URZĄDZENIE LUB MASZYNA PRZEMYSŁOWA DO MIESZANIA SUBSTANCJI SYPKICH ZE SOBĄ LUB Z PŁYNAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIESZACZ to:

urządzenie lub maszyna przemysłowa do mieszania substancji sypkich ze sobą lub z płynami (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIESZACZ

MIESZACZ to:

centralny punkt toru elektroakustycznego, do którego podłączone są źródła sygnału elektroakustycznego, takie jak mikrofony, elektrofony, magnetofony i umożliwiający zmianę parametrów doprowadzonego sygnału, jak np. uwypuklenie lub stłumienie określonych zakresów częstotliwości, wprowadzanie efektów brzmieniowych oraz regulacja głośności (na 8 lit.)MIESZACZ to:

robotnik pracujący przy mieszaniu substancji (na 8 lit.)MIESZACZ to:

maszyna analityczno-licząca, segregująca perforowane karty według rodzaju zapisanych na nich danych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE LUB MASZYNA PRZEMYSŁOWA DO MIESZANIA SUBSTANCJI SYPKICH ZE SOBĄ LUB Z PŁYNAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.632

MOSTEK, SZAGRYN, MARK, UKAZ, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, ROZPAD, UMYWALNIA, DOMENA MAGNETYCZNA, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, TURZYCA, MNISZEK, BERŻERKA, STEROWNIK, CHOROBA ALPERSA, IZOMER, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, STERYLNOŚĆ, WSKAZÓWKA, PLUWIOGRAF, WYBIEG, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, ATRAKTANT, ZAPORA, ODMIANKA, ŚWIADEK KORONNY, POZIOMNICA, ZIOŁO, MIMETYZM FORMALNY, ODPYLACZ CYKLONOWY, WYCHODŹSTWO, OBJĘTOŚĆ, KUTER UZBROJONY, GRAFOSKOP, WOLTAŻ, OZDOBNIK, HABANERA, GRA NA ZWŁOKĘ, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, WYROŚL, WYSTAWCA, TEATRZYK, CZŁONEK RODZINY, PORÓD RODZINNY, DOBRO FINALNE, ZŁOCISZ, WĘGIER, PÓŁKOLONIE, CERKIEW, OSOBNIK, ISTOTA ŻYWA, WENTYL, PRZEPAŚĆ, KONDYGNACJA, SZACHULEC, CIĄGARKA, WYSZUKIWARKA, WRZASKLIWOŚĆ, CYSTERNA, STOPA ZWROTU, ARENA, KOREAŃSKI, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, RACJA, FILTR GĄBKOWY, ANTYDOGMATYZM, KIJ BEJSBOLOWY, WYDATKI, INKUBATOR, BUGAJ, OCIOS, KLEDONISMANCJA, POLAK, STRZELEC WYBOROWY, PEREŁKA, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, SMAK, MAKRO, KANU, RUCHY DIKTYOGENICZNE, KĄPIEL OŁOWIANA, CZECZOTA, WEŁNIAKOWE, DRAPACZ, BARWA, LINA, ZASTAWKA, KOSTKI NAPIERA, SEANS, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, SZKLANKA, LITR, PRANIE MÓZGU, KRÓLEWICZ, GEOFIT CEBULOWY, SYPIALKA, PUNKT KATECHETYCZNY, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, SREBRO, CZABAN, UNCJA, DOŻYWOCIE, WCIĄGARKA, BAT, REWERSAŁ, AKSAMIT, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, GNOMON, MARŻA HANDLOWA, ZIELONI, MOSTEK KAPITAŃSKI, OLAF, SŁOWACKI, KRÓLIK FLORYDZKI, SPOINA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, OKSYMETR, DEVELOPER, KNOT, WŁAŚCIWOŚĆ FIZYCZNA, ARESZT DOMOWY, PODRZUT, WNĘTER, MIEJSCE ŚWIĘTE, PRZESTĘPNOŚĆ, BAROTROPIA, AFRYKANIZOWANIE, ODZYSK, SZWALNIA, OMEGA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, KRWOTOK, PLAMA WĄTROBOWA, MOLESKIN, OSĘK, BOM, ORTOGRAFIA, ROŻEN, ZOOCHORIA, ZGRUBIENIE, CLERK, KROTON, TEKA, TUBING, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, ANARCHIA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, POJAZD KONNY, AKRECJA, MASZYNA ŻNIWNA, ESTETYKA, PARKIET, BATERIA, AMINOKWAS, PLACUSZEK, CIĄGACZ, JEŻYNA, POLEPA, TOPENANT, BLOKADA EKONOMICZNA, RÓW IRYGACYJNY, ZMORA, GALASÓWKA, SIARKA POPIOŁOWA, SUKA, SYFON, ZEGAR SZACHOWY, ZSZYWARKA, DYSZA WYLOTOWA, ZRZUT, KWASICA, REPUTACJA, BAGIENNIK OBŁY, KOMODOR, IZBICA, KAPONIERA, MYSZKA, EWALUACJA, SPIKER, BECZKA Z PROCHEM, KIFOZA PIERSIOWA, KONTROLA SKARBOWA, ZATOROWOŚĆ, BEZGŁOŚNOŚĆ, PROCES DECYZYJNY, MONOPOL NATURALNY, ASFODEL, DYWDYK, STATUS, SCHODY RUCHOME, PARA MINIMALNA, STILON, CYNGIEL, DOŁEK, REKORDER AWARYJNY, KOMBAJN ROLNICZY, HUBA, WYBLINKA, ZAWÓR REGULACYJNY, AKOMODACJA, RYFT, KUKIEŁKA LESSOWA, LEON, NIEBIOSA, SEK, MAKUTRA, NIĆ, FOKI, WATOLINA, POMPA INSULINOWA, GERMAŃSKI, SZYSZKA, SOS, WADA DREWNA, CYGANKA, WYWIETRZNIK, BODMERIA, APLIKACJA, WOLNY, BABULINKA, ODEZWA, SIŁA, LEADER, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ADVOCATUS DIABOLI, NASTAWNICA, CZERPNIA POWIETRZA, DEMONSTRACJA, WZROK, MODULACJA SKROŚNA, SIEĆ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, WÓZEK, GONDOLA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ARCHIKONFRATERNIA, PIÓRKO, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, TRUKCZASZY, GIĘTARKA, BOMBARDA, KARP PO KRÓLEWSKU, PRYMITYW, BRZMIENIE, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, SIOSTRZYCZKA, PRZEJAZD KOLEJOWY, CEMENT, RÓŻNOWICIOWCE, PRAKTYKA, ZAJĄCZEK, TARAN, ROZKŁADARKA, PAWIĄZ, HOMEOPATIA, SKRZELOTCHAWKI, SPOIWO MALARSKIE, LISTA PROSKRYPCYJNA, LODOWICA, CZERPAK, DOKTOREK, PŁYWAK, STOWARZYSZENIE, DOLABELLA, ESZEWERIA, FAGOCYTOZA, POWIERNICTWO, ZNAKOMITOŚĆ, NIEREZYDENT, BURGER, RĘCZNE STEROWANIE, PION, LEKARZ, CEMENT STOMATOLOGICZNY, KLAKA, ROLA, GAPA, OŚLE UCHO, PREZENTER, SPRYCIARKA, SĄD I INSTANCJI, LEJTNANT, ŻEGLUGA, AMARANT, GAD, LAWINA GRUZOWA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, ZGINIĘCIE, KOMPENSACJA, HOMOGENIZACJA, ROZPRUWACZ, BASKINKA, REJESTR, UKŁAD URBANISTYCZNY, NUMER TAKTYCZNY, DYSHARMONIA, NAKO, POTENTAT, JEDNORĘKI BANDYTA, ?DZIECINNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.632 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE LUB MASZYNA PRZEMYSŁOWA DO MIESZANIA SUBSTANCJI SYPKICH ZE SOBĄ LUB Z PŁYNAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE LUB MASZYNA PRZEMYSŁOWA DO MIESZANIA SUBSTANCJI SYPKICH ZE SOBĄ LUB Z PŁYNAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIESZACZ urządzenie lub maszyna przemysłowa do mieszania substancji sypkich ze sobą lub z płynami (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIESZACZ
urządzenie lub maszyna przemysłowa do mieszania substancji sypkich ze sobą lub z płynami (na 8 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE LUB MASZYNA PRZEMYSŁOWA DO MIESZANIA SUBSTANCJI SYPKICH ZE SOBĄ LUB Z PŁYNAMI sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - URZĄDZENIE LUB MASZYNA PRZEMYSŁOWA DO MIESZANIA SUBSTANCJI SYPKICH ZE SOBĄ LUB Z PŁYNAMI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x