STRYCHNOS NUX-VOMICA - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA LUB KRZEWU Z RODZINY LOGANIOWATYCH (LOGANIACEAE); NATURALNY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO LASY INDII, SRI LANKI, KAMBODŻY, LAOSU, WIETNAMU, TAJLANDII I MALEZJI, ALE JAKO ROŚLINA UPRAWIANA WYSTĘPUJE W WIELU INNYCH KRAJACH O KLIMACIE TROPIKALNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KULCZYBA WRONIE OKO to:

Strychnos nux-vomica - gatunek wiecznie zielonego drzewa lub krzewu z rodziny loganiowatych (Loganiaceae); naturalny obszar występowania to lasy Indii, Sri Lanki, Kambodży, Laosu, Wietnamu, Tajlandii i Malezji, ale jako roślina uprawiana występuje w wielu innych krajach o klimacie tropikalnym (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRYCHNOS NUX-VOMICA - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA LUB KRZEWU Z RODZINY LOGANIOWATYCH (LOGANIACEAE); NATURALNY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO LASY INDII, SRI LANKI, KAMBODŻY, LAOSU, WIETNAMU, TAJLANDII I MALEZJI, ALE JAKO ROŚLINA UPRAWIANA WYSTĘPUJE W WIELU INNYCH KRAJACH O KLIMACIE TROPIKALNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.691

KOSMOS, POKOLENIE, LIMIA, ALKA KRZYWONOSA, ROPUCHA ROKOKO, BARBARIA, SZARAŃCZYN, DAGUSSA, BERŻERKA, PACHCIARZ, MAŚLAK CZERWONY, DROBNIACZEK WAPIENNY, MIODOJAD UBOGI, KURACJA UDERZENIOWA, OKRES INTERGLACJALNY, SYNINGIA, KOPROWINA, ŁOPATA, NAWRÓT, ROZŁUPEK NIERODZAJNY, KOŁO MŁYŃSKIE, OGÓR, ŁĄCZNIK, LORI WYSMUKŁY, SIT, WIEWIÓRKA TRÓJBARWNA, OFENSYWA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, TABUIZACJA, FIDŻIJKA OGNISTOBRZUCHA, MIODNIK PLAMOBRZUCHY, TERAPIA SZOKOWA, PAPIRUS, ASTEROIDA, HYPERODAPEDON, SMARKUL, ŻÓŁW HEŁMIASTY, UHLA, MIŁEK, FITA, BASEN, FILEMON TANIMBARSKI, RYBOŁÓW AUSTRALIJSKI, ŁAPÓWKARSTWO, ENZYM, KRÓLIK EUROPEJSKI, GORAL DŁUGOOGONIASTY, KIERIA GÓRSKA, BUSZÓWKA ŻÓŁTOBRZUCHA, KOSTRZEWA MIOTLASTA, BAGAŻ, SÓL, HAGRYF, CZARCIE NASIENIE, BILBIL KRESKOWANY, URZĄDZENIE RADIOWE, PRAŻONKA, DRZEWOŁAZ NIEBIESKI, KOZIOROŻEC ALPEJSKI, TROCINÓWKA, ASTER ZWISŁY, ART ROCK, PŁYN ETYLOWY, OPOSIK WIELKOOKI, TOPENANT, RYŻ, CEP, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, TROJEŚĆ, KRAJ NORDYCKI, OPOS SZARY, KORALINA, BOBRY, LEMUR MOKOK, PANTERA, KONTUR, MAKATKA, NAGIETEK, ZŁOŚNICA, MIODÓWKA CZERWONOKARKOWA, DŹWIGAR, ŚMIESZKA, PARZĘCHLIN SZEŚCIORZĘDOWY, ŁYCZAK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, MNICH, KRUPA, KLEJNOTKI, SUBWOOFER AKTYWNY, GRANAT, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, TRANSPORTÓWKA, WRONA, KONGRUENCJA, TRZMIEL DRZEWNY, IMPERTYNENCKOŚĆ, KARTEZJANIZM, ZĘBORÓG PURPUROWY, PRZEPITKA, TRASZKA, SALAMANDRA OLBRZYMIA CHIŃSKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, IBIS BRANICKIEGO, TROPIK, PŁASKOSZ, KRYL PÓŁNOCNY, KRUCZYNA ZIEMNA, PRZYMIOTNO KARPACKIE, BAŁAMUTKA, EUFORBIA, PTASZNIK OLBRZYMI, UDNICA CEBULANKA, KOLONADA, CHOROBA LENEGRE'A, LODOWICA, DROBNIACZEK, KOŁO SEGNERA, WILK WORKOWATY, BAZA LOTNICZA, KOLEJ LINOWA, GARNITUR, CHOREOGRAFIA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, ASTER SERCOWATY, AUTOTEMATYZM, PAPROTNICA, RÓŻNOZĄB, OBEREK, NÓŻ, DZIEWIĘĆSIŁ BEZŁODYGOWY, KOŃ ZIMNOKRWISTY, ORLICZKA FAURIEA, MRÓWCZYNKA, OSTATNI MOHIKANIN, ŻAGNICA, OSIOŁ AZJATYCKI, ROPUCHA NADRZEWNA, KRUPCZATKA, ABFARAD, GROŹBA, DWUSTRONEK LEŚNY, BARCZATKA PIERŚCIENICA, WCIĄGARKA, KUCH, PIEPRZ, PAZUROGON PRĘGOUDY, NET, KAPOTAŻ, MORZE EPIKONTYNENTALNE, CIAŁO, ORGAN RENTOWY, WIETLICA, JAK, UŁANKA, SZALBIERZ, PUSTY ŁEB, BAMBUS, BERGAMOTA, GRZYB ATOMOWY, PSAMMOFIT, CENOBIORCA, JELONEK CZUBATY, NĘCISKO, GOŁYSZEK MAŁY, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, RACJONALIZM, KOSMOGONIA, MIKS, SASSAFRAS LEKARSKI, PASCHA, KUKLIK RÓŻNOOWOCKOWY, ŚWIERK BREWERA, WANIENKA, WELIN, AUTOŻYRO, SKALNICZEK, MAHOŃ, ANALIZA FUNKCJONALNA, MAKAK REZUS, PAROZĄB KASZTANOWATY, GOLONKA, BIAŁOUCH GÓRSKI, OBIEKTYW, PASTEL, PIECZARNIK WŁOSKI, TRAIL, NIBYROKIET SKALNY, KONTROLA PASZPORTOWA, LUTNIA, SYMETYKON, DOLMAN, ZIARNKO, SZCZOTKA, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, OKO, RUDA PABIANICKA, ALLOMETRIA, SKUNKS, KULCZYBA, ZAGRYWKA, PACHT, CYBORG, PRYMAT, CZAPLA ZIELONAWA, ODNALAZCA, SIARKA POPIOŁOWA, POKRZYK, BROŃ MASZYNOWA, BRZEGOWIEC, PROTEZA, RĄCZAK DWUOBROŻNY, BEZSZELESTNOŚĆ, CHOROBA, FAŁSZYZM, OŚMIAL, HYDROFIT, KLINIEC, SZURPEK ROGERA, NIEWYDAJNOŚĆ, ILOCZAS, ADAPTER, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, ŁOPATONOSY, TATARKA, PILOKARPUS, SKOCZEK DŁUGOUCHY, PAPIER, SOKI, ALOES BARBADOSKI, MARSYLIA CZTEROLISTNA, GAZYFIKACJA, WYKŁAD, JASZCZUR OGNISTY, HYDROFIL, PINGWIN GRUBODZIOBY, KANGUR CZERWONY, NIERÓBKA, OSTNICA LESSINGA, WILEC NADBRZEŻNY, PÓŁOKRĄG, SZACHULEC, MATRYKUŁA, KANOE, ODWROTNOŚĆ, CYKLAMAT, UMBRA, PIEPRZYCA PRZEROSŁOLISTNA, BIEŻANÓW, PYCHOTA, PARZĘCHLIN, MOBIL, SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE, KAPILARNOŚĆ, LEMUR ŁASICOWATY, DRZEWO TERPENTYNOWE, RÓŻANIEC, SPŁUKIWANIE, OSTROGI, SĘDZIA, WIERZBA PŁACZĄCA, SKALNICA, PIEPRZ SZYPUŁKOWY, PŁAWA SONAROWA, CHWOSTKA KORONIASTA, CECHA, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTOPASY, KAPUSTA KISZONA, RÓŻOWA LANDRYNKA, ŻUBR WĘGIERSKI, WSPÓŁŻYCIE, CENCYLIA, PRZEKŁADKA, MARZANA BARWIERSKA, SZAROTA ŻÓŁTOBIAŁA, CYKORIA, POZIOM, BILBIL OKULAROWY, BARCZATKA GŁOGOWICA, SYCZEK, KOSKOROBA, BĄK AMERYKAŃSKI, NASIĘŹRZAŁ, PAPIER, TABULA RASA, CIĘŻKI SPRZĘT, CERATA, BAŃKA MYDLANA, ROKIET PŁODNY, CZYNNIK CHŁODNICZY, SALWINIA PŁYWAJĄCA, FILM DROGI, JESIOTROWATE, NOSACZ SUNDAJSKI, GENE, KOKSA, KEM, PRZEPAD, NISZCZUKA KROKODYLA, MODRASZEK TELEJUS, ?JĘZYK RWANDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.691 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRYCHNOS NUX-VOMICA - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA LUB KRZEWU Z RODZINY LOGANIOWATYCH (LOGANIACEAE); NATURALNY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO LASY INDII, SRI LANKI, KAMBODŻY, LAOSU, WIETNAMU, TAJLANDII I MALEZJI, ALE JAKO ROŚLINA UPRAWIANA WYSTĘPUJE W WIELU INNYCH KRAJACH O KLIMACIE TROPIKALNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRYCHNOS NUX-VOMICA - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA LUB KRZEWU Z RODZINY LOGANIOWATYCH (LOGANIACEAE); NATURALNY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO LASY INDII, SRI LANKI, KAMBODŻY, LAOSU, WIETNAMU, TAJLANDII I MALEZJI, ALE JAKO ROŚLINA UPRAWIANA WYSTĘPUJE W WIELU INNYCH KRAJACH O KLIMACIE TROPIKALNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KULCZYBA WRONIE OKO Strychnos nux-vomica - gatunek wiecznie zielonego drzewa lub krzewu z rodziny loganiowatych (Loganiaceae); naturalny obszar występowania to lasy Indii, Sri Lanki, Kambodży, Laosu, Wietnamu, Tajlandii i Malezji, ale jako roślina uprawiana występuje w wielu innych krajach o klimacie tropikalnym (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KULCZYBA WRONIE OKO
Strychnos nux-vomica - gatunek wiecznie zielonego drzewa lub krzewu z rodziny loganiowatych (Loganiaceae); naturalny obszar występowania to lasy Indii, Sri Lanki, Kambodży, Laosu, Wietnamu, Tajlandii i Malezji, ale jako roślina uprawiana występuje w wielu innych krajach o klimacie tropikalnym (na 17 lit.).

Oprócz STRYCHNOS NUX-VOMICA - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA LUB KRZEWU Z RODZINY LOGANIOWATYCH (LOGANIACEAE); NATURALNY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO LASY INDII, SRI LANKI, KAMBODŻY, LAOSU, WIETNAMU, TAJLANDII I MALEZJI, ALE JAKO ROŚLINA UPRAWIANA WYSTĘPUJE W WIELU INNYCH KRAJACH O KLIMACIE TROPIKALNYM sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - STRYCHNOS NUX-VOMICA - GATUNEK WIECZNIE ZIELONEGO DRZEWA LUB KRZEWU Z RODZINY LOGANIOWATYCH (LOGANIACEAE); NATURALNY OBSZAR WYSTĘPOWANIA TO LASY INDII, SRI LANKI, KAMBODŻY, LAOSU, WIETNAMU, TAJLANDII I MALEZJI, ALE JAKO ROŚLINA UPRAWIANA WYSTĘPUJE W WIELU INNYCH KRAJACH O KLIMACIE TROPIKALNYM. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast