OSOBA, KTÓRA W ZAMIERZONY SPOSÓB WPŁYWA NA UCZESTNIKÓW INTERNETOWEGO CZATU LUB INNEJ DYSKUSJI, ABY ZAKŁÓCAĆ PRZEBIEG ROZMOWY, OBRAŻAĆ, OŚMIESZAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TROL to:

osoba, która w zamierzony sposób wpływa na uczestników internetowego czatu lub innej dyskusji, aby zakłócać przebieg rozmowy, obrażać, ośmieszać (na 4 lit.)TROLL to:

osoba, która w zamierzony sposób wpływa na uczestników internetowego czatu lub innej dyskusji, aby zakłócać przebieg rozmowy, obrażać, ośmieszać (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA, KTÓRA W ZAMIERZONY SPOSÓB WPŁYWA NA UCZESTNIKÓW INTERNETOWEGO CZATU LUB INNEJ DYSKUSJI, ABY ZAKŁÓCAĆ PRZEBIEG ROZMOWY, OBRAŻAĆ, OŚMIESZAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.587

AKCENT TONICZNY, OBIEG, ETEZJA, MARINA, CZŁON SKŁADNIOWY, ZBIORNIK, KARBAMINIAN, LITWAK, PRZEZIERNIK, DWORUS, OGRANICZNIK, LINIA CZYSTA, BRZOZÓWKA, MANEŻ, OBŁÓG, ŁADUNEK, AZJATA, PIEGUS, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, RZUT PROSTOKĄTNY, BLIN, CHIMICHANGA, COLCANNON, CEP, HACJENDA, PAWIĄZ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, KANTORZYSTA, KROPKA, SZAL, MOSTEK, INFLACJA INERCYJNA, ŁABĘDZIA SZYJA, CHOROBA FAHRA, PRZYBUDÓWKA, PODMIOT, PASIBRZUCH, INSPEKTOR SZKOLNY, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, RACJONAŁ, MANIAK, ZESTAW, BULION, REZEDA, UBEZWŁASNOWOLNIONY, SYGNAŁ, ARENA, WETERAN, ABERRACJA, PALIWODA, PASTEL, SŁUCHOWISKO, PLAGIAT, MEMORANDUM, JADZICA, DRZEWOSTAN NASIENNY, FROTER, SĄCZEK, PAPUGA, PRZECHOWALNICTWO, MÓZG, NIEKAPEK, FISZUTKA, MAJSTERKLEPKA, POMPA INFUZYJNA, ROZLEGŁOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, PANTOGRAF, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, AFERZYSTKA, KĄT, KRACH, DANIO, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, KALKA, WABIK, SŁODZIK, SIUR, MORENA KOŃCOWA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, SENTYMENT, CIEPLICA, PALINGENEZA, STONOGA MUROWA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, MIEJSCOWA, WINYLEUM, PROSTOPADŁA, LASECZKA, SIWAK, PÓŁOKRĄG, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ZROŚLAK, EUFORBIA, WYPADEK DROGOWY, PILOT, KATAFRAKTA, PODATEK ROLNY, RDZA, OPERA, SADNIK, ZARZĄDZAJĄCA, CHUSTA, ZIOMAL, ANALITYKA MEDYCZNA, TOST FRANCUSKI, TKANINA UBRANIOWA, FIŻON, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, PATOGENICZNOŚĆ, PLOTER GRAWERUJĄCY, CZŁON PODRZĘDNY, PŁUCA, DRUHNA, KOT, TRZYDZIESTY, DŻINS, KOCIOŁEK SKALNY, GWIAZDOR, PRZETACZANIE KRWI, NIETZSCHEANISTA, PREDYKCJA, PURUSZA, PLAŻA, KALIBRACJA, FOKA, OSĘK, KRAWĘŻNICA, JĘZYK SZTUCZNY, RAKIJA, AEROFIT, AKCJA IMIENNA, POZYCJA TESTOWA, ŁAJNO, HALO, JAMES, BANIECZKA, LAVABO, ODCZYNIACZ, ŁADUNEK GLIKEMICZNY, GNUŚNOŚĆ, ZARAZA, LEW, OBRÓT PIENIĘŻNY, INTERWAŁ, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE, WIECZÓR POETYCKI, KAPOTAŻ, MIGRACJA, ZARZĄD, PUBLIKACJA, PANOWANIE, ŚLONSKI, RENKLODA, PYSZCZEK, CIAŁO, ŚCIANA, OBSESJONISTKA, DOWÓD, KOKOSZ, METODA SHEPARDA, CZAS PÓŁTRWANIA, KRUSZYNA, ALAN, AGROPROMOCJA, NOTABL, BEDŁKA, SZAMBELAN PAPIESKI, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, GERYLASI, SŁONIOROŚL, KORONIARZ KOŃCATY, PĘDNIK CYKLOIDALNY, GŁĄB, ŚWIATŁO CZERWONE, MSZA GREGORIAŃSKA, AKRECJA, POMOC STYPENDIALNA, POWTARZALNOŚĆ, OSTOJA, SEQUEL, LINA PORĘCZOWA, ZESTAWIENIE, BURŁAK, STYPENDIUM SOCJALNE, SYMULANT, ZBLIŻENIE, WINO ZIOŁOWE, ŻÓŁWIE, TARPAN, SEMIGRAFIKA, MYŚL, ZDOLNOŚĆ, ZIELONE, PRZYCHYLNOŚĆ, KOLONIA, KRET, ŁOŻNICZY, ARGUMENT, PIŁA CZOPOWA, SÓL, GALANTYNA, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, ROGALIK, KOCZ, DACH, MEDALION, OPERATOR, KANAPA, SKAŁA ALITOWA, SUMATOR, SIECZKA, MIERZENIE, OBLĘŻENIE, URAZ, KOTLINA, ŁUPEK ILASTY, GAZOLINA, TAMBURMAJOR, SWÓJ, PODGŁÓWEK, SUWAK, DEMONSTRACJA, MONIT, BAZYLEUS, MONTOWNIA, IRC, AZOTAN, BATAGURY, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, ZAGĘSTNIK, HUBA, KOMBATANT, SWORZEŃ, MADZIARSKI, KANCONA, CEBULA PERŁOWA, JEZIORO GLACJALNE, GLIKOGENOZA TYPU III, ARMARIA, KERATOPLASTYKA, ZBROJNIK, ODNOWICIEL, BAŁAMUTKA, CZARNUCH, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, KURCZATOW, DRUK ULOTNY, ARCHEOLOGIA, TABU, PIŁA, PODZIAŁ, DRGANIE AKUSTYCZNE, CHOROBA ALPERSA, PULPIT STEROWNICZY, PIERWSZY OFICER, HALA, CZEREP, KUCHNIA GAZOWA, PIEPRZÓWKA, KARIOLKA, DRUK ROZSTRZELONY, RYZYKO WALUTOWE, CUDOTWÓRCZYNI, NASYCANIE, FLOTA, HORMON LOKOMOCYJNY, OKRĘT SZPITALNY, BAREŻ, ZABIEG FIZYKALNY, ZNAJDEK, SZYK PRZESTAWNY, CAP, WYBIJACZ, DIODA, ROZBIEŻNOŚĆ, KASZUBSKOŚĆ, TOLERASTA, STATEK, MATERIAŁ SKALNY, UGRUPOWANIE, INFOBOKS, RÓWNONOGI, CYNK, KARA ŁĄCZNA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, BOŚNIACKOŚĆ, ODSYŁACZ, WENUSJANKA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ŚRODEK KARNY, WZÓR CNÓT WSZELAKICH, STAROŚCIŃSKI, GRYPA AZJATYCKA, ŻACHWA, CYGARNICA, WETERANKA, SERPENTYNA, SZCZĘKOT, ?AMORFIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.587 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA, KTÓRA W ZAMIERZONY SPOSÓB WPŁYWA NA UCZESTNIKÓW INTERNETOWEGO CZATU LUB INNEJ DYSKUSJI, ABY ZAKŁÓCAĆ PRZEBIEG ROZMOWY, OBRAŻAĆ, OŚMIESZAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA, KTÓRA W ZAMIERZONY SPOSÓB WPŁYWA NA UCZESTNIKÓW INTERNETOWEGO CZATU LUB INNEJ DYSKUSJI, ABY ZAKŁÓCAĆ PRZEBIEG ROZMOWY, OBRAŻAĆ, OŚMIESZAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TROL osoba, która w zamierzony sposób wpływa na uczestników internetowego czatu lub innej dyskusji, aby zakłócać przebieg rozmowy, obrażać, ośmieszać (na 4 lit.)
TROLL osoba, która w zamierzony sposób wpływa na uczestników internetowego czatu lub innej dyskusji, aby zakłócać przebieg rozmowy, obrażać, ośmieszać (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TROL
osoba, która w zamierzony sposób wpływa na uczestników internetowego czatu lub innej dyskusji, aby zakłócać przebieg rozmowy, obrażać, ośmieszać (na 4 lit.).
TROLL
osoba, która w zamierzony sposób wpływa na uczestników internetowego czatu lub innej dyskusji, aby zakłócać przebieg rozmowy, obrażać, ośmieszać (na 5 lit.).

Oprócz OSOBA, KTÓRA W ZAMIERZONY SPOSÓB WPŁYWA NA UCZESTNIKÓW INTERNETOWEGO CZATU LUB INNEJ DYSKUSJI, ABY ZAKŁÓCAĆ PRZEBIEG ROZMOWY, OBRAŻAĆ, OŚMIESZAĆ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - OSOBA, KTÓRA W ZAMIERZONY SPOSÓB WPŁYWA NA UCZESTNIKÓW INTERNETOWEGO CZATU LUB INNEJ DYSKUSJI, ABY ZAKŁÓCAĆ PRZEBIEG ROZMOWY, OBRAŻAĆ, OŚMIESZAĆ. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x