URZĄDZENIE MONTOWANE NA CZOŁGU A PRZEZNACZONE DO ROZMINOWANIA TERENU POPRZEZ UDERZANIE, ORANIE LUB WYWIERANIE NACISKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRAŁ to:

urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRAŁ

TRAŁ to:

sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości (na 4 lit.)TRAŁ to:

w Marynarce Wojennej urządzenie holowane za trałowcem służące do wykrywania lub niszczenia min (na 4 lit.)TRAŁ to:

urządzenie służące do rozminowania terenu a także do wykrywania i niszczenia min morskich (na 4 lit.)TRAŁ to:

sieć rybacka w kształcie dużego worka ciągniona za lin (na 4 lit.)TRAŁ to:

sieć rybacka; włok (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE MONTOWANE NA CZOŁGU A PRZEZNACZONE DO ROZMINOWANIA TERENU POPRZEZ UDERZANIE, ORANIE LUB WYWIERANIE NACISKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.591

CZAS PÓŁTRWANIA, PASIERB, ZIMÓWKA, PANSEKSUALIZM, TKANKA, PRZYLEPNOŚĆ, JOSE, POWIERNICTWO, DYPTYCH, KOCIOŁEK SKALNY, PRÓBNIK, STAWKA, AUTOMAT, WIĘŹBA, SPRAWCZOŚĆ, REALIZM, TRENING AUTOGENNY, TRANSPORTER, BICIE CZOŁEM, ARYBALLOS, WADA WZROKU, WYDZIELINA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ZATRUDNIENIE, PTASIE MLECZKO, DRĄŻEK, PAROBEK, MARMURKOWANIE, EMIGRACJA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, ZAPRZĄG, KOD PASKOWY, DŹWIG, BASENIK, CZOŁÓWKA, ROZSADNIK, DWUDZIESTY PIĄTY, BIAŁE MIĘSO, FILM PŁASZCZA I SZPADY, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, POŁYSK, ŹREBAK, BATERIA WODOCIĄGOWA, ACEFALIA, STARY BYK, BAN, LOGIKA NIEFREGOWSKA, WIĄZANIE, ODTWARZACZ, PRZEPADEK, EKLER, PATRONAT, WNĘTER, ADIANTUM WŁAŚCIWE, TRUP, NACZYNIE, ŚLEDŹ, STAN CYWILNY, DANE, POZIOMNICA, ASEKURANTKA, PATRON, KOKPIT, WSPOMAGACZ, DOLMAN, DOPALACZ, UMOWA KOMPENSACYJNA, IRYGATOR, LIOFILIZATOR, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, KIERZANKA, OTWARTOŚĆ, SILNOŚĆ, DRUK ROZSTRZELONY, KUFF, ANTRYKOT, BAKTERIOLIZYNA, SIUR, EGZERCYCJA, KĄT WYPUKŁY, PARYTET, GATUNEK SYNCHRONICZNY, ROZMODLENIE, PLOTER, DZIEWCZYNIĄTKO, ROZWÓJ ZARODKOWY, MIERZENIE, KIERUNEK, LURA, KLIMAKONWEKTOR, ZRAZÓWKA, GAŹNIK, POTENCJAŁ, MUSLI, ALT, PANTOGRAF, CHLOROHEKSYDYNA, POWAŻNY WIEK, STRZELNICA SPORTOWA, KONEW, KOGA, RUCHOMY CHODNIK, WYPADEK DROGOWY, GWIAZDA, REZYDENCJA, WĄŻ, PLOTER GRAWERUJĄCY, WIHAJSTER, REKWIZYCJA, LOTNISKO, OSTATNIE PODRYGI, IRRADIACJA, KRUPNIK, KREW, SALAFIZM, CZAJKA, KAJZER, KRĄG KAMIENNY, CHAŁUPNICA, LIST OTWARTY, PANEL SŁONECZNY, KRA LODOWCOWA, KONDOTIER, WĄSONÓG, KORPUS, ADIUTANT, SNOBISTYCZNOŚĆ, SAMOREALIZACJA, SZTYFT, SUMAK, BLASZKA, STRZAŁECZKA, STEROWIEC SZKIELETOWY, DOBRO POZYCJONALNE, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, WISZNICA, WYBIERAK, INTERNUNCJUSZ, SOFCIK, MIKSEREK, HOT, AGENT, KARTA WIZYTOWA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, TORFOWISKO NISKIE, BUŃCZUK, ŁBISKO, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, BULLA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, HULK, FIKOŁEK, WERSJA LEKTORSKA, ABERRACJA, RURA CROOKESA, ALGORYTM SYMETRYCZNY, PORTRET, KOPNIAK, BALET, WIELOPIĘTROWIEC, DRGANIE AKUSTYCZNE, PŁOZA, KWATERA GŁÓWNA, TREPY, DYWDYK, STARZENIE MORALNE, RAMIĘ, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, GARNEK, BULLA, WIDEO, BUTYL, SYLFON, COKÓŁ, KUSTODIA, TYTOŃ, PRZYDAWKA, ZROZUMIAŁOŚĆ, RYGIEL, FORMACJA, UMYWALNIA, RAGLAN, SZCZEPONOGI, KOTERYJNOŚĆ, WYSTARCZALNOŚĆ, OKO, LINIA PRZESYŁOWA, TRANSPOZYCJA, TEREN, CZŁON PODRZĘDNY, WODNIAK, PRZEPITA, PRODUKT UBOCZNY, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, ANYŻEK, INTERFEJS SIECIOWY, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, MUSZLOWCE, PALMA, PIK, MROZOODPORNOŚĆ, PRZECIWUTLENIACZ, ŚLIWKA, LESZCZYNA, OKRĘŻNOŚĆ, WINIETA, MACKI, DERYWACJA SUFIKSALNA, OMEGA, MUCHOMOR BULWIASTY, EKSPLOATACJA, HAMULEC, LEJEK, MUZA, ROZRUSZNIK SILNIKA SPALINOWEGO, TOR, POSTOŁ, OGÓREK, FITONCYD, WIELOKĄT, CIEK, KONTENER, SKŁAD DRUKARSKI, PROTETYKA, WEJŚCIE, PLACÓWKA NAUKOWA, PIESZCZOSZEK, OBUWIE, TARLATAN, NALEŚNIK, INTERKALACJA, KACZKA KRAKWA, MIKROSOCZEWKA, KSIĘŻULKO, CYKLON, CIAŁKO, ALT, WZIĘCIE POD WŁOS, JĘZYK, KOŃ, NAWÓZ ORGANICZNY, DZIEWCZĘCOŚĆ, ORNAMENT, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, KOLEJKA GONDOLOWA, PETRYFIKACJA, FRYZ, SEKULARYZACJA, MARRAN, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, WOLUMEN OBROTÓW, ŁZAWNIK, DEMOT, SERM, ALLEGRETTO, UROCZYSKO, WIĄZANIE, DOGODZENIE SOBIE, PIKIETA, SZABROWNIK, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, RAPORT, ARAMEIZM, BIURO TECHNICZNE, PODATEK, AUTOBUS CZŁONOWY, DYWIZJON RAKIETOWY, WYGŁOS ABSOLUTNY, NIEŻYCIOWOŚĆ, KARTAUNA, PAJAC, KUCHCIK, DAKTYLOGRAFIA, RELIKWIA, IDENTYFIKATOR, SZAGRYN, POKŁAD STATKU, WIKIZACJA, FLOTA, WĄTROBIANKA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, NOWENNA, STROIK, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, WŁÓKNO, INTERWENCJA PROCESOWA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, INDEKS RZECZOWY, KAZALNICA, ŻAREŁKO, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, NACIĄG, OTWÓR, WŁADZUCHNA, BIEGUN MAGNETYCZNY, BUNT, ?MEDIALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.591 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE MONTOWANE NA CZOŁGU A PRZEZNACZONE DO ROZMINOWANIA TERENU POPRZEZ UDERZANIE, ORANIE LUB WYWIERANIE NACISKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE MONTOWANE NA CZOŁGU A PRZEZNACZONE DO ROZMINOWANIA TERENU POPRZEZ UDERZANIE, ORANIE LUB WYWIERANIE NACISKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRAŁ urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRAŁ
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku (na 4 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE MONTOWANE NA CZOŁGU A PRZEZNACZONE DO ROZMINOWANIA TERENU POPRZEZ UDERZANIE, ORANIE LUB WYWIERANIE NACISKU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - URZĄDZENIE MONTOWANE NA CZOŁGU A PRZEZNACZONE DO ROZMINOWANIA TERENU POPRZEZ UDERZANIE, ORANIE LUB WYWIERANIE NACISKU. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x