HOLOTHUROIDEA - GROMADA MORSKICH, GŁÓWNIE DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM CIAŁEM O MIĘKKIEJ ŚCIANIE, WEWNĘTRZNYM SZKIELECIE ZREDUKOWANYM DO MAŁYCH IGIEŁ ORAZ CZUŁKAMI OTACZAJĄCYMI OTWÓR GĘBOWY; STRZYKWY ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁT CIAŁA NAZYWANE SĄ OGÓRKAMI MORSKIMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZYKWY to:

Holothuroidea - gromada morskich, głównie dennych zwierząt zaliczanych do szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się wydłużonym ciałem o miękkiej ścianie, wewnętrznym szkielecie zredukowanym do małych igieł oraz czułkami otaczającymi otwór gębowy; strzykwy ze względu na kształt ciała nazywane są ogórkami morskimi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HOLOTHUROIDEA - GROMADA MORSKICH, GŁÓWNIE DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM CIAŁEM O MIĘKKIEJ ŚCIANIE, WEWNĘTRZNYM SZKIELECIE ZREDUKOWANYM DO MAŁYCH IGIEŁ ORAZ CZUŁKAMI OTACZAJĄCYMI OTWÓR GĘBOWY; STRZYKWY ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁT CIAŁA NAZYWANE SĄ OGÓRKAMI MORSKIMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.442

RASOWOŚĆ, SZALENIEC, TEST, ZĘBIEŁEK KARLICZEK, ŚWIT KALENDARZOWY, SPIĘCIE, STEROWIEC SZKIELETOWY, KOMPLEKS ARENOWY, WERTYKULACJA, AMFORA, ODJAZD, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, MAJĄTEK RUCHOMY, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, MATERIALNIA, BASISTA, ZDRADA, KONDYCJONER, POJAZD, POWIEŚĆ S-F, CAKE-WALK, DOGI, GATUNEK KATADROMOWY, AKWARYSTYKA, ORGANIZM MODELOWY, DWUFAZOWOŚĆ, OGAR, WARS, BALIA, PARCELANT, RUCHLIWOŚĆ, WADLIWOŚĆ, OSADY DENNE, BĄK, HARISSA, SYSTEM AUTONOMICZNY, KURIER PODHALAŃSKI, NUTA, CIAŁO SZARE, SYNDROM PARYSKI, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, POLA ELIZEJSKIE, ĆAKRAM, WZW E, CYLINDEREK, PARACENTEZA, CZUPRYNEK SZATANIEC, DEWOCJONALIA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, CHLUBNOŚĆ, PODCIEP, DŹWIG, KOLEBKA, WYGRZMOCENIE SIĘ, MAMUT POŁUDNIOWY, SITCOM, PALATOGRAFIA, BELKA, PROSUMPCJA, GENERACJA, METAFIZYKA KLASYCZNA, SNUTKA GOLIŃSKA, PODTYP, GRZBIETORODOWATE, KOMA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, WELUR, BACH, GRUPA ARYLOWA, STANOWISKO, JODAN(VII) SODU, OBRONA HOLENDERSKA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, WYŻSZE NACZELNE, MASŁO, FLOKUŁY, NISZCZUKA KROKODYLA, ZAUROPTERYGI, TRANZYSTOR POLOWY, AKTUALIZM, PEGAZ, OBRONA, ASTRONOM, NERWOWOŚĆ, KOŃ ANDALUZYJSKI, CYKL KOSMICZNY, MAK, LAPILLI, GEREZA BIAŁOBRODA, SOLARZ, HENR, FRYZYJSKI, AQUAFABA, RZEMIEŚLNICZEK, CHRYZOFITY, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, MATE, INSTALACJA, BIOGEOGRAFIA, BUNKIER, UPRAWA ROLI, ŻYWNOŚĆ, IMADŁO ŚLUSARSKIE, SZUMOWINA, MOC, ŻUBR, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, TRIMER, SYSTEM JĘZYKOWY, ACEFALIA, PILATES, KOPALINA STAŁA, KOPUŁA LAWOWA, TORRENCE, OCZKO W GŁOWIE, WOK, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, LALKA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, GARDEROBIANA, ZSYP, SUKCES REPRODUKCYJNY, KILIM, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, ANTYLOPA, TYNTA, ODWŁOK, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, GALICKI, STERYLIZACJA, STRÓJ WIECZOROWY, BRONIOZNAWSTWO, KONTRGAMBIT GIANUTIO, MASORA, JATKA, OPOZYCJA BINARNA, WĘGIEŁ, ŚMIAŁEK, IRANISTAŃSKI, DRESZCZE, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, WARAN GŁUCHY, KOCHINCHINA, TYP EKTOMORFICZNY, ŻURAWIEC FALISTY, TUBA, BECHTER MOSKIEWSKI, CHONDRYT, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PIES RODZINNY, PARKIET, ANTYNATURALIZM, PODRYDZYK OSTRY, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, BIOMECHANIKA, ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA, WERSJA REŻYSERSKA, OPÓR, INKA, GONGORYSTA, TELECENTRUM, JĘZYK, BLOK KONTYNENTALNY, MURSZ, TĘCZA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, MISIO, SZTORT, FILOZOFIA PRZYRODY, BARONIĄTKO, CIĄGOTY, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, WDOWI GROSZ, KOSMOFIZYKA, BÓBR ZWYCZAJNY, PRZEDMURZE, NARKOTEST, FIGURA, KOŁO, KUCHENKA, MORFOGENEZA, PUBLIKA, JEZIORO WYTOPISKOWE, SEGMENTACJA, DYSTANS, OBROSTKA MURÓWKA, NIEUKONTENTOWANIE, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, RÓŻNICA, FERGANOCEFAL, PRZEPIÓRNIK CIENKODZIOBY, WYMIOTY, ŻABA Z JUNIN, PUNKT OKOSTNOWY, KOSZYKARSTWO, LAS DRĄGOWY, CIERNIOPLĄT, JEŻOWIEC, STONOGA MUROWA, ECHINODON, OSA ŚREDNIA, GARUS, DOJŚCIE, UMIEJĘTNOŚĆ, RYSUNEK, WŁADCZOŚĆ, FILOLOGIA, WEKSYLOLOGIA, DUPKA, BUKACIARNIA, RUCH, ŻAREŁKO, LAMNOWATE, WŁOK, ZGNILIZNA DREWNA, ŁUSKOWIEC, GŁADKOMÓZGOWIE, ŻWAWOŚĆ, POŚCIELÓWKA, WENDAT, KAZUISTYKA, KRUPNIOK, CANZONA, PORT KOSMICZNY, KURTYNA SKALNA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, FARMAKOGENETYKA, WIOSKA, LINIA ŚRUBOWA, JĘZYK FLAMANDZKI, PYRA, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, PARA MINIMALNA, KLAOZAUR, NASTAWNOŚĆ OKA, NARD, ORTEZA, DRAGA, KANAŁ, KARAWAN, MIŚ, FRAMUGA, KORONKA BRABANCKA, TEMPO, MIKA, ALGEBRAIK, KAJMAN KROKODYLOWY, BURAK STOŁOWY, POLISACHARYD, KURDYJSKI, GRZEBIEŃ, FILOLOGIA ROSYJSKA, EGZEKUTORKA, MRAŹNICA, DROGA TWARDA, LANCKNECHT, KULON, GIMNASTYKA MÓZGU, SKOCZ KRÓTKOCZUBY, TŁO, RYBACZKA, TURMA, CHÓR, GOSPODARKA NATURALNA, JELEŃ SCHOMBURGKA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, WĄŻ OSTROGŁOWY, PRZEMYTNIK, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, HIPPIS, KOŁEK, PATYK, IGA, FASOLA, TOPOLOGIA SZYNOWA, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, KNAJPA, DYNAMIKA, NOCEK WĄSATY, REKINY, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, DRUK, TARAS WIDOKOWY, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, PODPINKA, AFRYKAŃSKI, WALEC, PRZEJEZDNY, BIOSELENOLOGIA, TEKTONIKA, WOLNOAMERYKANKA, SYROP, WIATKA, DZIAŁ OSOBOWY, AZDARCHY, WAŁ, ?BOŚNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.442 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HOLOTHUROIDEA - GROMADA MORSKICH, GŁÓWNIE DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM CIAŁEM O MIĘKKIEJ ŚCIANIE, WEWNĘTRZNYM SZKIELECIE ZREDUKOWANYM DO MAŁYCH IGIEŁ ORAZ CZUŁKAMI OTACZAJĄCYMI OTWÓR GĘBOWY; STRZYKWY ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁT CIAŁA NAZYWANE SĄ OGÓRKAMI MORSKIMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HOLOTHUROIDEA - GROMADA MORSKICH, GŁÓWNIE DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM CIAŁEM O MIĘKKIEJ ŚCIANIE, WEWNĘTRZNYM SZKIELECIE ZREDUKOWANYM DO MAŁYCH IGIEŁ ORAZ CZUŁKAMI OTACZAJĄCYMI OTWÓR GĘBOWY; STRZYKWY ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁT CIAŁA NAZYWANE SĄ OGÓRKAMI MORSKIMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZYKWY Holothuroidea - gromada morskich, głównie dennych zwierząt zaliczanych do szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się wydłużonym ciałem o miękkiej ścianie, wewnętrznym szkielecie zredukowanym do małych igieł oraz czułkami otaczającymi otwór gębowy; strzykwy ze względu na kształt ciała nazywane są ogórkami morskimi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZYKWY
Holothuroidea - gromada morskich, głównie dennych zwierząt zaliczanych do szkarłupni (Echinodermata), charakteryzujących się wydłużonym ciałem o miękkiej ścianie, wewnętrznym szkielecie zredukowanym do małych igieł oraz czułkami otaczającymi otwór gębowy; strzykwy ze względu na kształt ciała nazywane są ogórkami morskimi (na 8 lit.).

Oprócz HOLOTHUROIDEA - GROMADA MORSKICH, GŁÓWNIE DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM CIAŁEM O MIĘKKIEJ ŚCIANIE, WEWNĘTRZNYM SZKIELECIE ZREDUKOWANYM DO MAŁYCH IGIEŁ ORAZ CZUŁKAMI OTACZAJĄCYMI OTWÓR GĘBOWY; STRZYKWY ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁT CIAŁA NAZYWANE SĄ OGÓRKAMI MORSKIMI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - HOLOTHUROIDEA - GROMADA MORSKICH, GŁÓWNIE DENNYCH ZWIERZĄT ZALICZANYCH DO SZKARŁUPNI (ECHINODERMATA), CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ WYDŁUŻONYM CIAŁEM O MIĘKKIEJ ŚCIANIE, WEWNĘTRZNYM SZKIELECIE ZREDUKOWANYM DO MAŁYCH IGIEŁ ORAZ CZUŁKAMI OTACZAJĄCYMI OTWÓR GĘBOWY; STRZYKWY ZE WZGLĘDU NA KSZTAŁT CIAŁA NAZYWANE SĄ OGÓRKAMI MORSKIMI. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x