GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIWAK to:

garnek lub dzbanek gliniany wypalany przy zmniejszonym dopływie powietrza (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIWAK

SIWAK to:

naczynie gliniane o barwie stalowej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.591

KASETOWIEC, EKSTREMOFIL, PRZEBIERANIEC, REALNOŚĆ, DUMA, BIEŻNIA, BALDACHIM, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, DOPŁYW, GAŁĘZATKA, KOLCZATKA, KARETKA, MYJKA, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, TEATR, EPISKOPAT, BRYTYJSKOŚĆ, KWASZONKA, PRZEWÓD RATUNKOWY, ZBLIŻENIE, ATMOSFERA ZIEMSKA, SEMESTR LETNI, KUKIEŁKA LESSOWA, UKRZYWDZONY, LAPICIDA, RADZIECKOŚĆ, SALOPA, ŹREBAK, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, ZABOL, NEFROSTOMIA, WIELKOŚĆ, PRZEPRAWA, ADVOCATUS DIABOLI, REGION WĘZŁOWY, DEPUTAT WĘGLOWY, PRZEBITKA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, BANDAMKA, GRA TOWARZYSKA, MACERAT, SALTARELLO, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, ANTYKATOLICYZM, SPIĘCIE, OBCOWANIE PŁCIOWE, MUCHA MOKRA, DEGRADACJA, BLOKADA EKONOMICZNA, EKRAN AKUSTYCZNY, LEON, KANAPKA, ENKODER ABSOLUTNY, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ZNAK LICZBY, ŁUPEK ILASTY, CZAS TERAŹNIEJSZY, KET, AEROZOL, RADIO, AC, PALINGENEZA, POŁYKACZ, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, MATECZNIK, INSTRUMENT SMYCZKOWY, S.Y, LEPTOPLEURON, TATAR, BIFURKACJA, HANKA, LYCRA, ARYTMOMETR, PREZESKA, BURŁAK, SŁUPEK, KOLEKTOR, AGRAFA, KANONIERKA, TAMBURMAJOR, INTERNUNCJUSZ, DROGI RODNE, SPRAWNOŚĆ, ŚCIĘCIE, WYBIEG, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, WINIETA, PANOWANIE, ZBIORKOM, SIEĆ KRYSTALICZNA, SCHABOSZCZAK, NIEGOTOWOŚĆ, OCZKO, CYGANECZKA, MCHY WŁAŚCIWE, OKŁAD, AKWEN, RUBELLIT, MROZOODPORNOŚĆ, ŁEBEK, STAN WOLNY, BALATA, RENATA, ANTURAŻ, PRZELICZNIK, KONFEDERACJA KANADY, DUBELTÓWKA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, BARIERA JĄDROWA, KATAR SIENNY, MAMAŁYGA, GLIF, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, PUNK, ŻÓŁW NOROWY, WĄŻ, PŁAWA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, WÓŁ, CIĄŻA JAJOWODOWA, STRATA, KRYSTALOMANCJA, PRELUDIUM, ŚLĄSKI, ZNAK, WYPALENISKO, ŁATA, AKRYL, MAGNEZJA, OSTEOTOMIA, EFEKT SNOBIZMU, ULOTKA, NIEDOMÓWIENIE, DRAGON, KRUPA, OWADY, PUMPERNIKIEL, SOLIDARNOŚĆ, SZKARADA, ESCUDO, ZAGROŻENIE, DULKA, ADADŻIO, DNI OTWARTE, MANEŻ, ANTYFONA, KURZYSKO, DOZOROWIEC POGRANICZA, WIDEOMANIAK, STRAŻ GROBOWA, PORÓD RODZINNY, KB, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, DWUDZIESTY CZWARTY, WYRĘB, MISZCZU, SZATY, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, CLERK, KALWARIA, PUNKT, TEMPO, DOWÓZ, GENEZA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, GRZEBIEŃ, ZŁOTOROST, RAKI, KOLOKACJA, REKOMENDACJA, PODBIERACZ POKOSÓW, WYPAD, PODRYWKA, SPARRINGPARTNER, ZASIŁEK PORODOWY, STAN NIECZYNNY, CZARNY DĄB, KARBIDEK, WIDŁY, CZERWIENIDŁO, CYNGIEL, BEZPROBLEMOWOŚĆ, SPÓJNIK, CIEPLICA, SERW, KARCZMA, PIECZYWO, ZAWIŁOŚĆ, ARCHIKONFRATERNIA, ŚMIECH, OSTATNIE POŻEGNANIE, ZGŁAD, BRYCZKA, FILEMONKA, TWÓR, KLUCZ, POŁAĆ, PŁOZA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, KWIAT LOTOSU, TENOR, ZGĘSTEK, LIZAK LOGOPEDYCZNY, DOMOFON, PRZYCZEPNOŚĆ, ŁAPOWNICTWO, MARKIZA, PIERWSZA DAMA, EPISTOŁA, KANIBALIZACJA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, WYSTĘPOWANIE, BURDA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, SOLANKA, KARTANA, ASFALT, SOPEL, DEGENERACJA, PRZEBÓJ, DOWÓD RZECZOWY, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, OSOBNIK, KONKURS, KOŃ DYSZLOWY, INSTYTUT, ŁOPATA, KRUSZNICA, KĘS, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, CIS POSPOLITY, HALMA, ARABIKA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, LOTERIA PROMOCYJNA, KANONIERKA, LUDWIK, PRZEWRÓT, NIDERLANDZKI, ZIĘCIASZEK, WŻER, LAMA, KONTROLA PASZPORTOWA, ŚWIETLICA, DESER, WODNIAK, INIEKCJA, KOSMOGONIA, UKRES, RĘCZNOŚĆ, ETYKIETA, BANIECZKA, ENSCHEDE, EMBARGO, SŁOWACKI, MSZA, TARNOWIANIN, ELABORACJA, HOLOGRAM, HOKEJ, SZCZĘKOWIEC, MGŁA, KRYSZTAŁEK, RONDEL, TRAWA PASTEWNA, GIRLANDA, PIEC, PIERNICZEK, NAPÓJ, PULPIT, DOZYMETR, FUNKCJA CELOWA, PROMIEŃ, LABOLATORIUM, KATASTROFA, LATOROŚL, KOMORA, GODZ, DUSZA, OMAHA, HALE, KARKAS, BUTELKA MIAROWA, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, NAZWA KODOWA, TUBULOPATIA, PRIMADONNA, AMBASADOR, HUBA ŻÓŁTA, SZWAGROSTWO, SER, DOGODZENIE SOBIE, SUBKOWY, WARNIK, TABLICA EPITAFIJNA, PERFUZJA, DRELICH, EPIGRAF, ?PISIOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.591 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIWAK garnek lub dzbanek gliniany wypalany przy zmniejszonym dopływie powietrza (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIWAK
garnek lub dzbanek gliniany wypalany przy zmniejszonym dopływie powietrza (na 5 lit.).

Oprócz GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast