PORADNIA, W KTÓREJ PRZEZ TELEFON, W SPOSÓB ANONIMOWY, UDZIELA SIĘ POMOCY LEKARSKIEJ LUB PSYCHOLOGICZNEJ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TELEFON ZAUFANIA to:

poradnia, w której przez telefon, w sposób anonimowy, udziela się pomocy lekarskiej lub psychologicznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORADNIA, W KTÓREJ PRZEZ TELEFON, W SPOSÓB ANONIMOWY, UDZIELA SIĘ POMOCY LEKARSKIEJ LUB PSYCHOLOGICZNEJ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.137

MALAJALAM, POLITYKA SPOŁECZNA, SĄD OSTATECZNY, CESJA NALEŻNOŚCI, USZAK, RODZINA PATCHWORKOWA, BALANSOWANIE, WOTUM ZAUFANIA, STEREOTAKSJA, KATZENJAMMER, GÓRMISTRZ, MENAŻKA, ZAJĄKNIĘCIE, DRUGA BRODA, PIOTR, TYNK, DOM HANDLOWY, PODYPLOMÓWKA, BAT, OUROBOROS, TRĄBKA, SKORUPA, HALBA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, ASTRA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, WIELORASOWOŚĆ, TEMPERATURA UPAŁU, JASNOŚĆ WIZUALNA, WICEKAPELMISTRZ, CHRZEST BOJOWY, RÓJ, GNIOTOWE, LUDZKIE ZOO, TEMAT FLEKSYJNY, SPÓŁKA HOLDINGOWA, POLIGLOTA, SYSTEM KAPITAŁOWY, SYF, SIEDZISKO, OBRĘCZ, LINIA PRZEMIANY, ROLA, RACZYNA, BERSON, ILUZORYCZNOŚĆ, WYDMUSZKA, ZAKUTA PAŁA, DWÓJECZKA, KASTRAT, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, FILOLOGIA CHORWACKA, CIASNOŚĆ, AQUAFABA, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, PRZYKRYWKA, KOMIN, SEKCJA, ŚWIAT, NIEZAMOŻNOŚĆ, LANCKNECHT, DRĘTWA, ZDERZENIE CZOŁOWE, HOSPODARSTWO, ASPIRATA, CZÓŁNO, WIEŻA KONTROLNA, WARZYWNIAK, SEDES, NIEŻYWOTNOŚĆ, KAPOK, OPÓR WZNIESIENIA, SUKSAMETONIUM, JON, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, COROCZNOŚĆ, MORENA KOŃCOWA, SZACHY LOSOWE, STARA MALEŃKA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, REDAKTORSTWO, SOCZEWKA, PRZEBITKA, SZYPUŁA, MAKARON, MONOCHROMATYZM, CHMIELEWSKI, JĘZYK, RYNKA, CHŁONIAK, PODWÓJNOŚĆ, RETRANSLACJA, MECENAS, PRZEPUST, PEDOGENEZA, OPRICZNINA, ZBIEŻNOŚĆ, NADAWCA SPOŁECZNY, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, SAMOCHODÓWKA, MAPA MENTALNA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, OGI, OPAKOWANIE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, DUŃSKI, PRZODUJĄCY USTRÓJ, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, ŚCISŁOŚĆ, BESZBARMAK, WIKARIUSZ, ROBAK, LENA, SYNTETYK, AROMAT, WRAK, OKOLE, ZACIESZ, HELIOTROP, FALKA COIFLET, OPIEKA TERMINALNA, PRYSZCZARKI, GUFFA, ANONIM, TYKA, BERGAMOTKA, BOKÓWKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, SEN, LOT CZARTEROWY, POGOTOWIE TECHNICZNE, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, WZNIESIENIE, KREMOGEN, IZOLACJA, REGIMENT, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, BÓL DUPY, CHABANINA, PIRACTWO, ZARZUT, FALANGA, TREL, JĘZYK MIGOWY, WYGON, WINA KWALIFIKOWANA, KONCENTRACJA, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, MOGIKAPPACYZM, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, TERAPIA POZNAWCZA, URZĄDZENIE WEJŚCIA, WĘZEŁ ZATOKOWY, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, GAWOT, OKNO MODALNE, BAKTERIOZA, POSTÓJ LODOWCA, KONTYNGENT, KORYTARZ, MORZE AZOWSKIE, LATO, KUCZKA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, OC, LETARG, HIPERDŹWIĘK, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, TRIAL ROWEROWY, ZARZUCAJKA, TAUKA, SZOTRING, CYKL PERYGLACJALNY, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, SPRZĘŻAJ, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, INDIAŃSKI, WIELKOŚĆ SKALARNA, SPÓŁKA PARTNERSKA, SYFON, STWARDNIENIE GUZOWATE, MORS, MAPA GEOLOGICZNA, BAGAŻOWY, TEORIA PIERŚCIENI, IPERYT, CHOROBA BERGERA, ŻYŁA JĄDROWA, AMFORA, ESENCJA, DOBRA STRONA, KALOSZEK, ZESKALANIE, MLECZNIK, NEPOT, TWITTEROWA REWOLUCJA, MLECZ, WZORZEC MYŚLOWY, AUKSYNA, GAPA, MAPA SZTABOWA, GRUPA WAROWNA, GRA NA ZWŁOKĘ, OPOZYCJA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, KURTYNA WODNA, CUKIER WANILIOWY, KULTURA MAGDALEŃSKA, BLOCZEK, BRODAWKA, PRZYROST, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, PEPERONI, GALINSTAN, POMPA WYPOROWA, OLEANDER, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, SYMETRIA FIGURY, NASZELNIK, RENTIER, SZKOŁA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, IRRADIACJA, KASETA, HORMON PŁCIOWY, LIBERIA, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, RESET, OPIEKUN, ANIMIZM, AIDS, FAMOTYDYNA, SZMUGLERZ, PODATEK PORADLNY, KONSULAT, PIRAMIDA, GRZYB PODSTAWKOWY, KULTUROWOŚĆ, GRAFIKA, CUKIER LODOWATY, RASOWOŚĆ, STRZELNICA, OLEJARZ, LEGWAN GŁUCHY, KUBEŁ, TANTALIT, BURNUS, SZCZEĆ, GRAFFITI, KOŃ KLADRUBSKI, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, SKURCZ, WYKONAWCA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, KONDOMINIUM, ANGLEZOWANIE, ARABIKA, KOREGENT, STOŁP, ALIDADA, FETYSZYSTA, TARNOWIANIN, KRACH, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, BANDANKA, MIARA NIEZMIENNICZA, OFENSYWA, CHŁOPEK ROZTROPEK, STREFA PERYGLACJALNA, CZKAWKA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, GWAJAKOWIEC, GĄSKA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, KONWEJER, SKAŁA ILASTA, GOTHIC METAL, WCHŁANIANIE ZWROTNE, ROZPIERACZ, LABORATORIUM, PRODUKT TRADYCYJNY, STROLLER, DEFINIOWALNOŚĆ, MOTYWICZNOŚĆ, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, UPADEK, WYŁUDZACZ, PISZCZAŁKA, SYBIRSKI, MLECZARKA, DEPILACJA, ARCHOZAUROMORFY, PRZECIEK, KURTYNA, ZAPACH, PODLIZYWACZ, ?DROZOFILIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.137 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORADNIA, W KTÓREJ PRZEZ TELEFON, W SPOSÓB ANONIMOWY, UDZIELA SIĘ POMOCY LEKARSKIEJ LUB PSYCHOLOGICZNEJ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORADNIA, W KTÓREJ PRZEZ TELEFON, W SPOSÓB ANONIMOWY, UDZIELA SIĘ POMOCY LEKARSKIEJ LUB PSYCHOLOGICZNEJ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TELEFON ZAUFANIA poradnia, w której przez telefon, w sposób anonimowy, udziela się pomocy lekarskiej lub psychologicznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TELEFON ZAUFANIA
poradnia, w której przez telefon, w sposób anonimowy, udziela się pomocy lekarskiej lub psychologicznej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej (na 15 lit.).

Oprócz PORADNIA, W KTÓREJ PRZEZ TELEFON, W SPOSÓB ANONIMOWY, UDZIELA SIĘ POMOCY LEKARSKIEJ LUB PSYCHOLOGICZNEJ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PORADNIA, W KTÓREJ PRZEZ TELEFON, W SPOSÓB ANONIMOWY, UDZIELA SIĘ POMOCY LEKARSKIEJ LUB PSYCHOLOGICZNEJ OSOBOM ZNAJDUJĄCYM SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x