAJĄCE NA UŻYCIU PRZEMOCY WOBEC OSOBY LUB GROŹBY JEJ NATYCHMIASTOWEGO UŻYCIA, ALBO DOPROWADZENIU CZŁOWIEKA DO STANU BEZBRONNOŚCI LUB NIEPRZYTOMNOŚCI W CELU UTRZYMANIA SIĘ W POSIADANIU RZECZY BEZPOŚREDNIO PO DOKONANIU JEJ KRADZIEŻY. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

x