PĘCHERZYKOWATY WYROST WEWNĄTRZ NACZYNIA LUB CEWKI, POWSTAŁY W WYNIKU WROŚNIĘCIA DO WNĘTRZA KOMÓRKI MIĘKISZOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYLOZOID to:

pęcherzykowaty wyrost wewnątrz naczynia lub cewki, powstały w wyniku wrośnięcia do wnętrza komórki miękiszowej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘCHERZYKOWATY WYROST WEWNĄTRZ NACZYNIA LUB CEWKI, POWSTAŁY W WYNIKU WROŚNIĘCIA DO WNĘTRZA KOMÓRKI MIĘKISZOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.180

KURATOR, USTERKA, ARIANIE, BRUDAS, MAKAGIGA, AMERYKAŃSKOŚĆ, MALARSTWO IKONOWE, KOLBKA, GRENADYNA, KOMA, OBSERWACJA, LODOWNIA, GODNOŚĆ, JAJA, STEP, NAGIEL, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, SIŁA, REZONANS MAGNETYCZNY, HADŻ, REPREZENTACJA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, ZWŁOKI, DOBA, ŁAPACZ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, TEOGONIA, HALO, PODŁOGA, SALTARELLO, JUTRZYNA, PANEL ADMINISTRACYJNY, ROZWIDLACZ, SANDINISTA, FUTRYNA, CIAŁKO MRÓWCZE, OFICER FLAGOWY, MARA, INICJATOR, RITA, MIEJSCE ŚWIĘTE, GLAZURA, LURA, MBIRA, RAUT, PAPIERZAK, ZATOKA, COKÓŁ, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, GODZINA PRAWDY, ORATORIUM, KARTUSZ, WYSŁUGA LAT, DUMPING, MASZYNOWNIA, LAMA, KOMIN, ARMAGNAC, INWERT, DROŻDŻE, EMOTKA, MIESZEK, DEGENERACJA, MATRYCA STRUKTURALNA, PÓŁKWATEREK, KACZKA DZIENNIKARSKA, SUBLIMATOR, SIODEŁKOWCE, PIESIO, PREZENTER, DYWIZ, ROZRZUTNIK, SKLERODERMIA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, KOLONIZATOR, PLOMBA, BARWNIK NATURALNY, DRAMAT GANGSTERSKI, PRĄTNIK ALPEJSKI, BOM, PRZYBLIŻENIE, APANAŻ, OLEJ, ŁYŻKA, USZAK, ROPNICA, BIELMO, PREZYDENTKA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, WŁOCHACZ, PIEPRZ ZIELONY, POZIOMNICA, TARCZA, KWARTET, GRZYBIARSTWO, KOŚCIÓŁ FARNY, RABA, ZAGŁÓWEK, EŁK, TRÓJKĄT, JARZMO, BLOKADA, AFERA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PIEPRZÓWKA, PILOT, MACIERZ ELEMENTARNA, STEROWIEC SZKIELETOWY, IMPOST, TĘSKNOTA, NACZYNIE WIEŃCOWE, WSPÓŁZAWODNICTWO, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, KALETA, JEDEN, PROGRAM WYBORCZY, MURZYŃSKOŚĆ, HYDROFOR, TRZYDZIESTY PIERWSZY, MAGNOLIA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, METODA PORÓWNAŃ, DOBRA STRONA, ZŁOŻE, SIEĆ KRYSTALICZNA, RECEPTYWNOŚĆ, LUKA STRATYGRAFICZNA, GRZYBIARZ, KOT, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, WYCISK, PŁAT, LOFIX, HALOGENEK, OMDLAŁOŚĆ, DUCHOWY OJCIEC, NIEOCZYWISTOŚĆ, FLIGELADIUTANT, ŁUPEK ILASTY, CZARTER, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, OSTOJA, INTERNUNCJUSZ, STEMPEL, TAPETA, CYGARNICA, PRĄD INDUKCYJNY, OBRAZ KLINICZNY, STOŻEK PASOŻYTNICZY, KONCHYLIOLOGIA, TREŚĆ, WOSK, REDUTA, STAN CYWILNY, ELIPSA, BONANZA, WIDŁY, POSTING, KORSARZ, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, DWURURKA, FOTOALBUM, EMOTIKONA, PUDERNICZKA, MARTWOTA, SADŹ, POLE DRUMLINOWE, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, SKAŁA ILASTA, CHAŁUPNICA, CERKIEW, ŁADOWANIE, USTAWKA, SZEZLONG, DRUK ROZSTRZELONY, PODSADNIK KULISTY, FLOTA, REPUTACJA, MELILIT, KOSMETYK, KONCENTRAT, GRA LOGICZNA, OGNIWO SŁONECZNE, SER PODPUSZCZKOWY, OPĘTANY, ANON, UŁAMEK PIĘTROWY, ZAMRÓZ, AKCJA, KAMIENNE SŁOŃCE, SINIEC, BLASZANKA, MIOTŁA, KILKAKROTNOŚĆ, ZAKURZENIE, PIERWSZY OFICER, TRACKLISTA, GRAF PODSTAWOWY, KONDOTIER, REFORMA ROLNA, MARS, PERŁA, SPRZĄGLE, RELACJA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PRZEPITKA, TRZĘSIENIE ZIEMI, KLESZCZE, FERETRON, ROLETKA, OKNO, HERBATA, ODSIEW, PEPIK, SWĘDZENIE, KRYTERIUM SYLVESTERA, LINIA BRZEGOWA, POLEPA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, CIMELIUM, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, KLAUZULA WALORYZACYJNA, ZAZNAJOMIENIE, ŻÓŁW MALOWANY, FIGURACJA MELODYCZNA, GNÓJ, EMPIRYZM, WAMPIR, REDUKCJA, ŚLĄSKOŚĆ, SYSTEM POWIERNICZY, KAMIENIARZ, PRODROM, CZERPAK, LIGAND, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, NÓŻ DO CHLEBA, WYPAD, KAMIZELKA, SALAMI, SCENKA, PIEPRZNICZKA, AKROBACJA POWIETRZNA, BOZA, GORGONZOLA, MIARA, KAPRYS, LINIA ŚRUBOWA, TABLICA, BOMBONIERKA, PIĄTY, PAŁKA, WYKLUCZENIE, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, KWAS KAMFOROWY, PORTUGALSKI, ZACHOWANIE, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MODRZEW EUROPEJSKI, PRAWO MATERIALNE, HIPOTEZA, DOSADNOŚĆ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, JAN, POLARNA CZAPA LODOWA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, OKRES, PANDRAK, WIESZAK, KATZENJAMMER, SUPERKOMBINACJA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, PANI, ŻOŁĄDKÓWKA, DRZEWO IGLASTE, HIPERDŹWIĘK, LAMPKA MAŚLANA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, CHOROBA ZAWODOWA, BERET, KATASTROFA, ZEGAR ŚCIENNY, RUSKOŚĆ, RAMPA, TEMBLAK, FIMBRIA, SZWADRON ŚMIERCI, ŚLIZGAWKA, ŚLIWKA, ALFABET MORSE'A, WIDEOMAN, STATEK, MAŁOPOLSKOŚĆ, SYNDYK, STOPA DOCHODU, ?OWOC RZEKOMY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.180 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘCHERZYKOWATY WYROST WEWNĄTRZ NACZYNIA LUB CEWKI, POWSTAŁY W WYNIKU WROŚNIĘCIA DO WNĘTRZA KOMÓRKI MIĘKISZOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘCHERZYKOWATY WYROST WEWNĄTRZ NACZYNIA LUB CEWKI, POWSTAŁY W WYNIKU WROŚNIĘCIA DO WNĘTRZA KOMÓRKI MIĘKISZOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYLOZOID pęcherzykowaty wyrost wewnątrz naczynia lub cewki, powstały w wyniku wrośnięcia do wnętrza komórki miękiszowej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYLOZOID
pęcherzykowaty wyrost wewnątrz naczynia lub cewki, powstały w wyniku wrośnięcia do wnętrza komórki miękiszowej (na 8 lit.).

Oprócz PĘCHERZYKOWATY WYROST WEWNĄTRZ NACZYNIA LUB CEWKI, POWSTAŁY W WYNIKU WROŚNIĘCIA DO WNĘTRZA KOMÓRKI MIĘKISZOWEJ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PĘCHERZYKOWATY WYROST WEWNĄTRZ NACZYNIA LUB CEWKI, POWSTAŁY W WYNIKU WROŚNIĘCIA DO WNĘTRZA KOMÓRKI MIĘKISZOWEJ. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x