GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIWAK to:

garnek lub dzbanek gliniany wypalany przy zmniejszonym dopływie powietrza (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIWAK

SIWAK to:

naczynie gliniane o barwie stalowej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.591

WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, DODATEK, BOCIANIEC, ZAŁOM, RYM NIEPEŁNY, ZASÓB, SECESJONISTA, DREWNO KĘDZIERZAWE, SPEKTROSKOPIA, ZAŚPIEW, PŁYCINA, DYPODIA, BURGER, JUJUBA, MAKROPOLECENIE, MOTOR, KLUCZ, KĄT GRANICZNY, KLEMA, PASTORALE, MIEJSCE, SKRAJNIK, GOŁĘBICA, OKRUCH SKALNY, WĘGLÓWKA, KOJEC, EXLIBRIS, TUSZ, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, INIEKCJA, RERECORDING, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, MOC, RÓJ, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, FUTRO, GIGANT, POPITA, LENTYSZEK, BOM, INTROIT, RESORT SIŁOWY, KILOWAT, PLATER, LENIUSZEK, SZKIELET, PIONIER, DODATEK PIELĘGNACYJNY, BATERIA, SYGNAŁEK, POCIĄGŁOŚĆ, BIURKO, STARA MALEŃKA, MLEKO, WIELOPIĘTROWIEC, WYDAWNICTWO SERYJNE, OBŁOK SREBRZYSTY, KAZALNICA, REPETYCYJNOŚĆ, WENTYL, HYDROFIT, KRATY, NIEWYPARZONY PYSK, MIKSTURA, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, UZDATNIACZ, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, KARA GŁÓWNA, ADWOKAT DIABŁA, GALARETA, MARSREJA, PALIWO GAZOWE, LINIA KOLEJOWA, DOSTAWCA, CIENNIK, JĘZYCZEK U WAGI, MODEL MATEMATYCZNY, REWOLTA, PARTNERKA, RUSKI, BRYTFANKA, OŚWIETLENIE, KONFISKATA, OTĘPIENIE, ISTOTA ŻYWA, CIOTCZYSKO, FARBA KLEJOWA, HASŁO, DYNAMO, KIESZONKA, OWOCNIA, SIOSTRZYCZKA, MIGAWKA CENTRALNA, SKUNKS, OPIŁKI, MISJA DYPLOMATYCZNA, PAWĘŻ, PAROWANIEC, RUMUN, ENZYM, RÓŻANIEC, SSAK, CYKL KONIUNKTURALNY, KONSOLA STEROWNICZA, ROZCIEŃCZALNIK, SWORZEŃ, KORPUS, RELACJA, SIÓDEMKA, KATALIZA, EPISTOŁA, SYLWETA, SŁUŻBA, SANDAŁY, CIAŁO, HRABIANKA, POLE ELEKTRYCZNE, OPASKA, OPIS, GAR, ZAMIANA, BASEN, STREFA BUFOROWA, OSZCZĘDZACZ, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, PIECZYWO, LAGUNA, EMIRAT, CIS, ERGOTERAPIA, MELOGRAF, MIŃSZCZANKA, KOLOROWOŚĆ, LEJEK, KONWIKT, KOLONIA, KNOT, ZĄB, EKLER, TRANSKRYPCJA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, SYSTEM, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, PRZĘSŁO, PRZYWÓZ, MIŁOBĄDZ, WELWET, SAKLA, METAL, ANTECEDENCJA, ZIARNECZKO, WYPAD, SPECYFIKACJA, ORZECH, PAŁANKA, KAUKAZ, NAWÓZ ORGANICZNY, BIAŁE NOCE, ŚCISŁOŚĆ, PEONIA, ODSYŁACZ, KANADYJKA, WIZERUNEK, INWERSJA TEMPERATURY, PŁOMIEŃ, KONCYLIACJA, BYDLĘ, TOWARZYSTWO, KOMORA GORĄCA, INSTRUMENT, TRIANGULACJA, ASEKURANTKA, KARZEŁEK, MARTA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, MOŁOTOW, JAZDA, BARWA, RANA, WIDLICZKA, RUCH IZOSTATYCZNY, EGZOCENTRYZM, MANCA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ADRES FIZYCZNY, ALBARELLO, STRAŻ GROBOWA, MAH JONG, POCIĄG DROGOWY, RAKIETA, WRAK, KOSMOS, KICAJ, PIERÓG, TRZECI, HASŁO, MILET, OBJĘTOŚĆ, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, BILETER, DYSPEPSJA, PODRZUT, HEMOROID, KRAJ, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, DIRT, SZEW, REWERENCJA, NARKOTYK, LAS DESZCZOWY, GETRY, ABSOLUTYZACJA, MYDELNICZKA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, MORELÓWKA, RIKSZA, STREFA ZGNIOTU, CHEMEX, RURA OGNIOWA, STRZAŁECZKA, TĘPICIEL, ZAPALENIE, DUCHOWY OJCIEC, MAPA POZNAWCZA, CZOŁO, PLINTA, RUM, ŚCIANA, TERMOMETR RNA, OSOBNIK, HALA PERONOWA, SUCHY TYNK, PLAMISTOŚĆ, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, KONSTYTUCJA, SMOG, NUGAT, REPREZENTACJA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, SIŁOWNIA JĄDROWA, KATAPULTA, NAKO, WŁÓKNO SZTUCZNE, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, TRANSPARENT, DZIEŁO ROGOWE, SZASZŁYKARNIA, WYDZIAŁ, ROBOCIK, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, BERŻERKA, PAŃSZCZYŹNIAK, KREDYT INWESTYCYJNY, SŁUGA BOŻY, SIÓDMA WODA PO KISIELU, DŹWIGACZ DACHOWY, LIZ, UPÓR, FONDUE CZEKOLADOWE, DRĘTWOTA, DWORAK, MNICH, CYKL PERYGLACJALNY, FALA, KRZYŻ PAPIESKI, NEUROMEDIATOR, AZYL, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, TELEWANGELIZM, WYCINEK, CZARNA DZIURA, DSS, TECHNIKA OPERACYJNA, KOSARZ, CZYNNIK BIOTYCZNY, NIEMOŻLIWOŚĆ, KOŁEK, PAROWIEC, CHŁOSTA, SALA, TREPANG, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, HERMA, MISIO, GALANTYNA, KONWEKTOR, FASOLKA PO BRETOŃSKU, DEMOTYWATOR, PODAŻ, SZCZĘKOWIEC, SKALA, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, TRZYKROTNOŚĆ, IMPLEMENTACJA, AEROFON, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, KANAŁ, ?KURACJA UDERZENIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.591 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIWAK garnek lub dzbanek gliniany wypalany przy zmniejszonym dopływie powietrza (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIWAK
garnek lub dzbanek gliniany wypalany przy zmniejszonym dopływie powietrza (na 5 lit.).

Oprócz GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - GARNEK LUB DZBANEK GLINIANY WYPALANY PRZY ZMNIEJSZONYM DOPŁYWIE POWIETRZA. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x