JĘZYK NIEUŻYWANY W DANYM KRAJU LUB NA DANYM TERENIE, NABYTY NAJCZĘŚCIEJ W PROCESIE ŚWIADOMEGO UCZENIA SIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK OBCY to:

język nieużywany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK NIEUŻYWANY W DANYM KRAJU LUB NA DANYM TERENIE, NABYTY NAJCZĘŚCIEJ W PROCESIE ŚWIADOMEGO UCZENIA SIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.750

NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, SPŁONKA, LOKAL SOCJALNY, MODRZEW AMERYKAŃSKI, PASZTETÓWKA, LUBASZKA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, BARWNIK SPOŻYWCZY, GRYLAŻ, FOTOGRAFIKA, BEETHOVEN, LANGUR KSIĄŻĘCY, FOREMKA, PANEKLA, ERA MEZOZOICZNA, PASIERB, TER, DUŃSKI, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, STAN NADZWYCZAJNY, KONGA, ODSIEW, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, LATARNIK, JĘZYK POLSKI, KWASEK, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA, WYGON, GARBARSTWO, RISOTTO, METRYKA, ANGLOSASKA, ZGŁAD, NIEKAPEK, ŚCIANA, CHOROBA DZIEDZICZNA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, RAKI, GIL, PÓŁWEŁNA, BĄBELEK, TRYPTYK, KOMEDIANT, WYWALENIE SIĘ, BOTULIZM PRZYRANNY, POMOC DROGOWA, KOSZT POŚREDNI, SKIPASS, ROGALIK, TRANSPORTEREK, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, PARAMENTY, DRĄG, GORĄCY PIENIĄDZ, OSŁONKA, POTERNA, DAGLEZJA SINA, CERATA, MARK, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, SZUM, SZCZEP, ŁADOWARKA, UPRZEMYSŁOWIENIE, KULUARY, TEMPERATURA ZAPŁONU, KRIONIKA, CIEPLICA, BODZIEC, EMPORA, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, BIOSFERA, KANAŁ HAVERSA, KŁUSAK ROSYJSKI, PŁOZA, LOGGIA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, LINIA ŚNIEGU, SZAGRYN, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, GLIF, SZPRING, SEKWOJA OLBRZYMIA, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, GLOTTODYDAKTYKA, DZWONNICA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, ASEKURANTKA, KASETKA, KOLOR OCHRONNY, PISMO, STÓJKA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, MINUTA, STROP, WIELKI KSIĄŻĘ, DYDAKTYKA OGÓLNA, SKŁADNIA, BASEN, KURZYSKO, PREKURSOR, KRAŃCÓWKA, EMENTALER, URAN, KUSTOSZ, GOŚCIU, MAPA PIKSELI, MIŃSZCZANKA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, TARCZKA, KATECHUMEN, STAND-UP, ŻYWE SREBERKO, FAJTNIĘCIE, JĘZYK WOGULSKI, REZYGNACJA, JĘZYK HAUSA, FLOKUŁY, ZAKŁÓCENIE, ŚMIESZKA, KOKSIAK, DIABELSKOŚĆ, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, KONKURS ŚWIADECTW, FENETYKA, KROMKA, CIOS, PSYCHODYDAKTYKA, SŁODYCZ, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, GATUNEK INWAZYJNY, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, STARA MALUTKA, ZAĆMIENIE, TRANSWAL, BYTOWNIT, GRONO, POPYT GLOBALNY, GWIAZDA PODWÓJNA, NIDERLANDZKI, UKRES, CHRZAN, PRZEWRÓSŁO, LAKSACJA, LOT, WINNICKI, MEDIALNOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, DOK, AKROPOL, TORT, DIAFRAGMA, POZBYCIE SIĘ, PRAWO BERNOULLIEGO, ZWŁOKI, KASTA, SZTYCHARSTWO, CHRYSTOFANIA, REGULACJA CEN, MIŚ, PROTOZOOLOGIA, ELEGIJNOŚĆ, KADŹ, SZAŁAS, NOSACZ SUNDAJSKI, SEMAFOR, PUSZKA, WZÓR CHEMICZNY, SZEREG, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KREDYT KASOWY, OSIEMNASTKA, NASIENNIK, WYSPA BARIEROWA, DEPESZOWIEC, DOŚWIADCZENIE, GAŁĘZIAK, PAS, NOSOROŻEC, KOOPERATOR, KOMPLEKS PSZENNY, CHŁOSTA, OBRONNOŚĆ PERCEPCYJNA, KONSOLA, ŻYŁKA, KONTROLER, PRZYCZYNA MATERIALNA, MIĘDZYŻEBRZE, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, JĘZOR OSUWISKOWY, OKA, TRAWERS, CHRYZMO, MUZYK, RAGLAN, OKOP, FIRMA-WYDMUSZKA, DEWIZA HERBOWA, TARAN, CYBERPANK, ABISYŃSKI KLASYCZNY, ROWER WODNY, HANDLARZ, MÓŻDŻEK, SAMOWOLNOŚĆ, MONILOFITY, OŚLA GŁOWA, ZRĘBICA, ZARODNIKOWCE, PUSTAK ŚCIENNY, KLIPER, DEZETKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, OBŁOK OORTA, ALEGORYZM, ATRYBUCJA STABILNA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, MAIL, DYSPOZYTURA, JĘZYK SUAHILI, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, MIĘKISZ POWIETRZNY, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, REAKCJA NIEODWRACALNA, DAWCA NARZĄDÓW, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, FREDRO, EMBRIOGENIA, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, BIEG PŁASKI, KRZYŻYK, PIES DO TOWARZYSTWA, LUMBALIZACJA, MOC ZNAMIONOWA, KROK DOSTAWNY, WNIEBOWSTĄPIENIE, NIEOCZYWISTOŚĆ, RETENCJA, SARAFAN, PHISHER, KSIĄŻĘ, CURRY, BAMBUS, KOMODOR, TUŁACTWO, PRAGMATYKA, GRUNGE, FEIJOADA, INTERNACJONALIZM, TORONTO, ANATOMIA, WSPÓŁBRZMIENIE, WEŁNIAK, WĄTPLIWOŚĆ, LEBERWURST, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, HYDROCHEMIA, OBCIĄŻENIE, SKUTER, LAPICIDA, STEMPEL, WZROST GOSPODARCZY, MIĘTA KĘDZIERZAWA, TONAŻ, BIOENERGOTERAPIA, EROS, PLACUSZEK, BAZYLIKA, JAWA, FORTUNA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, PRZENOSICIEL, BAWOLE OKO, MYRMEKOFIL, ANTYUTLENIACZ, MOBBING, LANDTAG, POKŁAD PANCERNY, KLOZET, ŁOPATECZKA, GOSPODARSTWO DOMOWE, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, KORYTARZYK, LEISZMANIOZA SKÓRNA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, CZUWANIE, ANATOMIA WARSTWOWA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, GARŚĆ, PRAKTYKA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, PŁACZ, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, MCHY WŁAŚCIWE, ŚCIANA OGNIOWA, SODOMA I GOMORA, POWSTANIE LISTOPADOWE, RABACIK, ?CZARODZIEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.750 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK NIEUŻYWANY W DANYM KRAJU LUB NA DANYM TERENIE, NABYTY NAJCZĘŚCIEJ W PROCESIE ŚWIADOMEGO UCZENIA SIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK NIEUŻYWANY W DANYM KRAJU LUB NA DANYM TERENIE, NABYTY NAJCZĘŚCIEJ W PROCESIE ŚWIADOMEGO UCZENIA SIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK OBCY język nieużywany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK OBCY
język nieużywany w danym kraju lub na danym terenie, nabyty najczęściej w procesie świadomego uczenia się (na 9 lit.).

Oprócz JĘZYK NIEUŻYWANY W DANYM KRAJU LUB NA DANYM TERENIE, NABYTY NAJCZĘŚCIEJ W PROCESIE ŚWIADOMEGO UCZENIA SIĘ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JĘZYK NIEUŻYWANY W DANYM KRAJU LUB NA DANYM TERENIE, NABYTY NAJCZĘŚCIEJ W PROCESIE ŚWIADOMEGO UCZENIA SIĘ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast