OTWÓR W JAKIMŚ ZBIORNIKU, KTÓRY UMOŻLIWIA USUNIĘCIE Z NIEGO CIECZY LUB GAZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODPŁYW to:

otwór w jakimś zbiorniku, który umożliwia usunięcie z niego cieczy lub gazu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODPŁYW

ODPŁYW to:

zjawisko obniżania się poziomu wód morskich i oceanicznych (na 6 lit.)ODPŁYW to:

miejsce, przez które odpływa ciecz (na 6 lit.)ODPŁYW to:

to, że coś odpływa, np. ścieki (na 6 lit.)ODPŁYW to:

ilość wody, która odpłynęła z obszaru dorzecza drogą powierzchniową lub rzeczną (na 6 lit.)ODPŁYW to:

miejsce, w którym rzeka kończy swój bieg, łącząc się z inną rzeką lub wpadając do jeziora, morza lub oceanu; także ujście jeziora (na 6 lit.)ODPŁYW to:

ilość wody odpływająca z dorzecza, obniżenie się poziomu wód morskich (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR W JAKIMŚ ZBIORNIKU, KTÓRY UMOŻLIWIA USUNIĘCIE Z NIEGO CIECZY LUB GAZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.089

BAJKA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, OBRÓT SPECJALNY, ARTYSTA, FIRMÓWKA, ŻABKA, KWASZONKA, KORPUS, AKWEN, ŚCIANA, WRZECIONO, KOMUNIKATOR, BLOCZEK, HEMOSTAZA, JĘZYK KREOLSKI, PISZCZEK, GRENADYNA, ZGRZEWKA, AFRYKANIZACJA, SYSTEM ZNAKOWY, PLEŚNIAK, UTRILLO, ŚWIĘTY MIKOŁAJ, MAŁŻONEK, SAMIEC, CYTRYNIAN, SADŹ, POWSINOGA, DYDELFOWATE, PERFORACJA, GAZ, CHEMIA POWIERZCHNI, KARZEŁEK, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, FILEMON DZIOBOROGI, FAZA, MIRAŻ, DOMINIUM, TRZECI WIEK, WĄŻ, ATRAMENT SYMPATYCZNY, JUMPER, REŻYM, BOBOWATE WŁAŚCIWE, MASZOPERIA, ZAWODOWO CZYNNY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, SZPATUŁKA, KULT JEDNOSTKI, CYKL PALIWOWY, RAJOKSZTAŁTNE, SKUTER, JON, ZATWARDZENIE, PRZEDMIOT, WYWIETRZNIK, OKUPNIK, KRUPON, SYTNIK, MUGOL, STAN NADZWYCZAJNY, SKOK, ODCZYNNIK CHEMICZNY, LOT CZARTEROWY, ZMIANA WSTECZNA, SECIK, POLARYZACJA JONOWA, BOROWIKOWA, ROŚLINA OKOPOWA, OŚMIORNICA, SŁUPISKO, WYZWANIE, MĄŻ, UKRZYWDZONY, WARSZTAT STRATEGICZNY, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, APOSTOŁ, SATURACJA, MEDALION, MIKROMIERZ, DYL, PARLANDO, CERATA, NOTABL, ZRĘBICA, GOSPODARKA, ZRAZÓWKA, POTOCYZM, SALONOWIEC, RUCH OPORU, AFERA, SPRZĘŻAJ, PROFESOR ZWYCZAJNY, FIGURA RETORYCZNA, ORTOGRAFIA, NAROŻNIK, POGONIEC, INDYGOWIEC, TANDEM, PASZCZA, RUMPOLOG, WYŁAPYWACZ, POMNIK, HRABINA, NIEOSTROŚĆ, KARTA WIZYTOWA, ACETYLENEK MIEDZI, WICEADMIRAŁ, BLUZA, GAMBIT, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, METYZACJA, FAŁSZYWIEC, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, CIOS, PASZTETOWA, KUJNOŚĆ, GAMA, BUDOWLANIEC, MENTON, STRZAŁKA, ŁBISKO, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, NALEWAK, FONIATRIA, CIERŃ, DEMONSTRACJA, HUCULSKI, SZUPINKA, KLUZA, KOMAT, ZAOPATRZENIE, PROPAROKSYTON, ZWŁOKI, PRACA INTERWENCYJNA, HANDEL ZAMIENNY, BABKA, FUCHA, PRZYPAŁOWIEC, OCHRONA INDYWIDUALNA, ZNAJDA, PODKASZARKA, PADDLE, GEN DOMINUJĄCY, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ZAPŁON, JERSEY, DZISIAJ, KSENOBIOTYK, DŁUŻNIK SOLIDARNY, FORMA DWULINIOWA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, ŚWIATŁO ZIELONE, BEZCIELESNOŚĆ, SZYBKOZŁĄCZE, DOPŁATA OBSZAROWA, TARNOWIANIN, WETERAN, ORZECH, OŚLARZ, MULTIKULTURALIZM, BIEGUN ZIMNA, BUREK, BANDOLIER, SZCZOTKA, BOHATER, STARZENIE MORALNE, STYPENDIUM, CZARNA DZIURA, INWESTYCJA, OBRAZ, ŻYŁA, ZBOWID, KUPON, KONFEDERACJA, WYDAWNICTWO ZWARTE, ŚMIETANKA, KOD GRAYA, LATARNIA MORSKA, SANKI, EGZOCENTRYZM, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, MIĘCZAK, MOC ZNAMIONOWA, DZIANINA, FAWOREK, WYNACZYNIENIE, EKSTREMOFIL, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, SKRZYDEŁKO, MOSKALIK, ROZMIAR, KUNA, BEGONIA, ODWODNIENIE, GRZANKI, KOMISARZ WOJSKOWY, DIALIZA, DRZEWO, AGENCJA RATINGOWA, PODSZYWACZ, WYŻYNA, STACJA, BŁAGALNIK, SZATA GRAFICZNA, WZROK, FRAZA, AEROBIONT, SMUGA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, LAS OCHRONNY, BEKHEND, PŁUCZKA, PRZEWRÓT, MACICA, STOŻEK DZIOBOWY, SZCZOTECZKA, KASZTELAN, AWIZO, CANZONETTA, KOMEDIANT, MALINOTRUSKAWKA, POLEWKA, EKSTERN, BRUTAL, AZATIOPRYNA, ROZPACZNIK, CHARAKTER, INKASKA, JADZICA, WŁAZ, BLOK SOCJALISTYCZNY, HORMON STEROIDOWY, ANKA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, PELA, JASTRZĘBI NOS, HACJENDA, DOROSŁOŚĆ, BEJCA, CHORĄŻY, BUTLA, BASEN ARTEZYJSKI, TERCET, MARSZ, MECHANIKA, ROZŁUPKA, TOREBKA, KĄPIEL, IZBA, SAMORODNOŚĆ, STRATA, TRYTON, PROROCTWO, ZMIANA PATOLOGICZNA, KLUZA, ODWIERT, KASZA JAGLANA, OSĘK, DIATRYBA, PEDAŁÓWKA, LEJEK, TRANSURANOWIEC, PRZECIER, DOPŁYW, CASTING, MOBILEK, NACISK, KREOL, GOLEC, UWAGA, WSPOMNIENIE, DYSK KOMPAKTOWY, GUMKA, ŚWIDOŚLIWKA, TELEGRAM, RZEŹNIK, PARODIA, BALON, UKŁAD ADAPTACYJNY, AMBRAZURA, LIDER, KRYTYKANT, NIUŃKA, PRZYLŻEŃCE, TAG, PROSZEK BUDYNIOWY, ZDANIE, ŁADOWARKA, ELIMINACJA, RYBA PO GRECKU, BANDEROWIEC, PLOTER PŁASKI, BRZEMIĘ, WKŁADKA GRAMOFONOWA, WOLE OKO, KONTUR, HELISA, TAMBURMAJOR, ?CANTUS FIRMUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.089 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTWÓR W JAKIMŚ ZBIORNIKU, KTÓRY UMOŻLIWIA USUNIĘCIE Z NIEGO CIECZY LUB GAZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OTWÓR W JAKIMŚ ZBIORNIKU, KTÓRY UMOŻLIWIA USUNIĘCIE Z NIEGO CIECZY LUB GAZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODPŁYW otwór w jakimś zbiorniku, który umożliwia usunięcie z niego cieczy lub gazu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODPŁYW
otwór w jakimś zbiorniku, który umożliwia usunięcie z niego cieczy lub gazu (na 6 lit.).

Oprócz OTWÓR W JAKIMŚ ZBIORNIKU, KTÓRY UMOŻLIWIA USUNIĘCIE Z NIEGO CIECZY LUB GAZU sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - OTWÓR W JAKIMŚ ZBIORNIKU, KTÓRY UMOŻLIWIA USUNIĘCIE Z NIEGO CIECZY LUB GAZU. Dodaj komentarz

5×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast